Cuvânt cheie: Jertfă de ardere

6 Rezultate
Jertfa arderii de tot: o îndrumare pentru adorarea adusă de noi (1) (D. Schürmann)
Însuşirile şi însemnătatea jertfei arderii de tot
Locuri din Biblie: Leviticul 1, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare; Jertfă de ardere; Suferinţele Domnului
În articolul acesta şi cel următor va fi vorba despre jertfa de ardere de tot descrisă în cartea Leviticul capitolul 1. Mai întâi vrem să ne preocupăm cu însuşirile şi însemnătatea jertfei arderii de tot ... mai mult(şi în contrast cu jertfa pentru păcat şi vină) şi totodată vom studia ce însemnătate au aceste lucruri pentru noi astăzi. După aceea în partea a doua ne vom preocupa mai detaliat cu cel care aduce jertfa şi cu preoţii.
Jertfa arderii de tot: o îndrumare pentru adorarea adusă de noi (2) (D. Schürmann)
Jertfitorul şi preoţii
Locuri din Biblie: Leviticul 1, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare; Jertfă de ardere; Suferinţele Domnului
Valoarea morţii lui Hristos (1): (D. Schürmann)
Mai mult decât anularea păcatelor?!
Locuri din Biblie: Ioan 10.7; Leviticul 1, Cuvinte cheie: Moartea lui Hristos; Jertfă de ardere
Faptul că cineva îşi pune viaţa în joc chiar până în moarte pentru un ţel, oricare ar fi acesta, dragoste pentru patrie, pentru prieten, pentru partenerul de căsnicie sau altceva asemănător, în general aceasta ... mai multarată dovada cea mai mare posibilă a dăruirii pentru acel ţel sau acea persoană. Dar când Domnul Isus a murit, ca să glorifice pe Tatăl Său, prin aceea că El a anulat păcatele, a ispăşit păcatul, a adus pe om înapoi la Dumnezeu, a distrus puterea lui satan, atunci stătea acolo împotriva Lui puterea lui satan şi a lumii şi chiar judecata lui Dumnezeu şi moartea care însoţea această judecată. Dar nu numai această dăruire a Domnului, ci şi oricare alt principiu şi motiv al inimii Sale, toate gândurile Sale şi toate sentimentele Sale au fost testate aici în întregime, şi a devenit pe deplin vizibil desăvârşirea şi adevărul a ceea ce era pentru Dumnezeu în acestea, aşa că Dumnezeu nu putea altceva decât să le preţuiască nespus de mult şi să le primească.
Valoarea morţii lui Hristos (2) (D. Schürmann)
Dumnezeu Îşi schimbă atitudinea faţă de lume
Locuri din Biblie: Geneza 8.20-9.7, Cuvinte cheie: Moartea lui Hristos; Jertfă de ardere; Binecuvântare
Dumnezeu a creat pe om pentru Sine (Coloseni 1.16). El voia să aibă bucurie de oameni. Fiecare creatură trebuia să fie pentru El, să-I fie de folos, să-I slujească. Dar ce va face cineva, care face ceva pentru sine, dar care apoi se ... mai multdovedeşte nefolositor? Căci în Geneza 6 vedem că oamenii au devenit aşa fel, că Dumnezeu a spus, toate imaginaţiile gândurilor inimii lui erau numai rău toată ziua, şi că I-a părut rău lui Dumnezeu că a făcut pe om (Geneza 6.5,6). Şi apoi a venit potopul. Ce putea Dumnezeu să facă altceva cu o creatură la care şi în care nu era nimic bun, decât s-o nimicească? Judecata Lui trebuie să vină asupra a tot ce este în opoziţie cu El. El putea numai să aducă judecata asupra oamenilor. Potopul i-a omorât pe toţi, cu excepţia acestui bărbat, care a avut parte de har şi care apoi a fost salvat în chip minunat: el a intrat în corabie şi în corabie a scăpat de ape. Tăria valurilor judecăţii lui Dumnezeu a venit asupra corăbiei, dar el era sigur în corabie. Şi în felul acesta a ajuns întrucâtva pe un pământ nou, pe un pământ curăţit prin judecată. Şi ce a făcut el acolo?
Valoarea morţii lui Hristos (4) (D. Schürmann)
Un Fiu spre bucuria Tatălui Său
Locuri din Biblie: Ioan 10.17,18; 12.23-33; 13.30,31, Cuvinte cheie: Moartea lui Hristos; Jertfă de ardere
Prin trei exemple din evanghelia după Ioan vrem să vedem felul în care Domnul Isus a glorificat pe Dumnezeu şi Tatăl prin moartea Sa şi care au fost urmările pentru El din aceasta, şi anume, că şi Tatăl L-a glorificat.