Îndrăznește!
... chiar și atunci când vremurile sunt grele

George Christopher Willis

© SoundWords, Online începând de la: 01.04.2023, Actualizat: 01.04.2023

Versete călăuzitoare: Matei 9.2,22; 14.27; Marcu 6.50; 10.49; Luca 8.4; Ioan 16.33; Faptele apostolilor 23.11

Duhul lui Dumnezeu ne informează că „în zilele din urmă vor veni timpuri grele” (2. Timotei 3.1). Cuvântul grecesc chalpos, redat aici prin „greu”, înseamnă „aspru; dificil de tratat; greu de suportat; dureros; amar și apăsător; crud; feroce; neîmblânzit”. Nu-i așa că aceste expresii descriu cu exactitate vremurile în care trăim? Dacă ne uităm în jurul nostru, am putea să ne pierdem curajul, să renunțăm și să ne lăsăm cuprinși de teamă și de presimțiri rele.

Este doar un mic cuvânt grecesc care descrie atât de bine spiritul epocii noastre, dar există un alt mic cuvânt grecesc care ne poate vindeca rănile de frică și durere - care vrea pur și simplu să ne îndepărteze descurajarea. Este vorba de micul cuvânt tharseo sau, așa cum îl folosea adesea Domnul nostru, tharsei[1]. Se pare că a fost unul dintre cuvintele preferate ale Domnului nostru binecuvântat. Cu o singură excepție, El Însuși a folosit această expresie în mod exclusiv. El a folosit-o în timpul umblării Sale pe acest pământ, adresându-Se atât bărbaților, cât și femeilor. Și a mai folosit-o o singură dată după ce S-a întors la gloria Tatălui. De opt ori[2] o găsim în Noul Testament grecesc. Se găsește în toate Evangheliile și în Faptele apostolilor și, dacă nu mă înșel, Domnul nostru ți-o adresează și ție astăzi. Sunt sigur că vom lua această încurajare pentru noi înșine, personal.

Tatăl meu folosea deseori un sigiliu în munca sa, iar acest cuvânt tharsei îi plăcea atât de mult încât a gravat literele grecești pe acest sigiliu. De fiecare dată când îl folosea, își amintea de acest mesaj glorios. Când eram mic copil, îmi plăcea să privesc când ceara roșie și fierbinte sigila un mesaj important - când am crescut puțin, am putut apoi să citesc literele, iar tatăl meu mi le-a explicat: aceasta înseamnă: „Îndrăznește!”. Astfel, acest cuvânt a fost introducerea mea în Noul Testament grecesc. Este de mirare că îl iubesc până în ziua de azi? Acest cuvânt „îndrăznește” mai poate fi tradus și prin: „Fii încurajat”, „Fii mângâiat”, „Fii plin de încredere”, „Înaintează – ai curaj” sau (și îmi place în mod deosebit această variantă) „Fii vesel!”.

Prima dată când găsim acest cuvânt în Noul Testament este în Matei 9.2, unde Domnul îi spune paraliticului:

Matei 9.2: Îndrăznește, copile; iertate sunt păcatele tale.

Următoarea dată când apare acest cuvânt este în același capitol în versetul 22. Aici, Domnul se adresează unei femei - și acest lucru nu este deloc surprinzător. Domnul vrea ca fiecare dintre noi, bărbat sau femeie, fată sau băiat, să ia acest cuvânt pentru sine personal. Aici El spune:

Matei 9.22: Îndrăznește, fiică; credința ta te-a vindecat.

Găsim acest cuvânt a treia oară în această Evanghelie (cred că Matei iubea acest cuvânt). Este în Matei 14.27. În acel moment era o noapte neagră și furtunoasă, ucenicii erau departe pe lac, vântul le era împotrivă și de ore întregi se luptau cu vântul și cu valurile. În astfel de momente, acest cuvânt capătă o rezonanță deosebită. Ucenicii se aflau în cea mai mare nevoie. Erau singuri, Domnul lor nu era în barcă cu ei. Dar ceea ce ei nu știau - Domnul i-a văzut în frica și în necazul lor. Ei nu aveau nici o idee despre asta, totuși Domnul simțea cu ei. Apoi, deodată, au văzut o figură ciudată, cineva care mergea pe apă și se apropia din ce în ce mai mult. Panica a crescut și ei chiar au strigat de frică. Dacă noi am fi fost în barcă, am fi strigat cel mai tare. Apoi, deodată, Isus le-a vorbit. Ce a spus El: „Tharseite!”[3].

Matei 14.27: Îndrăzniți; Eu sunt, nu vă temeți!

Găsim acest cuvânt a patra oară în Evanghelia după Marcu, în aceeași istorisire (Marcu 6.50).

A cincea oară îl găsim în Marcu 10.49. Când orbul Bartimeu a strigat către Domnul pentru milă, Isus s-a oprit și a spus ca el să fie chemat. Cei care l-au adus la Isus au spus:

Marcu 10.49: Îndrăznește; ridică-te, te cheamă!

Aceasta este singura dată în Noul Testament când Domnul Însuși nu folosește acest cuvânt. Dar el este folosit pentru a conduce un suflet la El în nevoia sa.

În Luca 8.48 cuvântul apare încă o dată - deși utilizarea acestui cuvânt în acest pasaj pare incertă. Este vorba de aceeași întâmplare ca în Matei 9.22.

În Ioan 16.33 găsim ultima întâmplare, în care Domnul Isus folosește acest cuvânt în timpul vieții Sale pe pământ. Contextul în care se află mesajul acestui capitol se adresează în mod deosebit și nouă astăzi. Domnul era pe cale să părăsească lumea și să se întoarcă la Tatăl Său. Atunci El a spus:

Ioan 16.33: În lume veți avea necaz, dar îndrăzniți: Eu am învins lumea.

Ce cuvânt pentru noi astăzi! „Fiți mângâiați! Priviți în sus și fiți bucuroși!” Domnul o spune! „Eu am învins lumea!” Acesta este mesajul Lui pentru tine, pentru mine, astăzi.

Ultima dată când găsim acest cuvânt este în Faptele apostolilor 23.11. Pavel tocmai făcuse o mutare de șah „inteligentă”, pentru a diviza consiliul iudaic și a-i întoarce pe farisei și pe saduchei unul împotriva celuilalt. În Faptele apostolilor 24.21, el pare să mărturisească faptul că a greșit în această acțiune. Ne putem foarte bine imagina că în noaptea următoare - zăcea într-o închisoare romană și era mult prea trist și descurajat pentru a dormi - Pavel și-a dat seama încet-încet cât de mult a dezonorat Numele Celui care îl chemase în lucrarea Sa. Dar apoi Domnul Însuși a venit și a stat lângă el. El nu i-a strigat ceva din cer. Nu a folosit o viziune, nu a însărcinat un înger cu acest mesaj. Nu! El Însuși a coborât în această închisoare și a stat alături de slujitorul Său abătut. Nu pentru a-l mustra - nu! El a venit să pronunțe încă o dată acel cuvânt glorios: „Tharsei!” – „Ridică-te, Pavel; îndrăznește!”. Îmi imaginez că acel cuvânt a transformat acel loc pustiu într-un cer adevărat.

Poate că treci prin momente în care ești trist, complet descurajat, abătut, ești plin de teamă și de presimțiri rele; poate că ai greșit și L-ai dezonorat pe Cel pe care Îl iubești din toată inima ta. Atunci s-ar putea să auziți deodată vocea Lui, acea voce pe care o cunosc atât de bine oile Sale - și ea va chema numele tău, plină de simpatie și compasiune interioară:

............ (te rog, inserează aici numele tău!), ridică-te; îndrăznește!

G.C. Willis


Tradus de la: Sei guten Mutes!
Titlul original: „Be of Good Cheer! ‘Cheer up!’— Tharsei“
din Hid Treasures. A Few Hid Treasures Found in the Greek New Testament,
Hongkong (Christian Book Room) 1976.

Traducere: Ion Simionescu

Adnotare

[1] Persoana a doua singular, imperativ.

[2] „De opt ori” include și pasajul din Luca 8.48 - aici folosirea cuvântului nu este sigură.

[3] Persoana a doua plural, imperativ.

Mai multe articole din categoria Asistenţă spirituală (40)

Mai multe articole ale autorului George Christopher Willis (1)


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen