Predestinare dublă în epistola lui Iuda?
Iuda 4; Proverbele 16.4; 2 Petru 2.1

Willem Johannes Ouweneel

© SoundWords, Online începând de la: 23.04.2022, Actualizat: 23.04.2022

Versete călăuzitoare: Iuda 4; Proverbele 16.4; 2. Petru 2.1

Iuda 4: Pentru că s-au strecurat anumiți oameni, care de mult sunt scriși, dinainte, pentru această judecată ...

Proverbele 16.4: Domnul a făcut orice lucru pentru scopul său, da, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii.

2. Petru 2.1: Dar au fost și falși profeți în popor, după cum și între voi vor fi falși învățători, care vor strecura erezii distrugătoare {sau, secte}, tăgăduindu-l și pe Stăpânul care i-a cumpărat, aducând asupra lor o grabnică pieire.

Este remarcabil faptul că Duhul Sfânt spune despre acești oameni imediat după aceea că ei erau deja înscriși de mult timp pentru această judecată. Așadar, înainte de a se face vreo descriere a acestor oameni, se spune că judecata asupra lor este deja stabilită. Calvin a dedus de aici că anumiți oameni au fost deja respinși veșnic de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, așa cum alții sunt aleși veșnic. Dacă ar fi așa, acești oameni nu ar purta nicio responsabilitate pentru acțiunile lor. Atunci ei nu ar mai putea face nimic pentru a nu se pierde, deoarece ei ar fi deja destinați la pierzare. Nu, nu este așa. Petru spune despre acești oameni că își aduc „asupra lor o grabnică pieire” (2. Petru 2.1).

Deci, versetul nostru din Iuda 4 înseamnă că pentru astfel de oameni care manifestă acest caracter, judecata a fost stabilită de mult timp. Pentru aceia dintre noi care sunt neevlavioși și care vor continua în această neevlavie, judecata este deja stabilită. Ea a fost anunțată cu mii de ani în urmă. În Iuda 14 găsim o profeție a lui Enoh despre judecata acestor oameni. Această profeție datează de dinaintea potopului, deci este veche de cel puțin patru mii și jumătate de ani. Enoh profețește că Dumnezeu îi va judeca pe acești oameni răi într-o zi, la sfârșitul timpului, când va veni Domnul. În acest sens, judecata acestor persoane a fost deja de mult stabilită. Numai așa putem înțelege și versetul dificil care este citat uneori în acest context: „Domnul a făcut orice lucru pentru scopul său, da, și pe cel rău pentru ziua nenorocirii” (Proverbele 16.4). Pentru cei care manifestă nelegiuire, judecata este sigură. Dumnezeu i-a făcut pentru ziua nenorocirii. La fel este și aici.


Tradus de la: Doppelte Prädestination im Judasbrief?
Sursa: dintr-o prelegere despre epistola lui Iuda


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen