Echilibru spiritual

William Kelly

© SoundWords, Online începând de la: 21.09.2018, Actualizat: 21.09.2018

Fariseismul pentru creştini este la fel de temut cum a fost atunci pentru iudei. Adevărul, care ne-a fost făcut cunoscut, depăşeşte cu mult ceea ce au primit iudeii, şi cu toate acestea separarea creştină este mai mult una lăuntrică, în timp ce separarea izraeliţilor consta mai ales în forme exterioare. Cu toate acestea creştinul este permanent în pericol să privească ca fiind suficientă pentru Dumnezeu o separare, care constă într-un anumit număr de renunţări şi interdicţii, în străduinţa de a fi altfel decât ceilalţi, într-un duh de îngâmfare, în loc să realizeze o separare în adevăr şi dragoste în puterea Duhului Sfânt printre aceia care sunt devotaţi Domnului. Cine nu veghează în privinţa aceasta, cade uşor pradă pericolului de autoînşelare, prin aceea că el – chiar dacă fără să-şi dea seama – năzuieşte să instaureze ceva care este total opus gândurilor lui Hristos: sectarism adevărat.

Cum păstrează Duhul Sfânt pe credincioşi, pentru ca separarea lor să rămână sfântă, dar să poarte totuşi amprenta harului lui Dumnezeu şi nu a aroganţei omeneşti? El dă naştere în ei la „cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii”. Nu este vorba numai de a te ruga tot timpul şi să nu oboseşti în a te ruga; şi nici să te rogi exclusiv pentru copiii lui Dumnezeu şi între ei în mod deosebit pentru aceia cu care ne ştim legaţi în mărturia pentru Domnul. În 1 Timotei 2.1 găsim mai degrabă un îndemn la rugăciune pe baza largă a relaţiilor lui Dumnezeu faţă de omenirea întreagă. Credincioşii trebuie să respecte aceste îndrumări, dacă vor să nu fie neascultători de adevăr. Evanghelia însăşi, prin care noi am fost mântuiţi, ar trebui să ne aducă permanent aceasta în amintire. Dacă Biserica în unirea ei cu Hristos sau mai mult chiar, dacă Hristos în unirea Sa cu Biserica este revelarea deosebită a planurilor lui Dumnezeu, cu nimic mai puţin Evanghelia prezintă revelarea permanentă a harului lui Dumnezeu faţă de lume.

Credincioşii, care cunosc aceste două laturi ale adevărului, sunt răspunzători pentru o mărturie adevărată atât cu privire la o latură cât şi cu privire la cealaltă latură. Practica arată mereu, că accentuarea excesivă într-o direcţie conduce nu numai la pierderea din vedere a celeilalte părţi, ci şi la stricarea laturii care se practică. Căci Hristos este adevărul. Nici Evanghelia în adevărurile mântuirii pentru păcătos, pe care ea le are, şi nici Adunarea (Biserica) nu îşi pot revendica dreptul exclusiv la dragostea noastră, ci ambele au simultan dreptul la această dragoste. Noi suntem chemaţi să fim martori ai adevărului, ca unii care nu au fost sfinţiţi numai printr-o latură sau alta a adevărului, ci prin adevărul întreg (Ioan 17.17).

Unilateralitatea a fost dintotdeauna un pericol, şi ea este şi astăzi. Credincioşii, ca de asemenea toţi oamenii, ar trebui să fie primitori ai adevărului întreg. S-ar putea să pară foarte spiritual să alegi o poziţie extremă şi să ţii cu tărie la ea. Unii îşi pot imagina că în „Adunare” trăiesc într-un fel de sferă cerească. Altora ar putea să le fie de dorit contrariul, să se descotorosească de această întrebare referitoare la Adunare, care foarte des a fost prilej de înfumurare, dacă nu chiar de gelozie şi ceartă. Da, s-ar putea ca în astfel de împrejurări şi având în vedere decăderea actuală din creştinătate să pară de dorit ca toată energia să fie dirijată spre vestea bună care păzeşte sufletele de judecată şi conduce la Dumnezeu. Dar aceasta ar însemna să părăseşti cercul cel mai strâmt a ceea ce Hristos iubeşte şi preţuieşte. Singura atitudine corectă, sfântă şi fidelă constă în a păstra tot ce este preţios în ochii Săi: pe de o parte să iubeşti Adunarea, cu tot ce se referă la ea, şi pe de altă parte să mergi la omenirea toată cu harul pe care îl răspândeşte lumina unui Dumnezeu-Mântuitor.


Tradus de la: Geistliche Ausgewogenheit

Titlul original: „Geistliche Ausgewogenheit“
din Ermunterung und Ermahnung, 2000, pag. 273–276

Traducere: Ion Simionescu


Nota redacţiei:

Redacţia SoundWords este răspunzătoare pentru publicarea articolului de mai sus. Aceasta nu înseamnă că neapărat ea este de acord cu toate celelalte gânduri ale autorului publicate (desigur cu excepţia articolelor publicate de redacţie) şi doreşte să atragă atenţia, să se ţină seama de toate gândurile şi practicile autorului, pe care el le face cunoscut în alte locuri. „Cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun” (1 Tesaloniceni 5.21).

Bibeltexte im Artikel anzeigen