Evanghelia lui Pavel (6)
Atacul lui satan asupra Evangheliei slavei lui Hristos

Roy A. Huebner

© SoundWords, Online începând de la: 10.09.2018, Actualizat: 10.09.2018

Unul din punctele de atac deosebit ale lui satan este, „să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4.4). Vai, câtă perfidie arată satan cu acest atac! De ce atacă el tocmai acest punct? Dacă îi reuşeşte acest atac, atunci întunecă strălucirea. Gloria lui Hristos este măsura glorificării lui Dumnezeu şi întunecarea acestei strălucirii a gloriei lui Hristos înseamnă că şi cealaltă glorie este întunecată. Prin aceasta este întunecată corespunzător şi dimensiunea harului lui Dumnezeu, aşa cum ea este percepută în suflet, şi totul slăbeşte aşa de mult că se limitează numai la satisfacerea nevoilor omului, oricât de binecuvântată ar fi în sine această satisfacere a nevoilor. Dar Evanghelia este mult mai mult decât satisfacerea nevoilor omului, şi este ţelul vrăjmaşului să împiedice strălucirea veştii bune despre gloria lui Hristos, pentru ca ea să nu strălucească pentru cei pierduţi. Când predicăm aceste lucruri, atunci întâmpinăm pe vrăjmaş tocmai acolo unde lupta este cea mai grea. El ştie foarte bine de ce el atacă în mod deosebit acest adevăr. Şti şi tu?

Cineva a spus:

În toate timpurile a fost bine cunoscuta strategie a vrăjmaşului – dacă nu poate împiedica propovăduirea adevărului divin -, să faciliteze o anumită parte a adevărului în detrimentul şi spre neglijarea unei alte părţi mult mai mari şi mai importante a adevărului. Prin aceasta el poate limita atenţia credincioşilor la lucruri de rangul doi – oricât de preţioase ar fi chiar şi aceste lucruri în sine -, pentru ca adevăruri care au importanţă mai mare şi mai profundă să se piardă din vedere sau cel puţin să treacă pe planul al doilea.

N. Darby a constat pe drept, că

… dacă te preocupi exclusiv de felul cum poţi satisface nevoile păcătosului – oricât de reale ar fi ele şi oricât aceasta ar revela dragostea lui Dumnezeu, şi aceasta este totdeauna de preţ pentru suflet -, se pune totuşi o bază îngustă pentru creşterea spirituală. (Letters of J. N. Darby, vol. 3, pag. 445)

„Predica de trezire” şi vestirea Evangheliei în general este caracterizată prin aceea că ele „satisfac nevoile păcătosului şi revelează dragostea lui Dumnezeu”. Vestea bună este prezentată ca „ieşire în caz de pericol din iad” sau ca ceva care oferă „împlinirea vieţii”, în loc ca mai degrabă Dumnezeu să fie glorificat pe deplin. Fraţii noştri preaiubiţi şi scumpi din generaţia trecută au văzut decăderea în caracterul vestirii Evangheliei (în mod deosebit în creştinismul evanghelic) şi au scris atenţionări în privinţa aceasta. Vom face bine să ţinem seama de aceste cuvinte, cum ar fi:

Eu cred că Persoana Domnului a pierdut locul de onoare – cel puţin în predica de trezire spirituală -, pe care El ar trebui să-l aibă, şi aceasta face ca predica, cu toate că fără îndoială ea este deseori binecuvântată, să aibă lipsuri mari. Mântuirea prin dragostea lui Dumnezeu faţă de păcătoşi – desigur un adevăr binecuvântat – este predicată mai mult decât Hristos. (J. N. Darby în The Bible Treasury, vol. 11, pag. 93)

… „să mergi în cer” – o expresie în neconcordanţă cu Scriptura – a înlocuit în gândurile evanghelicale venirea Domnului şi învierea. (J. N. Darby în The Bible Treasury, vol. 11, pag. 93)

Pentru ca nimeni să nu mă înţeleagă greşit, vreau să spun încă o dată clar, că eu nu pledez să se renunţe la predica despre ce are nevoie omul, despre mijloacele de mântuire al lui Dumnezeu, despre pocăinţă, şi aşa mai departe. Evanghelia lui Pavel include toate aceste lucruri, dar ea nu se opreşte aici. Aceasta este exprimat foarte clar în cele ce urmează:

Cine ştie că el a fost salvat pentru cer, acela predică siguranţă. Cine ştie că harul lui Dumnezeu i-a iertat păcatele, acela predică iertarea. Cine se bucură de pace, predică pacea. Şi cine ştie că Hristos locuieşte prin credinţă în inima lui – Hristos, aşa cum este El, Hristos, nădejdea slavei -, predică siguranţă, iertare, pace, dar toate marcate de cunoaşterea personală a lui Hristos. Ce este mic nu include ce este mare, dar ce este mare include ce este mic. (H. F. Witherby în Fodd for the Flock, vol. 2, pag. 100-101)

Astfel vrem să ne încurajăm inimile, să învăţăm să preţuim mai mult pe Hristos! Vrem să-L rugăm, ca El să ne facă capabili să facem cunoscut Persoana Sa, lucrarea Sa, slava Sa şi glorificarea lui Dumnezeu şi harul. Nu vrem să facem nimic care în vreun fel oarecare să împiedice să strălucească „lumina Evangheliei slavei lui Hristos”.

Partea anterioară Partea următoare


Tradus de la: Das Evangelium des Paulus (6)

Titlul original: Paul’s Gospel: The Gospel of the Glory and Grace

Present Truth Publishers, 1972

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen