Adventiştii de ziua a şaptea (SoundWords)

O analiză critică a acestei comunităţi de credinţă

Cuvinte cheie: Adventişti; Sabat

Dacă spunem ceva despre o anumită comunitate de credinţă, atunci totdeauna ne vine puţin greu. Noi trebuie să comentăm anumite practici doctrinare pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Şi din cauza lungimii articolului trebuie să ne ... mai multlimităm la acele puncte care după aprecierea noastră nu sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta ar putea fi înţeleasă de unii, ca şi cum noi am vrea să judecăm fără inimă pe oamenii acestei comunităţi de credinţă. Însă nicidecum aceasta nu este intenţia noastră. Şi noi suntem în comunităţi de credinţă cu greşeli şi nu ajung la înălţimea gândurilor lui Dumnezeu. Drept urmare expunerile noastre niciodată nu se îndreaptă împotriva anumitor persoane, ci întotdeauna împotriva unei anumite învăţături. Probabil în astfel de comunităţi de credinţă (ca la adventişti) este mai multă dăruire decât la creştinii din alte comunităţi de credinţă, care sunt convinşi despre ei înşişi că din punctul de vedere al Sfintei Scripturi au ales un drum fidel Bibliei. De aceea dorim să rugăm pe fiecare cititor, în mod deosebit pe cei dintre adventiştii de ziua a şaptea (AZS), să verifice gândurile noastre numai pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este valabil desigur pentru oricare alt cititor. În cele ce urmează din motive de simplificare comunitatea adventiştilor de ziua a şaptea va fi notată prescurtat „AZS”.

Als Christ in der Mediengesellschaft leben (J. Klein)

Cuvinte cheie: Computerspiele; Sucht; Medien; Computer     Vorlesezeit: 32 min

Steve Jobs (1955–2011) war Mitbegründer und jahrelanger Chef der Firma Apple. Besonders bekannt wurde er durch den Macintosh-Computer (1984), das iPhone (2007) und das iPad (2010). Seit der Markteinführung seines Computers hat Jobs ... mai multdie Welt moderner Medien mehrmals revolutioniert. Er rückte Technik eng an Ästhetik und verkaufte nicht nur Produkte, die auch besonders funktional waren, sondern einen ganzen Lebensstil. Er war eine der bekanntesten und einflussreichsten Personen der Computerindustrie. Aus einer kleinen Firma wurde durch ihn eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. So wurden ihm wegen seiner Leistungen schon zu Lebzeiten geradezu religiöse Attribute zugesprochen, und auch der Kult um Apple hat nach Meinung von Experten längst religiöse Züge angenommen. Der Spiegel bezeichnet ihn als den „Mann, der die Zukunft erfand“. Nach Jobs’ Tod am 5. Oktober 2011 erklärte Bill Gates, der Mitgründer von Microsoft, stellvertretend für viele: „Die Welt erlebt selten jemand, der so einen großen Einfluss auf den Lauf der Dinge hat wie Steve Jobs. Dieser Einfluss wird noch für viele Generationen zu spüren sein.“

Angriff auf unsere (Enkel-)Kinder! (G. de Koning)

Die Gefahr der Genderideologie

Cuvinte cheie: Gender-Mainstreaming; Jugendliche in der Schule     Vorlesezeit: 6 min

Unsere Kinder sind heute Gefahren ausgesetzt – zum Beispiel durch die Genderideologie –, ohne dass Eltern das oft ahnen. Gott möchte die Geschlechter deutlich unterschieden sehen. Daher will Satan genau dieses verhindern. Es gelingt ... mai multihm immer mehr, die Gesellschaft dementsprechend zu beeinflussen. Und das fängt schon bei den kleinen Kindern an. Die Beispiele, die der Autor anführt, sind zwar auf die Niederlande bezogen, aber die Gefahren sind in Deutschland genauso groß. Deutsche Kinderbücher wie „Der Junge im Rock“ oder „Julian ist eine Meerjungfrau: Vorlesebuch für Kinder ab 4 Jahren“ zeigen, dass die Genderideologie auch in Deutschland schon die kleinen Kindern bedroht.

Antwort auf die Stellungnahme von Karl-Heinz Vanheiden bezüglich der NeÜ (SoundWords)

Cuvinte cheie: Bibelübersetzungen     Vorlesezeit: 27 min

Wir wollen gern eine Antwort geben auf die Stellungnahme von Karl-Heinz Vanheiden bezüglich der Kritik von Dirk Schürmann an kommunikativen Übersetzungen im Allgemeinen und der NeÜ im Speziellen.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (W.J. Ouweneel)

Serie de articole

Articole: 4

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (1) (W.J. Ouweneel)

Apocalipsa 3.20

Locuri din Biblie: Apocalipsa 3.20     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Noi am primit bogăţii mari în Domnul Isus. Bogăţii, care se referă la cer, unde noi acum prin credinţă putem vedea pe Domnul Isus. Domnul Şi-a terminat alergarea şi acum este în glorie, unde îngerii Îl adoră. Şi ... mai multîn El suntem şi noi desăvârşiţi. În El găsim mântuirea noastră, înţelepciune, tărie, lumină şi putere. S-ar putea spune, aceasta este o parte a vieţii creştine. Dar mai există şi o altă parte, şi anume împrejurările în care trăim în lumea aceasta. Aici putem să fim în luptă şi necazuri. Însă toate lipsurile noastre pot fi umplute de dragostea incomparabilă şi harul care sunt în Domnul Isus.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (2) (W.J. Ouweneel)

Isaia 63.8,9

Locuri din Biblie: Isaia 63.8,9     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Ce Îşi poate Dumnezeu imagina despre neliniştea noastră. Da, Dumnezeu ştie totul, noi ştim aceasta. Dar poate El simţi întrucâtva ceva din ceea ce credincioşii trebuie uneori să trăiască pe acest pământ? În ... mai multversetele din Isaia 63.8,9 ni se spune, că în toată strâmtorarea noastră El este strâmtorat. Aceasta înseamnă, Dumnezeu nu are numai compasiune, ca noi. Noi mergem la cineva care este întristat, vorbim cu el şi gândim: ce îngrozitor, dar ne întoarcem şi revenim la viaţa noastră, şi nu ne impresionează în profunzime, aşa cum îl impresionează pe acela care a suferit probabil o pierdere mare. Noi nu avem această participare sufletească desăvârşită. Dar aici vedem pe cineva, despre care se spune: »În toate necazurile lor El a fost întristat«, exact aşa ca şi ai Săi. Noi avem un Dumnezeu în cer, care poate avea compasiune.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (3) (W.J. Ouweneel)

Ioan 13.1-8

Locuri din Biblie: Ioan 13.1-8     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Dar probabil această primă parte a vieţii nu ne este încă aşa de nefamiliară. Cred că problema noastră constă în aceea, că noi cunoaştem prea puţin partea a doua. Şi partea a doua este, că Domnul Isus spune: Vino şi ia ... mai multcina împreună cu Mine. – Cunoşti tu aceasta, frate drag, soră dragă? Să iei cina cu Domnul Isus? Aşa cum El a invitat pe ucenicii Săi în camera de sus? Este ciudat, dar în evanghelia după Ioan nu citim nimic despre masa Domnului sau despre cină. Aceasta este foarte important. Nu este acelaşi lucru ca în evanghelia după Matei, Marcu şi Luca. Cina o sărbătorim aici pe pământ – desigur literalmente, dar şi simbolic. Cina o sărbătorim aici în pustiu ca mărturie, atâta timp cât vom fi aici. Este în concordanţă cu jertfa arderii de tot din Vechiul Testament, potrivit cu 1 Corinteni 10. Acesta era un loc al întâlnirii, unde poporul lui Dumnezeu se întâlnea cu Dumnezeu, acolo la intrarea Cortului întâlnirii. Ei veneau acolo şi aveau părtăşie unul cu altul. Dar aceasta este aici pe pământ. Însă eu cred, în Ioan 13 se merge mai departe. Aici este vorba simbolic de o altă cameră şi este vorba de o altă masă – tot simbolic. Aici este vorba de o cameră cerească. Ştim aceasta! Priveşte ce discuţii au loc aici.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (4) (W.J. Ouweneel)

Ioan 14.27; 15.8,9; 15.11; 17.24

Locuri din Biblie: Ioan 14.27; 15.8,9; 15.11; 17.24     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Eşti tu pregătit pentru a intra în camera de sus? Ştiu cât de mare este preţul ca să poţi intra acolo. Dar eu am aflat puţin ce valoare este să intri acolo. Şi ştiu că sunt din aceia, cu mult mai în vârstă ... mai multdecât mine, care au făcut multe experienţe în această cameră de sus. Şi ei ne-ar putea spune mult mai bine, că se merită osteneala să renunţi la tot ce ne împiedică, să intri prin uşă, să fii la El în camera de sus. Nu doreşti tu aceasta? Prin aceasta toată viaţa ta se va schimba şi vei avea deja aici gustul anticipat a ceea ce noi, potrivit cu făgăduinţa Lui, vom savura la El în veşnicie. Ce minunat ar fi, dacă noi am avea parte deja acum de această făgăduinţă!

Ce este hula împotriva Duhului Sfânt?

(diverşi comentatori: Hole; MacDonald; Darby; etc.)

Locuri din Biblie: Marcu 3.28-30     Cuvinte cheie: Duhul Sfânt: natura; Hula: împotriva Duhului Sfânt

Fiecare om ar trebui de fapt să recunoască, că dacă un Om ca Domhul Isus se împotriveşte lui satan cu o aşa autoritate, cu o aşa putere, că aceasta trebuie să fie puterea Duhului Sfânt. Şi din pasaj rezultă, că Domnul Isus ... mai multmai spune: Voi ştiţi aceasta. Dar ceea ce ei au făcut este că ei au spus că Duhul Sfânt, prin a cătui putere lucra Domnul Isus, era Beelzebub , deci spuneau că Duhul Sfânt ar fi satan. Aceasta este o blasfemie îngrozitoare.

Der Irrtum der Bundestheologie (B. Anstey)

Ansichten und Folgen der Bundestheologie

Cuvinte cheie: Bundestheologie; Dispensationalismus     Vorlesezeit: 24 min

Die Bundestheologie ist eine Methode der Bibelauslegung, die die alttestamentlichen Verheißungen und Prophezeiungen über Israel als heute in der Kirche erfüllt ansieht. Weil die Bundestheologen nicht aufzeigen können, dass sie ... mai multbuchstäblich geschehen sind, haben sie ein falsches Auslegungsprinzip entwickelt; es ist als „Vergeistlichung“ bekannt. Sie behaupten, bestimmte Aussagen in diesen alttestamentlichen Verheißungen und Prophezeiungen würden sich heute nicht wörtlich, sondern geistlich oder allegorisch erfüllen.

Der Islam im Licht der Bibel (R. Liebi)

Niederschrift eines Vortrags aus dem Jahr 2000

Cuvinte cheie: Islam     Vorlesezeit: 68 min

Dieser Artikel ist die Niederschrift eines Vortrags aus dem Jahr 2000. Heute ist dieser Vortrag aufgrund der Flüchtlingsbewegungen der letzten Monate (Im Sommer 2015) besonders aktuell. Wir geben ihn hier auch im Vortragsstil wieder. Wir teilen ... mai multdiesen Vortrag in der Hoffnung, dass er dazu beiträgt, dass vermehrt die Chance genutzt wird, den vielen Muslimen in unserem Land noch das Evangelium, das sie in ihrem Heimatland kaum hören können, nahezubringen. Denn dazu ist sicher ein Hintergrundwissen sehr nützlich, worum es sich beim Islam überhaupt handelt und wie er nach dem Wort Gottes zu bewerten ist.

Die Charismatische Bewegung – endzeitliche Erweckung oder endzeitliche Verführung? (R. Ebertshäuser)

Cuvinte cheie: Endzeit     Data: 07.04.2019     Timp de valabilitate: 78 min

Die Siebenten-Tags-Adventisten (STA) (SoundWords)

Eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Glaubensgemeinschaft

Cuvinte cheie: Adventisten; Sabbat     Vorlesezeit: 46 min

Wenn wir etwas über eine bestimmte Glaubensgemeinschaft sagen, dann fällt uns das immer ein wenig schwer. Wir müssen bestimmte lehrmäßige Praktiken vom Wort Gottes her beurteilen. Und dabei müssen wir uns aus ... mai multGründen der Artikellänge hauptsächlich auf die Punkte beschränken, die unseres Erachtens nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Das kann von einigen vielleicht so aufgefasst werden, als wollten wir lieblos die Menschen in dieser Glaubensgemeinschaft verurteilen. Das ist jedoch keinesfalls unsere Absicht. Wir befinden uns selbst auch in Glaubensgemeinschaften, die fehlerhaft sind und das Vollmaß der Gedanken Gottes nicht erreichen. Demnach richten sich unsere Ausführungen niemals gegen irgendwelche Personen, sondern immer gegen eine bestimmte Lehre. Vielleicht ist gerade auch in solchen Glaubengemeinschaften (wie den Adventisten) mehr Hingabe zu finden als bei Christen in anderen Glaubensgemeinschaften, die von sich selbst überzeugt sind, einen von der Heiligen Schrift her bibeltreueren Weg gewählt zu haben. So möchten wir jeden Leser, besonders von den Siebenten-Tags-Adventisten (STA) bitten, unsere Gedanken allein am Wort Gottes zu prüfen. Dies gilt natürlich für jeden anderen interessierten Leser genauso.

Die Zeugen Jehovas (S. Isenberg)

Ein kurzer Überblick über ihre Ursprünge und ihre wesentlichen Lehren

Cuvinte cheie: Sekte; Zeugen Jehovas     Vorlesezeit: 36 min

Dieser Artikel soll einen kurzen Überblick über die Ursprünge der Zeugen Jehovas (ZJ) geben und einige ihrer wesentlichen Lehren beleuchten und sie zum Teil anhand des Wortes Gottes bewerten. Dieser Artikel ist ausdrücklich kein ... mai multInstrument, um sich ausreichend gewappnet in ein Gespräch mit den Zeugen Jehovas zu begeben. Es hat sich in vielen Diskussionen herausgestellt, dass die meisten ZJ gut geschult sind und auf jede Entgegnung eine Antwort haben. Um diesem Bollwerk angemessen entgegenzutreten, müsste man zu jedem Punkt viel weiter ausholen. Das wiederum würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Diferenţa doctrinală între un credincios ceresc (J.B. Stoney)

... şi un credincios din Împărăţia de o mie de ani

Locuri din Biblie: Evrei 3.1     Cuvinte cheie: Chemarea cerească; Împărăţia de o mie de ani

În primul punct mare al doctrinei, credinciosul ceresc şi credinciosul pământesc se află împreună pe acelaşi teren. La amândoi păcatele sunt spălate în sângele Mielului: acest adevăr mare este comun celor ... mai multdoi, şi aceasta este valabil pentru fiecare credincios începând de la întemeierea lumii. Deci, deoarece această învăţătură mare este foarte clară şi neîndoielnică pentru amândoi, există tendinţa şi cursa să se deducă din aceasta că şi cu toate celelalte învăţături este tot aşa. Şi această cursă conduce totdeauna tot mai jos. Va trage tot mai mult spre cele pământeşti şi nu spre cele cereşti. Aceasta înseamnă că chemarea şi binecuvântarea cerească a credincioşilor sunt degradate la nivelul celor pământeşti.

Ein Weckruf zum Thema Alkohol (S. Isenberg)

Was sagt die Bibel zum Thema Alkohol?

Locuri din Biblie: Sprüche 23; Sprüche 31; Sprüche 21; Sprüche 20; 1. Petrus 4     Cuvinte cheie: Sucht; Alkohol; Drogen; Feiern; Feste     Vorlesezeit: 20 min

Bei einer Betrachtung über den Propheten Habakuk stieß ich auf das Wort in Kapitel 2: „Der Wein ist treulos {o. tückisch}“ (Hab 2,5). Die Nationen sind durch übermäßigen Alkoholgenuss gekennzeichnet; so ... mai multwar es bereits in den Tagen Habakuks. Jegliche Tugend wird durch einen erhöhten Alkoholgenuss zerstört. Der Alkohol benebelt die Sinne und stumpft das natürliche Empfinden ab. Einmal der Alkoholsucht verfallen, ist es nur noch schwer, davon loszukommen. Viele ertränken ihre Sorgen im Alkohol. Wenn wir die biblischen Hinweise beachten, werden wir weder rechts noch links vom Pferd fallen.

Eine kritische Untersuchung der Hillsong Church (S. Isenberg)

Articole: 4     Locuri din Biblie: 2. Timotheus 4     Cuvinte cheie: Worship; Anbetung; Hillsong; Charismatische Bewegung

In dieser Artikelserie möchte ich einige Hintergrundinformationen zur Hillsong Church weitergeben. Ich gebe hierbei meine Eindrücke wieder, die ich aus einer Fülle von Artikeln, Videos und Botschaften von Carl Lentz und Freimut ... mai multHaverkamp, zwei der einflussreichsten Pastoren der Hillsong Church, gewonnen habe. Die Bibel fordert jeden wachsenden Christen auf, das zu beurteilen, was er hört. Der Apostel Paulus forderte die Korinther auf: „Beurteilt ihr, was ich sage“ (1Kor 10,15), und: „Propheten aber lasst zwei oder drei reden, und die anderen lasst urteilen“ (1Kor 14,29).

Este Isus Dumnezeu? (A. Steinmeister)

Ioan 1.1-3

Locuri din Biblie: Ioan 1.1-3; Proverbe 8.22-31     Cuvinte cheie: Dumnezeirea Domnului; Martorii lui Iehova

Mereu se pune întrebarea, dacă din primele versete din evanghelia după Ioan rezultă clar, că Isus este cu adevărat Dumnezeu?

Gâdilarea urechilor: mesajul seducător plăcut al lui Joyce Meyer (R. Ebertshäuser)

Locuri din Biblie: 2 Timotei 4

Carismatica americană Joyce Meyer face parte dintre predicatorii la televiziune cu cel mai mare succes. Ea răspândeşte mesajele ei video şi TV pe plan mondial şi prin aceasta încasează milioane. Secretul succesului ei este simplu: ... mai multea predică un mesaj pozitiv al succesului, al realizării de sine, al dragostei de sine, al bunăstării şi prosperităţii. Ea vorbeşte cu mult umor şi foarte personal; cuvintele Bibliei joacă numai un rol secundar, mesajele ei sunt însă pline de anecdote şi glume.

Împăcarea tuturor oamenilor (SoundWords)

Cuvinte cheie: Împăcarea generală

Kitzel in den Ohren: Joyce Meyers angenehme Verführungsbotschaft (R. Ebertshäuser)

Sind wir wachsam gegenüber Verführungen?

Locuri din Biblie: 2. Timotheus 4     Cuvinte cheie: Charismatische Bewegung     Vorlesezeit: 18 min

Die amerikanische Charismatikerin Joyce Meyer gehört zu den erfolgreichsten Fernsehpredigern. Sie verbreitet ihre Video- und TV-Botschaften weltweit und nimmt damit Millionen ein. Ihr Erfolgsgeheimnis ist einfach: Sie predigt eine positive ... mai multBotschaft des Erfolgs, der Selbstverwirklichung, der Selbstliebe, des Wohlstands und Wohlbefindens. Sie redet humorvoll und sehr persönlich; Bibelworte spielen nur eine untergeordnete Rolle, dafür sind die Botschaften voll von netten Anekdoten und Witzen. Und die Leute lieben es! Sie hören und schauen sich ihre Botschaften gerne und regelmäßig an. Bei uns in Deutschland werden sie von dem katholisch dominierten „christlichen“ Fernsehsender „Bibel-TV“ ausgestrahlt. Das Erschreckende ist, dass auch eine erstaunliche Anzahl von Christen aus konservativen, bibeltreuen Kreisen regelmäßige Zuschauer oder gar treue Anhänger von Joyce Meyer sind.

Kritisches zu Friedrich Nietzsche, dem „Propheten der Gottlosigkeit“ (J. Klein)

Cuvinte cheie: Philosophie     Vorlesezeit: 12 min

Friedrich Nietzsche wird an der Schule in unterschiedlichen Fächern und Zusammenhängen behandelt, aber auch an der Universität immer wieder thematisiert. Elmar Schenkel, Mitglied im Vorstand des Nietzsche-Vereins, meint: „Das ... mai multDenken Friedrich Nietzsches ist nach wie vor sehr aktuell und spielt in gesellschaftspolitischen Fragen eine sehr große Rolle.“ Die Beschäftigung mit Nietzsche ist nicht zuletzt auch deshalb wichtig, weil seine Position einen Wendepunkt in der Ethik darstellt: Vom „Willen zur Macht“ und der „Umwertung der Werte“ lassen sich Parallelen zu unserer Zeit, aber auch zu früheren Zeiten ziehen.

Kritisches zu Information und Manipulation (J. Klein)

Locuri din Biblie: Epheser 4; 2. Thessalonicher 2     Cuvinte cheie: Manipulation     Vorlesezeit: 15 min

Schon immer hat Menschen die Frage umgetrieben, was richtige und was falsche Informationen sind. So zweifelten die ersten Menschen das an, was Gott als zentrale Information geboten hatte. Ähnlich erging es auch späteren Menschen oder ... mai multVölkern, die Gottes Grundsätzen keine oder kaum Beachtung schenkten. Und bis heute wird in Gesellschaft und Politik gelogen.

Kritisches zu kirchlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Bewegungen (J. Klein)

Articole: 9