A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor? (R.A. Huebner)

Aspecte ale ispăşirii

Locuri din Biblie: 2 Corinteni 5.14-15     Cuvinte cheie: Ispăşire

Hristos a murit pentru toţi, deci noi spunem: El a murit pentru noi. „Noi” este o parte dintr-o grupă mai mare, care în pasajul acesta este numită „toţi”. „Noi” este o submulţime din ... mai mult„toţi”. Dacă eu spun: Hristos a murit pentru mine, aceasta însă nu înseamnă neapărat că El nu a murit pentru toţi. În cazul acesta Scriptura învaţă categoric, că El a murit pentru toţi. Moartea lui pentru (din cauza sau în favoarea) toţi stă în legătură cu aspectul ispăşirii făcute pentru lume.

Binecuvântarea înșesită de la sfârşitul celei de-a 70-a săptămână-an (R.A. Huebner)

Daniel 9.24

Locuri din Biblie: Daniel 9     Cuvinte cheie: Săptămâni-an, 70; Intercalarea Bisericii; Dispensaţionalism; Teologia legământului

Interpretarea tradiţională a expresiei „încetarea fărădelegii” este aceea că această expresie se referă la împăcarea care a avut loc, aşa cum se crede, la mijlocul celei de-a şaptezecea săptămână. Pe de ... mai multaltă parte P. Mauro gândeşte că Matei 23.32 „este o explicaţie, că venise ceasul pentru terminarea fărădelegii”, adică să răstignească pe Domnul. Ambele afirmaţii arată că nu se cunosc afirmaţiile Scripturii. Au fost stabilite şaptezeci de săptămâni „pentru încetarea fărădelegii”. De fapt fraţii noştri spun: Nu, nu este aşa! Au fost necesare şaizeci şi nouă şi jumătate de săptămâni pentru a pune capăt fărădelegii. Eu cred că sunt necesare şaptezeci de săptămâni, deoarece Scriptura spune categoric aceasta (Daniel 9.24). Aceasta este valabil şi pentru celelalte afirmaţii ale ei, care de asemenea au nevoie de şaptezeci de săptămâni. Să mergem la o altă combatere a acestor rătăciri, şi anume că după răstignire fărădelegea poporului lui Daniel a continuat.

Evanghelia lui Pavel (R.A. Huebner)

Introducere

Locuri din Biblie: Romani 2.16; 16.25; 2 Timotei 2.8     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Pentru mulţi va fi o surpriză, dacă află că – în ceea ce priveşte dimensiunea mare a Evangheliei – chiar şi în părerile multor credincioşi a pătruns decăderea. Vorbind în general, păreri şi interpretări cu ... mai multlipsuri, nedesăvârşite cu privire la Evanghelie au efecte şi asupra vieţii spirituale a acelora cărora le este predicată. Cât de bine este, dacă toţi, cei care încearcă să slujească Domnului, o fac cu dorinţa ca slujba lor să fie confirmată de Domnul!

Evanghelia lui Pavel (R.A. Huebner)

Serie de articole

Articole: 8     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Evanghelia lui Pavel (1) (R.A. Huebner)

Evanghelia care a fost propovăduită înainte de răstignirea lui Isus

Locuri din Biblie: Matei 4.17; Luca 16.16; Marcu 1.14     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Creştinul care afirmă – şi oricât de învăţat ar fi el -, că este numai o singură veste bună, o singură Evanghelie, arată o lipsă fundamentală referitoare la înţelegerea căilor lui Dumnezeu. El nu cunoaşte ... mai multadevărul dispensaţional; şi probabil el este mai mult decât aceasta – poate fi, că el respinge conştient adevărul dispensaţional.

Evanghelia lui Pavel (2) (R.A. Huebner)

Misiunea dată în evanghelia după Matei 28

Locuri din Biblie: Matei 28.19-20     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

O parte importantă a misiunii este făgăduinţa lui Hristos: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Expresia „sfârşitul veacului” este o expresie specifică, care se ... mai multreferă la o perioadă de timp foarte specială, care este definită în Matei 13.39-43. Acolo este timpul în care îngerii vor ieşi şi vor scoate din Împărăţia cerurilor toate pricinile de poticnire şi pe toţi care practică nelegiuirea. Este clar, că aceasta nu se referă la timpul actual al harului, ci la o perioadă de timp de după răpire, care pregăteşte etapa de instituire a Împărăţiei de o mie de ani pe pământ. Perioada de timp la care se referă Matei 28 urmează clar după ziua harului, când Dumnezeu va relua acţiunea Sa cu vechiul popor ca naţiune.

Evanghelia lui Pavel (3) (R.A. Huebner)

Misiunea încredinţată celor doisprezece

Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 1.15-22     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Care era misiunea celor doisprezece? Te rog să citeşti Faptele apostolilor 1.15-22.

Evanghelia lui Pavel (4) (R.A. Huebner)

Misiunea lui Pavel

Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 9.15; 16; 26.14-19; Galateni 1.11-24; Efeseni 3.1-13     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Nu este fără importanţă, că Dumnezeu l-a mântuit pe Pavel atunci când el era într-o călătorie de îndepărtare de Ierusalim. Nu numai că el nu era în Ierusalim, atunci când Domnul l-a mântuit; ci el ... mai multse îndepărta de Ierusalim. De ce?

Evanghelia lui Pavel (5) (R.A. Huebner)

Evanghelia gloriei şi a harului

Locuri din Biblie: Ioan 13.31-32; Ioan 17.4; 19.34     Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Evanghelia gloriei are două aspecte, şi unul este completarea celuilalt. Pavel vorbeşte mereu despre „Evanghelia mea”, şi în 1 Timotei 1.11 el vorbeşte despre ea ca fiind „Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu”. ... mai multEvanghelia slavei lui Dumnezeu este vestea bună că Dumnezeu a fost pe deplin glorificat!

Evanghelia lui Pavel (6) (R.A. Huebner)

Atacul lui satan asupra Evangheliei slavei lui Hristos

Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel

Unul din punctele de atac deosebit ale lui satan este, „să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4.4). Vai, câtă perfidie arată satan cu acest atac! De ce atacă ... mai multel tocmai acest punct? Dacă îi reuşeşte acest atac, atunci întunecă strălucirea. Gloria lui Hristos este măsura glorificării lui Dumnezeu şi întunecarea acestei strălucirii a gloriei lui Hristos înseamnă că şi cealaltă glorie este întunecată.

Evanghelia lui Pavel (7) (R.A. Huebner)

Expresii care conţin cuvântul „Evanghelie”

Cuvinte cheie: Evanghelie

Locul lui Hristos este şi locul nostru (R.A. Huebner)

Efeseni 1-3

Locuri din Biblie: Efeseni 1; Efeseni 2; Efeseni 3     Cuvinte cheie: Teologia legământului; Dispensaţionalism

Duhul Sfânt venise într-adevăr deja la Rusalii de la Omul glorificat în cer, însă nu era descoperit totul cu privire la ce conţinea această venire. Dumnezeu a prevăzut pentru aceasta un moment special. Acest moment era ... mai multperioada de lucrare a apostolului Pavel. Prin el trebuia să fie revelată toată plinătatea a ceea ce a adus cu sine venirea Duhului. Împuternicirea lui în poziţia apostolică a venit de la acel Om glorificat acolo sus în cer. Ea a urmat după lepădarea mărturiei lui Ştefan. Pavel a fost rânduit să prezinte adevărurile referitoare la locurile cereşti (Efeseni) şi ne spune că noi suntem aşezaţi în locurile cereşti în Hristos Isus (Efeseni 2.6). Aceasta ne spune ceva despre poziţia noastră înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem aşezaţi în locuri pământeşti, aşa cum va fi poporul Israel mântuit (Ezechiel 20.33-38; Romani 11.26; Isaia 60.21), când Hristos va Domni înaintea bătrânilor săi în glorie (Isaia 24.23).

Părtăşia în slujire (R.A. Huebner)

Care sunt limitele slujirii împreună?

Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul; Părtăşia: unii cu alţii; Vase de aur/argint; Evanghelia lui Pavel

Cine se preocupă serios cu întrebarea cu cine poate el practica în comun slujirea în Evanghelie, cu plăcere se va osteni să citească acest articol lung, dar foarte important, referitor la această temă. Consecinţele ar putea ... mai multpărea foarte severe pentru unii, dar „dacă cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu, va cunoaşte despre învăţătura aceasta, dacă este de la Dumnezeu” (Ioan 7.17).

Sfinţenia iertării (R.A. Huebner)

Locuri din Biblie: Luca 17.3     Cuvinte cheie: Sfinţenia, sfinţirea; Iertare

În anul 1974 preşedintele Ford a acordat o amnistie fostului preşedinte R. M. Nixon, şi în acest context s-a referit la Numele lui Dumnezeu cu privire la principiul iertării. Un articol dintr-o revistă mondenă cu circulaţie ... mai multnaţională a spus, că din cauza referirii la Dumnezeu în legătură cu iertarea nu trebuie uitat că, privit istoric, iudaismul şi creştinismul totdeauna au prevăzut că iertarea ar trebui să fie precedată de căinţă. Desigur R. M. Nixon nu a recunoscut cu adevărat nici o comportare greşită, cel mult probabil o lipsă de discreţie. (Noi nu judecăm, dacă el a făcut sau nu ceva fals. Aceasta nu ne interesează aici.)

Imagine: L. Binder
Sfinţenia păcii (R.A. Huebner)

… şi a celui care face pace

Locuri din Biblie: Iacov 3.17; Marcu 9.50     Cuvinte cheie: Sfinţenia, sfinţirea; Iertare

Dacă lipseşte curăţia nu este o surpriză dacă se duce lipsă şi de pacea divină. Dacă lipseşte sarea, nu trebuie să fie o surpriză că pacea divină între unul şi altul de asemenea lipseşte. Sarea simbolizează caracterul ... mai multconservativ al despărţirii de rău şi puneri deoparte pentru Domnul. De ce să ne aşteptăm la pacea divină, dacă noi ignorăm metodele lui Dumnezeu pentru a dobândi pacea?

Sunt credincioşii Vechiului Testament copii ai lui Dumnezeu? (R.A. Huebner)

Ioan 11.52,53; 1.12; Romani 9.7,8; Galateni 4.1-7

Locuri din Biblie: Ioan 11.52,53; 1.12; Romani 9.7,8; Galateni 4.1-7     Cuvinte cheie: Copiii lui Dumnezeu; Dispensaţionalism; Filiaţiune

În acest articol scurt sunt citate unele pasaje din Biblie care arată clar că credincioşii Vechiului Testament sunt copii ai lui Dumnezeu.

Unele gânduri scurte referitoare la slujba în Adunare (R.A. Huebner)

Mesagerul Domnului şi mesajul Domnului

Articole: 3     Cuvinte cheie: Vestirea Cuvântului; Predică; Biserica: Misiune/Slujire; Slujbă/serviciu

Fiecare credincios are unul sau mai multe daruri (1 Corinteni 12). Şi dacă acestea sunt folosite este un câştig pentru serviciul creştin (serviciul divin). Unii au darul de a vesti public Cuvântul lui Dumnezeu, dar mulţi nu au darul ... mai multacesta. Noi nu avem voie să trecem peste ceea ce ni s-a dat (Romani 12.3-8), atât cu privire la măsura darului cât şi cu privire la faptul că noi am proceda aşa ca şi cum am avea ceva, dar de fapt nu avem.

Unele gânduri scurte referitoare la slujba în Adunare (1) (R.A. Huebner)

Mesagerul Domnului

Cuvinte cheie: Slujbă/serviciu; Predică; Vestirea Cuvântului; Biserica: Misiune/Slujire

Fiecare credincios are unul sau mai multe daruri (1 Corinteni 12). Şi dacă acestea sunt folosite este un câştig pentru serviciul creştin (serviciul divin). Unii au darul de a vesti public Cuvântul lui Dumnezeu, dar mulţi nu au darul ... mai multacesta. Noi nu avem voie să trecem peste ceea ce ni s-a dat (Romani 12.3-8), atât cu privire la măsura darului cât şi cu privire la faptul că noi am proceda aşa ca şi cum am avea ceva, dar de fapt nu avem.

Unele gânduri scurte referitoare la slujba în Adunare (2) (R.A. Huebner)

Mesajul Domnului

Cuvinte cheie: Vestirea Cuvântului; Predică; Biserica: Misiune/Slujire; Slujbă/serviciu

Cu regret sunt creştini credincioşi care nu vor să audă de slujirea corectivă, care cercetează conştiinţa. Şi alţii, care predică Cuvântul, sunt de părere că cel mai bine este „să predici pe Hristos” (compară cu: ... mai mult„predică Cuvântul”) şi dragostea Lui – presupunând că aceasta este suficient pentru nevoi [ale credincioşilor]. Eu cred că Scriptura, dacă o cercetăm sub aspectul slujirii, nu sprijină un astfel mod de a vedea lucrurile. Este important să cunoaştem gândurile lui Dumnezeu la felul cum trebuie să întâmpinăm nevoile şi starea credincioşilor, căci altfel Dumnezeu nu primeşte onoarea care I se cuvine, şi decăderea, care a devenit deja evidentă pretutindeni, va înainta tot mai mult.

Unele gânduri scurte referitoare la slujba în Adunare (3) (R.A. Huebner)

Anexe

Cuvinte cheie: Vestirea Cuvântului; Predică; Slujbă/serviciu

„Nu fi prea drept” (R.A. Huebner)

Eclesiastul 7.16,17

Locuri din Biblie: Eclesiastul 7.16,17     Cuvinte cheie: Locuri biblice grele; Separare/Punere deoparte

Acesta este unul dintre acele texte care sunt scoase din context și folosite cu un anumit scop. Care este scopul? Când un frate îmi spune că nu vrea să facă un anumit lucru sau că își dorește foarte mult să facă un anumit ... mai multlucru, este posibil să văd vârful sabiei îndreptat spre gândurile mele și spre dorințele inimii mele și să cad atunci pentru o clipă în ispita de a folosi într-un mod rușinos acest pasaj din Scriptură și să-i spun: „Nu fi prea drept”. Ah, da, într-adevăr, astfel de creaturi suntem noi. Ar trebui să fie de la sine înțeles pentru copilul lui Dumnezeu, căci el posedă Duhul Sfânt, că îndemnul „Fi drept, dar nu fi prea drept” nu poate fi o poruncă a lui Dumnezeu. Nu ți se pare un gând foarte ciudat?

„Primiţi Duh Sfânt!” (R.A. Huebner)

Ce este viaţa de înviere?

Locuri din Biblie: Ioan 20.22     Cuvinte cheie: Duhul Sfânt: natura; Învierea lui Isus; Viaţa veşnică

„Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a spus: «Primiţi Duh Sfânt!»” (Ioan 20.22). Mulţi au gândit, că ucenicii ar fi primit acolo pe Duhul Sfânt. Nu, înainte de Faptele apostolilor ... mai mult2 Duhul Sfânt nu era încă pe pământ în Persoană. Domnul Isus a insuflat atunci în ucenici viaţa Sa în înviere şi prin aceasta i-a aşezat de partea cealaltă a morţii şi a întregii puteri a morţii. El le dă propria Sa viaţă, viaţa în înviere, şi spune: „Primiţi Duh Sfânt!” De ce El o numeşte „Duh Sfânt”, dacă nu era Persoana însăşi? În viaţa nouă, în viaţa de înviere a Domnului, pe care o posedă creştinul adevărat, Duhul Sfânt este puterea care lucrează totul, aşa că această viaţă este caracterizată prin Duhul lui Dumnezeu. Drept urmare aici este valabil cuvântul Domnului: „Ce este născut din Duhul este duh” (Ioan 3.6).