Autor: Turpin, Walter Thomas

33 Rezultate
Als der Vorhang zerriss … (W.T. Turpin)
Matthäus 27,51.52
Locuri din Biblie: Matthäus 27, Cuvinte cheie: Leiden des Herrn; Vorhang des Tempels
Das Leben Jesu konnte niemals den Vorhang zerreißen oder die Grüfte öffnen – so schön, so vollkommen und so gesegnet sein Leben, sein Dienst für die Menschen, sein Gehorsam für Gott auch war. Wenn es keinen ... mai multHeiland gegeben hätte, der gestorben, dessen Leib dahingegeben und dessen Blut vergossen worden wäre, so wäre Gott noch hinter jenem Vorhang verborgen. Der Mensch – auch der beste Mensch – befände sich noch in Entfernung, der Hades wäre noch unbesiegt, und der, der die Macht des Todes hat, wäre noch nicht unterworfen. Doch, gelobt sei Gott, jetzt ist dies alles geschehen, weil Christus gestorben ist.
Când s-a rupt perdeaua … (W.T. Turpin)
Matei 27.51,52
Locuri din Biblie: Matei 27.51,52, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Perdeaua Templului
Aceste versete ne relatează ce s-a petrecut atunci când Domnul Isus Şi-a dat duhul. Domnul Isus a murit, El Însuşi Şi-a dat viaţa, şi nimeni nu avea dreptul şi puterea să-I ia viaţa: „Nimeni nu mi-o ia, ci o dau Eu de la ... mai multMine Însumi” (Ioan 10.18). Acestea sunt cuvintele Lui. În momentul când a avut loc aceasta, au avut loc evenimente care prin nimic altceva nu ar fi putut fi provocate. Nici viaţa Lui desăvârşită, El era Dumnezeu în carne, nu a putut da naştere la aşa ceva.
Cărarea şi speranţa creştinului (W.T. Turpin)
Geneza 5.18-24; Evrei 11.1-6
Locuri din Biblie: Geneza 5.18-24; Evrei 11.1-6, Cuvinte cheie: Chemarea cerească
Principiile, care erau valabile în timpurile la care se referă în principal Vechiul Testament, erau foarte diferite de principiile după care acţionează Dumnezeu cu ai Săi în timpul de acum şi la care ei au fost chemaţi de El ... mai multsă umble. Şi totuşi este interesant să se vadă cum Dumnezeu a trezit în credincioşii acelor zile (în mod deosebit în credincioşii despre care este vorba în Evrei 11) martori independenţi ai unui principiu mare. Acest principiu a ieşit în mod deosebit la lumină atunci când Domnul Isus Hristos a făcut lucrarea, pe care Tatăl I-a dat-o s-o facă, şi după aceea S-a reîntors în cer. Aceşti martori existau atât înainte cât şi în timpul epocii iudaice.
Care sunt primele noastre gânduri când vin probleme? (W.T. Turpin)
Cuvinte cheie: Probleme; Rugăciunea: personală; Frustrare
Când Nebucadneţar a dat porunca să fie omorâtă elita intelectuală a Babilonului (Daniel 2), deoarece ei nu au putut să-i readucă în amintire visul său – care a fost primul lucru pe care Daniel şi prietenii lui l-au ... mai multfăcut? Ei au adus chestiunea înaintea lui Dumnezeu! Care este primul lucru, pe care l-aţi face voi? Doresc să devin acum foarte practic şi să transpun aceasta în împrejurările noastre zilnice. Care este primul lucru, pe care tu îl faci, atunci când vin greutăţi? Mergi tu cu ele la Dumnezeu?
Creştinul: ceresc sau pământesc? (W.T. Turpin)
Serie de articole: Poziţia lui; puterea lui; drumul lui şi mărturia lui
Articole: 3
Cum pot birui problemele din fiecare zi? (W.T. Turpin)
Deuteronomul 11
Locuri din Biblie: Deuteronomul 11, Cuvinte cheie: Probleme
Să rămânem un moment la aceste lucruri şi să păşim pe locul unde harul Lui ne-a dat acces şi unde simţămintele Lui au găsit o satisfacere aşa de desăvârşită că privirea Lui se odihneşte acolo cu o satisfacere veşnică. ... mai multCe privilegiu să savurezi deja acum puţin din bunurile de sus! Le savurezi tu câtuşi de puţin? Recunosc că la noi toţi măsura savurării este mică şi slabă. Dar Domnul poate mai mult, şi El doreşte să trezească în noi prin Duhul Său dorinţa de a savura deja acum fericirea de a fi acolo, şi anume nu numai pentru că noi am găsit acolo un loc de refugiu în mijlocul furtunilor şi încercărilor, ci pentru că a devenit un cămin pentru noi! Ce fericire să ai un cămin! Este o diferenţă mare între un loc de refugiu şi un cămin. Un loc de refugiu este un loc la care fugi ca să te protejezi de furtună, dar care este părăsit de îndată ce furtuna a trecut. Un cămin este un loc de care se leagă sentimentele noastre. Dacă Hristos este pentru tine şi pentru mine numai un loc de refugiu, atunci El nu trebuie neapărat să fie locuinţa noastră. Să prezinţi pe Hristos numai ca loc de refugiu este o evanghelie sărăcăcioasă, care nu înţelege locuirea permanentă a inimii la El. Dar dacă Hristos a devenit o locuinţă pentru mine, dacă eu am găsit fericirea, bucuria, odihna, părtăşia şi sentimentele casei, atunci voi spune: „Aici vreau să locuiesc; aici este căminul meu; aici găsesc înviorare, saturare, mângâiere, cu un cuvânt: plinătate, aici este locul fericirii. Chiar dacă va trebui să traversez scena plină de peripeţii a lumii acesteia, locuinţa mea este aici”.
Cum primesc eu înţelegere spirituală? (W.T. Turpin)
Înţelegerea spirituală vine la noi prin conştiinţă …
Cuvinte cheie: Cunoaştere; Conştiinţă
Duhul lui Dumnezeu nu ne face cunoscută priceperea divină pe o altă cale decât aceea a conştiinţei. Dacă conştiinţa nu a fost atinsă şi dacă ea nici măcar nu a fost impresionată de ceea ce Dumnezeu este gata să-mi facă cunoscut ... mai multdin Cuvântul Său, atunci pot strânge oricât de mult, dar totul nu are nici o valoare. Da, este chiar dăunător, căci nu este nimic mai periculos decât să aprobi adevărul, fără să fi influenţat de el.
Das Gebet: Barometer für die Absonderung (W.T. Turpin)
Glaubst du, du bist auf dem Weg der Absonderung?
Cuvinte cheie: Absonderung; Gebet: persönlich
Ich möchte dir eine praktische Frage stellen. Wie viel hast du heute für die Kirche Gottes gebetet; wie viel hast du für die Kinder Gottes gebetet und wie viel betest du täglich für dein eigenes Lebens? Ist das, was die ... mai multInteressen Christi und die Verherrlichung Christi betrifft, eine Gebetslast und -bürde für dich? Wie oft suchst du die Gegenwart Gottes und die Stille bei Gott auf?
Der Christ: himmlisch oder irdisch? (W.T. Turpin)
Seine Stellung; seine Kraft; sein Weg und sein Zeugnis
Articole: 3, Cuvinte cheie: Himmlische Lebensorientierung
Der Pfad und die Hoffnung des Christen (W.T. Turpin)
1. Mose 5,18-24; Hebräer 11,1-6
Locuri din Biblie: 1. Mose 5; Hebräer 11, Cuvinte cheie: Himmlische Berufung; Himmlische Lebensorientierung
Die Grundsätze, die zu den Zeiten galten, auf die sich das Alte Testament hauptsächlich bezieht, waren sehr verschieden von den Grundsätzen, nach denen Gott in der jetzigen Zeit mit den Seinen verfährt und nach denen zu wandeln ... mai multEr sie berufen hat. Und doch ist es interessant, zu sehen, wie Gott sich in den Gläubigen jener Tage – besonders in den Gläubigen, von denen in Hebräer 11 die Rede ist – Zeugen erweckte für den einfachen Grundsatz des Glaubens. Der Christ nun ist ganz besonders dazu berufen, durch den Glauben zu wandeln, und daher muss er sehr wachsam sein, damit er sich nicht durch Sichtbares regieren und leiten lässt …
Der vorbeugende Dienst des Herrn (W.T. Turpin)
Lukas 22,31.32
Locuri din Biblie: Lukas 22, Cuvinte cheie: Petrus; Fußwaschung; Reinigung
Wir denken oft daran, dass der Herr Jesus unsere Füße wäscht (Joh 13). Aber es ist uns wohl zu wenig bewusst, dass Er sich nicht nur bemüht, das für seine Gegenwart Unpassende hinwegzutun, sondern dass Er sich im Voraus um ... mai multdas kümmert, was unsere Gemeinschaft mit Ihm hindern könnte, wenn es einträfe.
Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus aus den Toten (W.T. Turpin)
Drei Vorträge aus dem Jahr 1886
Articole: 3, Cuvinte cheie: Auferstehung Jesu
Imagine: L. Binder
Îngrijorări şi temeri (W.T. Turpin)
Luca 12.22-36
Locuri din Biblie: Luca 12.22-36, Cuvinte cheie: Îngrijorări; Frică/teamă
În Luca 12 este vorba de două principii, pe care Domnul le prezintă în două feluri. Va face bine sufletului nostru să le studiem puţin. Este vorba de ceva, pe care cu siguranţă cei mai mulţi îl cunosc, şi anume ... mai multîngrijorările şi temerile, două din cele mai răspândite influenţe care apasă pe oameni. Vom vedea că ambele sunt strâns legate între ele; aceasta înseamnă că ceea ce ne nelinişteşte este lucrul de care probabil noi ne temem cel mai mult. Ceea ce avem pe inimă şi ne este o povară provocă teamă. Nu mă refer la grija de a face ceva greşit, ci la griji în sensul cel mai larg al cuvântului. Sunt îngrijorări justificate, bune, îngrijorări care ne mână la rugăciune; dacă nu am avea aceste îngrijorări, atunci am fi din lemn sau piatră.
Învierea Domnului Isus Hristos dintre morţi (W.T. Turpin)
Trei prelegeri din anul 1886
Articole: 3, Locuri din Biblie: Matei 28.1-17, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
Müssen die Alltagsprobleme wirklich sein? (W.T. Turpin)
5. Mose 8
Locuri din Biblie: 5. Mose 8; 5. Mose 11, Cuvinte cheie: Probleme
Das Christentum wird von einem wichtigen Merkmal charakterisiert: Der Christ macht auf dem Weg durch die Welt gleichzeitig die Erfahrungen der Wüste und die Erfahrungen Kanaans. Der Jude dagegen, der Israelit, hatte diese Erfahrung getrennt zu ... mai multmachen, in verschiedenen Abschnitten seiner Geschichte. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir diese beiden Dinge an ihren richtigen Platz stellen, denn wir sind stets geneigt, die Gedanken Gottes einzuschränken und so wenig wie möglich von dem zu nehmen, was Gott uns schenken will. Eine Folge dieser Neigung ist, dass fast jeder Gläubige seine Lieblingswahrheit oder Lieblingslehre hat. Würden wir treuer mit Gott wandeln, so würden wir all das genießen, was Gott gefallen hat, uns zu geben.
Pelerinaj şi odihnă (W.T. Turpin)
2 Prelegeri din Ioan 13 şi Ioan 14 din anul 1875
Articole: 2
Petru şi privirea Domnului (W.T. Turpin)
Luca 22.60,61
Locuri din Biblie: Luca 22.60,61, Cuvinte cheie: Credinţă; Mândrie; Dragostea faţă de Dumnezeu/Domnul
În această parte serioasă şi zguduitoare din istoria lui Petru găsim cum Domnul a lucrat la inima şi la conştiinţa lui Petru, căci la fiecare restabilire adevărată El lucrează în ambele privinţe. Este binecuvântare să ... mai multse ia seama atent la căile Lui desăvârşite de har cu ai Săi. Rădăcina căderii lui Petru era încrederea în sine însuşi, dar ce natură avea această încredere în sine însuşi? Nu cred că ea consta în acea părere generală înaltă despre sine însuşi, aşa cum ea se găseşte cu regret aşa de des printre credincioşi şi chiar printre slujitorii Domnului. Încrederea lui de sine era de o altă natură şi de o natură mult mai vicleană.
Petrus und der Blick des Herrn (W.T. Turpin)
Lukas 22,61.62
Locuri din Biblie: Lukas 22, Cuvinte cheie: Glaube; Stolz; Liebe zu Gott/Herrn
In diesem ernsten und ergreifenden Teil der Geschichte des Petrus finden wir, wie der Herr bei seiner Wiederherstellung auf sein Herz und Gewissen wirkte. Die Wurzel des Falles des Petrus war Selbstvertrauen, aber von welcher Art war dieses ... mai multSelbstvertrauen? Ich glaube nicht, dass es jene im Allgemeinen hohe Meinung von sich selbst war, die man leider so oft unter den Gläubigen und selbst unter Dienern des Herrn findet. Sein Selbstvertrauen war von einer andern und noch listigeren Art. Der Herr hatte wirklich die Zuneigungen des Petrus gewonnen, so dass er in der Tat und Wahrheit seinen Meister liebte, wenn auch vielleicht noch auf eine natürliche Weise. Darin liegt auch die ernsteste Seite seines Falls: Er verleugnete den, an dem sein Herz am meisten hing. Welch ein Bild des Menschen ist dies, ja soll ich nicht sagen: Welch ein Bild von uns allen? Die Wurzel der Verleugnung Christi durch Petrus war das Vertrauen, das er in seine eigene Liebe zum Herrn hatte.
Pilgerschaft und Ruhe (W.T. Turpin)
Zwei Vorträge über Johannes 13 und 14 aus dem Jahr 1875
Articole: 2, Locuri din Biblie: Johannes 13; Johannes 14
Religie fără Hristos! (W.T. Turpin)
Matei 7,22,23
Locuri din Biblie: Matei 7, Cuvinte cheie: Evanghelie; Biserica; Naştere din nou
Probabil unul sau altul se va poticni de titlul acestui articol. […] Şi vreunul, care citeşte articolul acesta, va considera afirmaţia ca fiind dură, dacă spunem, că Hristos este lăsat la o parte de majoritatea celor care mărturisesc ... mai multcă sunt creştini şi că El este scos afară din religie sau din aşa-numita creştinătate. Cine se denumeşte „creştin”, el vrea să spună prin aceasta, că el nu este nici iudeu şi nici mahomedan, nu este nici necredincios şi nici eretic. Însă el nu foloseşte cuvântul în înţelesul biblic; căci conform acestuia, creştinul este un om care a fost adus cu adevărat din lume la Dumnezeu. În înţelesul obişnuit al cuvântului se spune despre cineva că el este „un creştin bun”, chiar dacă el niciodată nu a crezut în Isus, niciodată nu a cunoscut iertarea păcatelor şi niciodată nu L-a recunoscut pe Hristos. Astfel aproape toţi cei care mărturisesc cum se cuvine şi onorabil sunt consideraţi religioşi.
Religion ohne Christus! (W.T. Turpin)
Matthäus 7,22.23
Locuri din Biblie: Matthäus 7, Cuvinte cheie: Evangelium; Kirche; Wiedergeburt
Der ein oder andere Leser wird es womöglich als hart empfinden, wenn wir sagen: Christus wird von der Mehrheit der bekennenden Christen außen vor gelassen und ist aus der Religion oder aus der sogenannten Christenheit ausgeschlossen. Wer ... mai multsich als „Christ“ bezeichnet, möchte damit ausdrücken, dass er weder Jude noch Moslem, weder ein Ungläubiger noch ein Ketzer ist. Aber er verwendet das Wort nicht in der biblischen Bedeutung: dass nämlich ein Mensch aus der Welt wirklich zu Gott gebracht worden ist. In der gängigen Bedeutung des Wortes sagt man von jemand, er sei ein guter Christ, auch wenn er nicht an Jesus glaubt, niemals die Vergebung der Sünden kennengelernt und Christus niemals erkannt hat. So hält man fast alle anständigen und ehrbaren Bekenner für religiös.
Rugăciunea: Barometru pentru punerea deoparte pentru Dumnezeu (W.T. Turpin)
Crezi tu, că tu eşti pe drumul punerii deoparte pentru Dumnezeu?
Doresc să-ţi pun o întrebare practică: cât de mult te-ai rugat tu astăzi pentru Biserica (Adunarea) lui Dumnezeu; cât de mult te-ai rugat pentru credincioşi şi cât de mult te rogi tu zilnic pentru propria ta viaţă? ... mai multSunt lucrurile referitoare la interesele lui Hristos şi la glorificarea lui Hristos o povară a rugăciunii, o sarcină grea pentru tine? Cât de des cauţi tu prezenţa lui Dumnezeu şi liniştea în prezenţa Sa, despărţit de lume, ca să vorbeşti cu El despre interesele lui Hristos, deoarece tu ai părtăşie cu gândurile Lui referitoare la ce este aşa de scump şi de preţios pentru El pe pământ?
Imagine: L. Binder
Sorgen und Ängste (W.T. Turpin)
Lukas 12,22-36
Locuri din Biblie: Lukas 12, Cuvinte cheie: Sorgen; Angst
In Lukas 12,22-36 geht es um zwei Grundsätze, die der Herr auf zweifache Weise vorstellt. Es wird unserer Seele sehr gut tun, sie ein wenig zu betrachten. Es handelt sich um etwas, was sicher die meisten von uns kennen, nämlich Sorgen und ... mai multÄngste, zwei der am weitesten verbreiteten Einflüsse, die die Gläubigen niederdrücken. Wir werden sehen, dass beide eng miteinander verbunden sind; das heißt, was uns beunruhigt, ist das, wovor wir uns wahrscheinlich am meisten fürchten. Das, was uns auf dem Herzen liegt und uns zur Last wird, verursacht Furcht. Ich meine nicht die Sorge, etwas falsch zu machen, sondern Sorgen im weitesten Sinn. Es gibt berechtigte, gute Sorgen, Sorgen, die uns ins Gebet treiben; wenn wir diese Sorgen nicht hätten, wären wir aus Holz oder Stein. Ich rede jedoch von Dingen, die sich so in unsere Seele einnisten, dass sie ein Hindernis zwischen Gott und uns darstellen. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich Gott und die Fürsorge meines himmlischen Vaters zwischen mir und meinen berechtigten Sorgen habe oder ob diese Sorgen zwischen mir und Ihm stehen.
Timp petrecut cu Domnul (W.T. Turpin)
Exodul 34.29,30; 2 Corinteni 3.18
Locuri din Biblie: Exodul 34.29,30; 2 Corinteni 3.18, Cuvinte cheie: Timp de linişte; Părtăşia: cu Domnul
Strălucirea de pe faţa lui Moise era reflecţia acelei Legi, pe care omul nu putea s-o suporte. De aceea Moise şi-a acoperit faţa, căci orice rază de pe faţa lui făcea o cerere omului, pe care omul nu putea s-o împlinească şi care ... mai multîl făcea să aibă teamă. De unde venea această glorie pe faţa lui Moise? Moise a fost singur cu Dumnezeu pe munte, şi când a coborât de pe munte, gloria lui Dumnezeu se reflecta de pe faţa lui.
Trebuie cu adevărat să fie probleme în viaţa de toate zilele? (W.T. Turpin)
Deuteronomul 8
Locuri din Biblie: Deuteronomul 8; 11, Cuvinte cheie: Probleme
Creştinismul este caracterizat de o însuşire importantă: pe drumul prin lume creştinul face simultan experienţele pustiei şi experienţele Canaanului. Iudeul dimpotrivă, izraelitul, a făcut aceste experienţe separat, în etape ... mai multdiferite ale istoriei sale. De aceea este deosebit de important ca noi să punem aceste două lucruri la locul lor potrivit, căci noi suntem permanent înclinaţi să îngrădim gândurile lui Dumnezeu şi să luăm cât se poate de puţin din ceea ce Dumnezeu vrea să ne dăruiască. O urmare a acestei înclinaţii este că aproape fiecare credincios are adevărul lui preferat sau învăţătura lui preferată. Dacă am umbla în credincioşie şi real cu Dumnezeu, atunci am savura tot ce a fost plăcut lui Dumnezeu să ne dea.