Neue Artikel
der vergangenen Monate

În care Adunare (Biserică) să merg? (SoundWords)
Gânduri introductive
Bibelstellen: Matei 18.20; Evrei 10.23-27; 1 Corinteni 11.23-26; Psalmul 132.1-5, Stichwörter: Biserica: Strângeri laolaltă
S-ar putea să fie cititori care la întrebarea din titlu spun: Această întrebare nu este pentru mine. Eu vin dintr-o Adunare (Biserică) foarte bună. – Realmente se pot constata următoarele: dacă acum treizeci până la ... mehrpatruzeci de ani în urmă era de la sine înţeles ca şi creştin să mergi la o Adunare sau Biserică , mulţi gândesc în zilele noastre că pot trăi foarte bine ca şi creştin fără o Adunare (Biserică). Deseori aceasta are a face cu dezamăgirile de care au avut parte într-o biserică. Desigur este în legătură şi cu duhul timpului, care este marcat tot mai mult de izolarea individuală. Aceasta se remarcă în viaţa socială normală de exemplu prin multele gospodării individuale. Sunt mulţi care nu ştiu cum se numesc vecinii lor.
În care Adunare (Biserică) să merg? (2) (SoundWords)
Incursiune de recunoaştere în Noul Testament
Bibelstellen: Matei 16.18; Faptele apostolilor 2.42, Stichwörter: Biserica: Strângeri laolaltă; Biserica: Natura ei
Întâlnim Biserica pentru prima dată în capitolul 16 al evangheliei după Matei: „Pe această stâncă voi zidi Adunarea Mea” (Matei 16.18), şi acolo ne sunt făcute cunoscut imediat cele mai importante patru ... mehrelemente ale Bisericii: 1. Baza Bisericii este Fiul Dumnezeului celui viu – nu Petru, nu un învăţător al Bibliei, nu o mărturisire de credinţă („pe această stâncă”). 2. Este o singură Biserică; deci această Biserică este mondială („Adunarea” [singular], nu „adunările” [plural]). 3. Este Adunarea Lui, nu a noastră; de aceea El hotărăşte, nu noi („Adunarea Mea”). 4. Adunarea era atunci încă ceva de viitor, deci nu exista, atunci când Domnul Isus era pe pământ, aceasta înseamnă, ea este ceva cu totul nou („voi zidi …”).
Keine Zeit für Besuche?! (P.-R. Schulz)
Ein Erfahrungsbericht
Bibelstellen: Jakobus 1,27; Jakobus 4,17; Epheser 5,15.16, Stichwörter: Dienst; Auferbauung; Gemeinde: Aufgaben/Dienst; Prioritäten
Wie steht es bei uns mit diesem Dienst, der hier als „reiner und unbefleckter Gottesdienst“ beschrieben wird? Ist unser Alltag – und damit meine ich auch den Versammlungsalltag – nicht völlig überfüllt mit ... mehrTerminen, die auch alle deutlich wichtiger scheinen als ein Besuch bei einer alten Schwester?
Sacharja und die Zukunft Jerusalems (3) (J.G. Fijnvandraat)
Abschnitt B: Sacharja 1,7–6,15
Bibelstellen: Sacharja 1; Sacharja 2; Sacharja 3; Sacharja 4; Sacharja 5; Sacharja 6
In diesem Abschnitt folgen acht Visionen. Der Tenor der Visionen ist, aufzuzeigen, dass Gottes Heil für Israel kommen wird, indem die Feinde Israels vernichtet werden und durch die Reinigung des Volkes selbst. Jede Vision steht für sich, ... mehrund insgesamt bilden sie ein Ganzes. Einerseits betonen sie die Verantwortung des Volkes, der sie entsprechen müssen, wenn es Segen geben soll; andererseits zeigen sie die souveräne Gnade Gottes, die das Heil zustande bringen wird.
Inima unui cercetaş (R. Imming)
Stichwörter: Încurajare
Să cunoşti semnul timpului, să interpretezi corect „norii şi vântul”, să găseşti pentru tine şi pentru alţii un drum spre un ţel bun – pentru aceasta sunt folosiţi cercetaşi. Cine cunoaşte pe Karl May ştie ... mehrcât de importanţi sunt cercetaşii. Dar nu numai la Karl May, ci şi în Cuvântul lui Dumnezeu misiunea lor este tratată ca temă. Domnul Isus Hristos spune în Matei 16.2,3: „Când se face seară, voi spuneţi: «Timp bun, pentru că cerul este roşu»; şi dimineaţa: «Furtună astăzi, pentru că cerul este roşu-întunecat»; înfăţişarea cerului ştiţi să o deosebiţi, dar semnele timpurilor nu le puteţi deosebi?” Şi în Vechiul Testament este vorba despre oameni, „care ştiau să deosebească timpurile, ca să ştie ce trebuia să facă Israel” (1 Cronici 12.32).
Trăiesc eu pentru mine însumi sau trăiesc pentru Hristos? (W. Kelly)
2 Corinteni 5.14,15
Bibelstellen: 2 Corinteni 5.14,15, Stichwörter: Discipolat/Ucenicie; Devotamentul
Realitatea umilitoare constă în faptul, şi în privinţa aceasta toţi suntem de acord, că noi avem o natură care se iubeşte pe sine însuşi şi care caută ce este plăcut pentru sine, şi de aceea noi suntem întotdeauna ... mehrgata să cedăm acestei naturi şi prin aceasta primului gând al inimii noastre. Dar să punem pe Hristos înaintea sufletului nostru! Fie că este vorba de suferinţă sau bucurie, să privim la El!
Neemia - un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (S. Isenberg)
Introducere şi informaţii de fond
Bibelstellen: Neemia, Stichwörter: Neemia
„Nici o parte a Vechiului Testament nu ne echipează cu imbold mai mare pentru râvnă devotată şi cu clarviziune pentru lucrarea lui Dumnezeu aşa cum o face cartea Neemia. Angajarea pătimaşă a lui Neemia pentru adevărul lui ... mehrDumnezeu, fără să ia în considerare cheltuielile şi consecinţele, ne dă un model de care noi avem nevoie stringentă în mod deosebit în timpurile actuale.” (John C. Whitcomb, „Nehemia” în „The Wycliffe Bible Commentary”, pag. 435 – tradus.)
Neemia - un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (1) (S. Isenberg)
Neemia 1
Bibelstellen: Neemia 1, Stichwörter: Slujba pentru Domnul
„Nici o parte a Vechiului Testament nu ne echipează cu imbold mai mare pentru râvnă devotată şi cu clarviziune pentru lucrarea lui Dumnezeu aşa cum o face cartea Neemia. Angajarea pătimaşă a lui Neemia pentru adevărul lui ... mehrDumnezeu, fără să ia în considerare cheltuielile şi consecinţele, ne dă un model de care noi avem nevoie stringentă în mod deosebit în timpurile actuale.” (John C. Whitcomb, „Nehemia” în „The Wycliffe Bible Commentary”, pag. 435 – tradus.)
Neemia - un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (2) (S. Isenberg)
Neemia 2
Bibelstellen: Neemia 2
„Nici o parte a Vechiului Testament nu ne echipează cu imbold mai mare pentru râvnă devotată şi cu clarviziune pentru lucrarea lui Dumnezeu aşa cum o face cartea Neemia. Angajarea pătimaşă a lui Neemia pentru adevărul lui ... mehrDumnezeu, fără să ia în considerare cheltuielile şi consecinţele, ne dă un model de care noi avem nevoie stringentă în mod deosebit în timpurile actuale.” (John C. Whitcomb, „Nehemia” în „The Wycliffe Bible Commentary”, pag. 435 – tradus.)
Neemia - un rob slujitor credincios al lui Dumnezeu (3) (S. Isenberg)
Neemia 3
Bibelstellen: Neemia 3, Stichwörter: Neemia
Ce legătură este între „taină” şi „chemarea cerească”? (The Present Testimony)
Ce înseamnă „taina” pentru practica noastră creştină?
Bibelstellen: Coloseni 2.12; Coloseni 3.1,3,4; Efeseni 2.5,6; Efeseni 3.10; Efeseni 6.12, Stichwörter: Taină; Chemarea cerească; Orientarea de viaţă cerească; Orientare de viaţă pământească
Binecuvântările pământeşti şi făgăduinţele pământeşti, care au fost date israeliţilor, au făcut chemarea lor să fie o chemare pământească. Binecuvântările spirituale din cer şi speranţa credincioşilor ... mehrîn Domnul Isus fac chemarea lor să fie o chemare cerească. Dar există un adevăr de o natură deosebită cu privire la Adunare (Biserică) şi la relaţia ei cu Hristos, şi cum stă ea în El înaintea lui Dumnezeu, un adevăr care deschide privilegii care au o orânduială mai înaltă chiar decât aceea despre care este vorba în epistola către Evrei. Şi acestea fac chemarea Adunării (Bisericii) să fie în mod necesar cerească, cu toate că această expresie specială nu se întâlneşte în locurile din Scriptură care se referă la ea. Acest adevăr este numit „taina”; şi eu sunt pe deplin convins că adevărata natură a Adunării (Bisericii) nu poate fi înţeleasă, dacă nu se are o cunoaştere clară a adevărurilor pe care le cuprinde noţiunea „taină” şi care o caracterizează. Voi încerca să arăt pe scurt în diverse pasaje ceea ce eu consider important din punct de vedere practic cu privire la „taină” ...
Der hebräische Knecht: ein Bild des Herrn Jesus (P.-R. Schulz)
2. Mose 21,2-6
Bibelstellen: 2. Mose 21, Stichwörter: Herrlichkeit Christi; Jesus: als Knecht
Viele haben gesagt – und das auch zu Recht –, dass dieser Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose ein wunderschöner Hinweis auf unseren Herrn Jesus ist. Nun weiß vielleicht der ein oder andere den Text gar nicht so richtig ... mehreinzuordnen, wenn er beispielsweise in der Mahlfeierstunde gelesen wird. Mir ging es zumindest immer wieder so. Wer ist denn nun eigentlich der Knecht in diesem Bild, und was heißt es, dass er frei ausgehen darf? Wer ist der Herr? Und was hat die Geschichte mit der Frau eigentlich zu bedeuten?
Das Herz eines Kundschafters (R. Imming)
Stichwörter: Ermutigung
Die Zeichen der Zeit erkennen, „Wolken und Wind“ richtig einordnen, sich selbst und anderen einen Weg finden zu einem guten Ziel – Kundschafter werden gebraucht. Wer noch von Karl May verbildet ist, weiß, wie wichtig sie ... mehrsind. Aber nicht nur bei Karl May, sondern auch in Gottes Wort wird ihre Aufgabe thematisiert. Der Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 16,2.3: „Wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr: Heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot; und frühmorgens: Heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen?“ Und im Alten Testament ist die Rede von „Männern, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste“ (1Chr 12,33).
Epoci ale acţionări lui Dumnezeu şi apusul lor (S. Isenberg)
„Teoria decăderii” sau învăţătură biblică?
Stichwörter: Decăderea Bisericii
Dacă vrem să avem o înţelegere sănătoasă a Bibliei, trebuie să diferenţiem anumite epoci din Biblie, în care Dumnezeu a acţionat într-un anumit fel cu oamenii. Deja Augustin a remarcat: "Diferenţiază epocile, şi ... mehratunci cărţile Bibliei sunt în armonie!" (Grundzüge biblischer Offenbarungen, CVD, 1991, pag. 47 – tradus.)
Ermutigung für junge Christen (P. Wilson)
Auszüge aus zwei Vorträgen aus den Jahren 1948 und 1964
Stichwörter: Gottes Plan; Gottes Wille; Junge Gläubige; Jüngerschaft, Nachfolge; Nachfolge
Anmerkung der Redaktion: Paul Wilson hatte eine Begabung, seine Botschaften leichtverständlich, anschaulich und mit einfachen Worten zu erklären, so dass er auch Kinder und Jugendliche gut erreichen konnte. In speziellen Vorträgen ... mehrwandte er sich an junge Christen, um sie in ihrem Glaubensleben zu ermutigen und zu einem gottesfürchtigen Leben anzuleiten. Er legte es ihnen sehr ans Herz, Gottes Wort lesen, damit sie einen „Reiseführer“ haben, der sie auf den richtigen Weg leitet. Bei allen Fragen in Glauben und Alltag sollten sie Gottes Führung und seinen Willen suchen. Er selbst habe in jungen Jahren Fehler gemacht und sei manchmal eigene Wege gegangen, wie er in einem Vortrag vor jungen Leuten zugab.
Isus – Împărat al nostru? (S. Isenberg)
Este conform Scripturii, să slăvim pe Domnul Isus ca Împărat?
Bibelstellen: Faptele apostolilor 17; Matei 13; Matei 24; Apocalipsa 17.14; Apocalipsa 19.16; 1 Timotei 6.15, Stichwörter: Isus: ca Împărat; Cântări; Împărat
Este şi rămâne ceva deosebit când te preocupi cu Fiinţa şi Persoana Domnului nostru. Se ajunge foarte uşor ca uneori s-o facem numai din interese pur teologice şi uităm cu cine avem a face. El trebuie să fie întotdeauna ... mehrÎmpăratul inimilor noastre. Sentimentele şi înclinaţiile noastre trebuie să-I aparţină, înaintea Lui vrem să ne prosternăm cu reverenţă. Domnul Isus Se prezintă pe Sine Însuşi în foarte multe feluri inimilor noastre, aşa că un singur fel de a-L descrie este insuficient.
„Voi bate păstorul …” (J.G. Fijnvandraat)
Matei 26.31
Bibelstellen: Matei 26.31; Zaharia 13.7, Stichwörter: Evanghelie
Să presupunem că sunteţi rugaţi să spuneţi ceva despre sfârşitul vieţii lui Isus din Nazaret; ce aţi spune? Probabil aceasta, că unul din ucenicii Lui se numea Iuda şi L-a trădat; că cei din poporul Lui L-au dat în ... mehrmâna romanilor şi guvernatorul Pilat din Pont sub presiunea iudeilor a dispus răstignirea Lui. În privinţa aceasta aţi reda destul de exact cele petrecute. Şi cu toate acestea nu aţi amintit lucrul cel mai important. Aţi redat numai ceea ce s-a petrecut „înaintea ochilor poporului Israel”, însă sensul profund al celor petrecute nicidecum nu l-aţi amintit.
Adevărata viţă (W.W. Fereday)
Ioan 15.1-8
Bibelstellen: Ioan 15.1-8, Stichwörter: Credincioși în pierzare; Butuc de vie
Capitolele 13 până la 16 din evanghelia după Ioan constituie o parte deosebită a acestei cărţi. Ele ne redau discuţia Domnului cu ucenicii Săi în camera de sus din noaptea trădării Sale. Acest pasaj se împarte la ... mehrrândul lui în două părţi. Capitolele 13 şi 14 sunt caracterizate prin har. Domnul făgăduieşte să revină, să trimită Apărătorul, să Se reveleze pe Sine Însuşi lor şi să le dea pacea Lui. Capitolele 15 şi 16 accentuează mai mult responsabilitatea. Aceasta se vede foarte clar din parabola despre viţa de vie şi mlădiţe. Hristos Se denumeşte Însuşi ca adevărata viţă, Tatăl Său este viticultorul.
Meine Bekehrung zu Gott (H.A. Ironside)
Stichwörter: Bekehrung; Biographien
In unser Haus kamen oft Diener Christi, einfache Männer Gottes, die eine Atmosphäre der Ewigkeit zu verbreiten schienen. Doch für mich waren diese Besuche während meiner Kindheit äußerst unangenehm. Ihre bohrenden ... mehrFragen: „Harry, bist du schon wiedergeboren?“, oder ebenso eindrücklich: „Bist du sicher, dass du errettet bist?“, ließen mich zwar immer wieder innehalten, doch ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte …
Slujbe de vindecare prin bătrâni?! (A. von der Kammer)
Iacov 5.14-16
Bibelstellen: Iacov 5.14-16, Stichwörter: Vindecare; Bătrâni; Supraveghetor
După aceea Iacov prezintă boala sub un alt aspect. Boala poate fi urmarea păcatului. În acest caz trebuie să se obţină iertarea, şi aceasta necesită mărturisirea. Sunt păcate, sunt greşeli, sunt durităţi ale vieţii. Acestea apar ... mehrînaintea ochilor credinciosului. Duhul lui Dumnezeu îl face conştient, că aceste lucruri trebuie aduse în ordine, căci ele stau ca obstacole în calea mâinii ajutătoare şi vindecătoare a lui Dumnezeu....
Căderea în Duhul (K. van Berghem)
Un studiu biblic
Stichwörter: Duhul Sfânt: lucrarea
Spune Biblia ceva despre „căderea sau odihnirea în Duhul”? În unele cazuri Biblia numeşte oameni care au căzut în prezenţa lui Dumnezeu. Dar este aceasta în concordanţă cu ceea ce se înţelege în ... mehrzilele noastre prin „căderea în Duhul”?
Iluzia se sparge în bucăţi (F.B. Hole)
1 Ioan 2.13-17
Bibelstellen: 1 Ioan 2.13-17, Stichwörter: Carne; Orientare de viaţă pământească; Orientarea vieţii: pământeşte; Caracter lumesc
Ai văzut vreodată o fata morgana? Fata morgana va dispare fără îndoială în nimic. Toate cuceririle omeneşti vor pieri în nimic. Va veni timpul când ultimele rămăşiţe ale marii piramide se vor prăbuşi în praf ... mehrşi vor fi mânate de vântul fierbinte în Sahara; când se va uita unde este Londra şi New York; când ştiinţele omeneşti şi filozofia omenească vor încurca pe om în catastrofe îngrozitoare şi pricinuite de el însuşi şi îl va duce la decădere şi când fiecare mărire omenească şi toată gloria vor fi aduse la tăcere în prezenţa Domnului. Dacă ne gândim la toate acestea, nu răsună în urechile noastre porunca apostolică: „Nu iubiţi lumea, nici cele din lume”
Bild: Beröa-Verlag
Când slujba preoţească devine periculoasă … (H.A. Ironside)
Leviticul 10.1-5 - duşi afară din tabără în cămăşile lor
Bibelstellen: Leviticul 10.1-5, Stichwörter: Slujba preoţilor; Adorare/Închinare
O dată preot – pentru totdeauna preot, aceasta era valabil pentru fiecare din ei, la fel cum astăzi este valabil pentru fiecare creştin. Însă acest adevăr, oricât de binecuvântat este el, nu poate încuviinţa nici ... mehrnepăsarea şi nici îndărătnicia în legătură cu lucrurile sfinte ale Domnului. Şi preoţii lui Dumnezeu stăteau sub judecata guvernării lui Dumnezeu, atunci când făceau „ceea ce El nu le-a poruncit”, şi ei au fost duşi „în cămăşile lor” afară din tabără. Cât de mult trebuie să fi vorbit inimilor israeliţilor în acea zi priveliştea acestor cadavre îmbrăcate în haine preoţeşti! S-a confirmat exprimarea: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”
Niciodată să nu te mai poticneşti (H.A. Ironside)
Iuda 24
Bibelstellen: Iuda 24, Stichwörter: Încurajare
Oricare ar fi greutăţile pe drumul de credinţă – chiar dacă el este semănat cu spini şi capcane (cu laţurile gândite de satan): Dumnezeu poate să păzească de poticnire pe cel care se încrede în El.
Eşti tu o remorcă sau o locomotivă? (I. Fleming)
Ce sunt eu pentru fraţii mei şi pentru surorile mele?
Bibelstellen: Luca 22.32, Stichwörter: Slujba pentru Domnul
Şi noi nu putem schimba adevărul – noi ducem cu noi ori putere ori slăbiciune, oriunde ne-am afla. Fiecare din noi este un ajutor sau un obstacol pentru cei din jur. Însă privilegiul nostru este să fim un ajutor – putere ... mehrpentru alţii, şi dacă este aşa, atunci „întărim pe fraţii noştri”.„Sunt mulţi călători pe un vapor, însă sunt puţini cei care fac lucrarea pe vapor”, acesta a fost felul în care un alt creştin bătrân a caracterizat această chestiune. ...
Pe drumul eşecului (D.R. Reid)
Geneza 13.12; 14.12; 19.1
Bibelstellen: Geneza 13.12; 14.12; 19.1, Stichwörter: Lot; Separare/Punere deoparte; Discipolat/Ucenicie
Studenţi eşuează din multe motive. Însă una au comun: ei nu eşuează dintr-o dată şi nemijlocit. Eşecul este întotdeauna un proces. Aceasta este la fel valabil şi când un creştin eşuează. Creştinii în maturizare ... mehrnu eşuează deodată, ci înaintează permanent pas cu pas pe drumul eşecului.
Poate un credincios păcătui cu voia? (A. von der Kammer)
Evrei 10.26; 1 Ioan 2.1; 1 Ioan 5.16,17
Bibelstellen: Evrei 10.26; 1 Ioan 2.1; 1 Ioan 5.16,17, Stichwörter: Păcat; Siguranţa mântuirii
Un copil al lui Dumnezeu poate păcătui. De aceea multele atenţionări şi îndemnuri ale Scripturii, să nu păcătuim. Noi nu mai suntem sub domnia păcatului. Pentru căderea în păcat a unui credincios Dumnezeu în harul Său a ... mehrpurtat de grijă (1 Ioan 2.1). Într-un anumit sens şi un copil al lui Dumnezeu poate păcătui voit. Însă nu va fi nici un copil al lui Dumnezeu care să fi păcătuit cu voia în sensul că a făcut ceva, despre care el ştia că nu ar fi plăcut lui Dumnezeu: dacă în pasajul nostru „a-păcătui-voit” ar avea sensul acesta, atunci nici un copil al lui Dumnezeu nu ar putea fi mântuit.
Credincioşi neîntorşi la Dumnezeu? (The Bible Herald)
Luca 22.32b; Ioan 21
Bibelstellen: Luca 22.32b; Ioan 21, Stichwörter: Convertire
Sunt credincioşi neîntorşi la Dumnezeu în sensul în care Domnul Isus foloseşte cuvântul întoarcere adresat lui Petru, când i-a zis: „Şi tu, când te vei întoarce, să-i întăreşti pe ... mehrfraţii tăi” (Luca 22.32b). Încrederea de sine a apostolului era mai mare decât curajul lui. Toţi cunoaştem istoria tăgăduirii Domnului de către el şi căinţa lui, readucerea lui la viaţă şi înnoirea lui. El iubea intim pe Domnul său, însă L-a tăgăduit în chip ruşinos. El însuşi s-a adus într-o societate falsă şi s-a aşezat la focul de cărbuni, ca să se încălzească, în timp ce Hristos a fost acuzat de marele preot. Ochiul lui era îndreptat spre sine însuşi şi nu spre Hristos, şi deoarece se afla într-o situaţie grea, satan l-a ademenit să prefere să-şi salveze viaţa, decât s-o piardă; el a tăgăduit pe Domnul său cu jurământ şi blestem.
Darul de nespus al lui Dumnezeu (1) (H.A. Ironside)
Dătătorul
Bibelstellen: 2 Corinteni 9.15; Ioan 4.10, Stichwörter: Darul (lui Dumnezeu)
Când Domnul nostru s-a adresat femeii sărmane de la fântână, El a spus: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel care-ţi zice: ‚Dă-Mi să beau!’, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat ... mehrapă vie” (Ioan 4.10). Dumnezeu este Dătătorul. Mi-aş dori să putem înţelege clar aceasta.
Darul de nespus al lui Dumnezeu (2) (H.A. Ironside)
Caracterul ales al darului
Bibelstellen: 2 Corinteni 9.15, Stichwörter: Darul (lui Dumnezeu)
Nu ştiu dacă ai remarcat vreodată că tu găseşti în Noul Testament de patru ori acest adjectiv „de nespus”. Aici citim: „Mulţumire fie adusă lui Dumnezeu pentru darul Său de nespus!” În capitolul al ... mehrdoisprezecelea al acestei epistole apostolul ne spune cum el a fost luat în paradis, în cerul al treilea, şi el spune că el „a auzit lucruri de nespus, pe care nu-i este îngăduit omului să le vorbească” (2 Corinteni 12.4). Şi în epistola lui Petru citim despre „bucurie de nespus, şi glorioasă” (1 Petru 1.8). [În afară de aceasta Pavel vorbeşte în Romani 8.26 despre faptul că Duhul Sfânt mijloceşte pentru noi „cu suspine de nespus”, atunci când ne rugăm]. În traducerea noastră cuvântul este întotdeauna acelaşi, însă în greacă este de fiecare dată altul. Acolo fiecare exprimare are un înţeles foarte specific.
Darul de nespus al lui Dumnezeu (3) (H.A. Ironside)
Să primeşti sau să respingi Darul lui Dumnezeu
Bibelstellen: 2 Corinteni 9.15, Stichwörter: Darul (lui Dumnezeu)
Care ar trebui să fie atitudinea noastră faţă de un astfel de Dar şi faţă de Dătătorul Lui? Ce atitudine putem avea noi, dacă suntem oameni care gândesc clar, decât aceea de a primi Darul şi de a mulţumi Aceluia care Îl ... mehrdă? Ai făcut tu aceasta? Ai primit tu Darul şi ai mulţumit Dătătorului? Sau eşti destul de prost, să încerci să faci ceea ce a făcut femeia săracă? Oferi tu încă cei doi şilingi sărmani, care au valoarea câştigului omenesc? Spui tu: „Este foarte drăguţ din partea Ta să-mi oferi mântuirea, şi într-un mod aşa de ieftin; dar Tu şti că eu nu sunt total falimentar; eu posed ceva câştig omenesc. Eu sunt cu adevărat o persoană cu foarte mare responsabilitate, şi dacă iei bunătatea mea şi morala mea şi apartenenţa mea la biserică şi alte câteva lucruri, voi fi bucuros să schimb acestea cu Darul Tău”?
Darul de nespus al lui Dumnezeu (H.A. Ironside)
2 Corinteni 9.15; Ioan 4
Artikel: 3, Bibelstellen: 2 Corinteni 9.15; Ioan 4, Stichwörter: Darul (lui Dumnezeu)
Mulţi dintre noi s-au gândit deseori în ultimele săptămâni la cadouri. Unii dintre noi au simţit bucurie mare să dăruiască. Alţii şi-au găsit bucuria în a primi cadouri, însă nu atât de mult cât ... mehrne-am aşteptat noi s-o aibă. „Este mai ferice să dai, decât să primeşti” este încă adevărat, şi îndrăznesc să spun că cei mai fericiţi oameni nu sunt aceia care primesc de cele mai multe ori, ci aceia care dau de cele mai multe ori. Aceasta este adevărat în mod deosebit atunci când darurile tale înainte de toate sunt pentru aceia care trăiesc în împrejurări mai puţin confortabile decât tine, şi când ai încercat să satisfaci nevoile lor, să înseninezi casele celor săraci, să aduci un surâs de veselie pe feţele copiilor şi să îmbărbătezi mamele şi taţii obosiţi şi deznădăjduiţi. Este o chestiune foarte binecuvântată şi minunată să faci cadouri în felul acesta.
Un cuvânt de trezire referitor la tema alcool (S. Isenberg)
Ce spune Biblia referitor la tema alcool?
Bibelstellen: 1 Petru 4.3-4; Proverbe 20.1; 21.17; 23.20,21,20-34; 31.4,5; Leviticul 10-9-11; 1 Timotei 3.2,3,8, Stichwörter: Patimă, manie; Alcool; Sărbători
În cadrul unui studiu al cărţii profetului Habacuc m-am lovit de un cuvânt în capitolul 2: „Vinul înşală” (Habacuc 2.5). Naţiunile sunt caracterizate prin consumul excesiv de alcool; aşa era deja în ... mehrzilele lui Habacuc. Orice virtute este distrusă prin consumul mărit de alcool. Alcoolul înceţoşează mintea şi amorţeşte simţămintele naturale. Ajuns odată în patima alcoolului este greu să te desprinzi de el. Mulţi îneacă grijile lor în alcool. Dacă ţinem seama de îndrumările biblice, nu vom cădea nici la stânga şi nici la dreapta.
Bild: L. Binder
Apocalipsa – drumul spre fericire? (M. Vedder)
Apocalipsa 1.3; Apocalipsa 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22.14
Bibelstellen: Apocalipsa 1.3; 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22.14, Stichwörter: Zidire (sufletească); Apocalipsa
Cum se face că ultima carte din Biblie este aşa de neglijată în multe Adunări şi Biserici? Sunt multele judecăţi, care ne sperie? Sau gândim, că imaginea lui Dumnezeu din cartea Apocalipsa nu poate fi adusă la unison cu restul ... mehrafirmaţiilor Noului Testament? Ne pare simbolica prea grea şi de neînţeles, sau este pur şi simplu expresia cunoscută nouă tuturor, că Apocalipsa ar fi „o carte cu şapte peceţi” şi că din start se interzice o preocupare mai îndeaproape cu conţinutul ei? Deci, eu din partea mea găsesc această carte ca fiind fascinantă şi actuală în cea mai mare măsură.
Gottes Auseinandersetzungen mit Israel (14) (H. Smith)
Jesaja 54
Bibelstellen: Jesaja 54
In Kapitel 53 kündigt der Geist Gottes die Leiden unseres Herrn an, ebenso die darauffolgenden Herrlichkeiten. In Kapitel 54 werden wir darüber belehrt, dass auf die Erhöhung des Christus die Wiederherstellung der jüdischen ... mehrNation folgt.
Când începe ziua Domnului? (D. Schürmann)
Bibelstellen: 2 Tesaloniceni 2.3,4; Maleahi 4.5,6; Apocalipsa 11.2; Faptele spostolilor 2.19,20; 1 Corinteni 4.3: Zaharia 14.1-5, Stichwörter: Ziua Domnului; Dispensaţionalism
În acest articol scurt se vor cerceta unele pasaje din Biblie care fac unele afirmaţii despre ceea ce trebuie să aibă loc înainte de ziua Domnului şi prin aceasta să determine perioada de timp în care începe această zi.
Braţul Domnului (J.C. Trench)
Isaia 51.9; 52.10,13-15; 53.1
Bibelstellen: Isaia 51.9; 52.10,13-15; 53.1
Această expresie remarcabilă - braţul Domnului - se întâlneşte de patru ori în cartea profetului Isaia, ca să ne dea o prezentare vie despre puterea şi harul Domnului.
Fiecare trebuie să se roage, ca şi cum el ar putea numai să se roage (A.W. Tozer)
Luca 18.1
Bibelstellen: Luca 18.1, Stichwörter: Rugăciunea: personală
Thomas à Kempis a spus că omul lui Dumnezeu trebuie să se simtă mai bine în camera lui de rugăciune decât în public. Nu este exagerat să se afirme că un predicator, care caută să apară în public, aproape că ... mehrnu posedă aptitudinea spirituală pentru aceasta. Rugăciunea adevărată poate să-l facă pe un om să se dea înapoi de la apariţia înaintea ascultătorilor. ...
Bild: L. Binder
Sfinţenia are prioritate faţă de fericire (A.W. Tozer)
Romani 8.7; Leviticul 11.44a; 1 Tesaloniceni 4.3
Bibelstellen: Romani 8.7; Leviticul 11.44a; 1 Tesaloniceni 4.3, Stichwörter: Sfinţenia, sfinţirea
Că noi am fost născuţi, ca să fim fericiţi, aceasta nimeni nu o pune la îndoială. Însă nimeni nu se osteneşte să dovedească, dacă oamenii decăzuţi au dreptul moral la fericire sau dacă în efect final lor le merge mai ... mehrbine. Singurul lucru, despre care este vorba, este întrebarea: Cum am eu parte de mai multă fericire în viaţă? Aproape toate cărţile populare şi jocurile au ca premisă că fericirea personală ar fi ţelul de drept al năzuinţei umane.
Îngăduiţi-vă unii pe alţii (Ch. van Wettum)
Efeseni 4.2; Romani 14; 1 Corinteni 8
Bibelstellen: Efeseni 4.2; Romani 14; 1 Corinteni 8, Stichwörter: Unitatea Duhului; Conştiinţă
Există multă ruptură între creştini. Uneori această ruptură este inevitabilă, deoarece este vorba de lucruri fundamentale. Deseori însă ea este urmarea diferenţelor de cunoaştere a anumitor subiecte, despre care Biblia spune ... mehrcă noi trebuie să ne îngăduim unii pe alţii cu privire la ele. Desigur este greu să „îngăduim”, deoarece natura noastră se opune să ofere altora libertatea reală în lucrurile în care noi – oricât de sincer am gândi noi – avem convingeri biblice personale ferme.
Teren tare sub picioare (W.J. Hocking)
… sau stai pe nisipuri mişcătoare?
Bibelstellen: 2 Timotei 2.19, Stichwörter: Evanghelie
Asigură-te că ceea ce ai, este de la Dumnezeu. Lasă să fie ancorat cu desăvârşire în sufletul tău aşa ca înaintea lui Dumnezeu, că ceea ce tu crezi şi cu care eşti legat este de la El. Nu-ţi însuşi convingerile ... mehrspirituale ale altora; nici măcar convingerile tatălui tău şi ale mamei tale; ci primeşte-le de la Dumnezeu şi ai dovezi din Scriptură pentru ele.
Laodiceea - Am devenit şi noi bogaţi? (W.J. Hocking)
Apocalipsa 3.14-21
Bibelstellen: Apocalipsa 3.14-21, Stichwörter: Laodiceea; Scrisori deschise
Care au fost simţămintele noastre atunci când am citit cele şapte scrisori? (Apocalipsa 2-3). Nu au spus unii dintre noi, stăpâniţi de mândrie carnală: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, eu nu fac parte din Laodiceea, ... mehrci din Filadelfia”? Nu au spus unii dintre noi în inima lor: „Eu sunt bogat, am bogăţii spirituale, pe care fraţii mei de afară nu le au”?
Der Prophet Zephanja (H.A. Ironside)
Anmerkungen zur Prophezeiung Zephanjas
Artikel: 2, Bibelstellen: Zephanja
Nie mehr straucheln (H.A. Ironside)
Judas 24
Bibelstellen: Judas 24, Stichwörter: Ermutigung
Was immer auch die Schwierigkeiten auf dem Glaubensweg sind – auch wenn sie mit Dornen und Schlingen übersät sind (mit Fallstricken, die Satan sich erdacht hat): Gott vermag, den, der Ihm vertraut, vor dem Straucheln zu bewahren.
Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu (D. Schürmann)
Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16
Bibelstellen: Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16, Stichwörter: Dispensaţionalism; Teologia legământului; Israelul lui Dumnezeu; Adevăratul iudeu; Circumcizie
Ce se înţelege prin „Israelul lui Dumnezeu?” Este aceeaşi grupă ca şi acei „ei” mai dinainte? Împotriva acestui gând vorbeşte faptul, că expresia „Israel” în nici un loc din ... mehrScriptură nu este extinsă la o altă grupă, ci este folosită exclusiv pentru iudeii etnici; chiar şi în cartea Apocalipsa găsim diferenţierea între credincioşii din Israel şi cei dintre naţiuni.
Bild: Daniel-Verlag
Cine este un iudeu adevărat sau Israelul adevărat? (SoundWords)
Romani 9.6-13; Romani 2.9; Galateni 6.16
Bibelstellen: Romani 9.6-13; Romani 2.9; Galateni 6.16, Stichwörter: Adevăratul iudeu; Israelul lui Dumnezeu
Mereu se poate citi sau auzi următoarea interpretare: În Romani 9.6-13 nu este vorba de iudeul sau Israelul în adevăratul sens al cuvântului, ci că din adevăratul Israel face parte şi credinciosul creştin dintre naţiuni. Cu ... mehraceasta este legată şi interpretarea că Biserica a înlocuit pe Israel respectiv, Israel a trecut în Biserică, aşa că Israel nu mai are nici o speranţă că făgăduinţele lor din Vechiul Testament se vor mai împlini vreodată. Conform acestei învăţături, făgăduinţele Vechiului Testament s-au împlinit în Biserică. Vrem să ne ocupăm pe scurt cu această învăţătură şi pentru aceasta cităm din cartea "Der vergessene Reichtum" (tradus: "Bogăţia uitată").
Bild: Daniel-Verlag
Răspuns la întrebarea referitoare la "întâia înviere" (SoundWords)
Apocalipsa 20.4-6; Ioan 5.24,25,28,29; Daniel 12.1-3
Bibelstellen: Apocalipsa 20.4-6; Ioan 5.24,25,28,29; Daniel 12.1-3, Stichwörter: Învierea omului
În Apocalipsa 20.4 sunt amintite trei grupe diferite de sfinţi: 1. „Şi am văzut tronuri, şi ei şedeau pe ele şi li s-a dat să facă judecată.” 2. „…sufletele celor decapitaţi pentru mărturia lui Isus şi ... mehrpentru Cuvântul lui Dumnezeu.” 3. „ … şi aceia care nu se închinaseră fiarei, nici chipului ei şi nu primiseră semnul pe fruntea şi pe mâna lor
Bild: Daniel-Verlag
Sunt mai multe Evanghelii, decât numai una singură? (SoundWords)
Matei 24.14; Faptele apostolilor 20.24; 1 Timotei 1.11; Apocalipsa 14.6,7
Bibelstellen: Matei 24.14; Faptele apostolilor 20.24; 1 Timotei 1.11; Apocalipsa 14.6,7, Stichwörter: Evanghelie; Evanghelia lui Pavel
Scriptura leagă fără să poată fi trecut cu vederea cuvântul „Evanghelie”cu diferite aspecte. În funcţie de adaosul care însoţeşte cuvântul „Evanghelie” sunt accentuate diferite aspecte ale ... mehrmesajului Evangheliei. Să vorbim aici numai despre o-învăţătură-despre-două-Evanghelii este mult prea puţin. Căci s-ar putea nu numai diferenţia „Evanghelia Împărăţiei” (Matei 24.14) de „Evanghelia harului lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 20.24), ci şi de „Evanghelia gloriei lui Hristos” (2 Corinteni 4.4), „Evanghelia gloriei fericitului Dumnezeu” (1 Timotei 1.11) , „Evanghelia păcii” (Efeseni 6.15) sau „Evanghelia veşnică” (Apocalipsa 14.6,7). În afară de aceasta Scriptura vorbeşte şi despre „Evanghelia lui Dumnezeu” (Romani 1.1-4), „Evanghelia lui Hristos” (Filipeni 1.27) precum şi despre „Evanghelia necircumciziei” şi „Evanghelia circumciziei” (Galateni 2.7). Într-un aspect toate aceste „Evanghelii” au ceva comun: ele sunt vestea bună referitoare la o anumită latură a revelaţiei lui Dumnezeu.
Bild: Daniel-Verlag
Vorbeşte Vechiul Testament deja despre starea veşnică? (SoundWords)
Isaia 65.17; 2 Petru 3.13; Apocalipsa 21.1
Bibelstellen: Isaia 65.17; 2 Petru 3.13; Apocalipsa 21.1, Stichwörter: Cer nou şi pământ nou
Întrebare: În Vechiul Testament sunt făgăduite un cer nou şi un pământ nou (Isaia 65.17; 66.22). Se referă 2 Petru 3.13 şi Apocalipsa 21.1 la această făgăduinţă? Şi cum se explică, că potrivit cu Isaia 65.20 pe ... mehrpământul nou va fi evident păcat şi conform cu Apocalipsa 21.4 evident păcat nu va mai fi? Răspuns: Dacă vrem să înţelegem schimbarea profeţită aici de la lucrurile actuale la starea nouă, atunci trebuie să ne gândim, că această schimbare începe cu începutul „zilei Domnului”, dar această schimbare nu se va sfârşi până când această zi va trece în veşnicie (cu privire la „ziua Domnului” vezi § 21). Aceasta înseamnă, că crearea cerului nou şi a pământului nou îşi primeşte startul într-un anumit sens, când Hristos începe domnia în Împărăţia Sa (Împărăţia de o mie de ani). Însă ea va fi terminată abia atunci când Împărăţia de o mie de ani a trecut în starea veşnică. Toate celelalte interpretări, care sunt făcute cu privire la aceste versete, conduc la contradicţii cu alte afirmaţii ale Scripturii.
Bild: Daniel-Verlag
Ce au creştinii a face cu noul legământ? (SoundWords)
Bibelstellen: 2 Corinteni 3; Evrei 8; 10; Ieremia 31, Stichwörter: Legământ (noul); Dispensaţionalism
Unele comunităţi creştine ar răspunde la întrebarea din titlu cu: „totul!” După convingerea lor toate acţiunile lui Dumnezeu au loc pe bază de „legământ” şi fiecare adevăr are a face în vreun fel ... mehroarecare cu legământul, care „de la sine înţeles” ar fi încheiat cu creştinii, respectiv cu Biserica (Adunarea). Alte părtăşii creştine ar răspunde la această întrebare cu: „nimic!”. Potrivit părerii lor noul legământ are a face numai cu Israel. Primilor – celor care după părerea lor Biserica are „totul” a face cu noul legământ – dorim să le spunem: noul legământ cuprinde iertarea păcatelor şi nedreptăţilor precum şi o inimă nouă, pe care este scrisă Legea (Evrei 8.10; 10.16). Însă legământul nou nu are mai mult decât aceasta; niciodată el nu are a face cu intrarea în Sfânta Sfintelor cerească, în prezenţa lui Dumnezeu. Acest loc rămâne rezervat familiei preoţeşti – credincioşilor din Adunare (Biserică). Când la masa Domnului este amintit paharul, atunci el ne este arătat în caractere diferite. Dimensiunea binecuvântării la „paharul binecuvântării” (1 Corinteni 10.16) este mult mai mare decât binecuvântarea la paharul legământului cel nou (1 Corinteni 11.25). „Paharul binecuvântării” cuprinde toată bogăţia harului, care a venit la noi pe baza valorii sângelui lui Hristos, şi prin aceasta include binecuvântări cereşti, care sunt exclusiv privilegiul Bisericii. Cuvântul lui Dumnezeu spune categoric în Romani 9.3-5, că legămintele – şi acestora le aparţine şi noul legământ – aparţin poporului Israel după carne: „… pentru fraţii mei, rudele mele după carne, care sunt israeliţi, ale cărora sunt: înfierea, şi gloria, şi legămintele, şi darea Legii, şi slujba, şi promisiunile, ai cărora sunt părinţii, şi din care, după carne, este Hristosul, care este mai presus de toate, Dumnezeu binecuvântat în veci.” Ultimii – după părerea cărora noul legământ nu are nimic a face cu Biserica – dorim să-i întrebăm: nu a devenit apostolul Pavel şi pentru noi „slujitor al noului legământ” ( 2 Corinteni 3.6)? Nu bem noi la frângerea pâinii – unul din elementele centrale ale vieţii Adunării – potrivit cu 1 Corinteni 11.25, dintr-un pahar, care este „noul legământ în sângele Meu”? Cum atunci noi creştinii credincioşi să nu avem nimic a face cu noul legământ? Prin slujba noului legământ noi putem avea parte de binecuvântarea, că atitudinea lui Dumnezeu faţă de om s-a schimbat radical.
Der Prediger (12) (W.J. Ouweneel)
Prediger 7,23–8,8: Meine Zwischenbilanz
Bibelstellen: Prediger 7; Prediger 8
Alle diese Untersuchungen, die ich hier beschrieben habe, habe ich ausgeführt, um Weisheit zu erwerben, das heißt, um eine weise Antwort zu finden auf die Frage, was der bleibende Wert aller menschlichen Mühe ist. Ich hatte sehr ... mehrdanach verlangt, eine solche Antwort zu finden, doch es ist mir nicht gelungen, längst nicht.
Ce înseamnă ascultarea copiilor faţă de părinţii lor? (W.J. Ouweneel)
Efeseni 6.1-7
Bibelstellen: Efeseni 6.1-7, Stichwörter: Ascultare; Educarea copiilor
Copiii trebuie să fie ascultători „în Domnul”, aşa cum se spune în versetul 1. Aici nu se spune „în Isus” sau „în Hristos”, ci „în Domnul”. Aceasta înseamnă: ... mehrcopiii trebuie să ţină minte, că părinţii lor au autoritate asupra lor, dar că această autoritate este autoritate derivată. Părinţii nu au autoritate în sine, ci autoritatea, pe care o au, au primit-o. Ea este o autoritate dată; ei au primit autoritatea de la Domnul. Şi de aceea copiii trebuie să fie ascultători de părinţi. Ei nu trebuie să fie ascultători de părinţi, pentru că părinţii se dovedesc a fi ei înşişi demni de autoritate. La care desigur părinţii au obligaţia să se comporte aşa fel faţă de copii, ca să le uşureze să fie ascultători de ei; aceasta este obligaţia lor. Însă copilul trebuie desigur să ţină minte că părinţii lui sunt într-o poziţie de autoritate, deoarece Domnul le-a dat această autoritate.
Bild: Daniel-Verlag
Are loc nunta Mielului în cer şi sărbătoarea nunţii pe pământ? (SoundWords)
Apocalipsa 19.7-9
Bibelstellen: Apocalipsa 19.7-9, Stichwörter: Nunta Mielului
Uneori se spune [de exemplu A. G. Fruchtenbaum în "Handbuch für biblische Prophetie", pag. 150] că ceremonia de nuntă va avea loc în cer, şi sărbătoarea nunţii respectiv masa de nuntă va avea loc pe pământ. ... mehrEste corect aceasta?
Gottes unaussprechliche Gabe (H.A. Ironside)
2. Korinther 9,15
Artikel: 3, Bibelstellen: 2. Korinther 9,15, Stichwörter: Gabe (Gottes)
Viele von uns haben während der letzten Wochen oft über Geschenke nachgedacht. Einige von uns haben viel Freude beim Geben empfunden. Andere haben ein Maß an Vergnügen darin gefunden, beschenkt zu werden, aber nicht ... mehrannährend so viel, wie wir wohl erwartet haben. „Geben ist seliger als Nehmen“ ist noch immer wahr, und ich wage zu sagen, dass die glücklichsten Menschen nicht die sind, die am meisten bekommen haben, sondern diejenigen, die am meisten gegeben haben. Das ist besonders dann wahr, wenn deine Geschenke vor allem denen zugute kamen, die in weniger komfortablen Umständen leben als du selbst, und wenn du versucht hast, ihren Bedürfnissen zu dienen, die Häuser der Armen aufzuheitern, ein fröhliches Lächeln auf die Gesichter der Kinder zu bringen und müde und verzweifelte Mütter und Väter aufzumuntern. Es ist eine sehr gesegnete und wundervolle Sache, auf diese Weise Geschenke zu machen.
Gottes unaussprechliche Gabe (3) (H.A. Ironside)
Gottes Gabe annehmen oder ablehnen
Bibelstellen: 2. Korinther 9,15
Was sollte unsere Einstellung gegenüber solch einer Gabe und gegenüber dem Geber sein? Welche Einstellung können wir haben, wenn wir klar denkende Menschen sind, als die, das Geschenk anzunehmen und dem Geber zu danken? Hast du das ... mehrgetan? Hast du das Geschenk angenommen und dem Geber gedankt? Oder bist du dumm genug, zu versuchen, das zu tun, was die arme Frau tat? Bietest du immer noch deine armseligen zwei kleinen Schillinge an, die menschliches Verdienst wert ist?
Învăţături practice din cartea Iov (6)
Mustrări severe
Bibelstellen: Iov 34.1-9, Stichwörter: Iov
Elihu a vorbit despre căile pe care conduce Dumnezeu pe păcătos spre mântuirea sufletului său, şi despre rodul preţios al acestor încercări. El nu aplică aceasta la Iov – ceea ce nu ar fi fost în totul corect -, ci ... mehrlasă aceasta în seama prietenului său, să tragă singur din cele spuse concluziile pentru viaţa şi împrejurările lui. Iov putea acum să se întrebe, dacă nu cumva ţelul lui Dumnezeu cu el era să-i dăruiască o binecuvântare nepieritoare pentru sufletul lui, ca rod al suferinţelor lui.
Învăţături practice din cartea Iov (7)
Un rătăcit este învăţat
Bibelstellen: Iov 34.10-15,31-32, Stichwörter: Iov
Învăţături practice din cartea Iov (8)
Două descoperiri despre Dumnezeu
Bibelstellen: Iov 37.14-16; 38.1, Stichwörter: Iov
Ajungem acum la un punct foarte important, referitor la caracterul cărţii Iov. Dumnezeu Se va revela în continuare şi va face aceasta în „Sfintele Scripturi”, în mod spiritual, aşa că noi, cu toate că nu-L vedem ... mehrpe Dumnezeu, avem voie să cunoaştem gândurile Lui. Scriptura este pentru noi sursa cea mai desăvârşită şi absolut demnă de încredere cu privire la cunoaştere şi înţelegere. Pe lângă aceasta avem, chiar şi astăzi încă, revelarea Lui în natură. Deoarece întreaga creaţie a fost stricată prin păcat (Romani 8.20-22), acestei revelaţii îi lipseşte desăvârşirea minunată şi siguranţa, aşa cum este aceea care ne permite să ne bazăm pe Cuvânt ca pe o stâncă.
Învăţături practice din cartea Iov (9)
Dumnezeu Însuşi dă răspunsul
Bibelstellen: Iov 38, Stichwörter: Iov
De mai multe ori ne-am referit în trecut, că era Dumnezeu Însuşi, Cel care la sfârşitul cărţii Iov dă răspunsul la întrebarea care îi preocupa pe toţi. Dar să observăm, în ce fel face El aceasta. Desigur ... mehrnu aşa, cum din punct de vedere omeneşte ne-am fi aşteptat, că în final El Se amestecă în discuţie, că El arată unde a greşit Iov, unde au greşit prietenii şi în final să dea un răspuns clar formulat la întrebarea capitală a cărţii: De ce suferă copiii lui Dumnezeu în lumea aceasta? Dacă privim chestiunea în felul acesta, trebuie mai degrabă să spunem că rezolvarea nu are loc. Cu regret aceasta a fost făcută şi din partea comentatorilor critici ai Scripturii.
Învăţături practice din cartea Iov (10)
Nici un răspuns la o mie de întrebări
Bibelstellen: Iov 38.2, Stichwörter: Iov
Cine se cunoaşte câtuşi de puţin, simte că nu ni se cuvine să-l condamnăm pe Iov din cauza vorbirii lui revoltate. Înţelegem destul de bine, că prin suferinţa peste măsură de mare, pe care o avea de îndurat, şi-a ... mehrpierdut stăpânirea de sine şi deznădejdea s-a dezlănţuit. „De aceea nu-mi voi mai stăpâni gura; voi vorbi în strâmtorarea duhului meu”, a spus el însuşi (Iov 7.11). Însă acolo unde noi, oameni ca el, ne reţinem să rostim o sentinţă, este bine să cunoaştem gândurile lui Dumnezeu despre semenii noştri. Şi aici la Iov iese la lumină, cât de mult rău a făcut el prin cuvintele lui nestăpânite. Nu simţim noi la citirea în Iov 3.1 că are loc o îndreptare spre rău? Înainte de momentul acesta Iov era un model desăvârşit al liniştii credincioase în căile Domnului. Acest fel de gândire la caracterizat spre onoarea lui Dumnezeu, spre ruşinarea lui satan şi ca model pentru noi, cărora ne este recomandată spre imitare răbdarea lui Iov (Iacov 5.11).
Învăţături practice din cartea Iov (11)
Cine s-ar putea compara cu Dumnezeu?
Bibelstellen: Iov 40; 41, Stichwörter: Iov
Iov trebuia nu numai să cunoască cât de mic era el faţă de Dumnezeu, ci şi să mărturisească, că el a păcătuit; el trebuia să arate căinţă. De aceea Dumnezeu îi aminteşte acum de sentinţa lui temerară faţă de Dumnezeu, ... mehrprin care el voia numai să se îndreptăţească pe sine însuşi: „Vrei tu deci să-Mi desfiinţezi judecata? Vrei să Mă condamni, ca să fii tu drept?” (Iov 40.8). Şi lui Iov i se cere să dovedească că el posedă şi puterea care se cuvine unui judecător moral aşa de sus poziţionat: puterea de a doborî pe cei mândri şi pe păcătoşi (Iov 40.9-14).
Învăţături practice din cartea Iov (12)
O viaţă trăită în harul lui Dumnezeu
Bibelstellen: Iov 42, Stichwörter: Iov
Marea luptă a sufletului, despre care ne-a vorbit cartea Iov, se apropie de sfârşit. Rezolvarea întrebărilor numeroase şi adânc pătrunzătoare în viaţa fiecărui om a fost dată, nu în cuvinte, nu în dogme ... mehrbine demonstrate, ci în inima umilă a celui suferind şi în împotrivitorul însuşi.
Învăţături practice din cartea Iov
Artikel: 12, Bibelstellen: Iov
Gottes unaussprechliche Gabe (2) (H.A. Ironside)
Die Vortrefflichkeit der Gabe
Bibelstellen: 2. Korinther 9
Ich weiß nicht, ob du es jemals bemerkt hast, aber du findest im Neuen Testament viermal dieses Adjektiv „unaussprechlich“. Im Brief von Petrus zum Beispiel lesen wir von „unaussprechlicher und verherrlichter Freude“ ... mehr(1Pet 1,8). Das Wort bedeutet im Urtext buchstäblich „unsagbar“, unsagbare Freude. Wenn du sehr, sehr glücklich bist, kannst du dann Worte finden, um auszudrücken, wie es dir genau geht?
Bild: L. Binder
Cautaţi faţa Mea! (J.A. Trench)
Psalmul 27.1-8; Apocalipsa 22.4; Ioan 17.24
Bibelstellen: Psalmul 27.1-8; Apocalipsa 22.4; Ioan 17.24, Stichwörter: Încurajare
Cât de binecuvântat este faptul, că Domnul Însuşi a devenit „Lumina” noastră. El nu ne este prezentat aşa de des în Vechiul Testament în felul acesta, căci fără revelarea dragostei Lui nu am putea ... mehrsuporta lumina. De aceea aceasta se întâlneşte mai frecvent în Noul Testament. Acela, care a devenit Lumina noastră, care în mod necesar dă pe faţă toată stricăciunea noastră, a devenit şi „mântuirea” noastră, şi noi putem spune: „De cine să mă tem?” Toate frământările inimii noastre îşi găsesc mângâierea în aceasta. „El este tăria vieţii noastre”, aşa că nu trebuie să ne mai temem de vrăjmaş. Noi avem încredere şi îndrăzneală.
Gottes unaussprechliche Gabe (1) (H.A. Ironside)
Der Geber
Bibelstellen: 2. Korinther 9; Johannes 4
Gott ist ein Geber; Er verkauft Menschen nichts. Nimm all die großen Segnungen, an denen wir unsere Freude haben. Wir bekommen sie kostenlos von Gott; wir können sie nicht kaufen. Du kannst die frische Luft, die du atmest, nicht kaufen; ... mehrdu kannst das Wasser aus dem plätschernden Bach nicht kaufen. Ja, Menschen können es in Flaschen füllen und verkaufen, aber Gott gibt es kostenlos. All die Segnungen, die Er über die Menschen ausgießt, sind „ohne Geld und ohne Kaufpreis“, und die große Gabe, von der wir hier sprechen, ist der Ausdruck seiner unendlichen Liebe.
In welche Gemeinde soll ich gehen? (4) (SoundWords)
Beantwortung von Spezialfragen
In diesem letzten Teil möchten wir noch einige Spezialfragen beantworten, die besonders für jene interessant sein dürften, die sich der sogenannten Brüderbewegung zugehörig fühlen.
Die Textgrundlage des Neuen Testaments (15) (M. Arhelger)
Anhang 6: Vermeintliche Widersprüche im Nestle-Aland-Text
In den letzten Jahren erfolgten vermehrt Angriffe von Mehrheitstext- und Textus-Receptus-Befürwortern gegen den Nestle-Aland-Text. Viele dieser Angriffe sind plakativ abgefasst und argumentieren mehr emotional als sachlich, z.B. indem lange ... mehrListen erstellt werden, wo angeblich Worte oder Versteile im Nestle-Aland-Text weggelassen worden seien. Für Laien sind solche Listen nur schwer zu durchschauen, weil man eine gewisse Grundkenntnis über den griechischen Grundtext und Textkritik benötigt, um die einschlägigen Werke benutzen zu können. Ohne intensive Prüfung werden Lesarten des Nestle-Aland-Textes als unbiblisch oder widersprüchlich verworfen und daraus vorschnell pauschal die Minderwertigkeit des Nestle-Aland-Textes gefolgert. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, einige Stellen genauer unter die Lupe zu nehmen, die in diesem Zusammenhang immer wieder als angebliche „Widersprüche“ oder „Fehler“ im Nestle-Aland-Text genannt werden.
In welche Gemeinde soll ich gehen? (SoundWords)
Artikel: 4, Stichwörter: Gemeinde: Zusammenkünfte; Örtliche Gemeinde
Es gab wohl noch nie eine Zeit, in der der „Markt“ an Gemeinden größer war als heute. Mit der Fülle der Auswahl steigt aber auch die Schwierigkeit bei der Frage: Wo soll ich eigentlich am Sonntag hingehen? Ich mag ja gute ... mehrMusik, liebe schönen Gesang; dann käme eigentlich Gemeinde A in Frage, denn dort gibt es gute Choraktivitäten und im „Gottesdienst“ spielt eine Band. Aber für meine Kinder wäre vielleicht doch Gemeinde B besser, weil es da eine gute Kinder- und Jugendarbeit gibt; da sind die Kinder einfach besser versorgt. Aber eigentlich finde ich die Predigten in Gemeinde C so gut; das habe ich bei A und B nicht. Soll ich nicht vielleicht doch besser nach C gehen? – Hast du dir aber auch einmal die Frage gestellt, ob deine Auswahlkriterien richtig sind? Vielleicht sagst du: Ich habe mich bereits lange entschieden und gehe seit langem in Gemeinde D. Doch dann auch an dich die Frage: Was waren deine Auswahlkriterien? Haben diese Kriterien auch vor deinem Herrn Bestand?
Bild: Beröa-Verlag
Urim şi Tumim (T. Oliver)
Exodul 28.29
Bibelstellen: Exodul 28.29, Stichwörter: Urim şi Tumim
Aaron putea suplini poporul numai într-o mod foarte slab. În realitate erau numai numele seminţiilor, nu al fiecărui mădular, din care constau acestea, gravate pe pietrele pieptarului său şi pe umerari. El avea numai o cunoaştere ... mehrfoarte redusă a nevoilor şi încercărilor lor. El nu iubea pe fiecare în parte din această mulţime mare. Însă aceste lucruri reprezintă în mod foarte frumos activitatea Altuia, care va veni şi care acum este la dreapta lui Dumnezeu ca Reprezentant al nostru pe deplin suficient: Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, Isus.