Cuvânt cheie: Învierea lui Isus

29 Rezultate
Auf dem Weg nach Emmaus (W.J. Ouweneel)
Lukas 24
Locuri din Biblie: Lukas 24, Cuvinte cheie: Emmaus; Auferstehung Jesu
Alle vier Evangelien enden mit dem Bericht über die Auferstehung des Herrn Jesus. Es ist uns ja auch sicherlich bekannt, dass jeder dies auf eine besondere Weise tut. Jeder der vier Evangelisten berichtet uns die Auferstehung in dem speziellen ... mai multCharakter des ganzen Evangeliums, welches er aufschrieb. Es ist also der gleiche Charakter, in welchem auch der Herr Jesus selbst in dem jeweiligen Evangelium vorgestellt wird. Bei Lukas ist das nun der Herr Jesus, als der, der hier auf der Erde Gottes Gnade und Erbarmen offenbart.
Caracterul şi puterea învierii lui Hristos (W.T. Turpin)
Faptele apostolilor 3.13-16; 4.1-2; Filipeni 3.7-11
Locuri din Biblie: Faptele apostolilor 3.13-16; 4.1-2; Filipeni 3.7-11, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
Articolul acesta se preocupă cu „Caracterul şi puterea învierii Domnului Isus Hristos”. Ambele le găsim prezentate în epistola către Filipeni. Învierea dintre morţi era o înviere cu un caracter deosebit. Am ... mai multvăzut realitatea învierii şi ultima dată am văzut roadele învierii, şi este cu adevărat foarte important să privim diferitele aspecte, care sunt în legătură cu învierea. Sunt realmente multe aspecte frumoase şi diferite, care sunt legate cu învierea.
Ce înseamnă învierea? (J.B. Stoney)
Ioan 20.1-20
Locuri din Biblie: Ioan 20.1-20, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
Doresc cu plăcere cu ajutorul Domnului să studiez împreună cu voi în aceste prelegeri ceea ce eu doresc să numesc cu plăcere „mărturia finală”. Este vorba de felul cum noi suntem pregătiţi pentru venirea Domnului. ... mai multBiserica ca „sfeşnic” a eşuat complet. Vedem în adunarea din Efes că ea „a părăsit dragostea dintâi” şi o ameninţa luarea sfeşnicului din locul lui. Sfeşnic înseamnă că pe pământul acesta se răspândeşte lumină din Biserică. Când apoi în Tiatira lucrurile devin şi mai grave, nu mai este vorba de sfeşnic, ci se spune: „Îi voi da luceafărul de dimineaţă” (Apocalipsa 2.28). Noi ar trebui să fim caracterizaţi numai prin aceea, că avem privirea îndreptată spre venirea Domnului. Luceafărul de dimineaţă anunţă venirea zilei. Oricine este familiarizat cu observarea luceafărului de dimineaţă ştie că în curând va veni ziua, dacă răsare luceafărul de dimineaţă. Însă nu este ziua însăşi, ci numai venirea zilei. De aceea Petru spune: „… şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre” (2 Petru 1.19).
Imagine: SoundWords
Dacă Hristos n-a înviat … (D.R. Reid)
1 Corinteni 15.12-20
Locuri din Biblie: 1 Corinteni 15.12-20, Cuvinte cheie: Apologetic; Învierea omului; Învierea lui Isus
Paştele este o caracteristică unică în felul ei a creştinismului. Şi anume nu pentru că în această duminică mai mulţi „creştini” merg la biserică, decât de obicei, ci pentru că la paşte sărbătorim ... mai multînvierea lui Isus Hristos. Credinţa creştină învaţă că Întemeietorul ei trăieşte şi astăzi! Nici o altă religie din lume nu îşi revendică o astfel de pretenţie. Alte religii afirmă probabil că „duhul” întemeietorului lor trăieşte în învăţăturile lor religioase, dar creştinismul afirmă că întemeietorul lui, Isus Hristos, trăieşte astăzi – şi anume, în trup!
Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus aus den Toten (W.T. Turpin)
Drei Vorträge aus dem Jahr 1886
Articole: 3, Cuvinte cheie: Auferstehung Jesu
El a înviat cu adevărat (W. Mücher)
Locuri din Biblie: Matei 24; Marcu 16; Luca 24; Ioan 20, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
Învierea Domnului Isus este unul din fundamentele tari ale credinţei creştine. Numai credinţa într-un Domn mort şi înviat deschide omului calea spre mântuire şi glorie veşnică. Învierea în sine a Domnului ... mai multIsus nu o găsim descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu – cum ar putea fi posibil aceasta -, însă faptele şi împrejurările însoţitoare sunt desigur făcute cunoscut.
El trăieşte! (D.R. Reid)
Geneza 37.18-20; 45.3-5
Locuri din Biblie: Geneza 37.18-20; 45.3-5, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
Multe evenimente din Vechiul Testament prezintă învăţătura Noului Testament. Ele sunt imagini grăitoare ale adevărului spiritual, care a fost dezvăluit cu venirea lui Hristos. În 1 Corinteni 10.11 citim: „Şi toate acestea ... mai multli se întâmplau ca pilde”. „Toate acestea” se referă la evenimentele de care a avut parte poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament în timpul lungii lor călătorii din Egipt spre ţara făgăduită. Cuvântul „pildă” este cuvântul grecesc tupos, care înseamnă de fapt „imagine”. Tipurile vechi-testamentale sunt pentru noi imagini spirituale ale adevărului nou-testamental.
Er ist wahrhaftig auferstanden (W. Mücher)
Die Berichte aus den vier Evangelien
Cuvinte cheie: Auferstehung Jesu
Die Auferstehung des Herrn Jesus ist eins der festen Fundamente des christlichen Glaubens. Nur der Glaube an einen gestorbenen und auferstandenen Herrn öffnet Menschen den Weg zur Errettung und zur ewigen Herrlichkeit. Die Auferstehung des ... mai multHerrn Jesus selbst finden wir nicht beschrieben in Gottes Wort – wie sollte das auch möglich sein –, aber die Tatsache und auch die Begleitumstände werden sehr wohl mitgeteilt.
Er lebt! (D.R. Reid)
1. Mose 37,18-20; 45,3-5
Locuri din Biblie: 1. Mose 37; 1. Mose 45, Cuvinte cheie: Auferstehung Jesu; Joseph (AT)
Viele Ereignisse im Alten Testament stellen die Lehre des Neuen Testaments dar. Sie sind verbale Bilder der geistlichen Wahrheit, die mit dem Kommen Christi enthüllt wurde. In 1. Korinther 10,11 lesen wir: „Alle diese Dinge aber ... mai multwiderfuhren jenen als Vorbilder.“ „Alle diese Dinge“ bezieht sich auf Ereignisse, die dem Volk Gottes im Alten Testament während ihrer langen Reise von Ägypten zum Gelobten Land widerfuhren. Das Wort „Vorbilder“ ist das griechische Wort tupos, das eigentlich „Bild“ bedeutet. Die alttestamentlichen Typen sind für uns geistliche Bilder neutestamentlicher Wahrheit.
Evenimente trăite împreună cu profetul Elisei (1) (J.T. Mawson)
Mantaua lui Ilie
Locuri din Biblie: 2 Împăraţi 2.13-15, Cuvinte cheie: Elisei; Moartea lui Hristos; Învierea lui Isus
Istoria lui Elisei este asemenea unei grădini a lui Dumnezeu într-o ţară neroditoare, asemenea unei oaze în pustie. Ea luminează duhul şi înviorează inima. Dumnezeu a fost cu Elisei, care pe drept a fost numit „omul lui ... mai multDumnezeu”. El nu s-a făcut niciodată de ruşine. El a rămas stăpân pe orice situaţie şi matur pentru orice împrejurare. La el au venit tot felul de oameni: împăraţi, căpetenii, leproşi, femei cu renume şi văduve întristate, şi toţi au primit binecuvântare prin el. El a întâmpinat prieteni şi duşmani, oameni buni şi oameni răi, israeliţi şi păgâni, şi cu dărnicie le-a făcut bine, căci harul lui Dumnezeu nu se poate limita la un popor sau la o anumită clasă de oameni. Viaţa lui a fost plină de bucurie şi îmbelşugată, căci a da şi a ierta, a înviora şi a binecuvânta este bucuria lui Dumnezeu, şi vasul Lui ales a luat parte la toate acestea.
Indizienbeweise für die Auferstehung (J. McDowell)
Aus dem Buch „Die Tatsache der Auferstehung“
Cuvinte cheie: Auferstehung Jesu
Es gibt tatsächlich weitere Beweise für die körperliche Auferstehung Christi. Man nennt sie Indizienbeweise. „Unmittelbare Beweise“ betreffen die in Frage stehende Tatsache selbst, wie z.B.: „Ist Christus von den ... mai multToten auferstanden?“ Das „Random House Dictionary of the English Language“ vermittelt die Bedeutung von Indizienbeweis am besten, nämlich als „eine Tatsache, aus deren Vorhandensein der Beweis für eine andere Tatsache entnommen wird“.
Învierea Domnului Isus Hristos dintre morţi (W.T. Turpin)
Trei prelegeri din anul 1886
Articole: 3, Locuri din Biblie: Matei 28.1-17, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
Leben in der Kraft der Auferstehung (J.G. Bellett)
Der Herr Jesus in Johannes 11 und 12
Locuri din Biblie: Johannes 11, Johannes 12, Cuvinte cheie: Auferstehung Jesu; Auferstehung d. Menschen
Die Auferstehung war für Jesus alles. Sie war sein Trost in den Sorgen des Lebens (Joh 11) und sein Gegenstand inmitten der Erwartungen und Versprechungen der Welt (Joh 12). Sie gab seiner Seele ruhigen Sonnenschein, als über Bethanien ... mai multdunkle und schwere Wolken lagerten; sie beruhigte sein Gemüt und zog seine Gedanken ab, als der blendende Glanz eines Festes den Weg von dort nach Jerusalem beleuchtete. Der Gedanke an die Auferstehung stand vor seinem Geist inmitten des Kummers und der Freude rings um Ihn her. Sie war alles für Ihn. Sie machte Ihn zu einem vollkommenen Beispiel jenes schönen Grundsatzes des Geistes Gottes, dass „die Weinenden seien als nicht Weinende“ und „die sich Freuenden als sich nicht Freuende“ (1Kor 7,30).
O duminică de neuitat (D. Schürmann)
Serie de articole
Articole: 2, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus; Duminica
Pe cine cauţi? (Botschafter)
Serie de articole
Articole: 3, Locuri din Biblie: Ioan 20.11-18, Cuvinte cheie: Maria: din Magdala; Învierea lui Isus
Pe cine cauţi? (1) (Botschafter)
Ioan 20.11-18
Cuvinte cheie: Discipolat/Ucenicie; Devotamentul; Mântuire; Învierea lui Isus; Maria: din Magdala
O întrebare serioasă! Deosebit de serioasă când ea vine de pe buzele Păstorului cel bun, aşa ca odinioară la mormântul deschis. Vedem acolo pe Maria Magdalena. Ochii ei înlăcrimaţi privesc ţintă ... mai multnemângâiaţi în mormântul gol. Zadarnic ea caută pe Domnul preaiubit, pentru care curg lacrimile ei; şi cuvintele: »Au luat pe Domnul meu« trădează cauza unei dureri profunde, care îi străpunge toată inima.
Pe cine cauţi? (2) (Botschafter)
Ioan 20.11-18
Locuri din Biblie: Ioan 20.11-18, Cuvinte cheie: Mântuire; Învierea lui Isus; Maria: din Magdala
„Pe cine cauţi tu?” O astfel de întrebare ar putea să-ţi pară ciudată, după ce L-ai găsit pe Hristos ca izvor al tuturor binecuvântărilor. Dar fi puţin atent. Conform cu mărturisirea ta, Domnul este totul pentru ... mai multtine. Te lauzi că posezi în El toată plinătatea şi ai găsit în El liniştea conştiinţei tale, bucurie pentru inimă şi mângâiere şi ajutor în fiecare zi; şi totuşi ai început probabil să cauţi ceva în afara Lui. Căci de unde vine atunci uscăciunea şi răceala inimii tale, de unde vin unele probleme, în care te-ai încurcat?
Pe cine cauţi? (3) (Botschafter)
Ioan 20.11-18
Locuri din Biblie: Ioan 20.11-18, Cuvinte cheie: Devotamentul; Slujba pentru Domnul; Învierea lui Isus; Maria: din Magdala
Desigur locul mormântului nu era locul pentru Mântuitorul înviat, dar era locul pentru Păstorul cel bun, deoarece acolo o oiţă, foarte întristată, Îl căuta. Cum ar fi putut inima Lui plină de compasiune să ... mai multrămână departe, în timp ce un suflet zdrobit de durere şi suferinţă Îl căuta cu lacrimi ca să-şi reverse înaintea Lui inima lipsită de mângâiere? Dragostea Lui este de nepătruns, ea este mai tare decât moartea. Sentimentele alor Săi faţă de El se schimbă foarte des, dar dragostea Lui faţă de ei rămâne veşnic aceeaşi. Ce cunoaştere aducătoare de mângâiere pentru inimile noastre nestatornice!
Pe drumul spre Emaus (W.J. Ouweneel)
Luca 24
Locuri din Biblie: Luca 24, Cuvinte cheie: Emaus; Învierea lui Isus
Toate evangheliile se termină cu relatarea despre învierea Domnului Isus. Cu siguranță ne este cunoscut că fiecare evanghelie o face într-un mod specific. Fiecare evanghelie ne relatează învierea în caracterul special al ... mai multîntregii evanghelii, care o descrie. Este deci același caracter în care Domnul Isus Însuși este prezentat în fiecare evanghelie. La Luca Domnul Isus este Acela care a revelat aici pe pământ harul și îndurarea lui Dumnezeu. În acest caracter Îl vedem prezentat în suferințele Sale și în moartea Sa.
Probe prin indicii pentru înviere (J. McDowell)
Din cartea: „Die Tatsache der Auferstehung” – editura CLV
Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
Există realmente alte dovezi pentru învierea în trup a lui Hristos. Ele sunt numite probe prin indicii. „Dovezile directe” se referă la realităţile însăşi puse la îndoială, ca de exemplu: „A ... mai multînviat Hristos dintre morţi?” Random House Dictionary of the English Language redă cel mai bine înţelesul probei prin indicii, şi anume ca „o realitate din a cărei prezenţă se deduce dovada pentru o altă realitate”.
Realitatea învierii lui Hristos (W.T. Turpin)
Matei 28.1-17
Locuri din Biblie: Matei 28.1-17, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus; Sărbători
Să privim învierea la modul cel mai general: învierea lui Hristos este în modul cel mai evident revelarea divină a învierii însăşi. Deja numai la gândul acesta trebuie să recunoaştem că este imposibil ... mai multpentru inimile şi limbile noastre să primim şi să exprimăm întreaga importanţă a acestei realităţi. Nu este nici un subiect în Scriptură, care ar fi mai important decât învierea, şi nu este nici o realitate pe care lumea a urât-o din inimă mai mult decât învierea. În general învierea este respinsă de lume. Vorbesc desigur acum despre lume în sensul ei cel mai larg şi mai general.
Roadele învierii (W.T. Turpin)
Ioan 12.20-24; Evrei 2.6-15
Locuri din Biblie: Ioan 12.20-24; Evrei 2.6-15, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
În această prelegere dorim să studiem unele rezultate ale învierii. Să vedem toate rezultatele într-o seară ar fi oricum imposibil. Ne vom ocupa în mod deosebit cu două aspecte ale acestor rezultate, şi anume, o dată ... mai multcu privire la gloria lui Dumnezeu, şi apoi cu privire la binecuvântarea pentru toţi ai Săi.
War der Herr Jesus wirklich drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde? (E. D.)
Matthäus 12,40
Locuri din Biblie: Matthäus 12, Cuvinte cheie: Auferstehung Jesu
Manchmal kommt die Frage auf, wie der Herr Jesus Christus drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde gewesen sein soll. Sein Wort in Matthäus 12,40 lautet ja: „Denn so wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des ... mai multgroßen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte in dem Herzen der Erde sein.“ Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Herr am Freitag gekreuzigt und ins Grab gelegt wurde und am ersten Wochentag wieder auferstand. Wie konnte Er da drei Tage und drei Nächte im Grab gewesen sein?
Was bedeutet die Auferstehung? (J.B. Stoney)
Johannes 20,1-20
Cuvinte cheie: Auferstehung Jesu
Ich möchte gerne mit des Herrn Hilfe in diesen Vorträgen das mit euch betrachten, was ich gerne „das Abschlusszeugnis“ nennen möchte. Es geht darum, wie wir vorbereitet werden auf das Kommen des Herrn. Die Kirche als der ... mai mult„Leuchter“ hat vollkommen versagt. Wir sehen in der Versammlung in Ephesus, dass sie „ihre erste Liebe verlassen hatten“, und es drohte ihnen die Wegnahme des Leuchters.
Wen suchst du? (Botschafter)
Johannes 20,11-18
Articole: 3, Locuri din Biblie: Johannes 20, Cuvinte cheie: Maria: von Magdala; Auferstehung Jesu