Abendmahl können wir vernachlässigen ...!? (C.H. Mackintosh)

4. Mose 9

Locuri din Biblie: 4. Mose 9; Lukas 22; 1. Korinther 11     Cuvinte cheie: Brüder (allg. so genannt); Brotbrechen; Mahl des Herrn

Wenn jemand willentlich das Passah vernachlässigt hätte, dann hätte diese Tatsache bewiesen, dass dem betreffenden Israeliten die Wohltaten und Segnungen, die aus seiner Erlösung und Befreiung aus Ägypten folgten, ... mai multüberhaupt nichts wert waren. Je tiefer jemand in die göttliche Wirklichkeit dessen eindrang, was in jener denkwürdigen Nacht geschehen war, als die Versammlung Israels unter dem Schutz des Blutes Zuflucht und Ruhe fand, umso mehr musste er sich nach der Wiederkehr „des vierzehnten Tages des ersten Monats“ sehnen, wo er Gelegenheit erhielt, das Gedächtnis jenes großen Ereignisses zu feiern; und wenn ihn irgendetwas hinderte, der Verordnung „im ersten Monat“ mit Freuden zu entsprechen, so hätte er umso froher und dankbarer die Gelegenheit im „zweiten Monat“ wahrnehmen müssen. Ein Mensch aber, der von Jahr zu Jahr zufrieden dahinleben konnte, ohne das Passah zu feiern, bewies nur, dass sein Herz von dem Gott Israels weit entfernt war. Es wäre mehr als eitles Geschwätz gewesen, wenn jemand davon gesprochen hätte, er liebe den Gott seiner Väter und genieße die Segnungen der Erlösung, während er ausgerechnet diejenige Verordnung Jahr für Jahr vernachlässigte, die Gott gegeben hatte, um die Erlösung darzustellen.

Imagine: L. Binder
Absonderung und (?) oder (?) Einheit (W.J. Ouweneel)

2. Timotheus 2

Locuri din Biblie: 2. Timotheus 2     Cuvinte cheie: Absonderung; Einheit des Geistes; Gemeindebau; Gemeinde: Unabhängigkeit; Verunreinigung     Vorlesezeit: 51 min

Ich habe mich einen Augenblick gefragt, ob ich mit diesem Thema vielleicht nicht besser am ersten Abend hätte anfangen können, weil es den Eindruck geben könnte, dass ich mit einem negativen Thema diese Reihe Vorträge beende. Bei ... mai multden beiden anderen Themen ging es um etwas Positives: der Name des Herrn Jesus, der der Anziehungspunkt unseres Zusammenseins ist; der „Tisch des Herrn“, wo wir die Gemeinschaft und die Einheit des Leibes des Christus zum Ausdruck bringen und wo wir uns mit dem Herrn Jesus in seinem Leiden und Sterben beschäftigen dürfen.

Admiterea la Masa Domnului (F. Wallace)

Citate ale diferiţilor fraţi referitoare la tema „Masa Domnului”

Cuvinte cheie: Masa Domnului; Admitere, primire; Cina; Frângerea pâinii

Pe parcursul multor ani, şi chiar de curând, s-au auzit multe referiri la poziţia/punctul de vedere al lui J. N. Darby, W. Kelly, C. H. Mackintosh şi al altora, cu privire la admiterea creştinilor la frângerea pâinii. Aceste ... mai multremarci sau scrieri ale acestor fraţi sunt puse în legătură cu admiterea creştinilor care nu sunt în părtăşie practică cu adunările, care sunt unite prin har. ...

Adunarea (W.J. Ouweneel)

Ce este strângerea laolaltă a credincioşilor?

Locuri din Biblie: Matei 18.20     Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei; Biserica: Strângeri laolaltă; Zidirea Bisericii

Dar se impune o întrebare. Vei spune: „Este foarte frumos, că toţi credincioşii din localitatea X constituie o Adunare, dar cum putem să vedem aceasta? Prin ce se exprimă aceasta? Aici este un credincios, acolo este cineva care ... mai multpoate să confirme mântuirea sa în Hristos. Niciunde însă nu devine vizibil, că ei constituie o unitate, şi anume „Adunarea din localitatea x”. Este foarte jalnic, că această unitate nu se vede, căci „Adunarea” constă din aceia, care aparţin Domnului Isus în locul X. În afară de aceasta ei sunt radical despărţiţi de tot ce aparţine diavolului şi încă mai stă sub puterea păcatului. Dumnezeu vrea ca unitatea acelora care Îi aparţin, să devină vizibilă pe pământ. ...

Imagine: L. Binder
Adunarea (Biserica) în timpul Împărăţiei de o mie de ani (H. Smith)

Apocalipsa 21-22

Locuri din Biblie: Apocalipsa 21; Apocalipsa 22     Cuvinte cheie: Împărăţia de o mie de ani; Dispensaţionalism; Teologia legământului

Ce este cu Adunarea (Biserica) în timpul Împărăţiei de o mie de ani? Nu a fost ea răpită deja cu mult timp înainte? Nu este locul ei în cer? Ce mai are ea atunci a face cu Împărăţia de o mie de ani de pe ... mai multpământ?

Adunarea (Biserica) nu va trece prin necazul cel mare (B. Anstey)

Cuvinte cheie: Răpire; Necazul cel mare

Sunt opt locuri importante în Scriptură, care vorbesc direct despre necaz (Matei 24.3-29; Marcu 13.4,24; Apocalipsa 3.10; 7.14-17; Deuteronomul 4.30,31; Ieremia 14.8; 30.4-7; Daniel 12.1). În mod justificat am putea presupune că cel ... mai multpuţin unul din aceste pasaje ar aminti dacă Adunarea ar trebui să treacă prin necazul cel mare. Însă realmente nu este nici măcar o singură referire că Adunarea va fi în necaz sau că are vreo legătură cu el! (Dacă vorbim despre Adunare – Biserică -, prin aceasta înţelegem creştini care sunt mădulare ale trupului lui Hristos; Romani 12.5; 1 Corinteni 12.13). Aceasta este deosebit de important, căci aceasta înseamnă, că aceia care cred în această învăţătură falsă au introdus propriile lor idei în Scriptură.

Adunarea (Biserica): Casa lui Dumnezeu (R. Brockhaus)

Locuri din Biblie: Matei 16.18; Fap. 17.24; 1 Petru.2.4-5; 1 Timotei 3.15     Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei

În capitolul 16 al Evangheliei după Matei, Domnul Isus răspunde la mărturisirea minunată a lui Petru: »Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu«, prin cunoscutele cuvinte: »Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; ... mai multfiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Şi Eu îţi spun; tu eşti Petru, şi pe această stâncă voi zidi (textual: vreau să zidesc) Biserica (sau Adunarea) Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.« (versetele 17,18). Titlul, care este dat aici puterii satanei, »porţile Locuinţei morţilor« – aceasta este toată puterea uriaşă a morţii, pe care o poseda satan, arată clar şi desluşit care este fundamentul Adunării lui Hristos. Primul om în nevinovăţia lui, urmaşii lui, Israel sub Lege – toţi au fost biruiţi de porţile Locuinţei morţilor.

Adunarea (Biserica): Trupul lui Hristos (R. Brockhaus)

Locuri din Biblie: Romani 12.4-5; Efeseni 2: Efeseni 4.4     Cuvinte cheie: Biserica: Natura ei

Dacă în capitolul anterior am studiat Adunarea sau Biserica ca și Casă a lui Dumnezeu, ca locuință a Sa în Duhul, vrem acum să vorbim despre ea ca Trupul lui Hristos, sau ca părtășia copiilor lui Dumnezeu uniți într-un ... mai multTrup și uniți cu Capul Trupului glorificat în cer. »Este un Trup, un Duh.« Noi am fost chemați la o nădejde a chemării noastre (Efeseni 4,4). Cât de bine fac astfel de cuvinte unei inimi, în care a fost turnată dragostea lui Dumnezeu și care este conștientă de relațiile intime față de toți credincioșii în Hristos, în care a fost adusă! Este ca și cum ne-ar adia aerul cerului. Noi intrăm în cercul hotărârilor de dragoste minunate ale lui Dumnezeu, care nu pot fi influențate de schimbările timpului, și adorăm dragostea, care S-a dat pe Sine pentru noi.

Adunarea lui Dumnezeu sau Domnul Isus este de ajuns pentru toate nevoile! (C.H. Mackintosh)

Locuri din Biblie: Matei 16.13-18; 18.15-20; Fap.2.46-47; 1 Petru 2.4-5; Evrei 13.13; Psalmul 93.5     Cuvinte cheie: Prezenţa Domnului (în Adunare)

Într-o vreme ca aceasta, când aproape fiecare învățătură devine centrul unei noi întovărășiri, simțim și mai mult nevoia de a avea convingeri lucrate în noi chiar de Dumnezeu, despre ceea ce este în ... mai multadevăr Adunarea lui Dumnezeu. Trăim într-un secol de activitate intelectuală neobișnuită; de aici nevoia de a studia Cuvântul lui Dumnezeu cu calm și rugăciune.

Älteste (R. Brockhaus)

Aufgaben und Eigenschaften von Ältesten

Cuvinte cheie: Älteste; Gemeinde: Aufgaben/Dienst; Aufseher

Was sind Älteste? Zunächst denkt man ja wohl an das, was das Wort in seiner normalen Bedeutung sagt, nämlich: die, die vergleichsweise die ältesten Personen sind. Und das ist bestimmt grundsätzlich nicht falsch. Aber es geht ... mai multsicherlich auch nicht „bloß“ um hohes Alter, sondern um damit verbundene Einsicht und Weisheit.

Älteste in der Gemeinde (SoundWords)

Cuvinte cheie: Älteste; Gemeinde: Aufgaben/Dienst; Aufseher     Vorlesezeit: 30 min

Es ist viel angenehmer, die Reichtümer der Gnade Gottes und die Liebe Christi zu betrachten, als über die Frage von Ämtern und Satzungen zu streiten. Es ist jedoch manchmal nötig, davon zu reden, weil man bereits davon spricht, ... mai multum die Ruhe der Christen zu stören und ihre Geister zu erregen, als ob ihr Christentum mangelhaft sei, als ob sie in Unordnung wandelten und ihnen vor Gott etwas fehlte. Deshalb, um diese Streitpunkte zu erklären und die Geister der Christen zu beruhigen, werden wir einige Zeilen über die Ämter und Gaben schreiben. Wir wünschen aber von ganzem Herzen, dass ein jeglicher, welcher hierüber wirklich klargeworden ist, sich von diesen Fragen abwende und sie ganz und gar verlasse, um sich mit Christus, mit seiner unerschöpflichen Liebe und seiner unermesslichen Gnade zu beschäftigen. Dieses ernährt und erbaut; durch solche Fragen aber verdorrt die Seele.

Anbetungsstunde – eine Jubelfeier? (SoundWords)

... oder ist das Brotbrechen eine Trauerstunde?

Locuri din Biblie: Psalm 43; Psalm 95     Cuvinte cheie: Anbetung; Brotbrechen

Bestandsaufnahme: Kennst du in deiner Gemeinde eine Stunde, in der man Gott lobt, Gott die Ehre gibt und einfach zum Ausdruck bringt, dass alles in Gott herrlich und großartig ist?

Attraktive Gemeinde – für wen? (J. Pflaum)

Kennt die Bibel die attraktive Gemeinde für Außenstehende?

Cuvinte cheie: Gemeinde: Zusammenkünfte

„Wir brauchen anziehende und attraktive Gemeinden.“ Dieser Slogan ist zu einem regelrechten Dogma geworden. In diesem Zusammenhang geht es meistens um „attraktive Gemeinden“ für Menschen, die dem Glauben fernstehen. Das ... mai multGemeindeleben und die Veranstaltungen sollen so ausgerichtet sein, dass sich möglichst jedermann in der Gemeinde wohl fühlen und wiederfinden kann. ...

Bătrâni rânduiţi oficial în Adunare (Biserică)?! (SoundWords)

O chestiune de autoritate

Locuri din Biblie: 1 Corinteni 16.15,16; Faptele apostolilor 20.28; Romani 14.1; Tit 1; 1 Timotei 3     Cuvinte cheie: Bătrâni

În articolul acesta nu vrem să ne ocupăm cu toate aspectele legate de tema „bătrânilor”. Ne vom limita la un răspuns dat strigătului devenind tot mai mare după bătrâni în Adunare (Biserică).

Bauen ohne Selbsttäuschung (P. Nunn)

2. Könige 6,1-7

Locuri din Biblie: 2. Könige 6     Cuvinte cheie: Gemeinde: Verbundenheit; Gemeinde: Aufgaben/Dienst; Gemeindebau

Es ist eine riskante Sache, sich der Herrschaft Christi zu übergeben. Überlassen wir bei der Bekehrung nicht freiwillig dem Herrn Jesus die Führung in unserem Leben? Wird Er uns nur auf vertrauten Pfaden leiten, wo wir uns ... mai multbeständig sicher, bequem und ungefährdet fühlen? Hat Christus versprochen, uns jede seiner Erwartungen zu erklären und zu rechtfertigen? Als ich Student war, hing an meiner Schlafzimmertür ein Poster, worauf stand: „Schiffe sind sicher im Hafen. Aber dafür sind Schiffe nicht gebaut.“ Wir sind nicht erschaffen, berufen und erlöst, um auf der „sicheren Seite“ zu sein. Jeder neue Glaubensschritt, jeder neue Einsatz hat ein gewisses Maß an Ungewissheit. Wenn wir unsere Tätigkeit nur auf die „behagliche Zone“ begrenzen, wenn unser Dienst sich lediglich darauf beschränkt, „was immer schon getan worden ist“, dann würde mancher Gläubige seinen von Gott gegebenen Auftrag verfehlen. Noah hätte beispielsweise nie eine Arche gebaut. ...

Beginnt in Matthäus 18,19 eine ganz neue Sache? (D. Schürmann)

Eine Wortstudie

Locuri din Biblie: Matthäus 18     Cuvinte cheie: schwierige Bibelstellen; Gemeinde: Wesen; Gemeindebau     Vorlesezeit: 11 min

Beginnt in Matthäus 18,19 mit dem Wörtchen „wiederum“ („Wiederum sage ich euch …“ eine ganz neue Sache? Redet der Herr von einer ganz neuen Sache, die nicht unbedingt etwas zu tun hat mit dem Vorhergehenden? ... mai multDie Schlussfolgerung daraus wäre, dass in Matthäus 18,20 die Versammlung der „zwei oder drei“ nicht unbedingt etwas zu tun hat, mit der Versammlung, von der wir in den Versen 15-18 lesen, die die dort beschriebene göttliche Autorität hat.

Beten zum Heiligen Geist (Ch. Briem)

Warum sollen wir nicht zum Heiligen Geist beten?

Cuvinte cheie: Heiliger Geist: Beten zum; Gebet: zum Heiligen Geist

Es wird immer wieder gesagt, es entspräche nicht der Heiligen Schrift, zum Heiligen Geist zu beten. Warum eigentlich nicht? Ist der Heilige Geist nicht ebenso Gott wie der Vater und der Sohn?

Bist du eine Hilfe oder ein Hindernis in der Gemeinde? (C.H. Mackintosh)

1. Korinther 12

Locuri din Biblie: 1. Korinther 12     Cuvinte cheie: Gemeinde: Zusammenkünfte; Leitung des Geistes     Vorlesezeit: 14 min

Es ist ein großer Unterschied, ob eine Gemeinde sich um einen begabten Mann schart oder ob sie einfach um den Herrn selbst als Glieder des einen Leibes versammelt ist. Durch den Dienst oder den Diener am Wort oder zu dem Dienst oder dem Diener ... mai multam Wort versammelt sein, sind gleichfalls zwei sehr verschiedene Dinge. Wenn die Seelen nur zu dem Dienst oder Diener versammelt sind, so werden sie, wenn der Dienst ausbleibt, in Gefahr sein, auch auszubleiben. Wenn aber ernste, von Herzen treue, hingebende Seelen einfach zum Herrn selbst hin versammelt sind, so werden sie ihren Halt nicht am Dienst haben, obwohl sie sehr dankbar für denselben sind. Ihr Halt ist der Herr. Sie schätzen deshalb die Gabe nicht geringer als andere, aber sie schätzen den Geber höher. Sie sind für die Ströme des Segens dankbar, aber sie wissen sich nur abhängig von der Quelle derselben.

Bitterkeit zieht eine schmutzige Spur (R. Kaemper)

Warum mit Bitterkeit nicht zu spaßen ist

Locuri din Biblie: Hebräer 12     Cuvinte cheie: Bitterkeit

Es ist häufig ein Prozess, den man selber kaum wahrnimmt, der mit Enttäuschungen, Verletzungen oder Ärger beginnt. Ein Beispiel: Manche Geschwister gehören schon sehr lange zu einer Gemeinde, der sie treu gedient haben. Nun ... mai multrückt eine neue Generation nach, und manche Dinge ändern sich. Das Liedgut zum Beispiel, der Ablauf der Gemeindestunden, die Art wie über den Glauben geredet wird, oder einfach nur die äußere Gestaltung der Gemeinderäume. Das, was einem über Jahre lieb und teuer geworden ist, was einem Heimat und Sicherheit gegeben hat, verschwindet plötzlich immer mehr. Und vielleicht hat mancher sogar den Eindruck, um die Frucht seiner Arbeit betrogen worden zu sein, die er nach den vielen Jahren nun genießen will. Man kommt mit den Veränderungen nicht klar, man wird bitter darüber. Doch Bitterkeit ist nicht nur ein Problem der Älteren. Viele Jüngere sind enttäuscht, weil sich ihrer Meinung nach so wenig verändert und sie sich nicht ernst genommen fühlen, und sie verlassen die Gemeinde. Es gibt unendlich viele Gründe, bitter zu werden, und keiner ist sicher davor!

Böse Knechte in der Christenheit (W.J. Ouweneel)

Matthäus 24,45-51

Locuri din Biblie: Matthäus 24     Cuvinte cheie: Dienst für den Herrn     Vorlesezeit: 26 min

Also, der Knecht ist nicht einfach die Christenheit, sondern die Führerschaft in der Christenheit, und in der Praxis bedeutete das natürlich die Führerschaft in der Kirche. Und das war bis 1500 n.Chr. hauptsächlich – hier ... mai multim Westen jedenfalls – die römisch-katholische Kirche, in der ab 500 n.Chr. der Bischof von Rom immer mehr Autorität an sich zog, oder besser gesagt, um das Jahr 500 war dieser Prozess bereits abgeschlossen. Man kann sagen, das Papsttum fängt etwa um diese Zeit an, als die Oberautorität des Bischofs von Rom nicht mehr angezweifelt wurde. Das war die Zeit von Gregorius dem Großen. Das war die Führerschaft in der Kirche.

Brauchen wir eine Erweckung? (2) (SoundWords)

Oder: Wenn Gemeinden blind werden!

Locuri din Biblie: Johannes 9

Was für eine Frage! Die einen wähnen sich in Sicherheit und sagen sofort: Wir sind eine sehr aufgeweckte Gemeinde, bei uns ist richtig was los. Und andere meinen auch, es stände gar nicht so schlecht mit ihrer Gemeinde. ... mai multSchließlich achtet man sehr auf die Heiligkeit Gottes, man stützt sich auf das Wort Gottes und man hat auch jede Woche eine Anbetungsstunde. Erweckung fragen solche? Nicht nötig, bei uns läuft schon seit Jahren alles in den gewohnten und ordentlichen Bahnen. ...

Brief über Offenheit und Unabhängigkeit (J.N. Darby)

Ein alter Brief aus dem Jahr 1873

Cuvinte cheie: Unabhängigkeit

Geliebter Bruder [J.G. Deck] – Der Boden, den dein lieber Sohn Samuel eingenommen hat, ist, wie ich glaube, kein glücklicher. Und was ich damit meine, ist Folgendes: Es handelt sich bei ihm nicht um Übung seines eigenen Gewissens, ... mai multsondern um Beweisführung für andere. Dann findet er vielleicht einen Mangel in ihrer [derer, die offene Grundsätze ablehen] Argumentation, oder nur einen vermeintlichen Mangel. Das ist dann Grund genug für ihn, sie ins Unrecht zu stellen oder aufzuzeigen, dass sie nach ihren eigenen Grundsätzen eigentlich weiter gehen müssten, als sie es tun.

Brief über Zulassung und Dienstverantwortung (W. Kelly)

Einschränkungen im Blick auf Gemeinschaft und Dienst?

Cuvinte cheie: Dienst für den Herrn; Zulassung

... Es ist daher unschriftgemäß, ein in Gottesfurcht wandelndes Glied des Leibes Christi zurückzuweisen. – Ebenso wenig lässt es sich jedoch mit Gottes Wort stützen, wenn die Versammlung sich in das Werk des Herrn, ... mai multbesonders das Evangelium, einmischt. Es ist ein heiliger Grundsatz aller Brüder, dass der Diener einfach vom Herrn abhängig ist, dass er unmittelbar dem Herrn verantwortlich ist und dass die Versammlung sich hier nicht einmischt. Natürlich darf sich niemand auf seine Freiheit berufen, um eigenwillig und zügellos zu leben. Wir dürfen keinen Freibrief ausstellen, andererseits aber wagen wir auch keine Forderungen zu stellen. Wir vertrauen auf den Herrn und Seine Gnade, und wir warnen vor jeder Leichtfertigkeit, die zum Anstoß für die Heiligen und zur Schlinge Satans werden kann, durch die die Gnade verlästert wird. Wenn offene Sünden in Wort oder Tat ans Licht kommen, muss die Versammlung urteilen. Wer eine Gefahr zu sehen glaubt, mag in Liebe und heiliger Sorge eine Warnung aussprechen. Alles, was weitergeht, lehne ich ab. Nur so bleibt die Freiheit und die Verantwortung des Evangelisten gegenüber seinem Herrn erhalten.

Când ar trebui o creştină să aibă capul acoperit? (SoundWords)

1 Corinteni 11.5,6,10,13

Locuri din Biblie: 1 Corinteni 11.5,6,10,13     Cuvinte cheie: Acoperirea capului; Acoperirea capului femeii; Legalitate

Ce spui tu? Să-şi acopere femeia capul? În ce timp trăieşti tu de fapt? Suntem aici la mahomedani? Aşa sau asemănător se poate auzi, dacă se pune în discuţie tema „Acoperirea capului femeii din perspectiva ... mai multcreştină”. De aceea nu este uşor într-un timp ca astăzi să editezi un articol despre o astfel de temă. Dar să tăcem, dacă Biblia vorbeşte despre aceasta? Ar trebui mai bine să ocolim această temă? Trebuie luată atitudine la toate şi la orice? Însă această întrebare este mereu discutată între creştini. Şi nu pe nedrept, aşa cum gândim noi. În cele din urmă o femeie este în pericol ca printr-o comportare falsă în privinţa aceasta să-şi dezonoreze capul (versetul 5), să facă ceva care în ochii lui Dumnezeu şi înaintea îngerilor este ruşinos (versetul 6) şi nu se cuvine (versetul 13). De aceea vrem să scriem câteva rânduri referitoare la această temă.

Imagine: Beröa-Verlag
Când slujba preoţească devine periculoasă … (H.A. Ironside)

Leviticul 10.1-5 - duşi afară din tabără în cămăşile lor

Locuri din Biblie: Leviticul 10.1-5     Cuvinte cheie: Slujba preoţilor; Adorare/Închinare

O dată preot – pentru totdeauna preot, aceasta era valabil pentru fiecare din ei, la fel cum astăzi este valabil pentru fiecare creştin. Însă acest adevăr, oricât de binecuvântat este el, nu poate încuviinţa nici ... mai multnepăsarea şi nici îndărătnicia în legătură cu lucrurile sfinte ale Domnului. Şi preoţii lui Dumnezeu stăteau sub judecata guvernării lui Dumnezeu, atunci când făceau „ceea ce El nu le-a poruncit”, şi ei au fost duşi „în cămăşile lor” afară din tabără. Cât de mult trebuie să fi vorbit inimilor israeliţilor în acea zi priveliştea acestor cadavre îmbrăcate în haine preoţeşti! S-a confirmat exprimarea: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”