Cele şapte încercări ale lui Iov (R. Liebi)

Iacov 5.11

Locuri din Biblie: Iacov 5.11; Iov     Cuvinte cheie: Iov; Încercări

Este uimitor: primele şase încercări au adus nenorociri nespus de mari asupra lui Iov – şi cu toate acestea Iov a rămas biruitor. Ultima încercare era cu siguranţă foarte neplăcută, însă cu siguranţă era ceva care ... mai multtrebuia suportat cu un „spate mai lat”. Însă aici Iov ratează! El a blestemat naşterea sa şi a început să facă lui Dumnezeu reproşuri grele şi mari.

Das Buch Hiob (M. Born)

Locuri din Biblie: Hiob     Data: 05.01.2020     Timp de valabilitate: 135 min

Die endlos scheinenden Reden zwischen Hiob und seinen Freunden schrecken viele Bibelleser ab, das Buch Hiob intensiver zu studieren. Mit den beiden Vorträgen möchte Matthias Born einen Überblick über das Buch Hiob geben und dazu ... mai multmotivieren, genauer hinzuschauen und die vielen Schätze dieses Buches zu heben.

Das Buch Hiob (W. Kelly)

Locuri din Biblie: Hiob

Ein Kommentar zum Buch Hiob.

Notă: acesta este un link către un site web extern.

Das Buch Hiob (G. de Koning)

Locuri din Biblie: Hiob

Notă: acesta este un link către un site web extern.

Die sieben Prüfungen Hiobs (R. Liebi)

Jakobus 5,11

Locuri din Biblie: Jakobus 5; Hiob     Cuvinte cheie: Hiob

Es ist eigenartig: Die sechs ersten Prüfungen brachten unsägliches Elend über Hiob - dennoch blieb Hiob ein Überwinder. Die letzte Prüfung war zwar sicher sehr unangenehm, aber bestimmt etwas, das man mit einem etwas ... mai mult«breiten Rücken» einfach aushalten müsste. Doch hier versagte Hiob! ...

Învăţături practice din cartea Iov (W. Kelly)

Articole: 12     Locuri din Biblie: Iov

Învăţături practice din cartea Iov (1) (W. Kelly)

Bănuieli

Locuri din Biblie: Iov     Cuvinte cheie: Iov

Pentru un credincios sincer nu este nimic mai dureros decât să fie acuzat pe bază de presupuneri nedovedite. Şi aceasta au făcut cei trei prieteni faţă de Iov. Ei nu puteau prezenta fapte, care ar fi fost capabile să convingă ... mai multconştiinţa lui. În loc să facă aceasta, căutau o dovadă pentru bănuiala lor şi în cuvinte nestăpânite, deseori răzvrătite căutau să găsească aceasta la Iov greu încercat. Aceasta era pentru el deosebit de zdrobitor, şi noi ştim cât de dureros a simţit el aceasta. Duhul de critică, care stăpânea pe prieteni, i-a împiedicat să aştepte până când Dumnezeu va aduce adevărul lucrurilor la lumină. Căci fără îndoială la Iov era ceva de învinuit, dar el nu a făcut păcatele ascunse, la care ei făceau aluzie. Ei au depăşit orice limită, care s-ar fi cuvenit unei purtări de grijă plină de dragoste, şi nu s-au dat în lături să rostească pe faţă sentinţa lor aspră. Cu siguranţă Dumnezeu ne face cunoscut toate acestea, ca să ne atenţioneze cu privire la această greşeală fundamentală în judecarea celorlalţi credincioşi.

Învăţături practice din cartea Iov (2) (W. Kelly)

Căile de guvernare ale lui Dumnezeu

Locuri din Biblie: Iov     Cuvinte cheie: Iov

Prietenii lui Iov puteau să-şi imagineze suferinţa numai ca răsplată. Ei puteau vedea pe Dumnezeu, care a trimis suferinţa, numai ca Judecător. Am remarcat aceasta deja altădată. Vrem acum să privim această greşeală sub un alt aspect. ... mai multŞi atunci putem spune: ei credeau că lumea, aşa cum ea se prezenta privirii lor, ar trebui să dea o imagine a gândurilor lui Dumnezeu despre om. Sentinţa lui Dumnezeu cu privire la căile unui om era după părerea lor clar dedusă din situaţiile pământeşti ale acestuia. Tot ce era permis pe pământ, trebuie să fie o imagine fidelă în oglindă a gândurilor lui Dumnezeu în cer despre această chestiune. Aşa s-a ajuns că ei au bănuit pe Iov de mare făţărnicie, acum când asupra lui a venit o „judecată” aşa de îngrozitoare – tocmai în contrast cu viaţa lui de odinioară.

Praktische Lehren aus dem Buch Hiob (1) (W. Kelly)

Verdächtigungen

Locuri din Biblie: Hiob     Cuvinte cheie: Verdächtigungen

Nichts ist gefährlicher, als nach dem Schein zu urteilen. Selbst wenn sich ernstere und begründetere Beschwerden erheben sollten, als die Freunde gegen Hiob vorbringen konnten, so darf von der Versammlung keine Zucht ausgeübt werden ... mai mult– und man sollte auch persönlich nicht urteilen –, solange Gott die Wahrheit nicht offenbar gemacht hat. Zu mancher Spaltung oder persönlichen Entfremdung wäre es wohl nie gekommen, wenn dies mehr beachtet worden wäre. Und da wir in der Schrift ein Buch haben, das unter anderem zum Ziel hat, uns vor derartigen Irrtümern zu bewahren, sind wir noch viel weniger zu entschuldigen als die Freunde Hiobs. ...

Praktische Lehren aus dem Buch Hiob (2) (W. Kelly)

Regierungswege Gottes

Locuri din Biblie: Hiob     Cuvinte cheie: Regierungswege Gottes

Die Freunde Hiobs konnten sich das Leiden nur als Vergeltung vorstellen. Sie vermochten Gott, der das Leiden schickte, nur als Richter zu sehen. Wir haben das schon früher bemerkt. Jetzt wollen wir diesen Fehler jedoch noch von einer anderen ... mai multSeite betrachten. Und dann können wir sagen: Sie glaubten, die Welt, so wie sie sich ihren Blicken darbot, müsse stets ein Bild der Gedanken Gottes über den Menschen geben. Gottes Urteil über die Wege eines Menschen war nach ihrer Meinung deutlich aus dessen irdischen Umständen abzuleiten. Alles was auf Erden zugelassen wurde, musste ein getreues Spiegelbild der Gedanken Gottes im Himmel über diese Sache sein. Daher kam es, dass sie Hiob, als nun ein so furchtbares „Gericht“ über ihn kam – gerade im Gegensatz zu seinem früheren Leben – wohl großer Heuchelei verdächtigen mussten.