Autor: Kietzell, Fritz von

12 Rezultate
Cunoaşterea voii lui Dumnezeu (F.v. Kietzell)
Sau mergem pe „căile proprii”?
Cuvinte cheie: Voia lui Dumnezeu
Întrebarea referitoare la felul în care eu aş putea cunoaşte voia lui Dumnezeu în deciziile pe care trebuie să le iau m-a preocupat mereu din tinereţe, şi nu mă îndoiesc că mulţi din cititorii mei şi multe din ... mai multcititoarele mele sunt preocupaţi cu aceasta. Întrebări de forma: „Să cerem semne?” dovedesc aceasta; şi întrebarea referitoare la alegerea partenerului de viaţă, care preocupă pe mulţi creştini tineri, mă determină să scriu câteva gânduri referitoare la cunoaşterea voii lui Dumnezeu.
Den Willen Gottes erkennen (F.v. Kietzell)
Oder gehen wir „eigene Wege“?
Cuvinte cheie: Gottes Wille
Die Frage, wie ich bei irgendeiner an mich herantretenden Entscheidung erkennen könne, welches der Wille Gottes für mich sei, hat mich schon in jungen Jahren immer wieder beschäftigt, und ich zweifle nicht, dass sich viele unserer ... mai multLeser und Leserinnen auch damit beschäftigen werden. Fragen wie „Sollen wir Zeichen fordern?“ beweisen dies; und die Frage der Partnerwahl, die viele junge Christen angeht, legt es mir nahe, einmal einige Gedanken über das Erkennen des Willens Gottes niederzuschreiben.
Din Betania spre Ghetsimani (F.v. Kietzell)
Locuri din Biblie: Luca 22; Ioan 18, Cuvinte cheie: Ghetsimani
El pătrunde încet, ca şi ezitând, în adâncimea grădinii; la început ia cu Sine trei din ucenicii Lui cei mai apropiaţi, pentru ca apoi să se despartă şi de ei. „Apoi S-a depărat de ei ca la o aruncătură ... mai multde piatră” (Luca 22.41), şi acolo, în despărţire totală, „a îngenuncheat”, „S-a aruncat la pământ” (Marcu 14.35), da, „a căzut cu faţa la pământ” (Matei 26.39). Acolo El a adus „rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L scape din moarte” (Evrei 5.7). Şi aşa cum pe tot drumul Lui – cu excepţia celor trei ore de întuneric de pe cruce – cerul era deschis deasupra Lui şi „îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau peste Fiul Omului” (Ioan 1.51), tot aşa şi aici: „s-a arătat un înger din cer, întărindu-L” (Luca 22.43). Acolo El era „în luptă grea”, în rugăciune care devenea tot „mai fierbinte”; „Şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ” (Luca 22.44).
Einer – etliche – alle (F.v. Kietzell)
Johannes 12,3-8
Locuri din Biblie: Johannes 12, Cuvinte cheie: Johannesevangelium
Kaum eine schönere, erhebendere Begebenheit finden wir auf dem irdischen Wege des Herrn, als die Geschichte seiner Salbung mit der „echten, sehr kostbaren“ Narde durch Maria in Bethanien. „Das Haus aber wurde von dem Geruch ... mai multder Salbe erfüllt.“ Eine einzig dastehende, liebliche Erquickung des Herrn am Beginn seines Leidensweges, ein wenig Honigseim, den Er, der wahre Jonathan, im vorüberschreiten bei der letzten, entscheidenden Verfolgung des Erbfeindes zu seinem Munde führte! „Und seine Augen wurden hell“ (1Sam 14,27). Nicht dass unser Herr, wie jener, dies irgendwie bedurft hätte; wir wissen, dass ein Ermatten bei Ihm, dem Sohne Gottes, nicht in Frage kam. Dennoch, welche Freude war es für Ihn!
Iată, Mielul lui Dumnezeu! (F.v. Kietzell)
Ioan 1.29
Locuri din Biblie: Ioan 1.29; Matei 27.45-47; Marcu 15.33-35; Luca 23.44,45a, Cuvinte cheie: Mielul lui Dumnezeu
„De la ceasul al şaselea …” – Aşa şi asemănător iniţiază primele două evanghelii, clar de recunoscut, o perioadă nouă (Matei 27.45-47; Marcu 15.33-35; Luca 23.44,45a), în care suferinţa Domnului provocată ... mai multde mâna omului rămâne total în urma a ceea ce El a suferit din partea lui Dumnezeu, ceea ce El trebuia să sufere, dacă trebuia să aibă loc o „ispăşire pentru păcatele noastre”, „şi nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale întregii lumi”.
Siehe, das Lamm Gottes! (F.v. Kietzell)
Johannes 1,29
Locuri din Biblie: Johannes 1; Matthäus 27; Markus 15, Cuvinte cheie: Lamm Gottes
„Aber von der sechsten Stunde an …“ – So und ähnlich leiten die drei ersten Evangelien deutlich erkennbar einen neuen Abschnitt ein, in dem, wie wir sehen werden, das Leiden des Herrn von Menschenhand völlig ... mai multzurücktrat hinter dem, was Er von Gottes Seite aus litt, was Er leiden musste, wenn eine „Sühnung für unsere Sünden“ zustande kommen sollte, „nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt“.
Trădarea şi luarea în captivitate a Domnului (F.v. Kietzell)
Locuri din Biblie: Matthäus 26,47-56; Markus 14,43-52; Lukas 22,47-53, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului
Mulţi dintre noi nu au trecut cu vederea faptul că Duhul Sfânt acordă în Scriptură faptei lui Iuda un loc deosebit şi bătător la ochi. Despre nici o perioadă din viaţa Domnului nostru El nu relatează aşa de mult, ca despre ... mai multnoaptea aceasta, dar când El vrea s-o descrie pe scurt, o numeşte „noaptea în care a fost vândut Domnul Isus” (1 Corinteni 11.23).
Unul – unii – toţi (F.v. Kietzell)
Ioan 12.3-8
Locuri din Biblie: Ioan 12.3-8, Cuvinte cheie: Evanghelia după Ioan
Aproape că nu găsim o întâmplare mai frumoasă, mai înălţătoare pe drumul Domnului pe pământ, decât istorisirea ungerii Lui cu mirul de nard „curat, de mare preţ” de către Maria din Betania. ... mai mult„Şi casa s-a umplut de mirosul mirului.” O înviorare unică, plăcută, a Domnului la începutul drumului Său de suferinţe, puţin fagure de miere, pe care El, adevăratul Ionatan, l-a dus la gură în trecere în ultima, decisiva urmărire din partea duşmanului de moarte! „Şi ochii I s-au luminat” (1 Samuel 14.27). Nu că Domnul nostru ar fi avut nevoie în vreun fel de aceasta, aşa cum a avut acela; ştim că o epuizare nu putea fi posibilă la El, Fiul lui Dumnezeu. Şi cu toate acestea, ce bucurie a fost aceasta pentru El! Cum a luminat dragostea recunoscătoare a Mariei pentru câteva momente întunericul care se îngrămădea deasupra capului Său!
Imagine: L. Binder
Verrat und Gefangennahme des Herrn (F.v. Kietzell)
Die letzten Stunden des Herrn Jesus
Locuri din Biblie: Matthäus 26; Markus 14; Lukas 22, Cuvinte cheie: Leiden des Herrn
Vielen von uns wird es nicht entgangen sein, dass der Heilige Geist der Tat des Judas in der Schrift einen besonderen und auffälligen Platz gibt. Von keiner Zeitspanne des Lebens unseres Herrn berichtet Er so viel wie von dieser Nacht; aber ... mai multwenn Er sie kurz bezeichnen will, nennt Er sie „die Nacht, in welcher der Herr Jesus überliefert wurde“ (1Kor 11,23). Und nie wird der Name des Judas genannt, ohne dass auch zugleich an seinen Verrat erinnert wird: „Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte.“
Von Bethanien nach Gethsemane (F.v. Kietzell)
Jesus Christus suf dem Weg nach Golgatha
Locuri din Biblie: Lukas 22; Johannes 18, Cuvinte cheie: Gethsemane
Nur langsam, wie zögernd, tritt Er in die Tiefe des Gartens ein; erst nimmt Er Seine drei vertrautesten Jünger mit, um Sich dann auch von ihnen zu trennen. „Er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück“, ... mai multund dort, in völliger Absonderung, „kniete Er nieder“, „fiel auf die Erde“, ja „auf Sein Angesicht“ – dort brachte Er „sowohl Bitten als Flehen dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dar“. Und wie auf Seinem ganzen Wege – mit Ausnahme der drei Stunden der Finsternis am Kreuze – der Himmel über Ihm geöffnet war und „die Engel Gottes auf- und niederstiegen auf den Sohn des Menschen“ (Joh 1,51), so auch hier: „Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte“ (Lk 22,43). Geliebter Leser! Dort lag Er um deiner und meiner Errettung willen „in ringendem Kampfe“, in immer „heftiger“ werdendem Gebet.
Von dem einen zum anderen Bethanien (F.v. Kietzell)
Articole: 2, Cuvinte cheie: Johannesevangelium