Neue Artikel
der vergangenen Monate

Der Prediger (14) (W.J. Ouweneel)
Prediger 9,1-10: Der Tod als Spielverderber
Bibelstellen: Prediger 9
Es gibt noch einen Punkt, den ich schon früher angesprochen habe, auf den ich jetzt aber tiefer eingehen möchte, und das ist die Unvermeidbarkeit des Todes. Der Mensch quält sich fruchtlos dahin, bis der Tod folgt. Soll er doch ... mehrdeswegen besser das Leben genießen, solange es noch da ist, ohne allerdings die Ewigkeit zu vergessen.
Der Brief an die Hebräer (S.B. Anstey)
Einleitung
Bibelstellen: Hebräer
Der Brief an die Hebräer beschäftigt sich mit dem Ringen eines jüdischen Gläubigen, der das Judentum zugunsten des Christentums verlässt. Da die Hebräer in einem langen und reichen Erbe im Judentum aufgewachsen waren, ... mehrist es verständlich, warum sie Schwierigkeiten hatten, es loszulassen. Ihr Gewissen war so gebildet worden, diesen jüdischen Weg des Nahens zu Gott anzunehmen; diesen Weg aufzugeben, gab ihnen das Gefühl, als würden sie ihr Gewissen missachten. Was sie verstehen mussten war, dass genau derselbe Gott, der das Judentum vor langer Zeit eingerichtet hatte, sie jetzt aus dem Judentum herausrief, weil Er im Christentum etwas Besseres für sie in seinem Sohn hatte.
Der Prophet Maleachi (H.A. Ironside)
Kapitel 1
Bibelstellen: Maleachi 1
Wir wissen nichts über den Autor dieses Buches. Sein Name, Maleachi, bedeutet: „mein Bote“. Jedoch lesen wir ansonsten nichts von ihm in der Bibel und erhalten hier auch keine näheren Angaben über ihn. Er war der Letzte ... mehraus der Reihe der Propheten und sein Buch schließt das Alte Testament entsprechend ab. Bis zur Ankunft Johannes des Täufers, dessen Kommen er prophezeite, sandte Gott keinen weiteren Boten mehr nach Juda.
Adunarea (Biserica) nu va trece prin necazul cel mare (S.B. Anstey)
Stichwörter: Răpire; Necazul cel mare
Sunt opt locuri importante în Scriptură, care vorbesc direct despre necaz (Matei 24.3-29; Marcu 13.4,24; Apocalipsa 3.10; 7.14-17; Deuteronomul 4.30,31; Ieremia 14.8; 30.4-7; Daniel 12.1). În mod justificat am putea presupune că cel ... mehrpuţin unul din aceste pasaje ar aminti dacă Adunarea ar trebui să treacă prin necazul cel mare. Însă realmente nu este nici măcar o singură referire că Adunarea va fi în necaz sau că are vreo legătură cu el! (Dacă vorbim despre Adunare – Biserică -, prin aceasta înţelegem creştini care sunt mădulare ale trupului lui Hristos; Romani 12.5; 1 Corinteni 12.13). Aceasta este deosebit de important, căci aceasta înseamnă, că aceia care cred în această învăţătură falsă au introdus propriile lor idei în Scriptură.
„Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre” (W.T. Turpin)
Deuteronomul 3.23-27; 1 Împăraţi 19.1-4; 2 Corinteni 12.1-10
Bibelstellen: Deuteronomul 3.23-27; 1 Împăraţi 19.1-4; 2 Corinteni 12.1-10, Stichwörter: Rugăciunea: personală; Împlinirea rugăciunii; Viaţă de credinţă
Sunt trei cazuri în Sfânta Scriptură – două în Vechiul Testament şi unul în Noul Testament – unde credincioşii se roagă sincer la Dumnezeu, dar El nu le-a împlinit rugăciunea şi nu le-a răspuns la ... mehrrugăciunile lor. Dar chiar dacă Dumnezeu nu le-a răspuns în felul în care ei s-au rugat, El le-a dat ceva – aşa cum El întotdeauna face -, care era mult mai bun pentru ei şi totodată L-a glorificat nespus de mult. Şi aceasta este cu mult mai mult decât numai dacă El le-ar fi rezolvat nevoile şi le-ar fi împlinit rugăciunile.
„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken“ (W.T. Turpin)
5. Mose 3,23-27; 1. Könige 19,1-4; 2. Korinther 12,1-10
Bibelstellen: 5. Mose 3; 1. Könige 19; 2. Korinther 12, Stichwörter: Gebet: persönlich; Gebetserhörung; Glaubensleben
Es gibt drei Fälle in der Heiligen Schrift – zwei im Alten und einen im Neuen Testament –, wo Gläubige aufrichtig zu Gott beteten, Er ihre Bitten aber nicht erfüllte und ihre Gebete nicht beantwortete. Doch obwohl Gott ... mehrnicht in der Weise antwortete, wie sie gebeten hatten, gab Er ihnen – wie Er es immer tut – etwas, was besser für sie war und was Ihn gleichzeitig unendlich verherrlichte. Und das ist weit mehr, als wenn Er nur ihrer Not begegnet wäre und ihre Bitten erfüllt hätte
Înfierea (S.B. Anstey)
Bibelstellen: Romani 8.14,15,23; Romani 9.4; Galateni 4.5-7; Efeseni 1.5, Stichwörter: Înfierea; Copiii lui Dumnezeu
Noţiunea înfiere este folosită în Scriptură în legătură cu Israel şi cu Adunarea, însă în sensuri cu totul diferite. În legătură cu Israel adoption se referă la faptul că Israel va fi adus între ... mehrpopoarele pământului într-un loc privilegiat cu privire la Dumnezeu (Exodul 4.22). Însă în sens creştin adoption are a face cu faptul că un copil al lui Dumnezeu este aşezat în familia lui Dumnezeu pe locul privilegiat al Fiului Însuşi, prin aceea că el posedă Duhul Sfânt locuind în el. Înfierea este mai mult decât primirea, prin aceea că cel credincios are parte de privilegiile şi de libertatea pe care numai un fiu o poate avea în prezenţa lui Dumnezeu.
Sunt credincioşii păcătoşi răscumpăraţi? (S.B. Anstey)
Stichwörter: Justificarea
Cum trebuie înţeleasă exprimarea: Noi suntem numai păcătoşi sărmani, vinovaţi, care au fost mântuiţi prin har.
A fost noul legământ încheiat cu Biserica? (S.B. Anstey)
Evrei 8.6-13; Ieremia 31; Matei 26; 2 Corinteni 3
Bibelstellen: Evrei 8.6-13;, Stichwörter: Legământul nou; Teologia legământului
Noul legământ este „mai bun”, deoarece el se bazează pe „făgăduinţe mai bune”. Când a fost încheiat legământul vechi, poporul a făcut o făgăduinţă. Ei au zis: „Tot ce a zis Domnul vom ... mehrface” (Exodul 19.8; 24.3). Însă când Domnul a întemeiat legământul nou, El a dat o făgăduinţă. Şi aceasta a aşezat lucrurile pe o bază cu totul nouă, căci El niciodată nu eşuează în a-Şi ţine cuvântul. Astfel primul legământ este caracterizat prin aceea că poporul promite: „noi vom …”. Pe de altă parte noul legământ este caracterizat prin aceea că Domnul promite: „Eu voi …”.
Hristos şi Adunarea Sa (2) (W.J. Hocking)
Hristos şi serviciul divin de cină al Adunării Sale
Bibelstellen: Faptele apostolilor 2.41-47; Faptele apostolilor 20.6,7; 1 Corinteni 10.14-22; 1 Corinteni 11.20-34, Stichwörter: Biserica: Strângeri laolaltă
Însuşirea cea mai remarcabilă a Adunării este părtăşia ei prin Duhul Sfânt cu Domnul Isus, care S-a înălţat la cer. Domnul a dovedit prezenţa Sa acolo, puterea Sa şi împlinirea făgăduinţei Sale faţă de ei, prin ... mehraceea că El a trimis pe Duhul Sfânt. Faptul că Duhul a venit s-a arătat în Ierusalim în efectul asupra ascultătorilor lui Petru. Trei mii s-au convertit în ziua aceea la Domnul şi au fost adăugaţi acelei grupe noi, care a fost formată ca o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul.
Hristos şi Adunarea Sa (3) (W.J. Hocking)
Hristos şi mădularele diferite ale trupului Său
Bibelstellen: 1 Corinteni 12
Locul acesta din Scriptură (1 Corinteni 12) este unul din mai multe locuri din Noul Testament care tratează tema apartenenţei la trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos este unul şi în privinţa aceasta este total diferit de unitatea ... mehrpoporului Israel. Această naţiune era constituită, aşa cum ştim, din douăsprezece seminţii, şi aceste douăsprezece seminţii erau prezentate înaintea Domnului prin cele douăsprezece pâini de pe masa prezentării pâinilor, o pâine pentru fiecare seminţie. Era exprimată o unitate naţională în faptul că toate seminţiile erau acolo, şi naţiunea ca întreg era reprezentată în felul acesta, în timp ce faptul că ei aveau responsabilitatea comună de conducere era prezentat prin aceea că erau douăsprezece pâini. În prezentarea Adunării lui Hristos este însă numai o singură pâine. Şi această unitate intimă constă în ciuda faptului că trupul lui Hristos se compune din credincioşi dintre iudei şi dintre păgâni, din liberi şi din cei care nu sunt liberi, da, din toate clasele şi raporturile sociale dintre oameni. Ei toţi au fost aduşi laolaltă şi prin Duhul Sfânt sunt contopiţi într-o singură corporaţie: trupul lui Hristos.
Die Gemeinde wird nicht durch die große Drangsal gehen (S.B. Anstey)
Stichwörter: Entrückung; Drangsal (große)
In diesem Aufsatz werden wir uns Stellen aus Gottes Wort ansehen, die bestätigen, dass die Gemeinde nicht durch die zukünftige siebenjährige Drangsalszeit gehen wird.
Hristos şi Adunarea Sa (1) (W.J. Hocking)
Hristos şi zidirea Adunării Sale
Bibelstellen: Matei 16.13-20; Faptele apostolilor 2.37-41,47, Stichwörter: Biserica: Natura ei
În capitolul acesta, Matei 16, este amintită pentru prima dată Adunarea lui Hristos; ea este introdusă foarte precis şi clar ca ceva cu totul nou în căile lui Dumnezeu. Natura ei deosebită se bazează pe faptul că Domnul Isus ... mehrHristos a fost lepădat de poporul Său pământesc, la care venise. El Însuşi S-a făcut cunoscut iudeilor ca Acela care a fost făgăduit din cele mai străvechi timpuri. Prin multe minuni şi semne El a dovedit că El era trimisul DOMNULUI, dar inima poporului pământesc al lui Dumnezeu nu s-a interesat de Mântuitorul lor; El nu era unul care să le placă lor. De asemenea ei nici nu s-au gândit, că El le va plăcea cândva, şi drept urmare L-au lepădat. De aceea părea aşa, că planurile lui Dumnezeu de binecuvântare a lumii acesteia au suferit o înfrângere din partea acelora despre care noi am putea presupune că ei ar fi ultimii care ar împiedica lucrările lui Dumnezeu spre binecuvântarea lor. Dacă a existat vreodată o naţiune care a avut parte de dovezile de favoare ale lui Dumnezeu, atunci aceasta era poporul Israel; şi cu toate acestea ei erau aceia care au fost împotriva lui Mesia şi L-au lepădat.
Der Prophet Haggai (H.A. Ironside)
Kapitel 2
Bibelstellen: Haggai 2
Der Wiederaufbau des lange vernachlässigten Hauses des HERRN lief noch nicht ganz einen Monat, als das Wort des HERRN ein zweites Mal durch den Propheten Haggai erging. Dieses Mal war es keine Zurechtweisung, sondern eine aufmunternde und ... mehrermutigende Botschaft, sowohl an die Führer als auch an das Volk.
Der Prophet Haggai (H.A. Ironside)
Kapitel 1
Bibelstellen: Haggai 1
In diesem Jahr, am ersten Tag des sechsten Monats, sprach Haggai die Führer an: Serubbabel, den Statthalter aus der Linie Davids, und Josua, den Hohenpriester. In diesem Vers wird die Tatsache ersichtlich, dass das Volk nur zu gern bereit war, ... mehrdie Arbeit zu unterlassen, und dass – wenn die Kraft des Glaubens vorhanden gewesen wäre – die Verordnung Artaxerxes, die offensichtlich der von Kyrus widersprach, kein Hindernis gewesen wäre.
Der Prophet Haggai (H.A. Ironside)
Einleitung
Bibelstellen: Haggai
Von Haggai wird wenig in der Schrift berichtet. Weder der Name seines Vaters noch seine Stammeszugehörigkeit in Israel werden erwähnt. Er erscheint plötzlich auf den inspirierten Seiten der Bibel in Esra 5,1, in all der Würde ... mehreines vom Himmel berufenen Botschafters und mit keiner anderen Legitimation, als dass das Wort des HERRN auf seinen Lippen war und die Kraft des HERRN sich in seinen Wegen zeigte. Und das ist sicherlich genug Legitimation. Gott hatte ihn tauglich gemacht, ein „Bote des HERRN, kraft der Botschaft des HERRN“ (Hag 1,13) zu sein, wie Haggai es selber ausdrückt.
Der Prophet Haggai (H.A. Ironside)
Anmerkungen zur Prophezeiung Haggais
Artikel: 3, Bibelstellen: Haggai
Bereits kurze Zeit nach der Erweckung unter Esra und Nehemia und dem Wiederaufbau der Mauer ist fast all das Böse, das zuvor außerhalb der Mauer war, auch innerhalb der Mauer zu finden. Aber Gott ließ sein Volk nicht ohne einen ... mehrDienst, der das Gewissen aufwühlte; unter dem zurückkehrenden Überrest erweckte Er Propheten, deren Botschaften zu Selbstgericht und Demütigung der Seele in seiner Gegenwart führten. Haggais Verantwortung war es, ihr Gewissen zu erreichen bezüglich der Umstände, die aktuell existierten, und sie mit Posaunenstimme zurückzurufen auf einen Weg der praktischen Heiligkeit, der beachtlichen Segen zur Folge hatte.
Starea sufletului după moarte (J.N. Darby)
Stichwörter: Suflet; Iad; Osândă/Condamnare; Moarte
Starea sufletului după moarte este cel mai mare interes pentru fiecare dintre noi. Creştinătatea de nume a respins marele adevăr referitor la revenirea lui Hristos ca să-i răpească pe sfinţi şi ca să judece pământul înainte de ... mehrsfârşitul acestei lumi. Ea a pierdut din vedere importanţa învierii, atribuită ei de Noul Testament, şi prin urmare a acordat închipuirii confuze, că după moarte se merge în cer, un caracter absolut, care exclude orice altă noţiune de fericire şi glorie – o închipuire care domină chiar şi în partea evanghelică sănătoasă a creştinismului. Scriptura vorbeşte însă prea accentuat despre revenirea Domnului, pentru ca gândul că prin moarte se merge în cer să domine duhul credinciosului. Gândul acesta se găseşte în Scriptură numai la tâlharul de pe cruce, căruia i s-a promis că va fi cu Hristos în Paradis.
Der Prediger (13) (W.J. Ouweneel)
Prediger 8,9-17: Gott als Spielverderber
Bibelstellen: Prediger 8
Ich bin mit meinen vorhergehenden Untersuchungen und meiner Zwischenbilanz noch nicht zufrieden. Bei verschiedenen Aspekten möchte ich meine Untersuchung noch ausdehnen und weiter vertiefen. Deswegen möchte ich noch einige Themen ... mehrhervorheben, die teilweise oben auch schon thematisiert worden sind. So möchte ich zuallererst noch etwas tiefer auf eine der wichtigsten Fragen zu sprechen kommen, die ich bereits angeführt hatte, und zwar die der Unergründlichkeit der Regierung Gottes.
Semne şi minuni - vindecări (H.L. Heijkoop)
Bibelstellen: Faptele apostolilor, Stichwörter: Vindecare; Minuni; Semn
Putem spune că în Vechiul Testament se făceau semne numai prin unii robi ai lui Dumnezeu, care au primit de la El o însărcinare deosebită, să vestească necredincioşilor o nouă mărturie. Alături de aceştia, au trăit în ... mehracelaşi timp alţii, mii la număr, care nu au făcut nici un semn. În evanghelii am găsit că afară de Domnul Isus, numai cei doisprezece şi cei şaptezeci au făcut semne; şi mai departe în Noul Testament numai apostolii, apoi o singură dată Ştefan şi de două ori Filip. În afară de aceasta am găsit că, atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, aceste semne au fost date ca adeverire a propovăduirii acestor robi cu misiuni deosebite. De aceea semnele s-au împuţinat cu timpul şi chiar au încetat cu totul, când mărturia s-a întărit.
Der Prophet Zephanja (S. Isenberg)
Kapitel 3
Bibelstellen: Zephanja 3
Das dritte Kapitel wird noch einmal deutlich aufzeigen, wie sehr die Stadt Jerusalem samt ihrer Führerschaft versagt hat und wie es trotz Versagen der Masses dennoch einen kleinen schwachen Überrest geben wird, zu dem sich Gott bekennt, ... mehrindem Er als König in ihre Mitte kommt. Der Überrest hat nicht nur eine „kleine Kraft“, es ist „ein elendes und geringes Volk“, sondern nimmt auch „zum Namen des HERRN Zuflucht“ (vgl. Zeph 3,12). Wir finden hier die gleichen Kennzeichen wie bei der Versammlung in Philadelphia: „Denn du hast eine kleine Kraft, und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet“ (Off 3,8).
Plângerile lui Ieremia (3) (W.J. Ouweneel)
Capitolul 3
Bibelstellen: Plângerile 3
Am văzut ieri seara, dragi prieteni, că în această carte avem a face cu plângeri rostite cu ocazia distrugerii cetăţii Ierusalim – în timpul lui Nebucadneţar, în timpul babilonienilor. Poetul – probabil ... mehrIeremia (dar nu este sigur), probabil sunt chiar diferiţi poeţi, dar aceasta nu este important, Scriptura nu spune nimic în privinţa aceasta -, poetul exprimă plângerea lui despre această distrugere. Dar noi am văzut cum această plângere este rostită nu numai înaintea oamenilor, ci, şi aceasta este foarte important, şi înaintea lui Dumnezeu. Şi ceea ce este rostit înaintea lui Dumnezeu, poate fi rostit numai într-o atitudine cuvenită. Şi astfel această plângere conduce la smerire, la pocăinţă, la mărturisirea păcatelor. Şi la acestea se leagă apoi rugăciunea ca Domnul să dea eliberare poporului Său. Şi că El va aduce aceeaşi judecată, pe care El prin vrăjmaşii săi – vrăjmaşii poporului Israel – a adus-o asupra poporului, aceeaşi judecată o va aduce şi asupra acestor vrăjmaşi.
Plângerile lui Ieremia (2) (W.J. Ouweneel)
Capitolul 2
Bibelstellen: Plângerile 2
Mergem la a doua cântare. Şi aici vedem acelaşi lucru. Se începe iarăşi cu acest cuvânt scurt „cum” sau „vai, cum” şi este valabil şi aici – în ceea ce priveşte forma – exact ce am ... mehrgăsit în capitolul 1: 22 de versete, fiecare verset din aproximativ trei rânduri, fiecare verset începe cu o literă din alfabetul ebraic, în ordinea corectă. Aici nu avem starea de după distrugere. Cronologic capitolul acesta este de fapt înaintea capitolului întâi, căci aici avem în primele zece versete o descriere a distrugerii Ierusalimului. Este deci o cântare de sine stătătoare, în care avem mai întâi această descriere în primele zece versete.
Plângerile lui Ieremia (4) (W.J. Ouweneel)
Capitolul 4
Bibelstellen: Plângerile 4
Voi spune ceva pe scurt şi despre următoarele două capitole. Capitolul 4 se aseamănă foarte mult cu capitolul 2 şi capitolul 5 cu capitolul 1, aşa că întreaga carte este simetrică: capitolul 2 şi capitolul 4, capitolul 1 şi ... mehrcapitolul 5 sunt în concordanţă. Aici capitolul începe iarăşi cu un „cum”, ca şi capitolul 1 şi 2: vai, cum! – expresie a durerii. Şi aici este, aşa cum se spune în adnotare: litera ebraică iniţială a fiecărui verset de două rânduri urmează în ordine alfabetică – ca în capitolul 1 şi 2. Deci ca şi în capitolul 1 şi 2, şi aici iarăşi 22 de versete. Diferenţa este numai că aici fiecare verset nu este din 3 rânduri, ci din două rânduri, aşa cum se poate uşor constata. Doresc să împart capitolul în patru părţi. O plângere conduce la o mărturisire de păcate. O plângere nouă conduce iarăşi la o nouă mărturisire a păcatelor. Aceasta se repetă şi de aceea este şi mai impresionant. Dacă se doreşte să se plângă, plânge-te atunci înaintea Domnului, şi atunci vei descoperi, că poţi cel mai bine să te plângi de tine însuţi! Doresc cu plăcere să accentuez aceasta, pentru ca noi să luăm aceasta cu noi acasă ca învăţătură: plânge-te numai înaintea Lui; atunci vei observa că cel mai bine ai să te plângi de tine însuţi, şi nu de fraţi şi de surori, nu de colegi şi nu de împrejurările în care te afli, ci mai întâi de tine însuţi. Şi cine înţelege aceasta, acela nu poate să se plângă nicidecum mai bine. Plânge-te înaintea Lui! Acesta este mesajul simplu. Ca şi în capitolul 2 şi aici este o descriere a distrugerii cetăţii.
Plângerile lui Ieremia (5) (W.J. Ouweneel)
Capitolul 5
Bibelstellen: Plângerile 5
Ajungem la ultima cântare; este de fapt o anexă. Aceasta o arată clar adnotarea: cântarea a cincea constă din versete de două rânduri, al căror număr corespunde numărului de litere al alfabetului. Aceasta înseamnă: ... mehrşi aici găsim 22 de versete ca şi cele 22 de litere ale alfabetului ebraic, însă de data aceasta versetele nu încep cu litere diferite în ordinea alfabetică. Prin aceasta Duhul Sfânt arată clar, că această ultimă cântare este de sine stătătoare, ca o anexă. Însă în acelaşi timp face parte din celelalte; ea închide cercul, în care noi suntem aici de fapt înapoi în primul capitol. Dar care este diferenţa? În capitolul 1 avem starea după distrugerea Ierusalimului, în timp ce în capitolul 2 avem descrierea distrugerii însăşi. La fel a fost şi în capitolul 4, distrugerea, asedierea, descrierea distrugerii însăşi şi apoi în capitolul 5 avem încă o dată starea nenorocită după distrugere. Parţial probabil destul de târziu, câteva decenii după distrugere, căci în versetul 3 citim: Suntem orfani şi fără tată. Taţii au fost omorâţi în timpul distrugerii sau au fost duşi în captivitate, şi copiii de atunci au devenit între timp oameni mari. Aşa se poate citi. În orice caz se descrie starea nenorocită din ţară, în care au rămas puţini tineri – ei trebuiau să reziste acolo în împrejurările cele mai îngrozitoare. Capitolul începe cu o rugăciune scurtă, versetul 1; apoi o plângere mai lungă până la versetul 18 inclusiv şi se încheie cu o rugăciune. Aceasta este util, că această carte se sfârşeşte cu un ultim cuvânt adresat lui Dumnezeu Însuşi.
Plângerile lui Ieremia (W.J. Ouweneel)
Serie de articole
Artikel: 7, Bibelstellen: Plângerile
Tema, pe care o vom avea înaintea noastră în seara aceasta şi mâine seară, dacă va îngădui Dumnezeu, dragi prieteni, se ataşează foarte clar şi precis la tema din seara trecută. În seara trecută am tratat ... mehrultimul capitol al cărţii 2 Împăraţi, unde am văzut distrugerea Ierusalimului sub mâna babilonienilor. Despre această distrugere sunt compuse aceste cinci cântări, căci avem a face cu poezia şi cu cinci cântări diferite în concordanţă cu cele cinci capitole ale cărţii acesteia. Cinci cântări referitoare la distrugerea Ierusalimului. Cartea aceasta este numită eka în ebraică. Acesta este primul cuvânt al cărţii; aceasta este o obişnuinţă iudaică, şi la cele cinci cărţi ale lui Moise este la fel. Eka înseamnă „cum”. Acesta este primul cuvânt al cărţii. La fel încep şi capitolul 2 şi 4. De fapt are sensul „vai, cum”. Vai, cum stă singuratică cetatea cea plină de popor!, şi aşa mai departe. Un alt nume în ebraică este kinot, aceasta înseamnă „tânguire”. La fel se numeşte cartea şi în greacă: treneu, şi aşa a preluat traducerea latină: lamentaziones. În aceasta se recunoaşte numele aceste cărţi şi în engleză şi franceză, şi Luther a tradus literalmente acest nume în germană cu „Klagelieder”. Aceasta înseamnă ca şi „bocet permanent”.
Der Prophet Jona (H.A. Ironside)
Einleitung
Bibelstellen: Jona
Unter den sogenannten kleinen Propheten ist das Buch Jona das einzige, das keine Prophezeiung im eigentlichen Sinne enthält, abgesehen von der Ankündigung der drohenden Zerstörung Ninives innerhalb von 40 Tagen, die nicht erfüllt ... mehrwurde. Dennoch ist das Buch eindeutig prophetisch, und unser Herr Jesus Christus bezog sich in seinen Worten zweimal darauf. Keine geistlich gesinnte Person kann das Buch Jona lesen, ohne zu erkennen, dass Jonas gesamte Geschichte – oder zumindest der Teil, der zu unserer Belehrung verfasst wurde – in sich selbst prophetisch ist: Es zeigt den weiteren Verlauf Israels auf, von dem Jona ein Typus oder Bild ist, und weist gleichermaßen voraus auf das wundersame Geheimnis des Todes und der Auferstehung des Herrn.
Cartea întristărilor (SoundWords)
Plângerile lui Ieremia
Bibelstellen: Plângerile
Dacă este vreo carte în Biblie care este citită numai o singură dată în proverbialul an jubiliar, atunci aceasta este cartea Plângerile lui Ieremia. Titlul sună puţin atrăgător, căci noi oamenii suntem înclinaţi să ... mehrne dăm la o parte dinaintea a tot ce ne-ar putea apăsa. Ne agăţăm cu orbire nebună de visul nostru copilăresc, că fericirea s-ar putea obţine fără eforturi. Când a trecut copilăria şi pornim în viaţă, este totuşi necesar să ne dezobişnuim de această dorinţă de a obţine fericirea fără să facem eforturi. În confruntarea cu situaţiile reale şi de neevitat ale vieţii devenim apoi prin harul lui Dumnezeu capabili pentru o bucurie matură şi de durată.
Plângerile lui Ieremia (Introducere) (W.J. Ouweneel)
Bibelstellen: Plângerile lui Ieremia, Stichwörter: Plângeri
Tema, pe care o vom avea înaintea noastră în seara aceasta şi mâine seară, dacă va îngădui Dumnezeu, dragi prieteni, se ataşează foarte clar şi precis la tema din seara trecută. În seara trecută am tratat ... mehrultimul capitol al cărţii 2 Împăraţi, unde am văzut distrugerea Ierusalimului sub mâna babilonienilor. Despre această distrugere sunt compuse aceste cinci cântări, căci avem a face cu poezia şi cu cinci cântări diferite în concordanţă cu cele cinci capitole ale cărţii acesteia. Cinci cântări referitoare la distrugerea Ierusalimului. Cartea aceasta este numită eka în ebraică. Acesta este primul cuvânt al cărţii; aceasta este o obişnuinţă iudaică, şi la cele cinci cărţi ale lui Moise este la fel. Eka înseamnă „cum”. Acesta este primul cuvânt al cărţii. La fel încep şi capitolul 2 şi 4. De fapt are sensul „vai, cum”. Vai, cum stă singuratică cetatea cea plină de popor!, şi aşa mai departe. Un alt nume în ebraică este kinot, aceasta înseamnă „tânguire”. La fel se numeşte cartea şi în greacă: treneu, şi aşa a preluat traducerea latină: lamentaziones. În aceasta se recunoaşte numele aceste cărţi şi în engleză şi franceză, şi Luther a tradus literalmente acest nume în germană cu „Klagelieder”. Aceasta înseamnă ca şi „bocet permanent”.
Plângerile lui Ieremia (1) (W.J. Ouweneel)
Capitolul 1
Bibelstellen: Plângerile 1
Capitolul 1 se împarte exact în două părţi: versetele 1 până la 11 şi apoi versetele 12 până la 22. Aceasta nu este întotdeauna aşa, dar aşa este aici în primul capitol. În versetele 1-11 avem o ... mehrdescriere generală a distrugerii sau mai bine spus – şi aceasta este valabil pentru întreg capitolul – este o descriere a stării nenorocite după distrugere. Se descrie viaţa din ţară, după ce a avut loc distrugerea. O oarecare perioadă mai lungă de timp după această distrugere. De aceea unii s-au îndoit că Ieremia ar putea fi scriitorul – Ieremia s-a mutat în Egipt relativ curând după distrugere împreună cu o mare mulţime de popor. Ei bine, aceasta nu exclude complet posibilitatea. Este starea acelor puţini din popor, care au rămas. Marea mulţime a fost dusă în Babilon, o altă mulţime dintre cei rămaşi s-au dus apoi în Egipt. Foarte puţini au rămas în ţară. Şi aceşti puţini sunt descrişi în acest capitol.
Bild: L. Binder
Avem noi o descoperire de la Dumnezeu? (J. Boyd)
Bibelstellen: Geneza 3; Romani 3; Romani 4, Stichwörter: Evanghelie; Convertire; Viaţa veşnică; Pustie (viaţa pământească)
Noi am fost chemaţi să vedem ceea ce a făcut Dumnezeu. Aici, unde omul a fost biruit prin diavolul, a fost biruit diavolul prin Omul Hristos Isus; aici, unde Dumnezeu a fost dezonorat prin om, El a fost glorificat prin Omul Hristos Isus; aici, de ... mehrunde în fiecare zi mirosul provocator al păcatului s-a urcat spre tronul lui Dumnezeu, se înalţă de pe cruce un miros plăcut ca tămâia spre acelaşi tron şi Cel care stă pe el; aici, unde păcatul s-a înmulţit nespus de mult, harul s-a înmulţit şi mai mult, şi aici, unde moartea a înghiţit timp de mii de ani toată viaţa care s-a arătat pe această scenă, tocmai aici „moartea a fost înghiţită în biruinţă”. Însă la această lucrare minunată a lui Dumnezeu nu a contribuit câtuşi de puţin nici Adam şi nici altcineva din neamul lui. Hristos a spus: „Iată, Eu vin ca să fac voia Ta Dumnezeule”, şi El a făcut-o.
Gottes Auseinandersetzungen mit Israel (13) (H. Smith)
Jesaja 52,13–53,12
Bibelstellen: Jesaja 52; Jesaja 53
Dieser neue Abschnitt beginnt mit Vers 13 von Kapitel 52. Zuallererst sehen wir Christus, den Knecht Jahwes, in seiner Verherrlichung. Auch jetzt wird Er (wie in den Kapiteln 49 bis 52,12) von der Nation Israel abgelehnt und nur von einem kleinen, ... mehrreumütigen Überrest anerkannt, der seine eigenen Sünden und die Sünden des Volkes bekannt hat. Dieser Überrest hat verstanden, dass ihr Segen und das Wohlgefallen des HERRN nur durch die sühnenden Leiden Christi gesichert ist.
Der Prophet Amos (3) (H.A. Ironside)
Kapitel 3
Bibelstellen: Amos 3
Mit diesem Kapitel beginnt der zweite Abschnitt der Prophezeiung, der sich bis zum Ende von Kapitel 6 hinstreckt und das Wort des Herrn an Israel beinhaltet. Es ist eine letzte ernste Warnung, bevor das angekündigte Gericht ausgeführt ... mehrwird, von dem wir eben gehört haben.
Cum primesc eu pace cu Dumnezeu? (H.L. Heijkoop)
Născut din nou şi totuşi fără pace?
Bibelstellen: Romani 5.1; 1 Ioan 1.9; Romani 3.23-26, Stichwörter: Pecetluire; Pace cu Dumnezeu; Justificarea
M-am bucurat foarte mult, când am auzit despre tine că te-ai recunoscut ca păcătos pierdut, care s-ar fi pierdut veşnic, dacă acum ar trebui să apari înaintea lui Dumnezeu. Tu ţi-ai recunoscut păcatele înaintea lui Dumnezeu ... mehrdar nu şti dacă ele au fost iertate. Şi acum întrebi, dacă nu cumva simţi prea puţină căinţă, dacă convertirea ta este suficient de adâncă. Sunt zile în care tu nu te gândeşti deloc sau gândeşti foarte puţin la acestea. Pot înţelege bine gândurile tale, căci şi eu am trăit toate aceste lucruri. Mulţi ani (eram încă foarte tânăr) am ştiut că eram pierdut. Ziua nu mă gândeam aşa de des la aceasta; însă seara în pat mă cuprindea frica: dacă voi muri în noaptea aceasta, voi fi pierdut pentru totdeauna. Apoi am recunoscut din nou păcatele înaintea lui Dumnezeu şi L-am rugat să mă ierte. Însă niciodată nu am fost sigur că ele mi-au fost iertate. Odată mi-a povestit sora mea mai mare, că ea a găsit pace. Am întrebat-o cum a făcut şi seara am făcut şi eu la fel, desigur fără rezultat. ...
Pentru ce citează Pavel pe profetul Osea (R.J. Reid)
Romani 9.25
Bibelstellen: Romani 9.25; Osea 2; Osea 1, Stichwörter: Israelul lui Dumnezeu; Dispensaţionalism; Teologia legământului
Apostolul foloseşte acest citat nu numai pentru a arăta cum harul a deschis uşa în timpul actual pentru păgâni, ci el face aceasta tocmai pentru că Dumnezeu a poruncit lui Osea să spună lui Israel: „Voi nu sunteţi poporul ... mehrMeu”; El le-a refuzat recunoaşterea. Însă lui Osea i s-a poruncită să mai spună şi: „În locul unde li s-a zis: «Nu sunteţi poporul meu!» li se va zice: «Fii ai Dumnezeului celui viu!»” (Osea 1.10b) În afară de aceasta El spune: „… voi da … valea Acor ca uşă a speranţei” (Osea 2.15); exact locul unde a fost exercitată judecata asupra lui Acan pentru păcatul care a adus necaz peste Israel (Iosua 7.25,26). Asemănător va fi cu Israel. După ce va fi făcută judecata asupra păcatelor lor, pentru ei se va deschide „uşa speranţei”. Atunci Domnul le va spune, „celor care nu erau poporul Meu” (ca cei care nu erau recunoscuţi), „voi sunteţi poporul Meu” (ca restabiliţi), „şi ei vor zice: «Dumnezeul Meu!»” (Osea 2.23).
De unde a primit Cain soţia? (J. McDowell)
Stichwörter: Locuri biblice grele
Una din întrebările puse deseori atât de creştini credincioşi cât şi de necredincioşi este, de unde a primit Cain soţia. Această întrebare include o alta mai mare: Ce populaţie exista în timpul când Cain a ... mehrconstruit cetatea sa, şi ce este cu incestul? Conform cărţii Geneza Cain a ucis la un moment dat în viaţa sa pe fratele lui mai tânăr Abel (Geneza 4.8). Ca pedeapsă pentru această crimă, Dumnezeu l-a alungat pe Cain din locul lui natal şi din prezenţa Domnului.
Lărgirea inimii (SoundWords)
Nimeni nu şi-o doreşte, însă fiecare creştin ar trebui s-o aibă!
Bibelstellen: 2 Corinteni 6.11
Bolile de inimă sunt periculoase şi pot repede ameninţa viaţa. Cercetători de seamă în domeniul cardiologiei sunt una în privinţa faptului că bolile de inimă se numără pe plan mondial printre cauzele cele mai frecvente de ... mehrmoarte ale secolului 21, şi de aceea sfătuiesc să se practice necondiţionat un stil de viaţă sănătos. Experţii au formulat pentru aceasta o serie întreagă de sfaturi, care se pot cumpăra pe piaţa de cărţi. Fie că este vorba de hrănire sănătoasă sau de necesitatea activităţilor sportive legate cu tehnici de biruire mentală a stresului; pentru toate se găsesc publicaţii excelente ca să influenţeze comportarea omului. ...
Vestirea Cuvântului este plictisitoare …!? (SoundWords)
… despre o înţelegere greşită a călăuzirii Duhului!
Bibelstellen: 1 Corinteni 12; 1 Corinteni 14, Stichwörter: Vestire; Vestirea Cuvântului; Predică; Călăuzirea Duhului; Duhul Sfânt: lucrarea; Biserica: Predică
Mult timp ne-am întrebat, cum ar trebui să înceapă un articol care are acest titlu. Şi dacă în afară de aceasta ne gândim ce gânduri ne trec în acelaşi timp prin minte, atunci dorim mai bine să nu scriem ... mehrnici un cuvânt şi să punem „pana” la o parte. Deci, să mergem la următoarea temă … dar un moment – dar ce este, dacă titlul ar fi adevărat? Nu ar trebui atunci să se vorbească foarte deschis şi foarte sincer despre aceasta? Ce ar fi dacă nu numai noi am sta duminica neliniştiţi pe scaun, mişcându-ne încoace şi încolo şi pe ascuns aruncăm privirea spre ceas sau încercăm încordaţi să nu lăsăm capul „să cadă” prin aţipire? Ştim din multe discuţii, că nu numai noi avem aceste greutăţi, însă există un prag de reţinere pentru a vorbi despre aceste lucruri. Ei bine, vrem să îndrăznim să exprimăm unele gânduri referitoare la această temă ...
„Primiţi Duh Sfânt!” (R.A. Huebner)
Ce este viaţa de înviere?
Bibelstellen: Ioan 20.22, Stichwörter: Duhul Sfânt: natura; Învierea lui Isus; Viaţa veşnică
„Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a spus: «Primiţi Duh Sfânt!»” (Ioan 20.22). Mulţi au gândit, că ucenicii ar fi primit acolo pe Duhul Sfânt. Nu, înainte de Faptele apostolilor ... mehr2 Duhul Sfânt nu era încă pe pământ în Persoană. Domnul Isus a insuflat atunci în ucenici viaţa Sa în înviere şi prin aceasta i-a aşezat de partea cealaltă a morţii şi a întregii puteri a morţii. El le dă propria Sa viaţă, viaţa în înviere, şi spune: „Primiţi Duh Sfânt!” De ce El o numeşte „Duh Sfânt”, dacă nu era Persoana însăşi? În viaţa nouă, în viaţa de înviere a Domnului, pe care o posedă creştinul adevărat, Duhul Sfânt este puterea care lucrează totul, aşa că această viaţă este caracterizată prin Duhul lui Dumnezeu. Drept urmare aici este valabil cuvântul Domnului: „Ce este născut din Duhul este duh” (Ioan 3.6).
„Wenn Christus nicht auferweckt ist“ (Autor unbekannt)
1. Korinther 15
Bibelstellen: 1. Korinther 15, Stichwörter: Auferstehung Jesu
„Wenn Christus nicht auferweckt ist“, dann gibt es keine frohe Botschaft für die Menschen; dann ist Glaube Täuschung …
Der Prophet Zephanja (3) (H.A. Ironside)
Kapitel 3
Bibelstellen: Zephanja 3
Die Anmerkung in Kapitel 1, dass die Prophezeiung von Zephanja Gemeinsamkeiten mit dem Sendschreiben an Philadelphia aufweist, zeigt sich besonders in diesem letzten Abschnitt. Hier sehen wir, wie die Wahrheit von der Masse völlig abgelehnt ... mehrwird. Dagegen sehen wir den Überrest in Schwachheit, wie er dennoch am Wort und Namen des HERRN festhält. Der HERR selbst ist „in ihrer Mitte“. Es ist so, wie Er dies in den Tagen sagte, als Er im Fleisch war, dass Er immer da sein wird, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln (Mt 18,20).
Probe prin indicii pentru înviere (J. McDowell)
Din cartea: „Die Tatsache der Auferstehung” – editura CLV
Stichwörter: Învierea lui Isus
Există realmente alte dovezi pentru învierea în trup a lui Hristos. Ele sunt numite probe prin indicii. „Dovezile directe” se referă la realităţile însăşi puse la îndoială, ca de exemplu: „A ... mehrînviat Hristos dintre morţi?” Random House Dictionary of the English Language redă cel mai bine înţelesul probei prin indicii, şi anume ca „o realitate din a cărei prezenţă se deduce dovada pentru o altă realitate”.
El a înviat cu adevărat (W. Mücher)
Bibelstellen: Matei 24; Marcu 16; Luca 24; Ioan 20, Stichwörter: Învierea lui Isus
Învierea Domnului Isus este unul din fundamentele tari ale credinţei creştine. Numai credinţa într-un Domn mort şi înviat deschide omului calea spre mântuire şi glorie veşnică. Învierea în sine a Domnului ... mehrIsus nu o găsim descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu – cum ar putea fi posibil aceasta -, însă faptele şi împrejurările însoţitoare sunt desigur făcute cunoscut.
El trăieşte! (D.R. Reid)
Geneza 37.18-20; 45.3-5
Bibelstellen: Geneza 37.18-20; 45.3-5, Stichwörter: Învierea lui Isus
Multe evenimente din Vechiul Testament prezintă învăţătura Noului Testament. Ele sunt imagini grăitoare ale adevărului spiritual, care a fost dezvăluit cu venirea lui Hristos. În 1 Corinteni 10.11 citim: „Şi toate acestea ... mehrli se întâmplau ca pilde”. „Toate acestea” se referă la evenimentele de care a avut parte poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament în timpul lungii lor călătorii din Egipt spre ţara făgăduită. Cuvântul „pildă” este cuvântul grecesc tupos, care înseamnă de fapt „imagine”. Tipurile vechi-testamentale sunt pentru noi imagini spirituale ale adevărului nou-testamental.
Prüfungen im Leben eines Christen (G. Pohl)
Stichwörter: Prüfungen
Jeder von uns hat im Leben schon mit Prüfungen zu tun gehabt. Ich denke beispielsweise an die vielen schriftlichen, mündlichen oder praktischen Prüfungen im Bildungsbereich. Wikipedia definiert den Begriff Prüfung wie folgt: ... mehr„Eine Prüfung ist ein Verfahren, bei dem Kenntnisse oder Fertigkeiten, allgemein eine Leistung durch bestimmte Aufgabenstellungen oder Fragen festgestellt werden.“ Oder wer erinnert sich nicht gern an die Fahrschulprüfung, vor der du wahrscheinlich genauso großen Bammel hattest wie ich. Doch als du den Führerschein in der Hand hieltest, war alle Aufregung vergessen. Auch in unserem alltäglichen Leben haben wir es mit jeder Menge Prüfungen zu tun. Das fängt an mit banalen Dingen im Haushalt, beim Einkaufen usw. und setzt sich fort mit schwierigen Entscheidungen, Versuchungen aller Art, kritischen Lebenssituationen, negativen Krankheitsprognosen, Arbeitslosigkeit und vielem anderen mehr. Wikipedia definiert weiter: „Im übertragenen Sinne bedeutet Prüfung auch schweres Leid.“
Suferinţele Domnului (J.N. Darby)
Marcu 14.17-50
Bibelstellen: Marcu 14.17-50, Stichwörter: Suferinţele Domnului
Domnul Isus a suferit în două privinţe: mai întâi erau suferinţele pe care El le-a avut de îndurat în timpul vieţii Sale pe pământ din partea oamenilor, şi apoi suferinţele de care a avut parte atunci ... mehrcând a purtat povara mâniei lui Dumnezeu, prin aceea că El a luat paharul pe care trebuia să-l bea.
Crucea Domnului Isus (J. Boyd)
Puterea întunericului şi harul şi dragostea lui Dumnezeu
Bibelstellen: Galateni 6.14, Stichwörter: Cruce; Suferinţele Domnului
Cineva a spus odată: „Nu există nimic care s-ar putea compara cu crucea.” Ea este şi va rămâne pentru totdeauna în toată măreţia ei în centru cercului veşniciei; minunea pentru fiecare creatură inteligentă şi ... mehrmonument pe care sunt gravate de neşters atât răul şi ura fiinţei decăzute, cât şi bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu. Din umbrele nesfârşite ale trecutului ea se conturează în toată sfinţenia şi fapta ordinară a ei, cu adevăr şi trădare, cu soare şi umbre, credincioşie şi falsitate, dreptate şi păcat, judecată şi îndurare, compasiune şi cruzime, dragoste şi ură.
Bild: SoundWords
Dacă Hristos n-a înviat … (D.R. Reid)
1 Corinteni 15.12-20
Bibelstellen: 1 Corinteni 15.12-20, Stichwörter: Apologetic; Învierea omului; Învierea lui Isus
Paştele este o caracteristică unică în felul ei a creştinismului. Şi anume nu pentru că în această duminică mai mulţi „creştini” merg la biserică, decât de obicei, ci pentru că la paşte sărbătorim ... mehrînvierea lui Isus Hristos. Credinţa creştină învaţă că Întemeietorul ei trăieşte şi astăzi! Nici o altă religie din lume nu îşi revendică o astfel de pretenţie. Alte religii afirmă probabil că „duhul” întemeietorului lor trăieşte în învăţăturile lor religioase, dar creştinismul afirmă că întemeietorul lui, Isus Hristos, trăieşte astăzi – şi anume, în trup!
Crucea câştigă inima noastră (C.H. Mackintosh)
Psalmul 22.1
Bibelstellen: Psalmul 22.1, Stichwörter: Suferinţele Domnului; Cruce
Cine poate descrie suferinţele Fiului lui Dumnezeu, pe care El le-a suportat atunci când Şi-a vărsat sufletul în moarte, când din inima Lui a ieşit acest strigăt chinuitor: „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai ... mehrpărăsit?” Ca Om El putea spune întotdeauna Domnului Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul Meu.” El era identic Dumnezeu. El, singurul Fiu născut, era întotdeauna una cu Tatăl. Şi cu toate acestea a luat chip de rob, şi ca Slujitor desăvârşit Şi-a găsit mâncarea în a face voia Aceluia care L-a trimis, şi să împlinească lucrarea Lui (Ioan 4.34). În viaţa Lui a rămas în mod absolut în părtăşie cu Tatăl, aşa că El putea spune: „Tată … ştiam că întotdeauna Mă asculţi” (Ioan 11.42). Însă aflat în suferinţele crucii El a strigat: „Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?” Fiul a fost întotdeauna la sânul Tatălui, deja înainte de a fi lumea. Când a venit împlinirea vremii, El a fost trimis pe pământ, născut dintr-o femeie. Din pricina suferinţelor morţii El „a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii …, astfel încât, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru tot” (Evrei 2.9).
De ce Hristos spune de regulă „Tată” şi la cruce spune „Dumnezeu”? (J.N. Darby)
Ioan 11.41,42; 20.17
Bibelstellen: Ioan 11.41,42; 20.17, Stichwörter: Locuri biblice grele; Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Isus: ca Om; Cruce
Doresc să îndrept atenţia spre un fapt în legătură cu suferinţele Domnului nostru: în timpul întregii Sale slujiri, inclusiv Ghetsimani, Hristos nu Se adresează niciodată lui Dumnezeu, prin aceea că foloseşte Numele ... mehr„Dumnezeu”. Întotdeauna El spune „Tată”. Însă pe cruce cuvintele Lui erau, aşa cum ştim: „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu!”.
Psalm 121 (H. Smith)
Bibelstellen: Psalm 121
Die Gottesfürchtigen sind sich der Gegenwart und Unterstützung Gottes bewusst. Sie befinden sich auf der Reise vom Land der Gefangenschaft hin zum Haus des Herrn.
Domnul Isus a trebuit să înveţe ascultarea … (SoundWords)
Ce înseamnă aceasta în contextul cu Evrei 5.7-9?
Bibelstellen: Evrei 5.7-9, Stichwörter: Ghetsimani; Isus: ca Om; Isus: ca Fiu
Noi credem că aici este vorba aproape în exclusivitate (o mică excepţie vezi mai jos) de Ghetsimani. Şi aceasta în principal dintr-un motiv foarte bine determinat: În viaţa Domnului Isus – în zilele ... mehrîntrupării Sale - nu este nici un eveniment în care să nu fi fost în concordanţă cu voia Tatălui. Da, mâncarea Lui era chiar să facă voia Aceluia care L-a trimis (Ioan 3.34). Însă într-un punct – şi anume la cruce, să ocupe locul păcătosului, să fie împovărat cu păcatele noastre, da, El Însuşi să fie făcut păcat şi din această cauză să fie părăsit de Dumnezeu şi judecat – Domnul nu putea să dorească aceasta, şi acolo voia Domnului a fost alta decât voia Tatălui...
Baraba sau Isus – pentru cine vă decideţi dumneavoastră? (W.T.P. Wolston)
Luca 23
Bibelstellen: Luca 23, Stichwörter: Suferinţele Domnului; Evanghelie; Convertire
Isus sau Baraba? Înaintea acestei întrebări au stat oamenii acum aproximativ 2000 de ani, pe când Isus stătea înaintea lui Pilat. Mulţimea s-a decis pentru Baraba. Cum vă decideţi dumneavoastră? De partea căruia ... mehrsunteţi?
„Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?” (C.H. Mackintosh)
Psalmul 22.2
Bibelstellen: Psalmul 22.2, Stichwörter: Suferinţele Domnului; Ghetsimani
În Psalmul 22.2 este o frază cu o însemnătate aşa de profundă şi minunată cum nu există alta în Cuvântul lui Dumnezeu (compară cu Matei 27.46; Marcu 15.34). Cu certitudine putem spune că niciodată înainte şi ... mehrniciodată după aceea nu a pus cineva o astfel de întrebare, şi niciodată nu va pune cineva iarăşi o astfel de întrebare. Această întrebare este unică în felul ei în analele veşniciei. Cine a pus această întrebare deosebită?
Preţul neascultării (D.R. Reid)
Iona 1.1-5
Bibelstellen: Iona 1.1-5, Stichwörter: Neascultare; Iona
Istoria lui Iona a fost cu siguranţă mai mult batjocorită decât oricare altă relatare a Vechiului Testament. Cum ar putea un om să fie înghiţit de un peşte şi să rămână în viaţă? Chiar şi unii creştini au ... mehrgreutăţi să „înghită” această istorisire şi de aceea au numit-o o parabolă a Vechiului Testament. Nu! Cartea Iona este relatarea istorică a unui om real, care a trăit în secolul 8 înainte de Hristos (vezi 2 Împăraţi 14.25). Domnul nostru Isus n-a avut nici o îndoială cu privire la Iona şi experienţa lui traumatică. El a folosit realmente experienţa acestuia ca să profeţească şi să ilustreze moartea şi învierea Lui (Matei 12.38-41).
Psalm 120   (H. Smith)
Bibelstellen: Psalm 120
Inmitten der Leiden in der Gefangenschaft findet der Gottesfürchtige seine Zuflucht im Herrn.
Cei graţiaţi ar trebui să practice harul (D.R. Reid)
Mica 7.6-19
Bibelstellen: Mica 7.6-19, Stichwörter: Har; Tsunami
Un deţinut, care este graţiat, este eliberat de sentinţa dată lui de societate, fără să plătească pedeapsa valabilă pentru infracţiunea comisă. Graţierea este acordată unui deţinut pe baza unui număr de motive: comportare bună, ... mehrnevoi stringente în familie sau presiune politică. Însă în orice caz, unde a fost acordată o graţiere juridică, aceasta nu are loc pentru că delicventul a fost găsit nevinovat – căci atunci n-ar fi graţiere. În cazul unei graţieri se anulează pedeapsa celui vinovat, dar el nu este achitat.
Renunţarea la drepturile proprii (D.R. Reid)
Neemia 5.14-19
Bibelstellen: Neemia 5.14-19, Stichwörter: Orientare de viaţă pământească
Şi noi putem glorifica pe Dumnezeu, prin aceea că noi probabil mergem „încă o milă de loc” şi renunţăm la drepturile personale. Dacă ne aflăm într-o poziţie subordonată şi în mod egoist nu ne putem crea un ... mehravantaj din situaţia respectivă, şi nici atunci chiar când am vrea, aproape că nu avem alternativă, decât să renunţăm la drepturile proprii. Însă noi glorificăm pe Dumnezeu, dacă suntem într-o poziţie de putere şi autoritate, în care uşor pe cheltuiala altora ne-am crea un avantaj spre câştig sau prestigiu, dar totuşi ne decidem să subordonăm interesele proprii spre binele pentru lucrarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Renunţarea la drepturile noastre ar putea să ne coste poziţia, timp şi bani şi aceasta nici nu este bine primită de aceia cărora vrem să le ajutăm. Nu aştepta mulţumire de la oameni şi nici măcar răsplătire în viaţa aceasta.
Totul sub control (D.R. Reid)
Filipeni 1.12-14
Bibelstellen: Filipeni 1.12-14, Stichwörter: Probleme
Împrejurările în viaţa unui creştin credincios aflat în creştere nu rezultă la întâmplare. Ele sunt conduse. Împrejurările vieţii noastre pot fi, vorbind omeneşte, măreţe sau dezamăgitoare; ele pot fi ... mehrîmbucurătoare sau tragice; ele pot fi drepte sau nedrepte. Şi ele se pot schimba peste noapte sau pot rămâne mulţi ani neschimbate. Vorbind dumnezeieşte, împrejurările noastre sunt călăuzite în „ce”, „când”, „unde” şi „de ce” au loc. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu împrejurările de viaţă ale noastre nu sunt niciodată în afara controlului. Romani 8.28 spune, că „toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu”. Aceasta înseamnă în cele din urmă că Dumnezeu are controlul asupra tuturor împrejurărilor din viaţa unui creştin credincios aflat în creştere.
Probleme intenţionate (D.R. Reid)
Iacov 1.2-8
Bibelstellen: Iacov 1.2-8, Stichwörter: Probleme; Căile de guvernare ale lui Dumnezeu
Probleme şi dezamăgiri se întâlnesc sub multe forme. Sunt probleme mari, cum este moartea dureroasă a unui prieten sau destrămarea nefericită a unei relaţii de dragoste. Sunt probleme mijlocii, cum este anularea unei călătorii ... mehrîn concediu în timpul primăverii. Şi sunt probleme mici cum ar fi aşezarea la o „coadă” lungă sau pierderea legăturii cu chei sau „starea morală” într-o zi ploioasă.
Lucrarea terminată a lui Hristos (D.R. Reid)
1 Ioan 5.10; Efeseni 1.7; 2 Corinteni 5.18
Bibelstellen: 1 Ioan 5.10; Efeseni 1.7; 2 Corinteni 5.18, Stichwörter: Ispăşire; Împăcare
Mulţi creştini se tem să se ocupe sistematic cu învăţătura biblică. Este suficient să aminteşti cuvinte cum ar fi teologie, hristologie, pneumatologie, antropologie, eclesiologie, escatologie şi alte fraze greu de exprimat, pentru a ... mehrsperia pe cineva. Şi este de la sine înţeles că credinţa „ce-prieten-bun-este-Isus-al-nostru” este tot ceea ce ai nevoie ca şi credincios. De ce ar trebui să-ţi produci dureri de cap cu această hrană grea? Dintr-un motiv bine întemeiat! Învăţătura este conform definiţiei tot ce învaţă Biblia, şi este extrem de important pentru un credincios în creştere să ştie ce învaţă Biblia.
Bild: Daniel-Verlag
Carte recomandată: Bogăţia uitată (SoundWords)
Taina lui Dumnezeu în diverse epoci ale acţionării Sale
Stichwörter: Dispensaţionalism
Realitatea învierii lui Hristos (W.T. Turpin)
Matei 28.1-17
Bibelstellen: Matei 28.1-17, Stichwörter: Învierea lui Isus; Sărbători
Să privim învierea la modul cel mai general: învierea lui Hristos este în modul cel mai evident revelarea divină a învierii însăşi. Deja numai la gândul acesta trebuie să recunoaştem că este imposibil ... mehrpentru inimile şi limbile noastre să primim şi să exprimăm întreaga importanţă a acestei realităţi. Nu este nici un subiect în Scriptură, care ar fi mai important decât învierea, şi nu este nici o realitate pe care lumea a urât-o din inimă mai mult decât învierea. În general învierea este respinsă de lume. Vorbesc desigur acum despre lume în sensul ei cel mai larg şi mai general.
Învierea Domnului Isus Hristos dintre morţi (W.T. Turpin)
Trei prelegeri din anul 1886
Artikel: 3, Bibelstellen: Matei 28.1-17, Stichwörter: Învierea lui Isus
Ist der neue Bund mit der Kirche geschlossen worden? (S.B. Anstey)
Hebräer 8,6-13
Bibelstellen: Hebräer 8; Jeremia 31; Matthäus 26; 2. Korinther 3, Stichwörter: Bund (der neue); Bundestheologie
Der neue Bund ist „besser“, weil er auf „besseren Verheißungen“ basiert. Als der alte Bund geschlossen wurde, gab das Volk ein Versprechen. Sie sprachen: „Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun!“ ... mehr(2Mo 19,8; 24,3). Als aber der Herr den neuen Bund gründete, gab Er ein Versprechen. Und das hat die Dinge auf eine ganz neue Grundlage gestellt, denn Er versäumt es nie, sein Wort zu halten. So ist der erste Bund dadurch gekennzeichnet, dass das Volk verspricht: „Wir werden …“ Auf der anderen Seite ist der neue Bund dadurch gekennzeichnet, dass der Herr verspricht: „Ich werde …“
Şamgar şi ţepuşa pentru boi a lui (F.C. Jennings)
Judecători 3.31
Bibelstellen: Judecători 3.31
Un singur verset la sfârşitul capitolului al treilea ne relatează despre o faptă de credinţă, care ne-a fost transmisă spre folosul nostru. În context nu este vorba nici de o nouă fărădelege din partea lui Israel şi nici despre ... mehro captivitate, care urma să aibă loc. Cât de des am citit versetul din Judecători 3.21, şi câte foloase am avut din el? Suntem noi de părerea, că el relatează numai o faptă istorică? Da, el este cu adevărat o relatare istorică interesantă, aşa cum istoria este interesantă în sine însăşi; dar […] Dumnezeu avea mai mult în vedere pentru poporul Său.
Gottes Auseinandersetzungen mit Israel (17) (H. Smith)
Jesaja 57
Bibelstellen: Jesaja 57
Ab Vers 9 des 56. Kapitels bis zum Ende des Kapitels 57 werden die Gottlosen aus den Nationen gewarnt. Es schließt mit einem Vergleich zwischen dem zerknirschten Überrest und den ruhelosen Bösen.
„Învinge răul prin bine” (D.R. Reid)
Romani 12.14-21
Bibelstellen: Romani 12.14-21, Stichwörter: Bine; Biruitor/a birui
Dacă privim în jurul nostru ai părerea că creştinii şi creştinismul stau permanent înaintea unei lupte noi. În şcolile noastre, la locul de muncă, în vecinătate sau chiar înaintea uşii casei trebuie să auzim, ... mehrcă credinţa nu poate deveni vizibilă sub nici o formă. Probabil uneori prin aceasta ne simţim descurajaţi, inferiori şi ameninţaţi. Apostolul Pavel ne dă sub călăuzirea Duhului Sfânt unele linii directoare, cum noi putem (şi trebuie) face cunoscută zilnic credinţa noastră, aşa că „adversarul” nu ne poate ataca.
Pace şi bucurie în timpuri de încercare (E.C. Hadley)
1 Petru 1.6-8
Bibelstellen: 1 Petru 1.6-8, Stichwörter: Decepţii; Frustrare; Suferinţa: în general; Încurajare
Dacă totul ar decurge aşa de normal, precum am vrea noi cu plăcere, atunci nu ar exista nimic din pricina căruia noi ar trebui să fim răbdători. Răbdarea cere ca noi să lăsăm la o parte voinţa proprie. Prin aceasta încercările ... mehrarată numai în ce măsură suntem noi gata să renunţăm la voinţa proprie, ca să acceptăm voia lui Dumnezeu cu privire la noi. ...
Sind die Gläubigen erlöste Sünder? (S.B. Anstey)
Stichwörter: Rechtfertigung
Was ist von dem Klischee zu halten: „Wir sind nur arme, schuldige Sünder, die aus Gnade gerettet wurden“?