Imagine: L. Binder
Adevărata sfințire (W. Kelly)

Locuri din Biblie: Ioan 17,17-19; 1 Tesaloniceni 4.3,4; 5.23; Evrei 12.14     Cuvinte cheie: Sfinţenia, sfinţirea

Tema „sfințirii“ în Cuvântul lui Dumnezeu este mult mai vastă și mai profundă decât oriunde altundeva. Aceasta nu este o degradare a ceea ce probabil au înțeles mulți copii ai lui Dumnezeu prin sfințire. Ar ... mai multtrebui să ne bucurăm că așa este pentru cei mai mulți dintre noi, că aici se poate culege mult mai mult decât ne-am așteptat. De ce să ne minunăm când descoperim că gândurile lui Dumnezeu sunt mult mai presus de gândurile noastre? Mai degrabă ar trebui să ne așteptăm să fie așa și ar trebui să fim permanent mai mult conștienți de măsura redusă a cunoștințelor noastre despre adevărul lui Dumnezeu și să recunoaștem că chiar și acolo unde am cunoscut cu adevărat un adevăr totuși au scăpat multe detalii atenției noastre.

Adevărata viţă (W.W. Fereday)

Ioan 15.1-8

Locuri din Biblie: Ioan 15.1-8     Cuvinte cheie: Credincioși în pierzare; Butuc de vie

Capitolele 13 până la 16 din evanghelia după Ioan constituie o parte deosebită a acestei cărţi. Ele ne redau discuţia Domnului cu ucenicii Săi în camera de sus din noaptea trădării Sale. Acest pasaj se împarte la ... mai multrândul lui în două părţi. Capitolele 13 şi 14 sunt caracterizate prin har. Domnul făgăduieşte să revină, să trimită Apărătorul, să Se reveleze pe Sine Însuşi lor şi să le dea pacea Lui. Capitolele 15 şi 16 accentuează mai mult responsabilitatea. Aceasta se vede foarte clar din parabola despre viţa de vie şi mlădiţe. Hristos Se denumeşte Însuşi ca adevărata viţă, Tatăl Său este viticultorul.

Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu (D. Schürmann)

Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16

Locuri din Biblie: Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16     Cuvinte cheie: Dispensaţionalism; Teologia legământului; Israelul lui Dumnezeu; Adevăratul iudeu; Circumcizie

Ce se înţelege prin „Israelul lui Dumnezeu?” Este aceeaşi grupă ca şi acei „ei” mai dinainte? Împotriva acestui gând vorbeşte faptul, că expresia „Israel” în nici un loc din ... mai multScriptură nu este extinsă la o altă grupă, ci este folosită exclusiv pentru iudeii etnici; chiar şi în cartea Apocalipsa găsim diferenţierea între credincioşii din Israel şi cei dintre naţiuni.

Adevăratul post (S.L. Jacob)

Isaia 58.1-7

Locuri din Biblie: Isaia 58.1-7     Cuvinte cheie: A posti

Postul este amintit deseori în Scriptură, nu numai în Vechiul Testament, ci şi în Noul Testament, şi evident are un loc important în viaţa credinciosului, căci este unul din cele trei lucruri, pe care Tatăl le ... mai multrăsplăteşte în mod deosebit, dacă sunt făcute aşa cum trebuie (vezi Matei 6). Să nu posteşti pare să atragă după sine o lipsă mare de putere spirituală (vezi Matei 17.21), în timp ce postul este numit deseori în legătură cu ocaziile deosebite ale apropierii de Dumnezeu. De aceea este cu siguranţă de mare folos să se cerceteze ce este postul potrivit cu voia lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu la cercetarea acestui subiect.

Imagine: L. Binder
Apocalipsa – drumul spre fericire? (E.M. Vedder)

Apocalipsa 1.3; Apocalipsa 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22.14

Locuri din Biblie: Apocalipsa 1.3; 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22.14     Cuvinte cheie: Zidire (sufletească); Apocalipsa

Cum se face că ultima carte din Biblie este aşa de neglijată în multe Adunări şi Biserici? Sunt multele judecăţi, care ne sperie? Sau gândim, că imaginea lui Dumnezeu din cartea Apocalipsa nu poate fi adusă la unison cu restul ... mai multafirmaţiilor Noului Testament? Ne pare simbolica prea grea şi de neînţeles, sau este pur şi simplu expresia cunoscută nouă tuturor, că Apocalipsa ar fi „o carte cu şapte peceţi” şi că din start se interzice o preocupare mai îndeaproape cu conţinutul ei? Deci, eu din partea mea găsesc această carte ca fiind fascinantă şi actuală în cea mai mare măsură.

Imagine: Daniel-Verlag
Are loc nunta Mielului în cer şi sărbătoarea nunţii pe pământ? (SoundWords)

Apocalipsa 19.7-9

Locuri din Biblie: Apocalipsa 19.7-9     Cuvinte cheie: Nunta Mielului

Uneori se spune [de exemplu A. G. Fruchtenbaum în "Handbuch für biblische Prophetie", pag. 150] că ceremonia de nuntă va avea loc în cer, şi sărbătoarea nunţii respectiv masa de nuntă va avea loc pe pământ. ... mai multEste corect aceasta?

Biserica: Grădina de plăceri a lui Dumnezeu (H. Bouter)

... acum şi în viitor

Locuri din Biblie: Cântarea cântărilor 4.12-14     Cuvinte cheie: Paradis: în general

Braţul Domnului (J.C. Trench)

Isaia 51.9; 52.10,13-15; 53.1

Locuri din Biblie: Isaia 51.9; 52.10,13-15; 53.1

Această expresie remarcabilă - braţul Domnului - se întâlneşte de patru ori în cartea profetului Isaia, ca să ne dea o prezentare vie despre puterea şi harul Domnului.

Bucuria lui Dumnezeu în a binecuvânta (S.L. Jacob)

Luca 15.11-32

Locuri din Biblie: Luca 15.11-32     Cuvinte cheie: A binecuvânta; Binecuvântare; Viaţa veşnică

Care este tema acestui capitol? Nu este ea bucuria lui Dumnezeu, plăcerea Lui nespus de mare în a binecuvânta? O, cât de fericit Îl face pe Dumnezeu să facă aceasta! Dacă am vedea aceasta mai clar, am putea ... mai multînţelege mai bine natura binecuvântării, căci atunci am vedea că Dumnezeu ne binecuvântează spre propria Lui satisfacţie şi bucurie şi cât de mult contribuie aceasta să-L cunoaştem mai bine. Dragostea Lui nespus de mare va produce o bucurie foarte mare, să trăieşti deplin conştient în apropierea Lui.

Căderea în Duhul (K. van Berghem)

Un studiu biblic

Cuvinte cheie: Duhul Sfânt: lucrarea

Spune Biblia ceva despre „căderea sau odihnirea în Duhul”? În unele cazuri Biblia numeşte oameni care au căzut în prezenţa lui Dumnezeu. Dar este aceasta în concordanţă cu ceea ce se înţelege în ... mai multzilele noastre prin „căderea în Duhul”?

Când începe ziua Domnului? (D. Schürmann)

Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 2.3,4; Maleahi 4.5,6; Apocalipsa 11.2; Faptele spostolilor 2.19,20; 1 Corinteni 4.3: Zaharia 14.1-5     Cuvinte cheie: Ziua Domnului; Dispensaţionalism

În acest articol scurt se vor cerceta unele pasaje din Biblie care fac unele afirmaţii despre ceea ce trebuie să aibă loc înainte de ziua Domnului şi prin aceasta să determine perioada de timp în care începe această zi.

Capcana fariseilor (S. Isenberg)

Matei 23 – Serie de articole

Articole: 8     Locuri din Biblie: Matei 23     Cuvinte cheie: Legalitate; Farisei

Capcana fariseilor (1) (S. Isenberg)

Matei 23 – Introducere

Locuri din Biblie: Matei 23     Cuvinte cheie: Legalitate; Farisei

M-am întrebat deseori, ce a vrut să ne spună Domnul Isus prin descrierea fariseilor. A vrut El să ne dea în mână un instrument cu care noi să vizăm pe alţii şi să putem arăta cu degetul spre ei? Fariseii sunt totuşi ... mai multpentru cei mai mulţi dintre noi aşa numiţii creştini credincioşi Bibliei, nimic altceva decât pur şi simplu lepădătura. Dacă trebuie să recunoaştem că suntem „cu toţii păcătoşi”, totuşi nu vrem într-o suflare să fim numiţi împreună cu fariseii. În fond în cele din urmă fariseii au răstignit pe Domnul şi de mai multe ori în timpul vieţii Lui au vrut să-L omoare. Ei au sfidat pe Domnul, L-au provocat, L-au acuzat şi au luptat împotriva Lui cu martori falşi. Nu, eu nu sunt un fariseu.

Imagine: L. Binder
Capcana fariseilor (2) (S. Isenberg)

Matei 23.13 – Prima exclamare „vai de voi!”

Locuri din Biblie: Matei 23.13     Cuvinte cheie: Legalitate; Farisei

Afirmaţia este simplă: fariseii sunt aceia care închid Împărăţia cerurilor. Nouă nu ni se poate întâmpla aşa ceva, sau? Nu, noi ştim foarte bine cum se ajunge în cer şi acţiunile noastre de evanghelizare ... mai multvorbesc foarte clar în privinţa aceasta. În afară de aceasta am introdus „servicii divine pentru oaspeţi”, unde vrem să explicăm oamenilor cum ajung ei în cer.

Capcana fariseilor (3) (S. Isenberg)

Matei 23.14 – A doua exclamare „vai de voi!”

Locuri din Biblie: Matei 23.14     Cuvinte cheie: Legalitate; Farisei

Este într-adevăr interesant cum Domnul Isus pătrundea cu privirea şi îi evalua pe farisei. Dar noi toţi suntem mai degrabă „evanghelişti”, care deseori nu îndrăznesc nici măcar să treacă strada, ca să vorbim ... mai multcu vecinul nostru despre Evanghelie şi gândim că aceia care sunt gata să se mute chiar în ţări străine, ca să vestească Evanghelia, ar trebui să fie automat buni şi să fie călăuziţi de motivaţii veritabile. Ceea ce pentru noi deseori arată ca foarte sănătos şi spiritual, Domnul numeşte în acest caz boală. Care era greşeala în cazul acesta?

Capcana fariseilor (4) (S. Isenberg)

Matei 23.16-22 – A treia exclamare „vai de voi!”

Locuri din Biblie: Matei 23.16-22     Cuvinte cheie: Legalitate; Farisei

Al treilea strigăt „vai de voi” se ocupă cu ceea ce spunem noi şi cu ceea ce gândim noi. În timpul acela s-a încercat să se găsească anumite subterfugii, pentru a nu împlini neapărat un jurământ sau ... mai multun legământ. Aceasta aminteşte puţin de ceea ce noi probabil ca şi copii am făcut deseori, când am spus, jur că nu am făcut aceasta sau aceea şi apoi ne-am încrucişat degetele la spate, ceea ce însemna că jurământul nu era valabil. Aceşti farisei evlavioşi au făcut aceasta mai „delicat” şi nu aşa de fără tact, cum probabil am făcut noi odinioară.

Capcana fariseilor (5) (S. Isenberg)

Matei 23.23,24 – A patra exclamare „vai de voi!”

Locuri din Biblie: Matei 23.23,24     Cuvinte cheie: Legalitate; Farisei

„… numai să nu înghită nici un ţânţar, însă din gât îi iese o cocoaşă de cămilă!” – Da, aceasta este o descriere de care râdem, dar căreia deseori foarte uşor ne asemănăm. Ca ... mai multşi fariseii, şi noi suntem înclinaţi să ne lăsăm stăpâniţi prin „filtrul de ţânţari”, căci pentru lucrurile esenţiale nu găsim timp. Biserici întregi sunt preocupate în zilele noastre să filtreze ţânţarii, care ameninţă să sfărâme, căci s-au stabilit false priorităţi.

Capcana fariseilor (6) (S. Isenberg)

Matei 23.25,26 – A cincea exclamare „vai de voi!”

Locuri din Biblie: Matei 23.25,26     Cuvinte cheie: Legalitate; Farisei

Fariseii făceau şi aici o greşeală. Ei gândeau că necurăţia este în afara unei persoane şi de aceea nu aveau voie să aibă contact cu anumite locuri sau anumite persoane. Domnul Isus îi învaţă că o necurăţie ... mai multvine totdeauna din inimă. Totodată Domnul dezvăluie că o viaţă curată, fără cusur în afară nu este un indiciu că şi inima este curată şi fără cusur. Domnul dă prin viaţa Sa învăţământ intuitiv (pe bază de material didactic), ce vrea El să spună prin aceasta. El Însuşi a fost numit Prietenul vameşilor şi păcătoşilor. Era acuzat că vorbeşte cu samaritenii şi mănâncă cu păcătoşii.

Capcana fariseilor (7) (S. Isenberg)

Matei 23.27,28 – A şasea exclamare „vai de voi!”

Locuri din Biblie: Matei 23.27,28     Cuvinte cheie: Legalitate; Farisei

Al şaselea strigăt „vai de voi” merge într-o direcţie asemănătoare cu al cincilea „vai de voi”. De cele mai multe ori ce este afară nu este înăuntru. Afară podoabe – înăuntru nimic, aşa se ... mai multspune în popor. De asemenea şi aici ne doare, dacă acest strigăt „vai de voi” îl punem înaintea noastră ca oglindă. Dar să-l lăsăm să lucreze în noi; poate să conducă, ca noi să ne încredem tot mai puţin în noi înşine şi să ne sprijinim numai pe harul şi îndurarea Domnului. Dacă nu aşteptăm nimic de la noi înşine, ci aşteptăm totul de la Domnul, atunci suntem pe drumul cel bun.

Capcana fariseilor (8) (S. Isenberg)

Matei 23.29-31 – A şaptea exclamare „vai de voi!” şi cuvinte de încheiere

Locuri din Biblie: Matei 23.29-31     Cuvinte cheie: Legalitate; Farisei

Ultimul strigăt „vai de voi” arată că fariseii erau preocupaţi să facă monumente prorocilor lor. Ei onorau pe proroci, afirmau solemn că ei niciodată nu au omorât pe proroci şi în acelaşi timp se sfătuiesc cum ar ... mai multputea să omoare pe Marele Proroc, pe Mesia Însuşi. Orbirea fariseilor era cu adevărat de nedepăşit. Probabil ei au crezut că ei, prin faptul că ridicau monumente prorocilor, prin aceasta s-ar fi asemănat întrucâtva cu ei, prin faptul că îi păstrau în amintire. Sau probabil voiau numai să se depărteze de păcatul înaintaşilor lor, ca să păstreze propria lor dreptate.

Imagine: Daniel-Verlag
Ce au creştinii a face cu noul legământ? (SoundWords)

Locuri din Biblie: 2 Corinteni 3; Evrei 8; 10; Ieremia 31     Cuvinte cheie: Legământ (noul); Dispensaţionalism

Unele comunităţi creştine ar răspunde la întrebarea din titlu cu: „totul!” După convingerea lor toate acţiunile lui Dumnezeu au loc pe bază de „legământ” şi fiecare adevăr are a face în vreun fel ... mai multoarecare cu legământul, care „de la sine înţeles” ar fi încheiat cu creştinii, respectiv cu Biserica (Adunarea). Alte părtăşii creştine ar răspunde la această întrebare cu: „nimic!”. Potrivit părerii lor noul legământ are a face numai cu Israel. Primilor – celor care după părerea lor Biserica are „totul” a face cu noul legământ – dorim să le spunem: noul legământ cuprinde iertarea păcatelor şi nedreptăţilor precum şi o inimă nouă, pe care este scrisă Legea (Evrei 8.10; 10.16). Însă legământul nou nu are mai mult decât aceasta; niciodată el nu are a face cu intrarea în Sfânta Sfintelor cerească, în prezenţa lui Dumnezeu. Acest loc rămâne rezervat familiei preoţeşti – credincioşilor din Adunare (Biserică). Când la masa Domnului este amintit paharul, atunci el ne este arătat în caractere diferite. Dimensiunea binecuvântării la „paharul binecuvântării” (1 Corinteni 10.16) este mult mai mare decât binecuvântarea la paharul legământului cel nou (1 Corinteni 11.25). „Paharul binecuvântării” cuprinde toată bogăţia harului, care a venit la noi pe baza valorii sângelui lui Hristos, şi prin aceasta include binecuvântări cereşti, care sunt exclusiv privilegiul Bisericii. Cuvântul lui Dumnezeu spune categoric în Romani 9.3-5, că legămintele – şi acestora le aparţine şi noul legământ – aparţin poporului Israel după carne: „… pentru fraţii mei, rudele mele după carne, care sunt israeliţi, ale cărora sunt: înfierea, şi gloria, şi legămintele, şi darea Legii, şi slujba, şi promisiunile, ai cărora sunt părinţii, şi din care, după carne, este Hristosul, care este mai presus de toate, Dumnezeu binecuvântat în veci.” Ultimii – după părerea cărora noul legământ nu are nimic a face cu Biserica – dorim să-i întrebăm: nu a devenit apostolul Pavel şi pentru noi „slujitor al noului legământ” ( 2 Corinteni 3.6)? Nu bem noi la frângerea pâinii – unul din elementele centrale ale vieţii Adunării – potrivit cu 1 Corinteni 11.25, dintr-un pahar, care este „noul legământ în sângele Meu”? Cum atunci noi creştinii credincioşi să nu avem nimic a face cu noul legământ? Prin slujba noului legământ noi putem avea parte de binecuvântarea, că atitudinea lui Dumnezeu faţă de om s-a schimbat radical.

Ce este întoarcerea la Dumnezeu? (C.H. Mackintosh)

O serie de articole despre necesitatea întoarcerii la Dumnezeu, caracterul şi natura ei din punct de vedere biblic

Articole: 7     Cuvinte cheie: Pocăinţă; Evanghelie

Ce este întoarcerea la Dumnezeu? (1) (C.H. Mackintosh)

Necesitatea întoarcerii la Dumnezeu

Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 1.1-10     Cuvinte cheie: Pocăinţă

Aproape că nu este nevoie să spunem, că noi credem în necesitatea absolută a unei întoarcerii la Dumnezeu lucrată divin. Oricine ar fi omul, iudeu sau grec, protestant sau catolic, oricare ar fi naţionalitatea lui, poziţia lui ... mai multbisericească, oricare ar fi mărturisirea lui de credinţă şi orice conţinut ar avea ea: el trebuie să fie întors la Dumnezeu, altfel el se află pe calea largă spre condamnarea veşnică. Nimeni nu este, în sensul dumnezeiesc al acestui cuvânt, din naştere un creştin şi nici nu poate fi educat spre a deveni un creştin. Este o greşeală fatală şi o înşelăciune a duşmanului de moarte al sufletelor, când cineva crede că este creştin prin naştere sau prin educare, sau prin botezul în apă, sau ar putea fi făcut creştin prin oarecare ceremonii religioase. Un om devine creştin numai prin aceea că el se întoarce la Dumnezeu într-un mod recunoscut de Dumnezeu. În ce constă această întoarcere la Dumnezeu vom vedea pe parcursul studiului nostru. Înainte de toate dorim să îndreptăm atenţia cititorului, fie el întors la Dumnezeu sau nu, spre necesitatea stringentă şi absolută a adevăratei întoarceri la Dumnezeu.

Ce este întoarcerea la Dumnezeu? (2) (C.H. Mackintosh)

Ce nu este întoarcerea la Dumnezeu

Cuvinte cheie: Pocăinţă

Ce este întoarcerea la Dumnezeu? (3) (C.H. Mackintosh)

Adevărata întoarcere la Dumnezeu

Cuvinte cheie: Pocăinţă