Neue Artikel
der vergangenen Monate

„Wenn Christus nicht auferweckt ist“ (Autor unbekannt)
1. Korinther 15
Bibelstellen: 1. Korinther 15, Stichwörter: Auferstehung Jesu
„Wenn Christus nicht auferweckt ist“, dann gibt es keine frohe Botschaft für die Menschen; dann ist Glaube Täuschung …
Der Prophet Zephanja (3) (H.A. Ironside)
Kapitel 3
Bibelstellen: Zephanja 3
Die Anmerkung in Kapitel 1, dass die Prophezeiung von Zephanja Gemeinsamkeiten mit dem Sendschreiben an Philadelphia aufweist, zeigt sich besonders in diesem letzten Abschnitt. Hier sehen wir, wie die Wahrheit von der Masse völlig abgelehnt ... mehrwird. Dagegen sehen wir den Überrest in Schwachheit, wie er dennoch am Wort und Namen des HERRN festhält. Der HERR selbst ist „in ihrer Mitte“. Es ist so, wie Er dies in den Tagen sagte, als Er im Fleisch war, dass Er immer da sein wird, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln (Mt 18,20).
Probe prin indicii pentru înviere (J. McDowell)
Din cartea: „Die Tatsache der Auferstehung” – editura CLV
Stichwörter: Învierea lui Isus
Există realmente alte dovezi pentru învierea în trup a lui Hristos. Ele sunt numite probe prin indicii. „Dovezile directe” se referă la realităţile însăşi puse la îndoială, ca de exemplu: „A ... mehrînviat Hristos dintre morţi?” Random House Dictionary of the English Language redă cel mai bine înţelesul probei prin indicii, şi anume ca „o realitate din a cărei prezenţă se deduce dovada pentru o altă realitate”.
El a înviat cu adevărat (W. Mücher)
Bibelstellen: Matei 24; Marcu 16; Luca 24; Ioan 20, Stichwörter: Învierea lui Isus
Învierea Domnului Isus este unul din fundamentele tari ale credinţei creştine. Numai credinţa într-un Domn mort şi înviat deschide omului calea spre mântuire şi glorie veşnică. Învierea în sine a Domnului ... mehrIsus nu o găsim descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu – cum ar putea fi posibil aceasta -, însă faptele şi împrejurările însoţitoare sunt desigur făcute cunoscut.
El trăieşte! (D.R. Reid)
Geneza 37.18-20; 45.3-5
Bibelstellen: Geneza 37.18-20; 45.3-5, Stichwörter: Învierea lui Isus
Multe evenimente din Vechiul Testament prezintă învăţătura Noului Testament. Ele sunt imagini grăitoare ale adevărului spiritual, care a fost dezvăluit cu venirea lui Hristos. În 1 Corinteni 10.11 citim: „Şi toate acestea ... mehrli se întâmplau ca pilde”. „Toate acestea” se referă la evenimentele de care a avut parte poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament în timpul lungii lor călătorii din Egipt spre ţara făgăduită. Cuvântul „pildă” este cuvântul grecesc tupos, care înseamnă de fapt „imagine”. Tipurile vechi-testamentale sunt pentru noi imagini spirituale ale adevărului nou-testamental.
Prüfungen im Leben eines Christen (G. Pohl)
Stichwörter: Prüfungen
Jeder von uns hat im Leben schon mit Prüfungen zu tun gehabt. Ich denke beispielsweise an die vielen schriftlichen, mündlichen oder praktischen Prüfungen im Bildungsbereich. Wikipedia definiert den Begriff Prüfung wie folgt: ... mehr„Eine Prüfung ist ein Verfahren, bei dem Kenntnisse oder Fertigkeiten, allgemein eine Leistung durch bestimmte Aufgabenstellungen oder Fragen festgestellt werden.“ Oder wer erinnert sich nicht gern an die Fahrschulprüfung, vor der du wahrscheinlich genauso großen Bammel hattest wie ich. Doch als du den Führerschein in der Hand hieltest, war alle Aufregung vergessen. Auch in unserem alltäglichen Leben haben wir es mit jeder Menge Prüfungen zu tun. Das fängt an mit banalen Dingen im Haushalt, beim Einkaufen usw. und setzt sich fort mit schwierigen Entscheidungen, Versuchungen aller Art, kritischen Lebenssituationen, negativen Krankheitsprognosen, Arbeitslosigkeit und vielem anderen mehr. Wikipedia definiert weiter: „Im übertragenen Sinne bedeutet Prüfung auch schweres Leid.“
Suferinţele Domnului (J.N. Darby)
Marcu 14.17-50
Bibelstellen: Marcu 14.17-50, Stichwörter: Suferinţele Domnului
Domnul Isus a suferit în două privinţe: mai întâi erau suferinţele pe care El le-a avut de îndurat în timpul vieţii Sale pe pământ din partea oamenilor, şi apoi suferinţele de care a avut parte atunci ... mehrcând a purtat povara mâniei lui Dumnezeu, prin aceea că El a luat paharul pe care trebuia să-l bea.
Crucea Domnului Isus (J. Boyd)
Puterea întunericului şi harul şi dragostea lui Dumnezeu
Bibelstellen: Galateni 6.14, Stichwörter: Cruce; Suferinţele Domnului
Cineva a spus odată: „Nu există nimic care s-ar putea compara cu crucea.” Ea este şi va rămâne pentru totdeauna în toată măreţia ei în centru cercului veşniciei; minunea pentru fiecare creatură inteligentă şi ... mehrmonument pe care sunt gravate de neşters atât răul şi ura fiinţei decăzute, cât şi bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu. Din umbrele nesfârşite ale trecutului ea se conturează în toată sfinţenia şi fapta ordinară a ei, cu adevăr şi trădare, cu soare şi umbre, credincioşie şi falsitate, dreptate şi păcat, judecată şi îndurare, compasiune şi cruzime, dragoste şi ură.
Bild: SoundWords
Dacă Hristos n-a înviat … (D.R. Reid)
1 Corinteni 15.12-20
Bibelstellen: 1 Corinteni 15.12-20, Stichwörter: Apologetic; Învierea omului; Învierea lui Isus
Paştele este o caracteristică unică în felul ei a creştinismului. Şi anume nu pentru că în această duminică mai mulţi „creştini” merg la biserică, decât de obicei, ci pentru că la paşte sărbătorim ... mehrînvierea lui Isus Hristos. Credinţa creştină învaţă că Întemeietorul ei trăieşte şi astăzi! Nici o altă religie din lume nu îşi revendică o astfel de pretenţie. Alte religii afirmă probabil că „duhul” întemeietorului lor trăieşte în învăţăturile lor religioase, dar creştinismul afirmă că întemeietorul lui, Isus Hristos, trăieşte astăzi – şi anume, în trup!
Crucea câştigă inima noastră (C.H. Mackintosh)
Psalmul 22.1
Bibelstellen: Psalmul 22.1, Stichwörter: Suferinţele Domnului; Cruce
Cine poate descrie suferinţele Fiului lui Dumnezeu, pe care El le-a suportat atunci când Şi-a vărsat sufletul în moarte, când din inima Lui a ieşit acest strigăt chinuitor: „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai ... mehrpărăsit?” Ca Om El putea spune întotdeauna Domnului Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul Meu.” El era identic Dumnezeu. El, singurul Fiu născut, era întotdeauna una cu Tatăl. Şi cu toate acestea a luat chip de rob, şi ca Slujitor desăvârşit Şi-a găsit mâncarea în a face voia Aceluia care L-a trimis, şi să împlinească lucrarea Lui (Ioan 4.34). În viaţa Lui a rămas în mod absolut în părtăşie cu Tatăl, aşa că El putea spune: „Tată … ştiam că întotdeauna Mă asculţi” (Ioan 11.42). Însă aflat în suferinţele crucii El a strigat: „Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?” Fiul a fost întotdeauna la sânul Tatălui, deja înainte de a fi lumea. Când a venit împlinirea vremii, El a fost trimis pe pământ, născut dintr-o femeie. Din pricina suferinţelor morţii El „a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii …, astfel încât, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru tot” (Evrei 2.9).
De ce Hristos spune de regulă „Tată” şi la cruce spune „Dumnezeu”? (J.N. Darby)
Ioan 11.41,42; 20.17
Bibelstellen: Ioan 11.41,42; 20.17, Stichwörter: Locuri biblice grele; Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Isus: ca Om; Cruce
Doresc să îndrept atenţia spre un fapt în legătură cu suferinţele Domnului nostru: în timpul întregii Sale slujiri, inclusiv Ghetsimani, Hristos nu Se adresează niciodată lui Dumnezeu, prin aceea că foloseşte Numele ... mehr„Dumnezeu”. Întotdeauna El spune „Tată”. Însă pe cruce cuvintele Lui erau, aşa cum ştim: „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu!”.
Psalm 121 (H. Smith)
Bibelstellen: Psalm 121
Die Gottesfürchtigen sind sich der Gegenwart und Unterstützung Gottes bewusst. Sie befinden sich auf der Reise vom Land der Gefangenschaft hin zum Haus des Herrn.
Domnul Isus a trebuit să înveţe ascultarea … (SoundWords)
Ce înseamnă aceasta în contextul cu Evrei 5.7-9?
Bibelstellen: Evrei 5.7-9, Stichwörter: Ghetsimani; Isus: ca Om; Isus: ca Fiu
Noi credem că aici este vorba aproape în exclusivitate (o mică excepţie vezi mai jos) de Ghetsimani. Şi aceasta în principal dintr-un motiv foarte bine determinat: În viaţa Domnului Isus – în zilele ... mehrîntrupării Sale - nu este nici un eveniment în care să nu fi fost în concordanţă cu voia Tatălui. Da, mâncarea Lui era chiar să facă voia Aceluia care L-a trimis (Ioan 3.34). Însă într-un punct – şi anume la cruce, să ocupe locul păcătosului, să fie împovărat cu păcatele noastre, da, El Însuşi să fie făcut păcat şi din această cauză să fie părăsit de Dumnezeu şi judecat – Domnul nu putea să dorească aceasta, şi acolo voia Domnului a fost alta decât voia Tatălui...
Baraba sau Isus – pentru cine vă decideţi dumneavoastră? (W.T.P. Wolston)
Luca 23
Bibelstellen: Luca 23, Stichwörter: Suferinţele Domnului; Evanghelie; Convertire
Isus sau Baraba? Înaintea acestei întrebări au stat oamenii acum aproximativ 2000 de ani, pe când Isus stătea înaintea lui Pilat. Mulţimea s-a decis pentru Baraba. Cum vă decideţi dumneavoastră? De partea căruia ... mehrsunteţi?
„Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?” (C.H. Mackintosh)
Psalmul 22.2
Bibelstellen: Psalmul 22.2, Stichwörter: Suferinţele Domnului; Ghetsimani
În Psalmul 22.2 este o frază cu o însemnătate aşa de profundă şi minunată cum nu există alta în Cuvântul lui Dumnezeu (compară cu Matei 27.46; Marcu 15.34). Cu certitudine putem spune că niciodată înainte şi ... mehrniciodată după aceea nu a pus cineva o astfel de întrebare, şi niciodată nu va pune cineva iarăşi o astfel de întrebare. Această întrebare este unică în felul ei în analele veşniciei. Cine a pus această întrebare deosebită?
Preţul neascultării (D.R. Reid)
Iona 1.1-5
Bibelstellen: Iona 1.1-5, Stichwörter: Neascultare; Iona
Istoria lui Iona a fost cu siguranţă mai mult batjocorită decât oricare altă relatare a Vechiului Testament. Cum ar putea un om să fie înghiţit de un peşte şi să rămână în viaţă? Chiar şi unii creştini au ... mehrgreutăţi să „înghită” această istorisire şi de aceea au numit-o o parabolă a Vechiului Testament. Nu! Cartea Iona este relatarea istorică a unui om real, care a trăit în secolul 8 înainte de Hristos (vezi 2 Împăraţi 14.25). Domnul nostru Isus n-a avut nici o îndoială cu privire la Iona şi experienţa lui traumatică. El a folosit realmente experienţa acestuia ca să profeţească şi să ilustreze moartea şi învierea Lui (Matei 12.38-41).
Psalm 120   (H. Smith)
Bibelstellen: Psalm 120
Inmitten der Leiden in der Gefangenschaft findet der Gottesfürchtige seine Zuflucht im Herrn.
Cei graţiaţi ar trebui să practice harul (D.R. Reid)
Mica 7.6-19
Bibelstellen: Mica 7.6-19, Stichwörter: Har; Tsunami
Un deţinut, care este graţiat, este eliberat de sentinţa dată lui de societate, fără să plătească pedeapsa valabilă pentru infracţiunea comisă. Graţierea este acordată unui deţinut pe baza unui număr de motive: comportare bună, ... mehrnevoi stringente în familie sau presiune politică. Însă în orice caz, unde a fost acordată o graţiere juridică, aceasta nu are loc pentru că delicventul a fost găsit nevinovat – căci atunci n-ar fi graţiere. În cazul unei graţieri se anulează pedeapsa celui vinovat, dar el nu este achitat.
Renunţarea la drepturile proprii (D.R. Reid)
Neemia 5.14-19
Bibelstellen: Neemia 5.14-19, Stichwörter: Orientare de viaţă pământească
Şi noi putem glorifica pe Dumnezeu, prin aceea că noi probabil mergem „încă o milă de loc” şi renunţăm la drepturile personale. Dacă ne aflăm într-o poziţie subordonată şi în mod egoist nu ne putem crea un ... mehravantaj din situaţia respectivă, şi nici atunci chiar când am vrea, aproape că nu avem alternativă, decât să renunţăm la drepturile proprii. Însă noi glorificăm pe Dumnezeu, dacă suntem într-o poziţie de putere şi autoritate, în care uşor pe cheltuiala altora ne-am crea un avantaj spre câştig sau prestigiu, dar totuşi ne decidem să subordonăm interesele proprii spre binele pentru lucrarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Renunţarea la drepturile noastre ar putea să ne coste poziţia, timp şi bani şi aceasta nici nu este bine primită de aceia cărora vrem să le ajutăm. Nu aştepta mulţumire de la oameni şi nici măcar răsplătire în viaţa aceasta.
Totul sub control (D.R. Reid)
Filipeni 1.12-14
Bibelstellen: Filipeni 1.12-14, Stichwörter: Probleme
Împrejurările în viaţa unui creştin credincios aflat în creştere nu rezultă la întâmplare. Ele sunt conduse. Împrejurările vieţii noastre pot fi, vorbind omeneşte, măreţe sau dezamăgitoare; ele pot fi ... mehrîmbucurătoare sau tragice; ele pot fi drepte sau nedrepte. Şi ele se pot schimba peste noapte sau pot rămâne mulţi ani neschimbate. Vorbind dumnezeieşte, împrejurările noastre sunt călăuzite în „ce”, „când”, „unde” şi „de ce” au loc. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu împrejurările de viaţă ale noastre nu sunt niciodată în afara controlului. Romani 8.28 spune, că „toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu”. Aceasta înseamnă în cele din urmă că Dumnezeu are controlul asupra tuturor împrejurărilor din viaţa unui creştin credincios aflat în creştere.
Probleme intenţionate (D.R. Reid)
Iacov 1.2-8
Bibelstellen: Iacov 1.2-8, Stichwörter: Probleme; Căile de guvernare ale lui Dumnezeu
Probleme şi dezamăgiri se întâlnesc sub multe forme. Sunt probleme mari, cum este moartea dureroasă a unui prieten sau destrămarea nefericită a unei relaţii de dragoste. Sunt probleme mijlocii, cum este anularea unei călătorii ... mehrîn concediu în timpul primăverii. Şi sunt probleme mici cum ar fi aşezarea la o „coadă” lungă sau pierderea legăturii cu chei sau „starea morală” într-o zi ploioasă.
Lucrarea terminată a lui Hristos (D.R. Reid)
1 Ioan 5.10; Efeseni 1.7; 2 Corinteni 5.18
Bibelstellen: 1 Ioan 5.10; Efeseni 1.7; 2 Corinteni 5.18, Stichwörter: Ispăşire; Împăcare
Mulţi creştini se tem să se ocupe sistematic cu învăţătura biblică. Este suficient să aminteşti cuvinte cum ar fi teologie, hristologie, pneumatologie, antropologie, eclesiologie, escatologie şi alte fraze greu de exprimat, pentru a ... mehrsperia pe cineva. Şi este de la sine înţeles că credinţa „ce-prieten-bun-este-Isus-al-nostru” este tot ceea ce ai nevoie ca şi credincios. De ce ar trebui să-ţi produci dureri de cap cu această hrană grea? Dintr-un motiv bine întemeiat! Învăţătura este conform definiţiei tot ce învaţă Biblia, şi este extrem de important pentru un credincios în creştere să ştie ce învaţă Biblia.
Bild: Daniel-Verlag
Carte recomandată: Bogăţia uitată (SoundWords)
Taina lui Dumnezeu în diverse epoci ale acţionării Sale
Stichwörter: Dispensaţionalism
Realitatea învierii lui Hristos (W.T. Turpin)
Matei 28.1-17
Bibelstellen: Matei 28.1-17, Stichwörter: Învierea lui Isus; Sărbători
Să privim învierea la modul cel mai general: învierea lui Hristos este în modul cel mai evident revelarea divină a învierii însăşi. Deja numai la gândul acesta trebuie să recunoaştem că este imposibil ... mehrpentru inimile şi limbile noastre să primim şi să exprimăm întreaga importanţă a acestei realităţi. Nu este nici un subiect în Scriptură, care ar fi mai important decât învierea, şi nu este nici o realitate pe care lumea a urât-o din inimă mai mult decât învierea. În general învierea este respinsă de lume. Vorbesc desigur acum despre lume în sensul ei cel mai larg şi mai general.
Învierea Domnului Isus Hristos dintre morţi (W.T. Turpin)
Trei prelegeri din anul 1886
Artikel: 3, Bibelstellen: Matei 28.1-17, Stichwörter: Învierea lui Isus
Ist der neue Bund mit der Kirche geschlossen worden? (S.B. Anstey)
Hebräer 8,6-13
Bibelstellen: Hebräer 8; Jeremia 31; Matthäus 26; 2. Korinther 3, Stichwörter: Bund (der neue); Bundestheologie
Der neue Bund ist „besser“, weil er auf „besseren Verheißungen“ basiert. Als der alte Bund geschlossen wurde, gab das Volk ein Versprechen. Sie sprachen: „Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun!“ ... mehr(2Mo 19,8; 24,3). Als aber der Herr den neuen Bund gründete, gab Er ein Versprechen. Und das hat die Dinge auf eine ganz neue Grundlage gestellt, denn Er versäumt es nie, sein Wort zu halten. So ist der erste Bund dadurch gekennzeichnet, dass das Volk verspricht: „Wir werden …“ Auf der anderen Seite ist der neue Bund dadurch gekennzeichnet, dass der Herr verspricht: „Ich werde …“
Şamgar şi ţepuşa pentru boi a lui (F.C. Jennings)
Judecători 3.31
Bibelstellen: Judecători 3.31
Un singur verset la sfârşitul capitolului al treilea ne relatează despre o faptă de credinţă, care ne-a fost transmisă spre folosul nostru. În context nu este vorba nici de o nouă fărădelege din partea lui Israel şi nici despre ... mehro captivitate, care urma să aibă loc. Cât de des am citit versetul din Judecători 3.21, şi câte foloase am avut din el? Suntem noi de părerea, că el relatează numai o faptă istorică? Da, el este cu adevărat o relatare istorică interesantă, aşa cum istoria este interesantă în sine însăşi; dar […] Dumnezeu avea mai mult în vedere pentru poporul Său.
Gottes Auseinandersetzungen mit Israel (17) (H. Smith)
Jesaja 57
Bibelstellen: Jesaja 57
Ab Vers 9 des 56. Kapitels bis zum Ende des Kapitels 57 werden die Gottlosen aus den Nationen gewarnt. Es schließt mit einem Vergleich zwischen dem zerknirschten Überrest und den ruhelosen Bösen.
„Învinge răul prin bine” (D.R. Reid)
Romani 12.14-21
Bibelstellen: Romani 12.14-21, Stichwörter: Bine; Biruitor/a birui
Dacă privim în jurul nostru ai părerea că creştinii şi creştinismul stau permanent înaintea unei lupte noi. În şcolile noastre, la locul de muncă, în vecinătate sau chiar înaintea uşii casei trebuie să auzim, ... mehrcă credinţa nu poate deveni vizibilă sub nici o formă. Probabil uneori prin aceasta ne simţim descurajaţi, inferiori şi ameninţaţi. Apostolul Pavel ne dă sub călăuzirea Duhului Sfânt unele linii directoare, cum noi putem (şi trebuie) face cunoscută zilnic credinţa noastră, aşa că „adversarul” nu ne poate ataca.
Pace şi bucurie în timpuri de încercare (E.C. Hadley)
1 Petru 1.6-8
Bibelstellen: 1 Petru 1.6-8, Stichwörter: Decepţii; Frustrare; Suferinţa: în general; Încurajare
Dacă totul ar decurge aşa de normal, precum am vrea noi cu plăcere, atunci nu ar exista nimic din pricina căruia noi ar trebui să fim răbdători. Răbdarea cere ca noi să lăsăm la o parte voinţa proprie. Prin aceasta încercările ... mehrarată numai în ce măsură suntem noi gata să renunţăm la voinţa proprie, ca să acceptăm voia lui Dumnezeu cu privire la noi. ...
Sind die Gläubigen erlöste Sünder? (S.B. Anstey)
Stichwörter: Rechtfertigung
Was ist von dem Klischee zu halten: „Wir sind nur arme, schuldige Sünder, die aus Gnade gerettet wurden“?
Gottes Auseinandersetzungen mit Israel (16) (H. Smith)
Jesaja 56
Bibelstellen: Jesaja 56
In diesem Schlussteil dieses prophetischen Abschnitts finden wir in den Versen 1 bis 8 die Ermutigung für die Gottesfürchtigen, und zwar im Hinblick auf die Segnungen des Tausendjährigen Reiches, das nun „bereit ist zu ... mehrkommen“.
Nu este acesta tâmplarul? (E.C. Hadley)
Marcu 6.3
Bibelstellen: Marcu 6.3, Stichwörter: Slava lui Hristos
Cât de mult timp din viaţa noastră este folosit pentru lucrul nostru zilnic şi obligaţiile noastre! Uneori devenim obosiţi şi suntem sătui de a face zilnic aceleaşi lucruri. Dar s-ar putea să fim însufleţiţi de un duh de ... mehrambiţie să realizăm ceva în lumea aceasta; atunci suntem în pericol să ne dedicăm aşa de mult lucrului nostru sau afacerilor noastre, că aproape nu mai rămâne timp pentru Domnul şi interesele Lui.
Gânduri referitoare la suferinţele Domnului (P.A. Humphreys)
„În toată strâmtorarea lor, El a fost strâmtorat”
Bibelstellen: Isaia 53.5; Isaia 50.4-6; Isaia 63.9; Psalmul 22; Psalmul 102; Matei 3.13-17;, Stichwörter: Suferinţele Domnului; Adorare/Închinare
Sper ca ilustrarea următoare să ajute pe aceia care au greutăţi să înţeleagă diferenţa între diferitele suferinţe ale lui Hristos. Mă ocup acum în mod deosebit cu legătura între poziţia şi starea rămăşiţei ... mehralese a lui Israel din viitor. La aceasta se referă şi versetul citat mai sus din Isaia 63, în primul rând în sens profetic.
Danken und beten wir für die Mitgeschwister? (Kalender D.H.I.N.)
Bibelstellen: 1. Korinther 1; 1. Thessalonicher 1; Kolosser 4, Stichwörter: Danken; Gebet: persönlich
Wie viel Dank bleibt heute Gott vorenthalten, weil wir oft nur auf die Mängel der Gläubigen sehen, aber keinen Blick dafür haben, was Gott dennoch an ihnen gewirkt hat!
Un Hristos ceresc, de aceea o Biserică cerească (W.J. Hocking)
Efeseni 1.16-23
Bibelstellen: Efeseni 1.16-23, Stichwörter: Dispensaţionalism; Teologia legământului; Chemarea cerească
Este o tendinţă generală în practica duhului omenesc să despartă pe Hristos şi Biserica. Aceasta are loc în mod deosebit atunci când este vorba de acele relaţii ale unităţii intime, pe care Scriptura le arată şi pe care ... mehrle accentuează ca însuşiri speciale ale chemării creştine. Care din marile grupe din creştinătate este cu adevărat conştientă, că Biserica este aşa de mult legată cu Hristos în cer, că organizarea Bisericii primeşte un caracter esenţial tocmai prin acest fapt? Bisericile romane, anglicane, nonconformiste, ca să nu mai vorbim de cele greceşti, toate nu recunosc că legătura vie între Biserică şi Capul ei înviat aflat în cer nu numai că nu este o idee pur abstractă, pur teoretică şi total inactivă, ci este un principiu vital, care ar trebui să se vadă în orice activitate.
Va auzi lumea trâmbiţa la răpire? (W.J. Hocking)
1 Tesaloniceni 4.16
Bibelstellen: 1 Tesaloniceni 4.16, Stichwörter: Răpire; Trâmbiţă
Scriptura nu spune în nici un loc categoric, că lumea nu va auzi strigătul Domnului şi trâmbiţa lui Dumnezeu, dar ea niciunde nu spune contrariul. Însă strigătul poruncitor al Domnului este numai pentru unii, nu pentru toţi. ... mehrÎn mod deosebit în evanghelia după Ioan vedem ce linie clară de despărţire face Domnul între lume şi „ai Săi”.
Bild: L. Binder
A predicat Hristos Evanghelia în Hades? (H.L. Heijkoop)
1 Petru 3.18-20
Bibelstellen: 1 Petru 3.18-20, Stichwörter: Epistola 1 Petru
Aproape că nu există un loc din Cuvântul lui Dumnezeu, care să fie aşa de des smuls din context şi să fie mai mult folosit abuziv, decât sunt aceste versete. Aceasta a început deja la Justin, martirul, şi Ireneus, care au ... mehrtrăit scurt după apostoli, şi se întinde pe parcursul secolelor până astăzi, unde învăţătorii aşa-numitei împăcări generale (împăcarea tuturor oamenilor) propagă cu putere vechea învăţătură rătăcitoare (şi deseori ca ceva nou) ca fiind adevăruri incontestabile. Pe lângă aceasta între multele voci nu există nicidecum unanimitate; diferenţele sunt mari. Argumentele lor se contrazic deseori total. Rătăcirea nu este niciodată consecventă. Dar tuturor le este comun, că ei se abat de la cuvintele clare ale lui Petru şi ajung la concluzii care sunt în contradicţie totală cu adevărul lui Dumnezeu. Nu s-a început aşa, ca şi cum Cuvântul lui Dumnezeu în mod deosebit ar fi fost greşit înţeles, ci începutul a constat în aceea, că exista o necunoaştere generală despre adevăratul loc binecuvântat al creştinului credincios. Dacă citim scrierile părinţilor apostolici şi ale părinţilor bisericii, aproape că nu putem înţelege cum adevărul putea să fie deja aşa de întunecat deja la scurt timp după moartea apostolilor.
O altă Evanghelie: fapte şi har? (S. Abigail)
Galateni 1.6-9
Bibelstellen: Galateni 1.6-9, Stichwörter: Har; Evanghelie
Să unim între ele faptele oamenilor cu lucrarea lui Hristos? Scriptura ne dă răspunsul în Galateni 1.8,9; acolo se spune: „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va vesti altă evanghelie decât Evanghelia pe ... mehrcare v-am vestit-o noi, să fie anatema. Cum am spus mai înainte, spun şi acum din nou: Dacă vă vesteşte cineva altă evanghelie decât ceea ce aţi primit, să fie anatema.” Acesta este un cuvânt aspru, nu-i aşa? Nu ar trebui noi ca şi creştini credincioşi să fim blânzi, împăciuitori şi îngăduitori şi să ne primim unii pe alţii? Neapărat! Dar în ceea ce priveşte mesajul Evangheliei nu trebuie să fie nici un compromis.
Ce înseamnă murdărirea la spălarea picioarelor? (H.L. Heijkoop)
Bibelstellen: Ioan 13, Stichwörter: Spălarea picioarelor; Curăţirea
Acelaşi lucru îl vedem şi în Ioan 13. La spălarea picioarelor, Domnul Isus foloseşte exemplul unui om care a făcut baie generală. Însă el trebuie să iasă din nou în stradă - şi pe stradă este praf - aşa că ... mehrpicioarele i se murdăresc. Când el vine acasă, picioarele sale deci trebuie iarăşi spălate, ca astfel să fie cu totul curat. ...
Ia seama la tine însuţi! – Un strigăt de trezire (W.J. Hocking)
1 Timotei 4.16
Bibelstellen: 1 Timotei 4.16, Stichwörter: Viaţă de credinţă; Devotamentul; Dragostea faţă de Dumnezeu/Domnul
Nu este deja timpul pentru noi să luăm serios la inimă starea lucrurilor care stăpânesc peste „noi”? Dumnezeu ne-a dat înapoi în îndurarea şi harul Său multe adevăruri, care multe secole au fost pierdute ... mehrdin vedere. Ştim că păcatele noastre au fost acum iertate şi îndepărtate pentru totdeauna. Ştim că Dumnezeu ne-a îndreptăţit deplin. Ştim că avem viaţa veşnică în Fiul lui Dumnezeu. Cât de mult ar fi dat nu puţini creştini din timpul nostru şi din trecut, ca să aibă siguranţa acestor binecuvântări şi a altora, care între noi sunt „cunoştinţe generale”?
Bild: L. Binder
Visători creştini (W.J. Hocking)
Judecători 5.16
Bibelstellen: Judecători 5.16, Stichwörter: Devotamentul; Discipolat/Ucenicie
Aproape că nu găseşti pe nimeni care să aibă intenţii mai bune decât aceşti visători. Ei plănuiesc nenumărate fapte ale slujirii dezinteresate. Însă – cu regret – ei înşişi practică rareori una din ele. Ei ... mehrvisează să viziteze bolnavi, să se intereseze de fraţii şi de surorile care se retrag şi să îmbărbăteze pe cei întristaţi. Şi după aceea se trezesc din aceste activităţi diferite – şi iată, a fost numai un vis.
Scuză parţială sau mărturisire reală (H.L. Heijkoop)
Leviticul 5.5
Bibelstellen: Leviticul 5.5, Stichwörter: Mărturisire/recunoaştere
Să observăm că o rugăciune pentru iertare sau o mărturisire în general, a ceva pe care noi l-am făcut şi nu trebuia să-l facem, nu este suficientă. Ca să fii curăţit pe deplin şi să obţii iertare deplină este necesară ...
Gottes Auseinandersetzungen mit Israel (15) (H. Smith)
Jesaja 55
Bibelstellen: Jesaja 55
Falls Gott (gemäß der Voraussage von Jesaja 54,7) in der Wiederherstellung Israels „mit großem Erbarmen“ handelt, was sollte dann die gleiche Gnade daran hindern, sich über eine bedürftige und sündige Welt ... mehrzu ergießen? Dementsprechend wird diese freie Gnade in Kapitel 55 für „alle“ verkündet – für Juden und Heiden gleichermaßen.
Robul evreu: o imagine a Domnului Isus (P.-R. Schulz)
Exodul 21.2-6
Bibelstellen: Exodul 21.2-6, Stichwörter: Slava lui Hristos; Isus: ca Rob
Mulţi au spus – şi pe drept -, că acest pasaj din cartea Exodul este o referire minunată la Domnul nostru Isus. Probabil unul sau altul nu ştie să încadreze corect textul, când el de exemplu este citit în ora solemnă ... mehrde la Masa Domnului. Cel puţin mie mi-a fost mereu aşa. Cine este de fapt robul din această imagine, şi ce înseamnă că el are voie să iasă liber? Cine este stăpânul? Şi ce înseamnă de fapt istorisirea cu soţia?
Neemia - un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (8) (S. Isenberg)
Neemia 8
Bibelstellen: Neemia 8, Stichwörter: Neemia
Neemia - un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (9) (S. Isenberg)
Neemia 9
Bibelstellen: Neemia 9, Stichwörter: Neemia
Neemia - un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (10) (S. Isenberg)
Neemia 10
Bibelstellen: Neemia 10, Stichwörter: Neemia
Neemia - un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (12) (S. Isenberg)
Neemia 12
Bibelstellen: Neemia 12, Stichwörter: Neemia
Neemia - un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (13) (S. Isenberg)
Neemia 13
Bibelstellen: Neemia 13, Stichwörter: Neemia
Neemia (S. Isenberg)
Serie de articole
Artikel: 13, Bibelstellen: Neemia, Stichwörter: Neemia; Slujba pentru Domnul
„Nici o parte a Vechiului Testament nu ne echipează cu imbold mai mare pentru râvnă devotată şi cu clarviziune pentru lucrarea lui Dumnezeu aşa cum o face cartea Neemia. Angajarea pătimaşă a lui Neemia pentru adevărul lui ... mehrDumnezeu, fără să ia în considerare cheltuielile şi consecinţele, ne dă un model de care noi avem nevoie stringentă în mod deosebit în timpurile actuale.” (John C. Whitcomb, „Nehemia” în „The Wycliffe Bible Commentary”, pag. 435 – tradus.)
„Toţi sfinţii” (E. Dennett)
Efeseni 3.18
Bibelstellen: Efeseni 3.18, Stichwörter: Comportare sectantă; Dragoste de fraţi
Sunt două căi, pe care noi putem cădea într-o poziţie sectantă: Noi putem ocupa un teren evident sectant, prin aceea că ne unim numai cu acei credincioşi cu care în mod explicit ne-am pus de acord cu privire la anumite ... mehrîntrebări legate de învăţătură sau de administrarea adunării. Sau putem deveni sectanţi în sentimentele noastre, prin aceea că noi – în timp ce mărturisim că stăm pe terenul Adunării lui Dumnezeu – delimităm gândurile, interesele şi simpatiile noastre la aceia cu care suntem în părtăşie. În ambele cazuri s-au ratat gândurile lui Dumnezeu. Unele exemple din Scriptură vor explica şi vor justifica aceste gânduri.
Sacharja und die Zukunft Jerusalems (5) (J.G. Fijnvandraat)
Schlusswort und Exkurse
Bibelstellen: Epheser 2,11-22
Die endgültige Wiederherstellung des Volkes des Herrn wird radikal und vollkommen sein. Was für eine glorreiche Zeit wird das sein: für das Volk und die Nationen, aber auch für Gott und für den Herrn Jesus Christus, vor dem ... mehrjedes Knie sich beugen wird. Diese Wiederherstellung ist nämlich nicht in erster Linie zum Heil des Volkes Israel gedacht, sondern zur Verherrlichung des Gottes Israels.
Bild: SoundWords
Intercalarea pământească (W. Kelly)
Daniel 2; 7; Luca 21
Bibelstellen: Daniel 2; 7; Luca 21, Stichwörter: Teologia legământului; Intercalarea Bisericii; Dispensaţionalism
Deci intervalul, începând din momentul când Israel a devenit Lo-Ami (Osea 1) şi până când el va fi restabilit şi va fi pentru totdeauna poporul Său în ţară ca sferă centrală a domniei Sale ... mehrpământeşti, acest interval va fi umplut de cele patru fiare succesive (Daniel 7) sau puteri domnitoare ale naţiunilor (Daniel 2). Derularea normală a epocilor pământeşti a pornit de la premisa că scaunul de domnie al Domnului stă în Ierusalim. Misiunea acestui scaun de domnie, atunci când puterea a fost transferată naţiunilor, este exact o intercalare cu privire la domnia Sa pământească. Aşa ceva nu a fost în istoria lui Israel, nici înainte şi nici după „timpul naţiunilor”. Israel este prezentarea atât a eşecului din trecut, sub Lege, cât şi a autorităţii lui Mesia cu privire la domnia clară şi directă a lui Dumnezeu pe pământ în viitor. Dimpotrivă, perioada intermediară a naţiunilor este întreruperea acestei prezentări, oricare ar putea fi lucrările minunate ale lui Dumnezeu în harul Său în acest timp. ...
Încurajare pentru tinerii creştini (P. Wilson)
Extras din două prelegeri din anii 1948 şi 1964
Stichwörter: Planul lui Dumnezeu; Voia lui Dumnezeu; Credincioşi tineri; Ucenicia, discipol
Remarca redacţiei: Paul Wilson avea un dar de a prezenta mesajele sale într-o formă uşor de înţeles, intuitiv şi în cuvinte simple, aşa că el putea atrage pe copii şi pe tineri. În prelegeri speciale s-a adresat ... mehrcreştinilor tineri, ca să-i încurajeze în viaţa lor de credinţă şi să-i îndrume spre o viaţă temătoare de Dumnezeu. Le-a pus foarte mult pe inimă citirea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca ei să aibă un „ghid de călătorie”, care să-i călăuzească pe drumul corect. La toate întrebările referitoare la credinţă şi viaţa zilnică ei ar trebui să caute călăuzirea şi voia lui Dumnezeu. El însuşi a făcut greşeli în tinereţe şi uneori a mers pe căile proprii, aşa cum el a recunoscut într-o prelegere ţinută înaintea tinerilor.
Nu este timp pentru vizite? (P.-R. Schulz)
O relatare despre experienţă
Bibelstellen: Iacov 1.27; Iacov 4.17; Efeseni 5.15,16, Stichwörter: Biserica: Misiune/Slujire; Zidire; Chemare pentru slujire; Priorităţi
Cum stau lucrurile la noi cu această slujire, care aici este descrisă ca fiind „religia curată şi nepătată”? Devin tot mai rare în tumultul zilnic astfel de vizite la fraţii şi surorile singuri / singure, bolnavi / bolnave ... mehrşi nevoiaşi / nevoiaşe? Nu este ziua noastră obişnuită – şi prin aceasta mă refer şi la ziua obişnuită când ne strângem ca Adunare – total umplută cu termene, care toate par a fi mai importante decât o vizită la o soră bătrână? Prin afirmaţiile sale Iacov dă cu totul peste cape priorităţile stabilite de noi.
„Alle Heiligen“ (E. Dennett)
Epheser 3,18
Bibelstellen: Epheser 3, Stichwörter: Sektiererisches Verhalten; Bruderliebe
Es gibt zwei Wege, auf denen wir in eine sektiererische Stellung geraten können. Wir können einen ausgesprochen sektiererischen Boden einnehmen, indem wir uns nur mit solchen Gläubigen verbinden, mit denen wir in gewissen Fragen der ... mehrLehre oder der Verwaltung der Versammlung erklärtermaßen übereinstimmen. Oder wir können sektiererisch werden in unseren Gefühlen, indem wir – während wir bekennen, den Boden der Versammlung Gottes einzunehmen – unsere Gedanken, Interessen und Zuneigungen auf die wenigen einengen, mit denen wir in Gemeinschaft sind. In beiden Fällen werden die Gedanken Gottes völlig verfehlt. Einige Beispiele aus der Schrift sollen diesen Gedanken erklären und rechtfertigen.
14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare (W.A. Lickley)
Bibelstellen: 1 Tesaloniceni 4.13-17; 5.4; 2 Tesaloniceni 2.1,2; Coloseni 3.4; Tit 2.13; Iuda 14, Stichwörter: Răpire; Revenirea lui Hristos; Necazul cel mare
Într-unul din pasajele anterioare am văzut în rezumat evenimentele care se vor derula după venirea Domnului pentru ai Săi, ca să se împlinească cele spuse în 1 Tesaloniceni 4.15-18. În acest context s-a spus: ... mehr„Timpul de necaz al groazei, al fricii şi încercărilor a venit” (H. şi N. 1988, pag. 211 la mijloc; compară cu Matei 24.21,22). Scriitorului [acestui articol] îi sunt cunoscute părerile diferite referitoare la întrebarea „Va trece Biserica prin necazul cel mare?”. Şi el prezintă punctul de vedere al acelora care cred că Scriptura răspunde la aceasta cu NU.
Rugăciunea credinţei (M.J. Arentsen)
Iacov 5.14-16
Bibelstellen: Iacov 5.14-16, Stichwörter: Rugăciunea: personală; Împlinirea rugăciunii
Cele trei împrejurări de viaţă, pe care Iacov le numeşte în versetul anterior şi aici în versetul 14 (suferinţa, bucuria şi boala) desigur nu sunt tot ce oferă viaţa întreagă. Sunt multe împrejurări în ... mehrviaţă, pe care el nu le aminteşte. Aceasta arată deja spre faptul că Iacov nu vrea să trateze complet lucrurile despre care el scrie. De aceea gândesc, că ceea ce scrie Iacov aici în cazul bolii nu este singura rezolvare absolută şi reţeta pentru fiecare boală.
Oase sănătoase (R. Imming)
Ce am fi noi fără oase?
Bibelstellen: 1 Petru 2.2; 1 Corinteni 3.2, Stichwörter: Discipolat/Ucenicie
Fiecare om are aproximativ 210 oase. Ele contribuie cu 17% la greutatea corpului unui om matur. În elasticitatea lor se aseamănă cu lemnul de stejar iar în ceea ce priveşte rezistenţa la compresie sunt comparabile cu gresia. Aceste ... mehrînsuşiri rezultă din compoziţia lor: aproximativ 65% componente anorganice (în mod deosebit carbonat de calciu şi magneziu, precum şi derivaţi de magneziu şi fluor), 25%componente organice (colagen şi ceva grăsime) şi 10% apă. Probabil este bine să se ştie şi că la fiecare cinci ani aproximativ jumătate din ţesuturile osoase se reînnoiesc.
Neemia – un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (6) (S. Isenberg)
Neemia 6
Bibelstellen: Neemia 6, Stichwörter: Neemia
Sacharja und die Zukunft Jerusalems (4) (J.G. Fijnvandraat)
Abschnitt C: Sacharja 7–14
Bibelstellen: Sacharja 7; Sacharja 8; Sacharja 9; Sacharja 10; Sacharja 11; Sacharja 12; Sacharja 13; Sacharja 14
În care Adunare (Biserică) să merg? (3) (SoundWords)
Cum găsesc eu o biserică potrivită?
Bibelstellen: Ioan 11.52; 2 Timotei 2.21,22; Psalmul 42.4-8, Stichwörter: Biserica: Strângeri laolaltă
Este deosebit de important să-ţi fie clar, că nu tu poţi alege biserica. Dumnezeu a ales locul spiritual. Şi tu nu găseşti locul acesta mergând de la o biserică la alta, ci prin aceea că mai întâi tu cauţi în ... mehrSfânta Scriptură biserica adevărată. Abia după aceea poate avea loc cealaltă căutare. Este foarte important să-ţi fie clar, că într-adevăr în timpul nostru pare aşa, ca şi cum într-o localitate ar fi mai multe biserici, însă noi nu găsim aceasta în Cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie găseşti întotdeauna numai gândul că într-o localitate a fost numai o singură biserică. Probabil în Ierusalim s-au strâns în case diferite, însă era numai o singură biserică în Ierusalim. Această biserică consta din toţi creştinii din localitatea respectivă născuţi din nou şi pecetluiţi cu Duhul Sfânt.
În care Adunare (Biserică) să merg? (4) (SoundWords)
Răspuns la întrebări speciale
Stichwörter: Biserica: Strângeri laolaltă
În care Adunare (Biserică) să merg? (SoundWords)
Serie de articole
Artikel: 4, Stichwörter: Biserica: Strângeri laolaltă; Biserica: Predică; Biserica: Sectarism
Niciodată nu a fost un timp în care „oferta” de biserici să fie mai mare decât astăzi. Cu diversitatea în alegere creşte însă şi greutatea cu privire la întrebarea: Unde trebuie să merg eu de fapt ... mehrduminica? Îmi place muzica bună, iubesc cântatul frumos; alegerea ar putea fi pentru biserica A, căci acolo sunt activităţi corale bune şi în „serviciul divin” cântă o bandă. Însă pentru copiii mei ar fi probabil mai bine în biserica B, deoarece acolo este o lucrare bună cu copiii şi cu tineretul; copiilor li se oferă acolo mai mult. Dar de fapt predicile în biserica C sunt foarte bune; acestea nu le am în bisericile A şi B. Să nu merg totuşi mai bine în biserica C? – Dar ţi-ai pus tu vreodată întrebarea, dacă criteriile tale de alegere sunt corecte? Probabil spui: M-am hotărât deja demult şi de mult timp merg în biserica D. Însă şi atunci întrebarea adresată ţie este: Care au fost criteriile tale de alegere? Au criteriile acestea valabilitate şi înaintea Domnului?
În care Adunare (Biserică) să merg? (1) (SoundWords)
Gânduri introductive
Bibelstellen: Matei 18.20; Evrei 10.23-27; 1 Corinteni 11.23-26; Psalmul 132.1-5, Stichwörter: Biserica: Strângeri laolaltă
S-ar putea să fie cititori care la întrebarea din titlu spun: Această întrebare nu este pentru mine. Eu vin dintr-o Adunare (Biserică) foarte bună. – Realmente se pot constata următoarele: dacă acum treizeci până la ... mehrpatruzeci de ani în urmă era de la sine înţeles ca şi creştin să mergi la o Adunare sau Biserică , mulţi gândesc în zilele noastre că pot trăi foarte bine ca şi creştin fără o Adunare (Biserică). Deseori aceasta are a face cu dezamăgirile de care au avut parte într-o biserică. Desigur este în legătură şi cu duhul timpului, care este marcat tot mai mult de izolarea individuală. Aceasta se remarcă în viaţa socială normală de exemplu prin multele gospodării individuale. Sunt mulţi care nu ştiu cum se numesc vecinii lor.