O altă Evanghelie: fapte şi har?
Galateni 1.6-9

Shawn Abigail

© SoundWords, Online începând de la: 06.03.2019, Actualizat: 06.03.2019

Versete călăuzitoare: Galateni 1.6-9

Galateni 1.6-9: Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel care v-a chemat în harul lui Hristos, la o evanghelie diferită, care nu este o altă Evanghelie; dar sunt unii care vă tulbură şi doresc să strice Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va vesti altă evanghelie decât Evanghelia pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema. Cum am spus mai înainte, spun şi acum din nou: Dacă vă vesteşte cineva altă evanghelie decât ceea ce aţi primit, să fie anatema.

Apostolul Pavel spune în epistola către Galateni 1.6: „Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel care v-a chemat în harul lui Hristos, la o evanghelie diferită.” Ceea ce Pavel denumeşte aici „evanghelie diferită”, era pericolul adăugării faptelor omeneşti (în mod deosebit respectarea legii iudaice) la lucrarea terminată a lui Hristos.

Dacă suntem împreună cu creştini, cărora le lipseşte maturitatea, atitudinea noastră ar trebui să fie aşa cum Pavel o descrie în Filipeni 3.15,16. Acolo el sfătuieşte pe cititor să se comporte conform stadiului lui de cunoaştere, şi Dumnezeu îi va da mai multă lumină. Dacă ne vedem confruntaţi cu conflicte de personalitate, atunci ar trebui să dăm ascultare sfatului din Filipeni 4.2, unde credincioşii sunt îndemnaţi „să aibă acelaşi gând” (faptul că aceste două surori sunt îndemnate să gândească la fel, fără să fie învăţate, ne permite să deducem că aici era un conflict de personalitate şi nu un conflict referitor la învăţătură). Dar ce este atunci când cineva vesteşte o altă evanghelie; una care leagă faptele omeneşti şi lucrarea lui Hristos? Ar trebui să aşteptăm până când oamenii aceştia primesc lumină mai clară? Ar trebui „să îngropăm securea de război” şi să fim în părtăşie fericită cu ei? Scriptura ne dă răspunsul în Galateni 1.8,9; acolo se spune: „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va vesti altă evanghelie decât Evanghelia pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema. Cum am spus mai înainte, spun şi acum din nou: Dacă vă vesteşte cineva altă evanghelie decât ceea ce aţi primit, să fie anatema.”

De ce nici un compromis?

Acesta este un cuvânt aspru, nu-i aşa? Nu ar trebui noi ca şi creştini credincioşi să fim blânzi, împăciuitori şi îngăduitori şi să ne primim unii pe alţii? Neapărat! Dar în ceea ce priveşte mesajul Evangheliei nu trebuie să fie nici un compromis. Sunt cel puţin trei motive, pentru care noi nu ar trebui să facem compromisuri:

  1. În primul rând, Evanghelia este inima credinţei creştine, şi dacă aceasta este schimbată, această schimbare va influenţa toate celelalte.
  2. Dacă, în al doilea rând, se predică o altă evanghelie, bărbaţii şi femeile nu pot fi mântuite.
  3. În final, şi cel mai important: să vesteşti o altă evanghelie aceasta înseamnă un atac la lucrarea desăvârşită a Domnului Isus Hristos.

1. Esenţa credinţei creştine este schimbată

De îndată ce natura Evangheliei este schimbată, şi natura creştinismului se schimbă. De îndată ce noi adăugăm la Evanghelie necesitatea faptelor omeneşti, ea nu mai este Evanghelia harului. Ea nu mai este nici un dar gratuit. Un om răscumpărat nu mai este veşnic sigur. Viaţa veşnică nu mai este veşnică, dacă împlinirea Legii este cea care ne ţine siguri. Este o chestiune îngrozitoare să predici o altă evanghelie, deoarece este o chestiune îngrozitoare să ataci nucleul propriu-zis al credinţei creştine.

2. Oamenii nu mai pot fi mântuiţi

Dacă se predică o altă evanghelie, bărbaţii şi femeile nu mai pot fi mântuiţi/mântuite. În principal, în credinţa creştină este vorba de a renunţa la efortul propriu de a te salva şi să primeşti lucrarea terminată a lui Hristos. Dacă vestim o altă evanghelie, una prin care bărbaţii şi femeile, tinerii şi tinerele nu pot fi mântuiţi/mântuite, atunci facem ceva înfiorător şi detestabil. Noi condamnăm oameni la moartea veşnică, deoarece vestim o credinţă falsă, care nu poate mântui. Este îngrozitor să predici o altă evanghelie, deoarece este îngrozitor să încurajezi pe alţii să se încreadă într-un mesaj care nu poate mântui.

3. Un atac la lucrarea Domnului Isus

Da, acestea sunt urmările îngrozitoare, dacă vestim o altă evanghelie. Dar mai este şi o altă urmare, care pun în umbră pe celelalte în importanţa lor. Al treilea motiv, pentru care este îngrozitor să vesteşti o altă evanghelie este: ea este un atac la lucrarea desăvârşită a Domnului Isus Hristos. Fiorii morţii Mântuitorului nostru ne sunt prezentaţi în Psalmul 22.14-17 cu o simplitate mare şi claritate cruntă: „Sunt vărsat ca apa şi toate oasele mi se desfac. Inima îmi este ca ceara, se topeşte înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul şi mi se lipeşte limba de cerul gurii; şi m-ai adus în ţărâna morţii. Pentru că nişte câini m-au înconjurat, o ceată de răufăcători m-a împresurat; mi-au străpuns mâinile şi picioarele.”

Să vesteşti o altă evanghelie, faptele noastre ca necesitate suplimentară pentru mântuire, înseamnă că aceste suferinţe ale Domnului nu erau suficiente. Aceasta este rău. Psalmul 29.2 spune: „Daţi Domnului gloria Numelui Său! Adoraţi-L pe Domnul în sfântă splendoare!” Dacă vestim o altă evanghelie, prin aceasta spunem că sfinţenia şi meritele lui Isus sunt insuficiente ca să lucreze mântuirea noastră.

Nici o altă evanghelie!

Desigur putem vedea, că este o chestiune gravă să vesteşti o altă evanghelie, în mod deosebit o evanghelie care adaugă faptele ca necesitate pentru mântuire. Nu este de mirare, că Pavel spune: „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va vesti altă evanghelie decât Evanghelia pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema. Cum am spus mai înainte, spun şi acum din nou: Dacă vă vesteşte cineva altă evanghelie decât ceea ce aţi primit, să fie anatema!” (Galateni 1.8,9). Dacă vine cineva la noi şi vesteşte o altă evanghelie, atunci nu este loc pentru o atitudine blândă, împăciuitoare, îngăduitoare şi de acceptare. Pavel nu avea o astfel de atitudine faţă de aceşti oameni, şi la fel şi noi nu ar trebui să avem o astfel de atitudine.

Trebuie să recunosc, că exprimarea în articolul acesta sună mult mai dură decât în toate celelalte, pe care le-am scris până acum, dar am căpătat convingerea din Scriptură, că nu trebuie să fie nici un compromis cu privire la mesajul Evangheliei, pe care noi o credem şi o vestim.


Tradus de la: Ein anderes Evangelium: Werke und Gnade?

Titlul original: „Another Gospel“
Cu aprobarea amabilă de la www.brethrenonline.org

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen