Și El a venit la Ierusalim (1)
Introducere

Roger Liebi

© Roger Liebi, Online începând de la: 18.04.2022, Actualizat: 18.04.2022

INTRODUCERE

În această carte este vorba de cele opt zile de la Duminica Floriilor până în ziua Învierii. Aceste opt zile sunt atât de importante încât în cele patru Evanghelii, care ilustrează viața Domnului Isus pe pământ timp de 33 de ani, aproximativ 32% din text este dedicat numai acestei săptămâni. Astfel, aproape o treime din Evanghelii se ocupă de această scurtă perioadă de timp. Acest lucru arată clar că avem de-a face cu o succesiune de zile extrem de semnificative.

Ar fi important să știm pe de rost ce s-a întâmplat în fiecare dintre aceste opt zile - de la o duminică la alta. Pentru început, citim în Luca 19, începând cu versetul 28, intrarea triumfală a Împăratului împăraților în Ierusalim:

Luca 19.28-46: Și, spunând acestea, mergea înainte, suindu-Se la Ierusalim. Și a fost că, pe când Se apropia de Betfaghe și de Betania, spre muntele numit al Măslinilor, i-a trimis pe doi dintre ucenicii Săi, spunând: „Mergeți în satul dinainte, în care, intrând, veți găsi un măgăruș legat, pe care nimeni dintre oameni nu s-a așezat vreodată: dezlegați-l și aduceți-l! Și, dacă vă va întreba cineva: «De ce îl dezlegați?», veți spune așa: «Pentru că Domnul are nevoie de el»“. Și cei trimiși au mers și au găsit așa cum le spusese. Și, pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?“ Și ei au spus: „Pentru că Domnul are nevoie de el“. Și l-au adus la Isus. Și, aruncându-și hainele pe măgăruș, L-au pus pe Isus deasupra. Și, pe când mergea El, își așterneau hainele pe drum. Și, pe când Se apropia deja de coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate lucrările de putere pe care ei le văzuseră, spunând: „Binecuvântat fie Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer și glorie în cele preaînalte!“ Și unii dintre fariseii din mulțime I-au zis: „Învățătorule, mustră-Ți ucenicii!“ Și El, răspunzând, le-a zis: „Vă spun, dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga“. Și, când S-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea, spunând: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi a ta, cele care sunt spre pacea ta! Dar acum sunt ascunse de ochii tăi. Pentru că vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi vor face întărituri în jurul tău, și te vor încercui, și te vor strânge din toate părțile și te vor face una cu pământul, și pe copiii tăi care sunt în tine; și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut timpul cercetării tale“. Și, intrând în templu, a început să-i scoată afară pe cei care vindeau în el și cumpărau, spunându-le: „Este scris: «Casa Mea este casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea «peșteră de tâlhari»“.

Partea următoare


Extras din „Und Er kam nach Jerusalem”, Editura Nehemia, Ediția 2020,
www.edition-nehemia.ch

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen