Categorie: Isus Hristos

85 Rezultate
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (W.H. Westcott)
Serie de articole
Articole: 5, Locuri din Biblie: Ioan 17, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (1) (W.H. Westcott)
Gloaria divină şi veşnică a lui Hristos
Locuri din Biblie: Ioan 17; 1,1; Evrei 1; Coloseni 1, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Locul pe care îl ocupă capitolul 17 al evangheliei după Ioan este cunoscut. În capitolul 12 Isus încheie lucrarea Sa publică printre iudei, căci acolo se spune în versetul 36: „Isus le-a spus aceste lucruri; apoi a ... mai multplecat şi S-a ascuns de ei” (Ioan 12.36), şi în versetul 37: „Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, ei tot nu credeau în El” (Ioan 12.37). Împietrirea a atins poporul ca judecată, aşa cum a fost prorocit prin prorocul Isaia, şi cu toate că mulţi din bărbaţii de frunte au fost convinşi de trimiterea Sa divină, toată influenţa lor asupra poporului a fost nimicită, deoarece ei de frica fariseilor nu L-au mărturisit. Cuvintele lui Hristos de la sfârşitul capitolului ne arată rezultatul. Chiar dacă atunci judecata nu a venit peste ei, totuşi lepădarea Lui Însuşi şi a cuvintelor Sale însemna judecata „în ziua de pe urmă”.
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (2) (W.H. Westcott)
Glorii morale ale lui Hristos
Locuri din Biblie: Ioan 17.4, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
A doua glorie – în arătarea ei în timp – din Ioan 17 trebuie s-o denumim glorie morală. Ea se găseşte în versetul 4, unde se spune: „Eu Te-am preamărit pe pământ”. Ea nu arată spre o ... mai multdesfăşurare fizică sau materială a gloriei sau a strălucirii, care ar putea fi percepută de simţurile omeneşti. Sunt însuşiri de caracter, care impresionează mai mult duhul şi îl umplu cu bucurie mai mare decât o poate face desfăşurarea strălucirii exterioare.
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (3) (W.H. Westcott)
Glorii divine în înviere
Locuri din Biblie: Ioan 17.5, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
În rugăciunea Domnului din Ioan 17 versetul 5 ni se îndreaptă atenţia spre: „Şi acum, Tată, preamăreşte-Mă la Tine Însuţi cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea”. Cu adâncă smerenie ... mai multsă încercăm să înţelegem înţelesul acestei dorinţe minunate, căci ea a fost rostită de un Om supus, de Unul, care deseori a fost numit Isus din Nazaret. Ea a fost exprimată atunci când El a fost lepădat cu totul de aceia care aveau prestigiul autorităţii religioase şi a fost dispreţuit de aceia care în această lume ocupau o poziţie înaltă în societate. Scurt după aceea El era subiectul distracţiei soldaţilor, batjocura trecătorilor, subiectul batjocurii marilor preoţi şi bătrânilor şi Conducătorul părăsit de ucenicii Lui, care erau aşa de familiarizaţi cu El.
Iată, Mielul lui Dumnezeu! (F.v. Kietzell)
Ioan 1.29
Locuri din Biblie: Ioan 1.29; Matei 27.45-47; Marcu 15.33-35; Luca 23.44,45a, Cuvinte cheie: Mielul lui Dumnezeu
„De la ceasul al şaselea …” – Aşa şi asemănător iniţiază primele două evanghelii, clar de recunoscut, o perioadă nouă (Matei 27.45-47; Marcu 15.33-35; Luca 23.44,45a), în care suferinţa Domnului provocată ... mai multde mâna omului rămâne total în urma a ceea ce El a suferit din partea lui Dumnezeu, ceea ce El trebuia să sufere, dacă trebuia să aibă loc o „ispăşire pentru păcatele noastre”, „şi nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale întregii lumi”.
Învierea Domnului Isus Hristos dintre morţi (W.T. Turpin)
Trei prelegeri din anul 1886
Articole: 3, Locuri din Biblie: Matei 28.1-17, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
Isus – Împărat al nostru? (S. Isenberg)
Este conform Scripturii, să slăvim pe Domnul Isus ca Împărat?
Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 17; Matei 13; Matei 24; Apocalipsa 17.14; Apocalipsa 19.16; 1 Timotei 6.15, Cuvinte cheie: Isus: ca Împărat; Cântări; Împărat
Este şi rămâne ceva deosebit când te preocupi cu Fiinţa şi Persoana Domnului nostru. Se ajunge foarte uşor ca uneori s-o facem numai din interese pur teologice şi uităm cu cine avem a face. El trebuie să fie întotdeauna ... mai multÎmpăratul inimilor noastre. Sentimentele şi înclinaţiile noastre trebuie să-I aparţină, înaintea Lui vrem să ne prosternăm cu reverenţă. Domnul Isus Se prezintă pe Sine Însuşi în foarte multe feluri inimilor noastre, aşa că un singur fel de a-L descrie este insuficient.
Jertfa arderii de tot: o îndrumare pentru adorarea adusă de noi (1) (D. Schürmann)
Însuşirile şi însemnătatea jertfei arderii de tot
Locuri din Biblie: Leviticul 1, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare; Jertfă de ardere; Suferinţele Domnului
În articolul acesta şi cel următor va fi vorba despre jertfa de ardere de tot descrisă în cartea Leviticul capitolul 1. Mai întâi vrem să ne preocupăm cu însuşirile şi însemnătatea jertfei arderii de tot ... mai mult(şi în contrast cu jertfa pentru păcat şi vină) şi totodată vom studia ce însemnătate au aceste lucruri pentru noi astăzi. După aceea în partea a doua ne vom preocupa mai detaliat cu cel care aduce jertfa şi cu preoţii.
Jertfa arderii de tot: o îndrumare pentru adorarea adusă de noi (2) (D. Schürmann)
Jertfitorul şi preoţii
Locuri din Biblie: Leviticul 1, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare; Jertfă de ardere; Suferinţele Domnului
Lucrarea de Mijlocitor a lui Hristos (W. Kelly)
1 Ioan 2.1,2
Locuri din Biblie: 1 Ioan 2.1,2, Cuvinte cheie: Funcţia de avocat
Ce har străluceşte aici pentru noi! Eu am păcătuit, şi – ceea ce face ca situaţia să fie şi mai gravă – am păcătuit împotriva harului Său, deoarece nu am umblat veghetor şi smerit în rugăciune. Am dezonorat pe ... mai multDumnezeu, Tatăl meu bogat în dragoste. Şi ce spune Scriptura? Spune ea cumva aşa: „Dacă cineva a păcătuit şi-a pierdut binecuvântările”, sau: „El trebuie să meargă din nou la Mântuitorul, ca să primească viaţa veşnică”? Nimic de felul acesta. Scriptura spune: „Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor”. Nespus de minunat! Noi avem la Tatăl pe cineva care rezolvă toate problemele noastre, care este la lucru pentru noi acolo unde noi nu putem face nimic şi care vorbeşte cu Tatăl despre orice.
Naşterea Domnului (W.J. Ouweneel)
Un comentariu la istorisirea naşterii lui Isus (Luca 2)
Articole: 2
Naşterea Domnului (1) (W.J. Ouweneel)
Luca 2
Locuri din Biblie: Luca 2
Cezarul August stăpâneşte în Palestina. El este reprezentantul celui de-al patrulea imperiu mondial. Trei imperii mondiale au stăpânit deja poporul. Chiar şi aprobarea construirii Templului a trebuit luată de la un domnitor ... mai multpăgân – un vrăjmaş. Acum era al patrulea imperiu la putere, imperiul roman. Cezarul August este domnitorul, el, romanul; şi Iosif, care este din seminţia lui David, este un tâmplar sărac şi un rob. August a poruncit şi Iosif a trebuit să meargă de la Nazaret la Betleem. Şi dacă Duhul Sfânt ne face cunoscut aceasta în felul acesta, atunci este important. Căci deja aici ni se arată în ce stare de umilire va fi născut Domnul Isus.
Naşterea Domnului (2) (W.J. Ouweneel)
Luca 2
Locuri din Biblie: Luca 1; Luca 2
Evanghelia după Luca este cea care ne prezintă pe Domnul Isus ca Omul Hristos Isus. Un Om născut în umilire şi sărăcie şi pus într-o iesle. Şi tocmai acesta este semnul în această evanghelie, care a fost dat păstorilor. ... mai multNu o stea împărătească strălucitoare, pentru ca cei cu vază ai pământului să vină ca să se plece înaintea Copilului – avem aceasta în evanghelia după Matei. Însă aici semnul nu este ceva strălucitor şi mare, ci aici este semnul a ceva neînsemnat – un Copil înfăşat în scutece culcat într-o iesle. Dar ceea ce este cel mai mare, şi aceasta este exprimat prin îngeri, este că Copilul este subiectul bunei plăceri a lui Dumnezeu. Acesta este al treilea aspect al laudei aduse de îngeri. Căci această laudă constă din trei părţi: glorie lui Dumnezeu în cerurile preaînalte, pace pe pământ şi oamenilor bună plăcere.
Nașterea Domnului în octombrie (W.J. Ouweneel)
... în ce anotimp a venit în realitate Domnul Isus în lumea aceasta?
Cuvinte cheie: Crăciunul
Titlul acestui articol sună probabil ciudat; oricine știe că Domnul Isus S-a născut la 25 decembrie, nu? Dar aceasta nu este chiar așa de la sine înțeles. În orice caz Biblia nu spune așa ceva. Este chiar foarte improbabil, ca ... mai multHristos să Se fi născut la 25 decembrie, dacă ne gândim numai la faptul, că în noaptea în care El S-a născut oile erau încă afară pe câmp (Luca 2,8). Știm că în vechiul Israel oile erau ținute în staul din noiembrie și până în martie. În afară de aceasta, iarna nu este un anotimp potrivit pentru un recensământ al populației, așa cum a făcut cezarul August (Luca 2,1). Sunt cunoscute indicii, că astfel de recensăminte au fost făcute în Israel cu preferință, când cei mai mulți bărbați erau în Ierusalim cu ocazia uneia din cele trei pelerinaje de sărbătoare: sărbătoarea de paște, sărbătoarea rusaliilor și sărbătoarea corturilor.
Noi am privit slava Lui (N. Anderson)
Ioan 1.14
Locuri din Biblie: Ioan 1.14
Vrem să ne aşezăm alături de exilatul singuratic de pe insula Patmos, care, atunci când a privit pe Cel întâi născut dintre cei morţi, pe Domnul împăraţilor pământului, a izbucnit în cântare de ... mai multlaudă şi a strigat: »A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său şi a făcut din noi o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeul Său şi Tatăl, a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.« (Apocalipsa 1.5,6)
Nu este acesta tâmplarul? (E.C. Hadley)
Marcu 6.3
Locuri din Biblie: Marcu 6.3, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Cât de mult timp din viaţa noastră este folosit pentru lucrul nostru zilnic şi obligaţiile noastre! Uneori devenim obosiţi şi suntem sătui de a face zilnic aceleaşi lucruri. Dar s-ar putea să fim însufleţiţi de un duh de ... mai multambiţie să realizăm ceva în lumea aceasta; atunci suntem în pericol să ne dedicăm aşa de mult lucrului nostru sau afacerilor noastre, că aproape nu mai rămâne timp pentru Domnul şi interesele Lui.
O duminică de neuitat (1) (D. Schürmann)
Ucenicii înapoia uşilor încuiate
Locuri din Biblie: Ioan 20.19-20; Matei 18.20; Isaia 43.2; 57.15; Apocalipsa 3.20;, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Ce s-a întâmplat de fapt în prima duminică, pe care noi o numim şi „Ziua Domnului” (Apocalipsa 1.10), când Domnul Isus a înviat şi a venit în mijlocul ucenicilor adunaţi laolaltă? ... mai multÎncepând din această zi se strâng şi astăzi pretutindeni creştini spre Numele Domnului, în forma pe care El a spus-o în Matei 18.20. Ce a însemnat atunci, că Domnul Isus a venit în mijlocul ucenicilor? Şi ce putem noi deduce astăzi din aceasta pentru strângerea laolaltă?
Om adevărat şi Dumnezeu adevărat (W.J. Ouweneel)
Filipeni 2.5-8
Locuri din Biblie: Filipeni 2.5-8, Cuvinte cheie: Isus: ca Om; Isus: ca Dumnezeu (Iehova)
El S-a făcut nimic, înaintea oamenilor Şi-a acoperit cu un voal slava Sa ca Dumnezeu. Desigur, El a fost Dumnezeu atunci când a fost aici pe pământ, tot aşa cum a fost când era în cer; aici însă nu a fost ... mai multîn slava Sa divină oficială. Dacă ar fi fost aşa, ne-ar fi nimicit pe toţi, căci nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu şi să trăiască.
Omul care Îmi este tovarăş (J.T. Mawson)
Zaharia 13.7
Locuri din Biblie: Zaharia 13.7, Cuvinte cheie: Cruce
„Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu, și asupra Omului care Îmi este tovarăș! Zice Domnul oștirilor. Lovește pe Păstor, și se vor risipi oile.” Nu este nici o îndoială că acest cuvânt profetic a fost ... mai multspus cu privire la Domnul nostru Isus Hristos; căci El Însuși îl amintește și îl aplică cu privire la Sine atunci când în noaptea în care a fost vândut a urcat împreună cu ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor (Matei 26.31). Sunt cuvinte minunate care arată slava divină a Domnului; căci DOMNUL oștirilor vorbește despre El ca »Omul, care este tovarășul Meu«, cea ce cu siguranță are sensul de egalitate
Omul durerii (F.C. Jennings)
Locuri din Biblie: Isaia 52.13-53.12; Ioan 1.14,18;, Cuvinte cheie: Mântuire; Suferinţele Domnului
În cartea noastră stăm exact la pragul de intrare în Locul Preasfânt, şi vom face bine să intrăm cu veneraţie, pentru ca nici o urmă din cele pământeşti să nu murdărească această Sfântă a Sfintelor. ... mai multPereţii ei sunt cu siguranţă mai albi decât un înălbitor de pe pământ ar putea albi. Va fi oare cel puţin un cititor care împreună cu mine să implore, ca Duhul, care este la fel de sfânt ca şi acest text din Scriptură, să ne păzească de rătăcire, să ne călăuzească în adevăr şi să ne aducă în amintire lucrurile referitoare la Hristos, pentru ca inimile noastre nestatornice să fie atrase spre El şi să le ţină pentru totdeauna cu tărie?
Onoare şi recunoaştere după cea mai adâncă smerire (W.J. Ouweneel)
Filipeni 2.9-11
Locuri din Biblie: Filipeni 2.9-11, Cuvinte cheie: Smerenie; Slava lui Hristos
Înălţat peste lume şi peste popoarele care L-au pironit pe cruce; înălţat peste satana, căci acum stăpânitorul lumii a fost aruncat afară (Ioan 12.31); înălţat peste ceruri şi peste pământ, peste toate ... mai multfiinţele create. De ce?
Pe drumul spre Emaus (W.J. Ouweneel)
Luca 24
Locuri din Biblie: Luca 24, Cuvinte cheie: Emaus; Învierea lui Isus
Toate evangheliile se termină cu relatarea despre învierea Domnului Isus. Cu siguranță ne este cunoscut că fiecare evanghelie o face într-un mod specific. Fiecare evanghelie ne relatează învierea în caracterul special al ... mai multîntregii evanghelii, care o descrie. Este deci același caracter în care Domnul Isus Însuși este prezentat în fiecare evanghelie. La Luca Domnul Isus este Acela care a revelat aici pe pământ harul și îndurarea lui Dumnezeu. În acest caracter Îl vedem prezentat în suferințele Sale și în moartea Sa.
Pomul vieţii (S. Isenberg)
Apocalipsa 2.7
Locuri din Biblie: Apocalipsa 2.7, Cuvinte cheie: Pomul vieţii
În articolul acesta va fi vorba de „Pomul vieţii”, din care va mânca învingătorul din biserica din Efes. Aşa cum „Mana ascunsă” arată spre Domnul Isus, aşa arată „Pomul vieţii” spre ... mai multDomnul Isus. Dar să detaliem.
Probe prin indicii pentru înviere (J. McDowell)
Din cartea: „Die Tatsache der Auferstehung” – editura CLV
Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
Există realmente alte dovezi pentru învierea în trup a lui Hristos. Ele sunt numite probe prin indicii. „Dovezile directe” se referă la realităţile însăşi puse la îndoială, ca de exemplu: „A ... mai multînviat Hristos dintre morţi?” Random House Dictionary of the English Language redă cel mai bine înţelesul probei prin indicii, şi anume ca „o realitate din a cărei prezenţă se deduce dovada pentru o altă realitate”.
Realitatea învierii lui Hristos (W.T. Turpin)
Matei 28.1-17
Locuri din Biblie: Matei 28.1-17, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus; Sărbători
Să privim învierea la modul cel mai general: învierea lui Hristos este în modul cel mai evident revelarea divină a învierii însăşi. Deja numai la gândul acesta trebuie să recunoaştem că este imposibil ... mai multpentru inimile şi limbile noastre să primim şi să exprimăm întreaga importanţă a acestei realităţi. Nu este nici un subiect în Scriptură, care ar fi mai important decât învierea, şi nu este nici o realitate pe care lumea a urât-o din inimă mai mult decât învierea. În general învierea este respinsă de lume. Vorbesc desigur acum despre lume în sensul ei cel mai larg şi mai general.