Examene finale – Ce urmează?
Un cuvânt (nu numai) pentru tinerii creştini credincioşi

Paul Wilson

© SoundWords, Online începând de la: 09.06.2020, Actualizat: 09.06.2020

În luna aceasta dorim să ne adresăm în mod deosebit vouă cititorilor tineri, căci vara aduce cu sine schimbări importante în viaţa voastră.

Şcoala

Unii dintre voi termină şcoala şi primesc diploma de absolvire. Aceasta este un eveniment mare pentru voi. La o asemenea ocazie este bine dacă ne gândim că în viaţa noastră spirituală niciodată nu vom primi o diplomă de absolvire, căci în şcoala lui Dumnezeu niciodată nu vom ajunge la sfârşit, atâta timp cât suntem pe pământ. Credinciosul cel mai tânăr şi cel mai bătrân este în această şcoală. Aici învăţăm să cunoaştem pe de o parte pe Dumnezeu şi harul Său, şi pe de altă parte cât de sărmani suntem noi. În această şcoală se dezvoltă aptitudinile noastre, pentru ca noi să cunoaştem pe Dumnezeu şi să ne bucurăm de El.

Veţi constata că în şcoala lui Dumnezeu într-un anumit sens este la fel ca în şcoala pe care tocmai aţi terminat-o: cu cât înaintăm mai mult, cu atât mai avansate sunt lecţiile. Căci cum altfel ar creşte experienţa noastră? Însă noi avem un Învăţător credincios, înţelept şi plin de dragoste. Dumnezeu ne duce de la o lecţie la alta cu aptitudinea desăvârşită a unuia care cunoaşte sfârşitul de la început. El ştie foarte exact cum să ne modeleze să devenim tot mai mult asemenea Domnului Isus, şi în afară de aceasta El o face cu o dragoste divină desăvârşită faţă de noi ca şi copii ai Lui. Pe lângă aceasta, El este prea credincios ca să permită ca noi să înaintăm fără să fi învăţat lecţia. Elevii de la şcoala din lume ajung uneori în anul următor fără să fi învăţat şi stăpânit cu adevărat lecţiile lor. Însă Tatăl nostru din cer ne va lăsa „să repetăm o clasă”, dacă este necesar, pentru ca noi să învăţăm mereu aceeaşi lecţie.

Profesie şi lucru

Dacă tu priveşti în viitor având această diplomă de absolvire în mână – la ce te gândeşti? Care este ţelul tău principal? Foarte probabil va trebui să-ţi câştigi existenţa, şi aceasta este bine să fie aşa. Lucrul este o binecuvântare minunată pentru omul căzut; fără lucru am fi numai mingea de joacă a diavolului. După ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a zis:

  • Geneza 3.19: În sudoarea feţei tale vei mânca pâine, până te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat; pentru că ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce!

Însă oamenii au încercat să ocolească această rânduire divină; ei încearcă să desfiinţeze osteneala şi lucrul şi cumva să o scoată la capăt de bine de rău. Inactivitatea însă nu este bună; ea a dus pe mulţi la cădere. Multe locuri din Scriptură ne învaţă cât de importantă este munca cinstită. Unele exemple:

  • 2. Tesaloniceni 3.10: Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.
  • Efeseni 4.28: … ci mai degrabă să se ostenească, lucrând cu mâinile lui ce este bine, ca să aibă să împartă celui care are nevoie.
  • 2. Tesaloniceni 3.12: … îi îndemnăm, în Domnul Isus Hristos, ca, lucrând paşnic [în linişte], să-şi mănânce pâinea lor.

Dacă te întrebi dacă trebuie să cauţi lucru, să faci o calificare sau să studiezi, atunci caută călăuzire şi înţelepciune de sus. Alegerea, pe care o vei face, va avea probabil influenţă mare pentru restul vieţii tale. Fie ca singura ta voinţă să fie să mergi pe drumul care corespunde voii lui Dumnezeu pentru tine, şi după aceea caută ajutorul şi harul Său, ca să-L glorifici pe acest drum. Nu îţi îndrepta inima spre a-ţi face un nume mare în lumea aceasta, căci aceasta este realmente o cursă de cădere pentru copiii lui Dumnezeu. Acela, pe care Îl urmăm, nu era mare în lumea aceasta – El a fost lepădat. În inima noastră pândeşte mândria, şi mândria ne face să dorim să fim mari în lumea aceasta. Gândeşte că satan este dumnezeul şi căpetenia lumii acesteia (2. Corinteni 4.4; Ioan 12.31; 16.11), şi cu cât urcăm mai sus în lumea aceasta cu atât suntem mai aproape de acela care este stăpânitorul ei. Dacă probabil eşti „împins” într-o poziţie însemnată, atunci vei avea nevoie de mai mult har ca acolo să umbli cu Dumnezeu.

Bogăţia

Păzeşte-te şi de capcana de a vrea să fi bogat. Iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele [1. Timotei 6.10]. Oamenii, care iubesc banii, vor face multe pe care conştiinţa lor îi acuză. Prin aceasta nu vrem să spunem că Dumnezeu nu dăruieşte unora ca avuţia lor materială să crească, dar: „când creşte bogăţia, nu vă lipiţi inima de ea” (Psalmul 62.10). Cei bogaţi sunt atenţionaţi să nu se încreadă în nesiguranţa posesiunilor (şi cât de nesigure sunt acestea!) (1. Timotei 6.17) şi să dea şi acelora care au nevoie.

Căsătoria

Unii dintre voi probabil se vor căsători acum. Sperăm că o faceţi „numai în Domnul” (1. Corinteni 7.39). Vă dorim binecuvântarea bogată a Domnului. El să vă dea har şi înţelepciune ca să mergeţi împreună pe drumul vostru spre onoarea Lui – să fiţi unul pentru altul şi împreună pentru Domnul. Dorim foarte mult să vă punem pe inimă ca împreună în familie să citiţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să vă rugaţi. Începeţi chiar din prima zi a căsniciei voastre. Nu neglijaţi cândva şi nu permiteţi să devină o simplă rutină, care are importanţă mică pentru viaţa voastră. Dar dacă totuşi o faceţi, viaţa voastră spirituală va avea de suferit aşa de mult, ca şi cum un vierme ar roade la rădăcina unei plante foarte frumoase. Gândiţi-vă deci la îndemnul:

  • Evrei 10.25: Să nu părăsim strângerea noastră laolaltă, cum au unii obicei.

Vă punem insistent pe inimă să studiaţi locurile din Scriptură care învaţă pe soţ şi pe soţie cu privire la poziţia şi responsabilitatea fiecăruia. Vrem să vă dăm ceea ce noi am auzit nu demult de la un slujitor al Domnului:

Dacă vrei să fi nefericit, atunci împotriveşte-te la ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune soţilor, soţiilor, părinţilor, copiilor, slujitorilor, şi aşa mai departe. Noi nu suntem mai înţelepţi decât Dumnezeu.

Dumnezeu „ne-a dat toate cele privitoare la viaţă şi evlavie” (2. Petru 1.3), şi binecuvântarea Lui este peste aceia care umblă pe calea pe care El ne-a trasat-o cu atenţie.

Concediul

Alţi dintre voi vor face călători în ţări îndepărtate, ca să vadă peisaje noi şi să cunoască alţi oameni. Veţi avea ocazii noi să vedeţi unele frumuseţi şi minuni ale creaţiei lui Dumnezeu. Gândiţi-vă însă cum ar arăta creaţia dacă păcatul nu ar fi venit în lume şi nu ar fi stricat-o! Dar şi în starea ei actuală vedem în creaţie, acolo unde ea nu a fost stricată prin urmele omului, multe mărturii despre măiestria lui Dumnezeu.

Dragă credincios tânăr, dacă Dumnezeu îţi oferă în acest anotimp o călătorie în concediu, atunci primeşte-o cu mulţumire de la El; El ne dă din belşug, pentru ca noi să le putem savura [1. Timotei 6.17]. Include-L în planurile tale şi ia-L cu tine în călătorie. Fie ca dorinţa ta să fie să trăieşti întotdeauna spre onoarea lui Hristos şi să fi mereu veghetor, ca să-ţi poţi da seama dacă ceva vrea să te abată de pe calea ascultării şi de la temerea de Dumnezeu. Fie ca în veşnicie să devină vizibile unele roade pentru Dumnezeu ca rezultat al concediului tău din vară.

Noi nu ar trebui să uităm: schimbarea atmosferei şi recreaţia şi destinderea în concediu pot fi bune pentru corpul nostru şi pentru duhul nostru; însă niciodată nu este un timp în care noi să ne deconectăm de vigilenţa noastră ca credincioşi – niciodată nu este un timp în care noi încetăm să fim credincioşi (fideli) lui Hristos. Avem un vrăjmaş viclean, care niciodată nu face concediu, şi noi trebuie să fim permanent atenţi la el şi înşelătoriile lui (1. Petru 5.8; Efeseni 6.11). Concediul ar trebui să fie o ocazie în care să ne luăm mai mult timp ca să citim Cuvântul lui Dumnezeu sau să facem o lucrare bună, aşa ca noi să ne reîntoarcem la lucrul nostru zilnic atât cu putere spirituală nouă, cât şi cu înviorare corporală. Concediul ne oferă probabil şi unele ocazii deosebite să depunem mărturie pentru Domnul şi Salvatorul nostru – probabil prin comportarea noastră sau prin aceea că dăm mai departe mesajul Evangheliei prin discuţii sau pliante. Recomandăm foarte mult să se ia în valiza de călătorie şi unele pliante evanghelistice şi apoi să se caute har şi înţelepciune pentru a da mai departe acestea în ocaziile potrivite.


Tradus de la: Abschlussprüfungen - Wie geht es weiter?

Titlul original: „Summer Vacation“
din Christian Truth for the Household of Faith, Anul 7, iunie 1954, pag. 165–168;
Titlul online pe bibletruthpublishers.com: „Graduation and Looking Ahead: The Editor’s Column“

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen