A fost şters de pe pământul celor vii (B.C. Greenman)

Suferinţele Domnului

Locuri din Biblie: Isaia 53.8;Fap. 8.33; Psalmul 22; 69; 102.24; Evrei 1.10-12     Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului

Printre diferitele suferinţe înfiorătoare ale Domnului nostru demn de adorare, aşa cum Psalmii le descriu, găsim un fel de suferinţe care – aşa cum este de temut – sunt foarte mult trecute cu vederea, dacă nu chiar sunt ... mai multtotal neluate în seamă şi nu sunt crezute. Acestea sunt durerea de a fi „şters de pe pământul celor vii” (Isaia 53.8), că „viaţa I-a fost luată de pe pământ” (Faptele Apostolilor 8.33), „luat la jumătatea zilelor Sale” (Psalm 102.24).

A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor? (R.A. Huebner)

Aspecte ale ispăşirii

Locuri din Biblie: 2 Corinteni 5.14-15     Cuvinte cheie: Ispăşire

Hristos a murit pentru toţi, deci noi spunem: El a murit pentru noi. „Noi” este o parte dintr-o grupă mai mare, care în pasajul acesta este numită „toţi”. „Noi” este o submulţime din ... mai mult„toţi”. Dacă eu spun: Hristos a murit pentru mine, aceasta însă nu înseamnă neapărat că El nu a murit pentru toţi. În cazul acesta Scriptura învaţă categoric, că El a murit pentru toţi. Moartea lui pentru (din cauza sau în favoarea) toţi stă în legătură cu aspectul ispăşirii făcute pentru lume.

Când s-a rupt perdeaua … (W.T. Turpin)

Matei 27.51,52

Locuri din Biblie: Matei 27.51,52     Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Perdeaua Templului

Aceste versete ne relatează ce s-a petrecut atunci când Domnul Isus Şi-a dat duhul. Domnul Isus a murit, El Însuşi Şi-a dat viaţa, şi nimeni nu avea dreptul şi puterea să-I ia viaţa: „Nimeni nu mi-o ia, ci o dau Eu de la ... mai multMine Însumi” (Ioan 10.18). Acestea sunt cuvintele Lui. În momentul când a avut loc aceasta, au avut loc evenimente care prin nimic altceva nu ar fi putut fi provocate. Nici viaţa Lui desăvârşită, El era Dumnezeu în carne, nu a putut da naştere la aşa ceva.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (W.J. Ouweneel)

Serie de articole

Articole: 4

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (1) (W.J. Ouweneel)

Apocalipsa 3.20

Locuri din Biblie: Apocalipsa 3.20     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Noi am primit bogăţii mari în Domnul Isus. Bogăţii, care se referă la cer, unde noi acum prin credinţă putem vedea pe Domnul Isus. Domnul Şi-a terminat alergarea şi acum este în glorie, unde îngerii Îl adoră. Şi ... mai multîn El suntem şi noi desăvârşiţi. În El găsim mântuirea noastră, înţelepciune, tărie, lumină şi putere. S-ar putea spune, aceasta este o parte a vieţii creştine. Dar mai există şi o altă parte, şi anume împrejurările în care trăim în lumea aceasta. Aici putem să fim în luptă şi necazuri. Însă toate lipsurile noastre pot fi umplute de dragostea incomparabilă şi harul care sunt în Domnul Isus.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (2) (W.J. Ouweneel)

Isaia 63.8,9

Locuri din Biblie: Isaia 63.8,9     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Ce Îşi poate Dumnezeu imagina despre neliniştea noastră. Da, Dumnezeu ştie totul, noi ştim aceasta. Dar poate El simţi întrucâtva ceva din ceea ce credincioşii trebuie uneori să trăiască pe acest pământ? În ... mai multversetele din Isaia 63.8,9 ni se spune, că în toată strâmtorarea noastră El este strâmtorat. Aceasta înseamnă, Dumnezeu nu are numai compasiune, ca noi. Noi mergem la cineva care este întristat, vorbim cu el şi gândim: ce îngrozitor, dar ne întoarcem şi revenim la viaţa noastră, şi nu ne impresionează în profunzime, aşa cum îl impresionează pe acela care a suferit probabil o pierdere mare. Noi nu avem această participare sufletească desăvârşită. Dar aici vedem pe cineva, despre care se spune: »În toate necazurile lor El a fost întristat«, exact aşa ca şi ai Săi. Noi avem un Dumnezeu în cer, care poate avea compasiune.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (3) (W.J. Ouweneel)

Ioan 13.1-8

Locuri din Biblie: Ioan 13.1-8     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Dar probabil această primă parte a vieţii nu ne este încă aşa de nefamiliară. Cred că problema noastră constă în aceea, că noi cunoaştem prea puţin partea a doua. Şi partea a doua este, că Domnul Isus spune: Vino şi ia ... mai multcina împreună cu Mine. – Cunoşti tu aceasta, frate drag, soră dragă? Să iei cina cu Domnul Isus? Aşa cum El a invitat pe ucenicii Săi în camera de sus? Este ciudat, dar în evanghelia după Ioan nu citim nimic despre masa Domnului sau despre cină. Aceasta este foarte important. Nu este acelaşi lucru ca în evanghelia după Matei, Marcu şi Luca. Cina o sărbătorim aici pe pământ – desigur literalmente, dar şi simbolic. Cina o sărbătorim aici în pustiu ca mărturie, atâta timp cât vom fi aici. Este în concordanţă cu jertfa arderii de tot din Vechiul Testament, potrivit cu 1 Corinteni 10. Acesta era un loc al întâlnirii, unde poporul lui Dumnezeu se întâlnea cu Dumnezeu, acolo la intrarea Cortului întâlnirii. Ei veneau acolo şi aveau părtăşie unul cu altul. Dar aceasta este aici pe pământ. Însă eu cred, în Ioan 13 se merge mai departe. Aici este vorba simbolic de o altă cameră şi este vorba de o altă masă – tot simbolic. Aici este vorba de o cameră cerească. Ştim aceasta! Priveşte ce discuţii au loc aici.

Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (4) (W.J. Ouweneel)

Ioan 14.27; 15.8,9; 15.11; 17.24

Locuri din Biblie: Ioan 14.27; 15.8,9; 15.11; 17.24     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Eşti tu pregătit pentru a intra în camera de sus? Ştiu cât de mare este preţul ca să poţi intra acolo. Dar eu am aflat puţin ce valoare este să intri acolo. Şi ştiu că sunt din aceia, cu mult mai în vârstă ... mai multdecât mine, care au făcut multe experienţe în această cameră de sus. Şi ei ne-ar putea spune mult mai bine, că se merită osteneala să renunţi la tot ce ne împiedică, să intri prin uşă, să fii la El în camera de sus. Nu doreşti tu aceasta? Prin aceasta toată viaţa ta se va schimba şi vei avea deja aici gustul anticipat a ceea ce noi, potrivit cu făgăduinţa Lui, vom savura la El în veşnicie. Ce minunat ar fi, dacă noi am avea parte deja acum de această făgăduinţă!

Ce înseamnă învierea? (J.B. Stoney)

Ioan 20.1-20

Locuri din Biblie: Ioan 20.1-20     Cuvinte cheie: Învierea lui Isus

Doresc cu plăcere cu ajutorul Domnului să studiez împreună cu voi în aceste prelegeri ceea ce eu doresc să numesc cu plăcere „mărturia finală”. Este vorba de felul cum noi suntem pregătiţi pentru venirea Domnului. ... mai multBiserica ca „sfeşnic” a eşuat complet. Vedem în adunarea din Efes că ea „a părăsit dragostea dintâi” şi o ameninţa luarea sfeşnicului din locul lui. Sfeşnic înseamnă că pe pământul acesta se răspândeşte lumină din Biserică. Când apoi în Tiatira lucrurile devin şi mai grave, nu mai este vorba de sfeşnic, ci se spune: „Îi voi da luceafărul de dimineaţă” (Apocalipsa 2.28). Noi ar trebui să fim caracterizaţi numai prin aceea, că avem privirea îndreptată spre venirea Domnului. Luceafărul de dimineaţă anunţă venirea zilei. Oricine este familiarizat cu observarea luceafărului de dimineaţă ştie că în curând va veni ziua, dacă răsare luceafărul de dimineaţă. Însă nu este ziua însăşi, ci numai venirea zilei. De aceea Petru spune: „… şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre” (2 Petru 1.19).

Ce înseamnă „părtăşia cu Tatăl”? (J.T. Mawson)

Locuri din Biblie: 1 Ioan 1.3; Ioan 8.29     Cuvinte cheie: Părtăşia: cu Domnul

Vom face bine să glorificăm Numele lui Dumnezeu, pentru că El ne-a revelat valoarea Fiului Său preaiubit; căci aceasta a devenit o realitate, de când Fiul Său preaiubit a fost printre noi. Ce bucurie a găsit Tatăl la El, atunci ... mai multcând El a trăit aici pe pământ! Suntem bucuroşi şi ne bucurăm că a fost aşa, că în lume, care este stăpânită de diavolul, căpetenia ei, Tatăl a găsit în Isus pe Unul care corespundea pe deplin felului Lui de gândire în orice gând, în orice cuvânt şi în orice faptă.

Imagine: Edition Nehemia
Cele patru zile ale răscumpărării (R. Liebi)

Joi: Sacrificarea mielului de Paște; Vineri: Sărbătoarea Paștelui - Răstignirea; Sâmbătă: Mesia în mormânt; Duminică: Învierea

Locuri din Biblie: Matei 26.17-19; Marcu 14.12; Luca 22.7     Cuvinte cheie: Paştele; Passion/Suferinţe

Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică. Aproximativ o treime din Evanghelii ne concentrează privirea asupra ultimei săptămâni în care Domnul Isus a suferit ultima oară pentru păcatele ... mai multnoastre și, în cele din urmă, a înviat din morți. Așadar, ceea ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, în preajma Paștelui, trebuie să aibă o mare importanță! În această broșură, autorul face ca evenimentele din Săptămâna Patimilor să apară în fața ochilor noștri într-un mod foarte pictural și realist și dorește să ne umple inimile de mare admirație. Toate evenimentele din zilele respective ale săptămânii au avut loc conform unui plan minunat în sfatul lui Dumnezeu. Ele prezintă paralele uimitoare cu Psalmii, care erau cântați în Templu în anumite zile ale săptămânii, și cu cele șapte zile ale creației din Geneza 1 și 2. Detaliile scoase la lumină ne arată măreția lui Dumnezeu în aceste evenimente dintr-o nouă perspectivă și ne îndreaptă spre cel mai mare plan de pace din toate timpurile.

Crucea câştigă inima noastră (C.H. Mackintosh)

Psalmul 22.1

Locuri din Biblie: Psalmul 22.1     Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Cruce

Cine poate descrie suferinţele Fiului lui Dumnezeu, pe care El le-a suportat atunci când Şi-a vărsat sufletul în moarte, când din inima Lui a ieşit acest strigăt chinuitor: „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai ... mai multpărăsit?” Ca Om El putea spune întotdeauna Domnului Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul Meu.” El era identic Dumnezeu. El, singurul Fiu născut, era întotdeauna una cu Tatăl. Şi cu toate acestea a luat chip de rob, şi ca Slujitor desăvârşit Şi-a găsit mâncarea în a face voia Aceluia care L-a trimis, şi să împlinească lucrarea Lui (Ioan 4.34). În viaţa Lui a rămas în mod absolut în părtăşie cu Tatăl, aşa că El putea spune: „Tată … ştiam că întotdeauna Mă asculţi” (Ioan 11.42). Însă aflat în suferinţele crucii El a strigat: „Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?” Fiul a fost întotdeauna la sânul Tatălui, deja înainte de a fi lumea. Când a venit împlinirea vremii, El a fost trimis pe pământ, născut dintr-o femeie. Din pricina suferinţelor morţii El „a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii …, astfel încât, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru tot” (Evrei 2.9).

De ce noi numim pe Mântuitorul nostru „Domnul” (A.W. Pink)

şi nu simplu numai Isus?

Locuri din Biblie: Ioan 13.13     Cuvinte cheie: Isus: ca Domn

Versetul 13 din evanghelia după Ioan capitolul 13 accentuează în chip minunat faptul că Domnul Isus este „plin de har şi de adevăr” (Ioan 1.14). Domnul tocmai făcuse pentru ucenicii Săi slujba cea mai de jos a unui sclav. ... mai multPrin aceasta însă El nu a părăsit nicidecum poziţia Lui de autoritate şi întâietate. El aminteşte ucenicilor că El este încă „Învăţătorul şi Domnul” lor şi că aceasta corespunde şi propriei lor mărturisiri.

Diferite feluri de suferinţe ale lui Hristos (D. Schürmann)

Isaia 63.9; Psalmul 69

Locuri din Biblie: Isaia 63.9; Psalmul 69     Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului

Domnul Isus a trebuit să îndure diferite feluri de suferinţe. De asemenea, El a suferit în timpuri diferite. Ceea ce desigur în primul rând pe noi ne impresionează cel mai mult, deoarece noi suntem foarte mult atinşi de ... mai multaceasta, erau suferinţele ispăşitoare de pe Golgota. Aceste suferinţe ispăşitoare au fost în mod deosebit suferinţele care I-au produs cel mai mult durere. Aceste suferinţe sunt pentru noi într-adevăr cele mai importante suferinţe, căci dacă El nu ar fi suferit acestea atunci noi ar fi trebuit să suferim în iad chinurile veşnice.

Din Betania spre Ghetsimani (F.v. Kietzell)

Locuri din Biblie: Luca 22; Ioan 18     Cuvinte cheie: Ghetsimani

El pătrunde încet, ca şi ezitând, în adâncimea grădinii; la început ia cu Sine trei din ucenicii Lui cei mai apropiaţi, pentru ca apoi să se despartă şi de ei. „Apoi S-a depărat de ei ca la o aruncătură ... mai multde piatră” (Luca 22.41), şi acolo, în despărţire totală, „a îngenuncheat”, „S-a aruncat la pământ” (Marcu 14.35), da, „a căzut cu faţa la pământ” (Matei 26.39). Acolo El a adus „rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L scape din moarte” (Evrei 5.7). Şi aşa cum pe tot drumul Lui – cu excepţia celor trei ore de întuneric de pe cruce – cerul era deschis deasupra Lui şi „îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau peste Fiul Omului” (Ioan 1.51), tot aşa şi aici: „s-a arătat un înger din cer, întărindu-L” (Luca 22.43). Acolo El era „în luptă grea”, în rugăciune care devenea tot „mai fierbinte”; „Şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ” (Luca 22.44).

Dragostea divină în evanghelia după Matei (W.J. Ouweneel)

Preaiubitul Tatălui şi al nostru

Locuri din Biblie: Matei 1; Matei 3; Matei 11

Probabil am gândi, că această dragoste dumnezeiască nu ar fi de aşteptat să se găsească tocmai în evanghelia după Matei. Ştim că fiecare evanghelie ne prezintă pe Domnul Isus Hristos într-un caracter cu totul deosebit. ... mai multŞi aici avem pe Domnul Isus prezentat ca Mesia al lui Israel, ca Împăratul iudeilor – lepădat de poporul Său -, care apoi devine subiectul credinţei pentru toate naţiunile şi Îşi întemeiază împărăţia printre naţiuni, în care ele Îi devin supuse şi El Îşi întemeiază deja acum autoritatea în inimile lor.

Dumnezeirea Domnului Isus (SoundWords)

Fundamentul scripturistic al faptului că Isus Hristos este Dumnezeu

Cuvinte cheie: Martorii lui Iehova; Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Dumnezeirea Domnului; Trinitatea; Triunitatea

Dumnezeirea Domnului Isus şi adevărata Sa natură umană sunt una din tainele cele mai mari ale Scripturii. Însă aceasta nu înseamnă că această taină este complet ascunsă sau foarte nebuloasă, ci înseamnă că ea este ... mai multrevelată, însă greu de înţeles de mintea omenească. Este ceva pe care noi trebuie să-l primim prin ascultarea credinţei. Preocuparea cu această temă având un fel de gândire carnal poate aduce cu sine numai judecată.

El a înviat cu adevărat (W. Mücher)

Locuri din Biblie: Matei 24; Marcu 16; Luca 24; Ioan 20     Cuvinte cheie: Învierea lui Isus

Învierea Domnului Isus este unul din fundamentele tari ale credinţei creştine. Numai credinţa într-un Domn mort şi înviat deschide omului calea spre mântuire şi glorie veşnică. Învierea în sine a Domnului ... mai multIsus nu o găsim descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu – cum ar putea fi posibil aceasta -, însă faptele şi împrejurările însoţitoare sunt desigur făcute cunoscut.

El trăieşte! (D.R. Reid)

Geneza 37.18-20; 45.3-5

Locuri din Biblie: Geneza 37.18-20; 45.3-5     Cuvinte cheie: Învierea lui Isus

Multe evenimente din Vechiul Testament prezintă învăţătura Noului Testament. Ele sunt imagini grăitoare ale adevărului spiritual, care a fost dezvăluit cu venirea lui Hristos. În 1 Corinteni 10.11 citim: „Şi toate acestea ... mai multli se întâmplau ca pilde”. „Toate acestea” se referă la evenimentele de care a avut parte poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament în timpul lungii lor călătorii din Egipt spre ţara făgăduită. Cuvântul „pildă” este cuvântul grecesc tupos, care înseamnă de fapt „imagine”. Tipurile vechi-testamentale sunt pentru noi imagini spirituale ale adevărului nou-testamental.

Este Isus Dumnezeu? (A. Steinmeister)

Ioan 1.1-3

Locuri din Biblie: Ioan 1.1-3; Proverbe 8.22-31     Cuvinte cheie: Dumnezeirea Domnului; Martorii lui Iehova

Mereu se pune întrebarea, dacă din primele versete din evanghelia după Ioan rezultă clar, că Isus este cu adevărat Dumnezeu?

Femeile în genealogia Domnului Isus (F.W. Grant)

Tamar – Rahav – Rut – Bat-Şeba

Locuri din Biblie: Matei 1.1-6

Introducerea numelor celor patru femei – şi numai patru – în genealogia Domnului nostru din evanghelia după Matei a oferit multor cercetători ai Cuvântului inspirat material de cercetare. Oricine se consideră pe drept ... mai multcercetător nu se îndoieşte că aceasta are un scop deosebit. În afară de ceasta chiar şi o privire fugitivă asupra numelor alese în legătură cu originea umană a Domnului slavei arată ceva din semnificaţia menţionării lor.

Filiațiunea veşnică a lui Hristos (W.J. Ouweneel)

Cuvinte cheie: Isus: ca Fiu

Nu există nicio temă în Sfânta Scriptură, pe care noi trebuie s-o studiem cu o atenție așa de mare și cu foarte mare respect, așa cum sunt comunicările referitoare la persoana Domnului Isus Hristos. Pe de altă parte nu există ... mai multnici o altă temă al cărei studiu să includă în sine așa de multă binecuvântare pentru viața de credință a unui creștin. Ce ar putea fi mai atrăgător și ce ar putea să dea mai multă satisfacție decât preocuparea cu Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi? Și totuși – pe ce teritoriu să-și pună satan mai mult lațurile și cursele sale, prin care noi am putea să ne împiedecăm și să suferim pagubă? Autorul s-a preocupat cu ani în urmă în acest articol cu filiaţiunea veşnică a Domnului Isus, o temă faţă de care noi nu trebuie să fim indiferenţi.

Gânduri referitoare la suferinţele Domnului (P.A. Humphery)

„În toată strâmtorarea lor, El a fost strâmtorat”

Locuri din Biblie: Isaia 53.5; Isaia 50.4-6; Isaia 63.9; Psalmul 22; Psalmul 102; Matei 3.13-17;     Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Adorare/Închinare

Sper ca ilustrarea următoare să ajute pe aceia care au greutăţi să înţeleagă diferenţa între diferitele suferinţe ale lui Hristos. Mă ocup acum în mod deosebit cu legătura între poziţia şi starea rămăşiţei ... mai multalese a lui Israel din viitor. La aceasta se referă şi versetul citat mai sus din Isaia 63, în primul rând în sens profetic.

Ghetsimani (F.C. Jennings)

Locuri din Biblie: Matei 26.36-46; Marcu 14.32-42; Luca 22.39-46; Ioan 18.1-11; Psalmul 102     Cuvinte cheie: Ghetsimani

Soarele a refuzat să pună în lumină acele suferinţe, şi în timpul ultimelor trei ore de la ora doisprezece până la ora trei după masa nu auzim nici măcar o şuşoteală a vreunui om, a unui animal sau a unei păsări, ... mai multpână la acel strigăt extraordinar de amar „Eli, Eli, lama sabactani?”, care a străbătut prin acea noapte tainică. Întunericul şi liniştea sunt într-o armonie îngrozitoare cu ceea ce se petrecea pe crucea din mijloc.

Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan (4) (W.H. Westcott)

Gloria mântuirii

Locuri din Biblie: Ioan 17,22     Cuvinte cheie: Slava lui Hristos

A patra glorie în evanghelia după Ioan 17 este gloria mântuirii, o glorie de care noi avem parte. „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu”. Această glorie se deosebeşte de cea anterioară. Aici nu este vorba de o glorie ... mai multpe care El a avut-o mai înainte la Tatăl, înainte de a fi lumea, şi pe care El voia s-o primească din nou şi de care nimeni nu putea să aibă parte. Însă tot ce dragostea Sa ne poate face parte din ce este al Său, El ne dă, şi intenţionat El vorbeşte despre aceasta cu Tatăl Său în prezenţa ucenicilor Săi, pentru ca ei să poată avea bucuria Lui deplină în ei.