Adventiştii de ziua a şaptea (SoundWords)

O analiză critică a acestei comunităţi de credinţă

Cuvinte cheie: Adventişti; Sabat

Dacă spunem ceva despre o anumită comunitate de credinţă, atunci totdeauna ne vine puţin greu. Noi trebuie să comentăm anumite practici doctrinare pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Şi din cauza lungimii articolului trebuie să ne ... mai multlimităm la acele puncte care după aprecierea noastră nu sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta ar putea fi înţeleasă de unii, ca şi cum noi am vrea să judecăm fără inimă pe oamenii acestei comunităţi de credinţă. Însă nicidecum aceasta nu este intenţia noastră. Şi noi suntem în comunităţi de credinţă cu greşeli şi nu ajung la înălţimea gândurilor lui Dumnezeu. Drept urmare expunerile noastre niciodată nu se îndreaptă împotriva anumitor persoane, ci întotdeauna împotriva unei anumite învăţături. Probabil în astfel de comunităţi de credinţă (ca la adventişti) este mai multă dăruire decât la creştinii din alte comunităţi de credinţă, care sunt convinşi despre ei înşişi că din punctul de vedere al Sfintei Scripturi au ales un drum fidel Bibliei. De aceea dorim să rugăm pe fiecare cititor, în mod deosebit pe cei dintre adventiştii de ziua a şaptea (AZS), să verifice gândurile noastre numai pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este valabil desigur pentru oricare alt cititor. În cele ce urmează din motive de simplificare comunitatea adventiştilor de ziua a şaptea va fi notată prescurtat „AZS”.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (W.J. Ouweneel)

Serie de articole

Articole: 4

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (1) (W.J. Ouweneel)

Apocalipsa 3.20

Locuri din Biblie: Apocalipsa 3.20     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Noi am primit bogăţii mari în Domnul Isus. Bogăţii, care se referă la cer, unde noi acum prin credinţă putem vedea pe Domnul Isus. Domnul Şi-a terminat alergarea şi acum este în glorie, unde îngerii Îl adoră. Şi ... mai multîn El suntem şi noi desăvârşiţi. În El găsim mântuirea noastră, înţelepciune, tărie, lumină şi putere. S-ar putea spune, aceasta este o parte a vieţii creştine. Dar mai există şi o altă parte, şi anume împrejurările în care trăim în lumea aceasta. Aici putem să fim în luptă şi necazuri. Însă toate lipsurile noastre pot fi umplute de dragostea incomparabilă şi harul care sunt în Domnul Isus.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (2) (W.J. Ouweneel)

Isaia 63.8,9

Locuri din Biblie: Isaia 63.8,9     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Ce Îşi poate Dumnezeu imagina despre neliniştea noastră. Da, Dumnezeu ştie totul, noi ştim aceasta. Dar poate El simţi întrucâtva ceva din ceea ce credincioşii trebuie uneori să trăiască pe acest pământ? În ... mai multversetele din Isaia 63.8,9 ni se spune, că în toată strâmtorarea noastră El este strâmtorat. Aceasta înseamnă, Dumnezeu nu are numai compasiune, ca noi. Noi mergem la cineva care este întristat, vorbim cu el şi gândim: ce îngrozitor, dar ne întoarcem şi revenim la viaţa noastră, şi nu ne impresionează în profunzime, aşa cum îl impresionează pe acela care a suferit probabil o pierdere mare. Noi nu avem această participare sufletească desăvârşită. Dar aici vedem pe cineva, despre care se spune: »În toate necazurile lor El a fost întristat«, exact aşa ca şi ai Săi. Noi avem un Dumnezeu în cer, care poate avea compasiune.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (3) (W.J. Ouweneel)

Ioan 13.1-8

Locuri din Biblie: Ioan 13.1-8     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Dar probabil această primă parte a vieţii nu ne este încă aşa de nefamiliară. Cred că problema noastră constă în aceea, că noi cunoaştem prea puţin partea a doua. Şi partea a doua este, că Domnul Isus spune: Vino şi ia ... mai multcina împreună cu Mine. – Cunoşti tu aceasta, frate drag, soră dragă? Să iei cina cu Domnul Isus? Aşa cum El a invitat pe ucenicii Săi în camera de sus? Este ciudat, dar în evanghelia după Ioan nu citim nimic despre masa Domnului sau despre cină. Aceasta este foarte important. Nu este acelaşi lucru ca în evanghelia după Matei, Marcu şi Luca. Cina o sărbătorim aici pe pământ – desigur literalmente, dar şi simbolic. Cina o sărbătorim aici în pustiu ca mărturie, atâta timp cât vom fi aici. Este în concordanţă cu jertfa arderii de tot din Vechiul Testament, potrivit cu 1 Corinteni 10. Acesta era un loc al întâlnirii, unde poporul lui Dumnezeu se întâlnea cu Dumnezeu, acolo la intrarea Cortului întâlnirii. Ei veneau acolo şi aveau părtăşie unul cu altul. Dar aceasta este aici pe pământ. Însă eu cred, în Ioan 13 se merge mai departe. Aici este vorba simbolic de o altă cameră şi este vorba de o altă masă – tot simbolic. Aici este vorba de o cameră cerească. Ştim aceasta! Priveşte ce discuţii au loc aici.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (4) (W.J. Ouweneel)

Ioan 14.27; 15.8,9; 15.11; 17.24

Locuri din Biblie: Ioan 14.27; 15.8,9; 15.11; 17.24     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Eşti tu pregătit pentru a intra în camera de sus? Ştiu cât de mare este preţul ca să poţi intra acolo. Dar eu am aflat puţin ce valoare este să intri acolo. Şi ştiu că sunt din aceia, cu mult mai în vârstă ... mai multdecât mine, care au făcut multe experienţe în această cameră de sus. Şi ei ne-ar putea spune mult mai bine, că se merită osteneala să renunţi la tot ce ne împiedică, să intri prin uşă, să fii la El în camera de sus. Nu doreşti tu aceasta? Prin aceasta toată viaţa ta se va schimba şi vei avea deja aici gustul anticipat a ceea ce noi, potrivit cu făgăduinţa Lui, vom savura la El în veşnicie. Ce minunat ar fi, dacă noi am avea parte deja acum de această făgăduinţă!

Ce este hula împotriva Duhului Sfânt?

(diverşi comentatori: Hole; MacDonald; Darby; etc.)

Locuri din Biblie: Marcu 3.28-30     Cuvinte cheie: Duhul Sfânt: natura; Hula: împotriva Duhului Sfânt

Fiecare om ar trebui de fapt să recunoască, că dacă un Om ca Domhul Isus se împotriveşte lui satan cu o aşa autoritate, cu o aşa putere, că aceasta trebuie să fie puterea Duhului Sfânt. Şi din pasaj rezultă, că Domnul Isus ... mai multmai spune: Voi ştiţi aceasta. Dar ceea ce ei au făcut este că ei au spus că Duhul Sfânt, prin a cătui putere lucra Domnul Isus, era Beelzebub , deci spuneau că Duhul Sfânt ar fi satan. Aceasta este o blasfemie îngrozitoare.

Diferenţa doctrinală între un credincios ceresc (J.B. Stoney)

... şi un credincios din Împărăţia de o mie de ani

Locuri din Biblie: Evrei 3.1     Cuvinte cheie: Chemarea cerească; Împărăţia de o mie de ani

În primul punct mare al doctrinei, credinciosul ceresc şi credinciosul pământesc se află împreună pe acelaşi teren. La amândoi păcatele sunt spălate în sângele Mielului: acest adevăr mare este comun celor ... mai multdoi, şi aceasta este valabil pentru fiecare credincios începând de la întemeierea lumii. Deci, deoarece această învăţătură mare este foarte clară şi neîndoielnică pentru amândoi, există tendinţa şi cursa să se deducă din aceasta că şi cu toate celelalte învăţături este tot aşa. Şi această cursă conduce totdeauna tot mai jos. Va trage tot mai mult spre cele pământeşti şi nu spre cele cereşti. Aceasta înseamnă că chemarea şi binecuvântarea cerească a credincioşilor sunt degradate la nivelul celor pământeşti.

Este Isus Dumnezeu? (A. Steinmeister)

Ioan 1.1-3

Locuri din Biblie: Ioan 1.1-3; Proverbe 8.22-31     Cuvinte cheie: Dumnezeirea Domnului; Martorii lui Iehova

Mereu se pune întrebarea, dacă din primele versete din evanghelia după Ioan rezultă clar, că Isus este cu adevărat Dumnezeu?

Gâdilarea urechilor: mesajul seducător plăcut al lui Joyce Meyer (R. Ebertshäuser)

Locuri din Biblie: 2 Timotei 4

Carismatica americană Joyce Meyer face parte dintre predicatorii la televiziune cu cel mai mare succes. Ea răspândeşte mesajele ei video şi TV pe plan mondial şi prin aceasta încasează milioane. Secretul succesului ei este simplu: ... mai multea predică un mesaj pozitiv al succesului, al realizării de sine, al dragostei de sine, al bunăstării şi prosperităţii. Ea vorbeşte cu mult umor şi foarte personal; cuvintele Bibliei joacă numai un rol secundar, mesajele ei sunt însă pline de anecdote şi glume.

Împăcarea tuturor oamenilor (SoundWords)

Cuvinte cheie: Împăcarea generală

Imagine: @BK
O comoară şi un năvod (W.J. Ouweneel)

Matei 13

Locuri din Biblie: Matei 13     Cuvinte cheie: Perla preţioasă; Comoara din ţarină; Năvod; Parabole în evanghelia după Matei

Se întâmplă destul de rar că fraţii combat în scrierile lor părerile altor fraţi „din mijlocul nostru”. Şi în secolul 19 aceasta nu era altfel decât astăzi. Nu demult m-am lovit de un exemplu rar şi ... mai multdeosebit de interesant, unde totuşi a avut loc aşa ceva. Se referă la o întrebare cu interpretare grea, dar totuşi foarte importantă, şi anume interpretarea parabolelor a cincea, a şasea şi a şaptea din Matei 13. Pentru ca problema să fie înţeleasă, unele remarci preliminare ar putea să fie de folos.

Pe drumul spre Emaus (W.J. Ouweneel)

Luca 24

Locuri din Biblie: Luca 24     Cuvinte cheie: Emaus; Învierea lui Isus

Toate evangheliile se termină cu relatarea despre învierea Domnului Isus. Cu siguranță ne este cunoscut că fiecare evanghelie o face într-un mod specific. Fiecare evanghelie ne relatează învierea în caracterul special al ... mai multîntregii evanghelii, care o descrie. Este deci același caracter în care Domnul Isus Însuși este prezentat în fiecare evanghelie. La Luca Domnul Isus este Acela care a revelat aici pe pământ harul și îndurarea lui Dumnezeu. În acest caracter Îl vedem prezentat în suferințele Sale și în moartea Sa.

Imagine: Daniel-Verlag
Răspuns la întrebarea referitoare la "întâia înviere" (SoundWords)

Apocalipsa 20.4-6; Ioan 5.24,25,28,29; Daniel 12.1-3

Locuri din Biblie: Apocalipsa 20.4-6; Ioan 5.24,25,28,29; Daniel 12.1-3     Cuvinte cheie: Învierea omului

În Apocalipsa 20.4 sunt amintite trei grupe diferite de sfinţi: 1. „Şi am văzut tronuri, şi ei şedeau pe ele şi li s-a dat să facă judecată.” 2. „…sufletele celor decapitaţi pentru mărturia lui Isus şi ... mai multpentru Cuvântul lui Dumnezeu.” 3. „ … şi aceia care nu se închinaseră fiarei, nici chipului ei şi nu primiseră semnul pe fruntea şi pe mâna lor

Un cuvânt de trezire referitor la tema alcool (S. Isenberg)

Ce spune Biblia referitor la tema alcool?

Locuri din Biblie: 1 Petru 4.3-4; Proverbe 20.1; 21.17; 23.20,21,20-34; 31.4,5; Leviticul 10-9-11; 1 Timotei 3.2,3,8     Cuvinte cheie: Patimă, manie; Alcool; Sărbători

În cadrul unui studiu al cărţii profetului Habacuc m-am lovit de un cuvânt în capitolul 2: „Vinul înşală” (Habacuc 2.5). Naţiunile sunt caracterizate prin consumul excesiv de alcool; aşa era deja în ... mai multzilele lui Habacuc. Orice virtute este distrusă prin consumul mărit de alcool. Alcoolul înceţoşează mintea şi amorţeşte simţămintele naturale. Ajuns odată în patima alcoolului este greu să te desprinzi de el. Mulţi îneacă grijile lor în alcool. Dacă ţinem seama de îndrumările biblice, nu vom cădea nici la stânga şi nici la dreapta.