Loc din Biblie: Ioan 19

2 Rezultate

Credinţa în Cel răstignit (J.T. Mawson)
Ioan 19.35-42
Locuri din Biblie: Ioan 19.35-42, Cuvinte cheie: Credinţă
. Credinţa este răspunsul inimii omului la o revelaţie dumnezeiască. Dumnezeu spune – eu cred. Aceasta este credinţa. Dumnezeu S-a revelat pe deplin. El a arătat oamenilor, ce este El, însă când a făcut-o, noi nu am fost de ... mai multfaţă, ca să vedem, şi dacă revelarea trebuie să ne influenţeze şi noi să fim binecuvântaţi prin ea, dacă noi trebuie s-o credem şi s-o înţelegem, atunci trebuie să avem o relatare veritabilă despre ea, o descriere inspirată divin. Şi o astfel de relatare avem aici. „Şi cel care a văzut acestea a mărturisit, şi mărturia lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi.” Ce era, ceea ce Ioan a văzut? El a văzut pe Fiul lui Dumnezeu atârnând mort pe cruce, cu o coastă străpunsă, din care curgea sânge şi apă. Aceasta era o viziune mare, şi Dumnezeu o recomandă atenţiei noastre deosebite.
Voi, cei care treceţi pe lângă (R. Imming)
… oamenii de pe Golgota
Locuri din Biblie: Matei 26; 27; Luca 23; Marcu 14; 15; Ioan 19, Cuvinte cheie: Cruce; Suferinţele Domnului
Evenimentul, despre care este vorba, este cunoscut celor mai mulţi oameni, cel puţin din auzite. Şi Persoana, care stă în centru, este de asemenea cunoscută: Isus, care a fost răstignit cu aproximativ 2000 de ani în urmă ... mai multînaintea porţilor Ierusalimului.