A atârnat Dumnezeu pe cruce? (Ch. Briem)

Matei 27.46

Locuri din Biblie: Matei 27; Psalmul 22     Cuvinte cheie: Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Isus: ca Om; Cântări

Înainte de a mă ocupa cu întrebarea uşor provocativă „A atârnat Dumnezeu pe cruce?”, vreau să remarc că acelora care au dat prilejul pentru această întrebare nu trebuie să li se impute neapărat intenţii ... mai multrele. Dimpotrivă, cu siguranţă ei au avut pe inimă să onoreze pe Domnul şi Mântuitorul lor şi să intervină pentru adevărul mare, că Isus Hristos este Dumnezeu. În zilele în care Dumnezeirea lui Hristos este tăgăduită pretutindeni, aceasta este necesar şi demn de laudă. Însă pentru apărarea adevărului nu trebuie să se folosească mijloace şi cuvinte false, ci trebuie să se rămână cât se poate de aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit când este vorba de Persoana Domnului Isus. Altfel Îl defăimăm pe Domnul, în loc să-L onorăm.

A fost Iuda prezent la instaurarea Cinei Domnului? (F.G. Patterson)

Ioan 13.2-4; Matei 26.20-26

Locuri din Biblie: Ioan 13.2-4; Matei 26.20-26     Cuvinte cheie: Masa Domnului; Iuda; Cina; Locuri biblice grele

Nu este nici un motiv să se presupună că ambele pasaje nu se referă la aceeaşi Cină sau la aceeaşi sărbătoare de Paști. Iuda a fost prezent, şi în timpul prezenţei sale Isus a instaurat ceea ce Scriptura numeşte după aceea ... mai mult„Masa Domnului”. Organizarea sărbătorii însă nu a avut şi alte însuşiri, care ulterior i-au fost adăugate, atunci când a devenit simbolul părtăşiei în Biserică.

A jertfit Iefta literalmente pe fiica lui? (G. de Koning)

Judecători 11.30,31,34

Locuri din Biblie: Judecători 11.30,31,34     Cuvinte cheie: Legalitate

Mulţi comentatori şi-au bătut capul cu această întrebare. O scurtă antologie a ceea ce au dat învăţaţi de preţ în această privinţă arată că este foarte greu să dai un răspuns clar la această întrebare. Putem ... mai multsă ne facem o părere proprie din acestea sau să ne verificăm părerea noastră.

A murit Hristos pentru păcatele lumii întregi? (W. Kelly)

1 Ioan 2.2; Leviticul 16

Locuri din Biblie: 1 Ioan 2.2; Leviticul 16     Cuvinte cheie: Ispăşire; Suplinire

Apostolul spune că Hristos nu este doar ispășirea „pentru păcatele noastre”, „ci și pentru lumea întreagă”. În întreaga Scriptură, „ispășirea păcatelor” se referă întotdeauna ... mai multîn mod explicit la cei care cred, deci, în sens nou-testamentar, la copiii lui Dumnezeu. ...

Imagine: L. Binder
A predicat Hristos Evanghelia în Hades? (H.L. Heijkoop)

1 Petru 3.18-20

Locuri din Biblie: 1 Petru 3.18-20     Cuvinte cheie: Epistola 1 Petru

Aproape că nu există un loc din Cuvântul lui Dumnezeu, care să fie aşa de des smuls din context şi să fie mai mult folosit abuziv, decât sunt aceste versete. Aceasta a început deja la Justin, martirul, şi Ireneus, care au ... mai multtrăit scurt după apostoli, şi se întinde pe parcursul secolelor până astăzi, unde învăţătorii aşa-numitei împăcări generale (împăcarea tuturor oamenilor) propagă cu putere vechea învăţătură rătăcitoare (şi deseori ca ceva nou) ca fiind adevăruri incontestabile. Pe lângă aceasta între multele voci nu există nicidecum unanimitate; diferenţele sunt mari. Argumentele lor se contrazic deseori total. Rătăcirea nu este niciodată consecventă. Dar tuturor le este comun, că ei se abat de la cuvintele clare ale lui Petru şi ajung la concluzii care sunt în contradicţie totală cu adevărul lui Dumnezeu. Nu s-a început aşa, ca şi cum Cuvântul lui Dumnezeu în mod deosebit ar fi fost greşit înţeles, ci începutul a constat în aceea, că exista o necunoaştere generală despre adevăratul loc binecuvântat al creştinului credincios. Dacă citim scrierile părinţilor apostolici şi ale părinţilor bisericii, aproape că nu putem înţelege cum adevărul putea să fie deja aşa de întunecat deja la scurt timp după moartea apostolilor.

A predicat Hristos în împărăţia morţii? (W.J. Ouweneel)

1 Petru 3,18-20

Locuri din Biblie: 1 Petru 3.18-20     Cuvinte cheie: Împărăţia morţii

Domnul Isus a fost omorât prin mâinile rele ale oamenilor, în timp ce El a trăit pentru dreptate, şi a murit, dar El a fost făcut viu în Duhul. Textual stă scris „în”, dar aceasta nu ajută prea mult. ... mai multAici este, aşa cum se spune în tehnică, vorba de aspectul instrumental, adică, El a fost făcut viu „prin” Duhul. Aici nu este duhul Său omenesc. De asemenea aici nu este nici Dumnezeirea Lui. Aici este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt.

Imagine: L. Binder
Absonderung und (?) oder (?) Einheit (W.J. Ouweneel)

2. Timotheus 2

Locuri din Biblie: 2. Timotheus 2     Cuvinte cheie: Absonderung; Einheit des Geistes; Gemeindebau; Gemeinde: Unabhängigkeit; Verunreinigung     Vorlesezeit: 51 min

Ich habe mich einen Augenblick gefragt, ob ich mit diesem Thema vielleicht nicht besser am ersten Abend hätte anfangen können, weil es den Eindruck geben könnte, dass ich mit einem negativen Thema diese Reihe Vorträge beende. Bei ... mai multden beiden anderen Themen ging es um etwas Positives: der Name des Herrn Jesus, der der Anziehungspunkt unseres Zusammenseins ist; der „Tisch des Herrn“, wo wir die Gemeinschaft und die Einheit des Leibes des Christus zum Ausdruck bringen und wo wir uns mit dem Herrn Jesus in seinem Leiden und Sterben beschäftigen dürfen.

An wen richtet sich die Bergpredigt in erster Linie? (D. Schürmann)

Hat die Bergpredigt Christen eigentlich etwas zu sagen?

Locuri din Biblie: Matthäus 5; Matthäus 6; Matthäus 7     Cuvinte cheie: Bergpredigt; Dispensationalismus; Vaterunser     Vorlesezeit: 45 min

Alle Schrift ist für Christen geschrieben, handelt aber nicht immer von Christen, obwohl Christen immer etwas daraus lernen können. Somit bekommen für Christen auch jene Stellen aus dem Wort Gottes eine Bedeutung, die viele mit den ... mai multWorten „Damit haben wir ja nun nichts mehr zu tun“ unbeachtet liegen lassen. Auch die Bergpredigt hat ohne Frage eine große Bedeutung für uns Christen. Es werden dort herzerforschende Fragen an uns gerichtet, die die Praxis unseres Christenlebens bloßstellen und uns in das Licht Gottes stellen. Das, was dort an solche gerichtet ist, die einen Vater haben, „der in den Himmeln ist“, ist genauso eine Herausforderung für uns, die wir denselben Vater haben.

Ar trebui creştinii să ţină sabatul? (E.C. Hadley)

Locuri din Biblie: Geneza 2.2; Exodul 31.12-17; Ezechiel 20.12,20; Exodul 16.29; 35.2     Cuvinte cheie: Sabat; Legea de pe Sinai; Adventişti

Sabatul este amintit prima dată în cartea Geneza 2.2: „Dumnezeu … în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Sa.” Cuvântul sabat este derivat de la cuvântul ebraic shabath, care înseamnă ... mai mult„a se odihni” sau „a înceta lucrul”. În Geneza 1.31 citim: „Dumnezeu a văzut tot ce făcuse; şi, iată, era foarte bine.” El putea găsi odihnă desăvârşită şi satisfacţie în tot ce El a făcut, inclusiv în omul pus ca şi cap peste creaţie: bărbat şi femeie.

Auf welcher Grundlage empfangen wir Gläubige am Tisch des Herrn? (W. Kelly)

Cuvinte cheie: Zulassung     Vorlesezeit: 4 min

In den letzten Jahren hat die verhängnisvolle Flutwelle von Irrlehren die Christenheit überschwemmt. Dieser Zustand zwingt alle Gottesfürchtigen dazu, die zurückzuweisen, die entweder diese ernsten Irrlehren vertreten oder ... mai mult– was womöglich noch schlimmer ist – dieses Böse leichtnehmen und darauf bestehen, weiter dorthin zu gehen, wo die verderblichen Lügen gelehrt werden. Worauf sie sich auch immer berufen mögen, sie disqualifizieren sich selbst.

Beginnt in Matthäus 18,19 eine ganz neue Sache? (D. Schürmann)

Eine Wortstudie

Locuri din Biblie: Matthäus 18     Cuvinte cheie: schwierige Bibelstellen; Gemeinde: Wesen; Gemeindebau     Vorlesezeit: 11 min

Beginnt in Matthäus 18,19 mit dem Wörtchen „wiederum“ („Wiederum sage ich euch …“ eine ganz neue Sache? Redet der Herr von einer ganz neuen Sache, die nicht unbedingt etwas zu tun hat mit dem Vorhergehenden? ... mai multDie Schlussfolgerung daraus wäre, dass in Matthäus 18,20 die Versammlung der „zwei oder drei“ nicht unbedingt etwas zu tun hat, mit der Versammlung, von der wir in den Versen 15-18 lesen, die die dort beschriebene göttliche Autorität hat.

Begraben oder verbrennen? (Ch. Briem)

Ist Kremation biblisch?

Cuvinte cheie: Kremation; Tod

Dieser Artikel gibt Antwort auf die Frage: Ist es für einen Christen von Belang, ob er nach seinem Heimgang begraben oder verbrannt wird?

Besonderheiten im Text der Heiligen Schrift – Erlösung (Ch. Briem)

gaäl – apolytrosis

Was bedeutet der Begriff „Erlösung“?

Bestehen auf Rechten (Ch. Briem)

Darf ich als Christ auf meinen Rechten bestehen?

Locuri din Biblie: 1. Korinther 6; 1. Thessalonicher 4; 1. Petrus 3; Johannes 13     Cuvinte cheie: Wange hinhalten

Ich denke, dass Ihre Frage zwei Bereiche oder Personenkreise berührt: (1) den Bereich göttlicher Gemeinschaft und damit die Kinder Gottes; und (2) den Bereich der Welt und damit die ungläubigen Menschen. Wenn es um das Bestehen auf ... mai multRechten inmitten der Kinder Gottes geht, so scheint mir solch eine Haltung grundsätzlich im Widerspruch zu dem Geist zu stehen, der unter der Familie Gottes herrschen soll. Folgende Schriftstellen reden in dieser Beziehung eine klare Sprache: ...

Beten zum Heiligen Geist (Ch. Briem)

Warum sollen wir nicht zum Heiligen Geist beten?

Cuvinte cheie: Heiliger Geist: Beten zum; Gebet: zum Heiligen Geist

Es wird immer wieder gesagt, es entspräche nicht der Heiligen Schrift, zum Heiligen Geist zu beten. Warum eigentlich nicht? Ist der Heilige Geist nicht ebenso Gott wie der Vater und der Sohn?

Beten zum Heiligen Geist ...? (SoundWords)

Ist es schriftgemäß, zum Heiligen Geist zu beten?

Cuvinte cheie: Gebet: zum Heiligen Geist; Heiliger Geist: Beten zum

Lieber B., die Phrase „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist“ ist auch Bestandteil der liturgischen Zeremonie in der lutherischen Kirche. Dies wird also immer von dem Pfarrer und/oder der ganzen Gemeinde gesprochen oder ... mai multgesungen. Dennoch denken wir, dass diese Handhabung möglicherweise aus dem Eindruck der Größe der dreieinen Gottheit entstanden ist und dann aus Unwissenheit und Unkenntnis des Wortes Gottes Einzug gehalten hat.

Cât de departe am voie să merg înainte de căsătorie? (SoundWords)

Cuvinte cheie: Sexualitate; Sex înainte de căsătorire

În primul rând, după părerea noastră este absolut important să înţelegem că Dumnezeu este Acela care ne-a făcut apţi să fim îndrăgostiţi şi să iubim; nu degeaba găsim în Biblie cartea „Cântarea ... mai multCântărilor”. El este Inventatorul şi Creatorul oricărei gingăşii şi dragoste. Tot El este Acela care ne-a creat aşa, cu sentimentele noastre lăuntrice. Iar pentru acestea putem liniştit să-I şi mulţumim.

Ce este o sectă? (J.N. Darby)

Locuri din Biblie: 1 Corinteni 12.13;     Cuvinte cheie: Comportare sectantă; Sectă; Biserica: Sectarism

Expresia „sectă" este o traducere a cuvântului grecesc hairesis. Înţelesul acestui cuvânt este bine cunoscut. Se întâlneşte (în afară de Faptele Apostolilor, unde se găseşte de şase ori) numai o ... mai multdată în epistola către Corinteni, o dată în epistola către Galateni (Galateni 5.20 ) şi o dată în epistola lui Petru (2. Petru 2.1 ). În cea dintâi epistolă către Corinteni (1. Corinteni 11:19 ) este tradus cu cuvântul „partide”.

Ce este păcat? (H.L. Heijkoop)

... şi ce are păcatul a face cu ascultarea?

Cuvinte cheie: Păcat; Ascultare

Păcat este tot ce face omul în mod independent faţă de autoritatea pe care Dumnezeu şi Domnul Isus o are asupra lui. Tot ce stă în opoziţie cu Cuvântul lui Dumnezeu este păcat. Cunoaşterea acestui adevăr conduce la ... mai multjudecarea conştientă a păcatului.

Ce legătură este între „taină” şi „chemarea cerească”? (The Present Testimony)

Ce înseamnă „taina” pentru practica noastră creştină?

Locuri din Biblie: Coloseni 2.12; Coloseni 3.1,3,4; Efeseni 2.5,6; Efeseni 3.10; Efeseni 6.12     Cuvinte cheie: Taină; Chemarea cerească; Orientarea de viaţă cerească; Orientare de viaţă pământească

Binecuvântările pământeşti şi făgăduinţele pământeşti, care au fost date israeliţilor, au făcut chemarea lor să fie o chemare pământească. Binecuvântările spirituale din cer şi speranţa credincioşilor ... mai multîn Domnul Isus fac chemarea lor să fie o chemare cerească. Dar există un adevăr de o natură deosebită cu privire la Adunare (Biserică) şi la relaţia ei cu Hristos, şi cum stă ea în El înaintea lui Dumnezeu, un adevăr care deschide privilegii care au o orânduială mai înaltă chiar decât aceea despre care este vorba în epistola către Evrei. Şi acestea fac chemarea Adunării (Bisericii) să fie în mod necesar cerească, cu toate că această expresie specială nu se întâlneşte în locurile din Scriptură care se referă la ea. Acest adevăr este numit „taina”; şi eu sunt pe deplin convins că adevărata natură a Adunării (Bisericii) nu poate fi înţeleasă, dacă nu se are o cunoaştere clară a adevărurilor pe care le cuprinde noţiunea „taină” şi care o caracterizează. Voi încerca să arăt pe scurt în diverse pasaje ceea ce eu consider important din punct de vedere practic cu privire la „taină” ...

Ce se exprimă prin botez? (W.J. Ouweneel)

1 Petru 3.20-22

Locuri din Biblie: 1 Petru 3.20-22     Cuvinte cheie: Botezul: botezul în apă

De ce nu ajungem noi sub judecată? Pentru că suntem mântuiţi! Cum a fost Noe salvat? Cum se face că Noe nu a ajuns sub judecată? Căci nu este aşa, că Dumnezeu l-a luat din lumea aceasta, aşa cum a făcut cu Enoh. El, a trebuit să ... mai multtreacă prin potop. Aşa se spune aceasta aici „prin apă”. Se poate citi aşa cum se spune în adnotare: „trecând prin apă”. Se mai poate citi şi aşa, că Dumnezeu spune: „prin elementul apă”. Dumnezeu a folosit apa ca să treacă pe Noe din lumea veche, nedreaptă într-o lume nouă. Astfel el a fost totodată salvat de apă, şi interesant este – şi eu accentuez aceasta, pentru că altfel nu vom înţelege botezul din versetul următor -: apa în sine era apa judecăţii!

Ce vrea să se spună prin noul legământ? (W.J. Ouweneel)

Luca 22.20; 1 Corinteni 11.25

Locuri din Biblie: Luca 22.20; 1 Corinteni 11.25; Evrei 8     Cuvinte cheie: Legământ (noul); Dispensaţionalism; Teologia legământului; Împărăţia de o mie de ani; Legământul nou

Literalmente el va fi încheiat cu cele zece seminţii respectiv cu cele două seminţii ale vechiului popor al lui Dumnezeu; în inimile lor va fi scris şi textul Legii lui Moise. Însă potrivit mărturiei Noului Testament noi ca ... mai multpopor actual al lui Dumnezeu în Duhul avem felurit a face cu noul legământ. ...

Condamnarea veşnică (C.H. Mackintosh)

... sau este totuşi o limitare în timp a condamnării veşnice?

Locuri din Biblie: Ioan 3.36     Cuvinte cheie: Iad

În ultimul timp am meditat foarte mult la ultimul verset al capitolului 3 din evanghelia după Ioan. El îmi pare să dea un răspuns foarte elocvent la două din învăţăturile rătăcitoare ale zilelor noastre – şi anume ... mai multla împăcarea generală şi nimicirea definitivă. „Cine crede în Fiul are viaţa eternă; şi cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

Cum primesc eu pace cu Dumnezeu? (H.L. Heijkoop)

Născut din nou şi totuşi fără pace?

Locuri din Biblie: Romani 5.1; 1 Ioan 1.9; Romani 3.23-26     Cuvinte cheie: Pecetluire; Pace cu Dumnezeu; Justificarea

M-am bucurat foarte mult, când am auzit despre tine că te-ai recunoscut ca păcătos pierdut, care s-ar fi pierdut veşnic, dacă acum ar trebui să apari înaintea lui Dumnezeu. Tu ţi-ai recunoscut păcatele înaintea lui Dumnezeu ... mai multdar nu şti dacă ele au fost iertate. Şi acum întrebi, dacă nu cumva simţi prea puţină căinţă, dacă convertirea ta este suficient de adâncă. Sunt zile în care tu nu te gândeşti deloc sau gândeşti foarte puţin la acestea. Pot înţelege bine gândurile tale, căci şi eu am trăit toate aceste lucruri. Mulţi ani (eram încă foarte tânăr) am ştiut că eram pierdut. Ziua nu mă gândeam aşa de des la aceasta; însă seara în pat mă cuprindea frica: dacă voi muri în noaptea aceasta, voi fi pierdut pentru totdeauna. Apoi am recunoscut din nou păcatele înaintea lui Dumnezeu şi L-am rugat să mă ierte. Însă niciodată nu am fost sigur că ele mi-au fost iertate. Odată mi-a povestit sora mea mai mare, că ea a găsit pace. Am întrebat-o cum a făcut şi seara am făcut şi eu la fel, desigur fără rezultat. ...

Das Böse beseitigen oder die Seele gewinnen? (F.W. Grant)

Gesinnung bei Gemeindezucht

Cuvinte cheie: Gemeinde: Zucht

Wenn wir uns mit Bösem innerhalb der Versammlung beschäftigen müssen, gilt es, zwei Dinge im Auge zu behalten: auf der einen Seite natürlich die Sünde selbst, auf der anderen Seite aber den Zustand der Person, die die ... mai multSünde begangen hat.