Imagine: L. Binder
Adorarea (Închinarea) falsă (C.H. Mackintosh)

Leviticul 10.1-11

Locuri din Biblie: Leviticul 10.1-11     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

Dacă medităm la rânduielile legii mozaice un lucru iese în mod deosebit în evidenţă: gelozia remarcabilă, cu care Dumnezeu Se delimitează de apropierea omului de El. Este de mare folos pentru suflet să mediteze la aceasta. ... mai multNoi suntem în mare pericol să permitem în gândurile noastre un element de familiaritate păcătoasă cu privire la Dumnezeu. Diavolul poate folosi aceasta în mod foarte dăunător pentru un final foarte rău.

Imagine: L. Binder
Adorarea sau închinarea (J.N. Darby)

Locuri din Biblie: Efeseni 1; Efeseni 2; Ioan 20.17; 1 Corinteni 2.9-10; Ioan 17.6,26; Filipeni 3.3; Deuteronom 26; Apocalipsa 4.8; Apocalipsa 5     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

Există adesea între credincioși numai o noțiune vagă cu privire la ce însemnează adorarea sau închinarea. Motivele mai însemnate care au condus la această situație sunt: în primul rând obiceiurile sau ... mai multtradițiile încetățenite între mulți credincioși și, în al doilea rând, atmosfera morală în care se găsesc oamenii credincioși. Adevărații creștini au lepădat formalismul și superstițiile și găsesc bucurie în faptul că au aflat adevărul conținutului tuturor exercițiilor lor religioase; dar viața noastră de trăire prin credință aici, pe pământ, cuprinde mult mai mult.

Als der Vorhang zerriss … (W.T. Turpin)

Matthäus 27,51.52

Locuri din Biblie: Matthäus 27     Cuvinte cheie: Leiden des Herrn; Vorhang des Tempels

Das Leben Jesu konnte niemals den Vorhang zerreißen oder die Grüfte öffnen – so schön, so vollkommen und so gesegnet sein Leben, sein Dienst für die Menschen, sein Gehorsam für Gott auch war. Wenn es keinen ... mai multHeiland gegeben hätte, der gestorben, dessen Leib dahingegeben und dessen Blut vergossen worden wäre, so wäre Gott noch hinter jenem Vorhang verborgen. Der Mensch – auch der beste Mensch – befände sich noch in Entfernung, der Hades wäre noch unbesiegt, und der, der die Macht des Todes hat, wäre noch nicht unterworfen. Doch, gelobt sei Gott, jetzt ist dies alles geschehen, weil Christus gestorben ist.

Imagine: Beröa-Verlag
Când slujba preoţească devine periculoasă … (H.A. Ironside)

Leviticul 10.1-5 - duşi afară din tabără în cămăşile lor

Locuri din Biblie: Leviticul 10.1-5     Cuvinte cheie: Slujba preoţilor; Adorare/Închinare

O dată preot – pentru totdeauna preot, aceasta era valabil pentru fiecare din ei, la fel cum astăzi este valabil pentru fiecare creştin. Însă acest adevăr, oricât de binecuvântat este el, nu poate încuviinţa nici ... mai multnepăsarea şi nici îndărătnicia în legătură cu lucrurile sfinte ale Domnului. Şi preoţii lui Dumnezeu stăteau sub judecata guvernării lui Dumnezeu, atunci când făceau „ceea ce El nu le-a poruncit”, şi ei au fost duşi „în cămăşile lor” afară din tabără. Cât de mult trebuie să fi vorbit inimilor israeliţilor în acea zi priveliştea acestor cadavre îmbrăcate în haine preoţeşti! S-a confirmat exprimarea: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”

Carte recomandată: Închinarea în secolul 21 (SoundWords)

„În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu”

Cuvinte cheie: Adorare/Închinare

Cât de mult worship are voie să fie? (S. Isenberg)

Locuri din Biblie: Ioan 4.23,24; Exodul 20.25-26     Cuvinte cheie: Adorare/Închinare; Worship

Muzica worship în costum de muzică modernă pop şi rock este în înaintare victorioasă chiar şi printre creştini. Aproape că nu este o ceremonie evanghelicală fără muzică band cu volum sonor. Demult există în ... mai multcomunităţile „moderne” un team de preamărire şi un conducător al preamăririi, care trebuie să „conducă pe credincioşi în închinare”. Deseori muzica worship modernă ocupă un loc de valoare mare în serviciul divin. Să ne întrebăm singuri: Am merge noi duminică dimineaţa la serviciul divin, dacă s-ar cânta cântări simple, probabil numai cu acompaniament de pian sau fără acompaniament instrumental?

Crucea Domnului Isus (J. Boyd)

Puterea întunericului şi harul şi dragostea lui Dumnezeu

Locuri din Biblie: Galateni 6.14     Cuvinte cheie: Cruce; Suferinţele Domnului

Cineva a spus odată: „Nu există nimic care s-ar putea compara cu crucea.” Ea este şi va rămâne pentru totdeauna în toată măreţia ei în centru cercului veşniciei; minunea pentru fiecare creatură inteligentă şi ... mai multmonument pe care sunt gravate de neşters atât răul şi ura fiinţei decăzute, cât şi bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu. Din umbrele nesfârşite ale trecutului ea se conturează în toată sfinţenia şi fapta ordinară a ei, cu adevăr şi trădare, cu soare şi umbre, credincioşie şi falsitate, dreptate şi păcat, judecată şi îndurare, compasiune şi cruzime, dragoste şi ură.

Imagine: SoundWords
Dacă Hristos n-a înviat … (D.R. Reid)

1 Corinteni 15.12-20

Locuri din Biblie: 1 Corinteni 15.12-20     Cuvinte cheie: Apologetic; Învierea omului; Învierea lui Isus

Paştele este o caracteristică unică în felul ei a creştinismului. Şi anume nu pentru că în această duminică mai mulţi „creştini” merg la biserică, decât de obicei, ci pentru că la paşte sărbătorim ... mai multînvierea lui Isus Hristos. Credinţa creştină învaţă că Întemeietorul ei trăieşte şi astăzi! Nici o altă religie din lume nu îşi revendică o astfel de pretenţie. Alte religii afirmă probabil că „duhul” întemeietorului lor trăieşte în învăţăturile lor religioase, dar creştinismul afirmă că întemeietorul lui, Isus Hristos, trăieşte astăzi – şi anume, în trup!

Das Brandopfer (C. Stanley)

3. Mose 1

Locuri din Biblie: 3. Mose 1; 3. Mose 6; Hebräer 10     Cuvinte cheie: Brandopfer; Anbetung     Vorlesezeit: 12 min

Der Opfernde kann ein Rind, ein Schaf, eine Ziege oder ein Geflügel, nämlich eine Turteltaube oder eine junge Taube, bringen. Aber in allen Fällen muss der Tod eintreten. Kains Opfer – ohne den Tod des Sühnopfers – ... mai multkann nicht angenommen werden. Wie viel oder wie wenig wir von Christus verstehen: Wir müssen anerkennen, dass sein Sühnopfer absolut notwendig ist.

Das Brandopfer (A.J. Pollock)

3. Mose 1

Locuri din Biblie: 3. Mose 1     Cuvinte cheie: Brandopfer; Anbetung     Vorlesezeit: 9 min

Das Brandopfer ist das Opfer, das den Tod Christi in seinem höchsten Aspekt darstellt. Das hebräische Wort olah, das mit „Brandopfer“ übersetzt wird, bedeutet: „das, was hinaufsteigt“. Es war ein freiwilliges ... mai multOpfer und stellt Christus im Vorbild als den dar, der sich Gott freiwillig darbrachte, sogar als Sühnopfer für die Sünde.

Das Brandopfer (S. Ridout)

3. Mose 1

Locuri din Biblie: 3. Mose 1     Cuvinte cheie: Brandopfer; Anbetung     Vorlesezeit: 13 min

Das Brandopfer war das wichtigste Opfer zum lieblichen Geruch; es wurde Gott vollständig dargebracht und stieg mit seinem ganzen Wohlgeruch zu Ihm empor. In erster Linie war es ganz für Gott bestimmt, obwohl der Opfernde darin das ... mai multMaß sehen konnte, wie er bei Gott angenommen war. Das Opfer war ein Typus für Christus, der sich selbst Gott als Opfer darbrachte, „ein lieblicher Geruch“.

Das Kreuz: Die Macht der Finsternis und die Gnade und Liebe Gottes (J. Boyd)

Galater 6,14

Cuvinte cheie: Kreuz; Leiden des Herrn

Jemand hat einmal gesagt: „Es gibt nichts, was man mit dem Kreuz vergleichen könnte.“ Es steht da und wird auch für immer dastehen in all seiner einzigartigen Größe, im Zentrum des Kreises der Ewigkeit; das Wunder ... mai multfür jedes intelligente Geschöpf und das Denkmal, auf dem unauslöschlich sowohl das Böse und der Hass des gefallenen Wesens als auch die Güte und Liebe Gottes eingeschrieben sind. Aus den undeutlichen Schatten der Vergangenheit heraus zeichnet es sich ab in all seiner Helligkeit und Schwärze, mit Wahrheit und Verrat, Sonnenschein und Schatten, Treue und Falschheit, Gerechtigkeit und Sünde, Gericht und Barmherzigkeit, Mitleid und Grausamkeit, Liebe und Hass.

Das Wesentliche an der Passion Christi (S. Isenberg)

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

Locuri din Biblie: Matthäus 26; Markus 15; Lukas 23     Cuvinte cheie: Passion; Leiden des Herrn     Vorlesezeit: 13 min

Am 18. März 2004 lief der Film „The Passion“ in deutschen Kinos an. Kaum zu glauben, in einer Zeit, wo man von Jesus Christus nicht mehr viel wissen will oder einfach auch nicht mehr viel über Ihn weiß, füllt dieser ... mai multJesus – oder ist es doch mehr die Darstellung? – ganze Kinosäle. Aber was war die wahre Botschaft Jesu, was war Seine Mission? ...

De ce Hristos spune de regulă „Tată” şi la cruce spune „Dumnezeu”? (J.N. Darby)

Ioan 11.41,42; 20.17

Locuri din Biblie: Ioan 11.41,42; 20.17     Cuvinte cheie: Locuri biblice grele; Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Isus: ca Om; Cruce

Doresc să îndrept atenţia spre un fapt în legătură cu suferinţele Domnului nostru: în timpul întregii Sale slujiri, inclusiv Ghetsimani, Hristos nu Se adresează niciodată lui Dumnezeu, prin aceea că foloseşte Numele ... mai mult„Dumnezeu”. Întotdeauna El spune „Tată”. Însă pe cruce cuvintele Lui erau, aşa cum ştim: „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu!”.

Der große Arzt (D.R. Reid)

Johannes 5,1-14

Locuri din Biblie: Johannes 5     Cuvinte cheie: Johannesevangelium     Vorlesezeit: 12 min

Nicht alle Kranken und Behinderten wurden geheilt, als der Herr Jesus auf der Erde war. Nicht einmal alle Gebrechlichen in Jerusalem oder irgendeiner anderen Stadt, in der der Herr Jesus einige Zeit verbrachte, fühlten die heilende ... mai multBerührung des großen Arztes. Aber viele erlebten sie trotzdem! Einige dieser Geheilten kamen selbst oder wurden von ihren Freunden gebracht. Sie baten den Herrn eindringlich um Hilfe und wurden nicht enttäuscht.

Der Sohn des Menschen (R. Liebi)

Jesus – Gott und Mensch in einer Person

Locuri din Biblie: Johannes 3     Cuvinte cheie: Sohn des Menschen; Jesus: als Gott (Jahwe); Jesus: als Mensch

In Johannes 3 finden wir den Bericht über das nächtliche Gespräch des Herrn Jesus mit Nikodemus. In dieser Unterredung bezeichnete sich der Herr wiederholt als „der Sohn des Menschen“ (Joh 3,13-14). Für den ... mai multBibelkenner Nikodemus war es ein Leichtes, darin eine Anspielung auf Daniel 7,13 und Psalm 8,4 zu erkennen. In den beiden genannten Stellen geht es um den verheissenen Messias, den zukünftigen Weltherrscher.

Der Sohn Gottes, der mich geliebt hat (H.L. Heijkoop)

Kolosser 1,12-22

Locuri din Biblie: Kolosser 1     Cuvinte cheie: Hingabe

Christus hat nicht nur alle Gläubigen geliebt, sondern auch mich persönlich geliebt; Er ging an das Kreuz, hat an mich gedacht. Als Er das Werk am Kreuz vollbrachte – das wunderbare Werk, was seine Folgen betrifft, aber das ... mai multschreckliche Werk, was sein Leiden am Kreuz betrifft –, hat Er an mich gedacht und für mich das Werk auf sich genommen. Wenn ich der einzige Sünder gewesen wäre, auch dann wäre Er gekommen, auch dann wäre Er an das Kreuz gegangen, auch dann wäre Er zur Sünde gemacht worden, auch dann hätte Er das ganze Werk dort vollbracht und all das Leiden freiwillig auf sich genommen, weil Er mich geliebt hat und sich selbst für mich hingeben wollte.

Der Wert des Todes Christi (J.N. Darby)

Was der Tod Christi bewirkt hat

Cuvinte cheie: Calvin/Arminius; Tod Christi

Obwohl wir Sünder waren, hat Er uns doch jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um uns heilig und tadellos und unsträflich vor Gottes Augen hinzustellen (Kol 1,21.22). Als wir Feinde waren, wurden wir mit Gott ... mai multversöhnt durch den Tod seines Sohnes (Röm 5,10).

Der Wert des Todes Christi (D. Schürmann)

Articole: 8     Cuvinte cheie: Tod Christi

Die Einzigartigkeit Christi (C.H. Spurgeon)

Römer 11,33

Locuri din Biblie: Römer 11

Ist es nicht wunderbar, welche Fülle von Verheißungen, Prophezeiungen und Vorbildern, die offensichtlich sehr verschiedenartig sind, sich erfüllt hat in einer einzigen Person? Sieh einmal von Christus ab und gib das Alte Testament ... mai multirgendeinem gelehrten Mann und sage ihm: „Setzen Sie sich hin und entwerfen Sie eine ideale Persönlichkeit, in der sich all das erfüllt, was hier vorausgesagt wird. Vergessen Sie nicht, es muss ein Prophet sein wie Mose und ein Kämpfer wie Josua, er muss die Funktionen Aarons übernehmen und die Qualitäten eines Melchisedek haben, er muss zugleich David und Salomo sein, Noah und Jona, Juda und Joseph. Er soll nicht nur das Opferlamm sein, der Sündenbock, die Turteltaube oder der Priester, der opfert, er muss ebenso der Altar, die Stiftshütte, der Gnadenstuhl und das Schaubrot sein.“

Die Freuden Jesu Christi (J.N. Darby)

Cuvinte cheie: Herrlichkeit Christi

Wir sollten auch an die Freuden Christi denken, genauso wie wir an seine Leiden denken. Nichts zeigt so sehr, wo das Herz eines Menschen ist und was es ist, sogar mehr als wenn es bedrängt, niedergedrückt und voller Trauer ist, als wo ... mai multdieses Herz seine Freude findet, und ob es eine Freude findet, die von dieser Bedrückung und Trauer nicht erreicht wird.

Die Früchte der Auferstehung Christi (W.T. Turpin)

Johannes 12,20.24; Hebräer 2,6-15

Locuri din Biblie: Johannes 12

Wir möchten in diesem Vortrag einige Ergebnisse der Auferstehung betrachten. Alle Resultate zu sehen, wäre an einem einzigen Abend sowieso nicht möglich. Hierbei geht es uns besonders um zwei Seiten dieser Ergebnisse, nämlich ... mai multeinmal um das, was die Herrlichkeit Gottes betrifft, und dann um das, was den Segen für all die Seinen angeht.

Die Kaninchen mussten sterben ... (V. Berger)

Von der Ehrfurcht vor dem Leben und mehr ...

Locuri din Biblie: 1. Mose 22; 2. Mose 12     Cuvinte cheie: Passah

Es ist ein absolut merkwürdiger Moment. Man löscht einer Kreatur das Leben aus. Eben noch hielt man dieses Lebewesen in seinem Arm und streichelte beruhigend das Fell. Und einige Sekunden später ist es tot. Nichts ... mai multLiebenswürdiges, Anmutiges oder Beachtungswürdiges ist mehr dem toten Tier gegenüber vorhanden. Es ist nur noch, in Ehrfurcht gesprochen, Materie – etwas, was man weiterverarbeitet, ausnimmt, säubert, zerlegt. Gedanken tiefer Ehrfurcht vor dem Leben berührten mich, und mein Herz schlug dabei nicht wenig und die Kehle war wie zugeschnürt. ...

Die Leiden Christi (J.N. Darby)

Eine umfassende Betrachtung über die Leiden Jesu Christi

Articole: 14     Cuvinte cheie: Leiden des Herrn

Die Leiden des Herrn (J.N. Darby)

Markus 14,17-50

Locuri din Biblie: Markus 14     Cuvinte cheie: Leiden des Herrn     Vorlesezeit: 20 min

Der Herr Jesus hat in zweierlei Hinsicht gelitten: Zunächst gab es da die Leiden, die Er während seiner irdischen Laufbahn vonseiten der Menschen zu erdulden hatte, und nachher die Leiden, die Er erfuhr, als Er die Last des Zornes Gottes ... mai multtrug, indem Er den Kelch nahm, den Er trinken sollte.