Loc din Biblie: Ioan 17

11 Rezultate

Imagine: L. Binder
Adevărata sfințire (W. Kelly)
Locuri din Biblie: Ioan 17,17-19; 1 Tesaloniceni 4.3,4; 5.23; Evrei 12.14, Cuvinte cheie: Sfinţenia, sfinţirea
Tema „sfințirii“ în Cuvântul lui Dumnezeu este mult mai vastă și mai profundă decât oriunde altundeva. Aceasta nu este o degradare a ceea ce probabil au înțeles mulți copii ai lui Dumnezeu prin sfințire. Ar ... mai multtrebui să ne bucurăm că așa este pentru cei mai mulți dintre noi, că aici se poate culege mult mai mult decât ne-am așteptat. De ce să ne minunăm când descoperim că gândurile lui Dumnezeu sunt mult mai presus de gândurile noastre? Mai degrabă ar trebui să ne așteptăm să fie așa și ar trebui să fim permanent mai mult conștienți de măsura redusă a cunoștințelor noastre despre adevărul lui Dumnezeu și să recunoaștem că chiar și acolo unde am cunoscut cu adevărat un adevăr totuși au scăpat multe detalii atenției noastre.
Imagine: L. Binder
Adorarea sau închinarea (J.N. Darby)
Locuri din Biblie: Efeseni 1; Efeseni 2; Ioan 20.17; 1 Corinteni 2.9-10; Ioan 17.6,26; Filipeni 3.3; Deuteronom 26; Apocalipsa 4.8; Apocalipsa 5, Cuvinte cheie: Adorare/Închinare
Există adesea între credincioși numai o noțiune vagă cu privire la ce însemnează adorarea sau închinarea. Motivele mai însemnate care au condus la această situație sunt: în primul rând obiceiurile sau ... mai multtradițiile încetățenite între mulți credincioși și, în al doilea rând, atmosfera morală în care se găsesc oamenii credincioși. Adevărații creștini au lepădat formalismul și superstițiile și găsesc bucurie în faptul că au aflat adevărul conținutului tuturor exercițiilor lor religioase; dar viața noastră de trăire prin credință aici, pe pământ, cuprinde mult mai mult.
Imagine: L. Binder
Cautaţi faţa Mea! (J.A. Trench)
Psalmul 27.1-8; Apocalipsa 22.4; Ioan 17.24
Locuri din Biblie: Psalmul 27.1-8; Apocalipsa 22.4; Ioan 17.24, Cuvinte cheie: Încurajare
Cât de binecuvântat este faptul, că Domnul Însuşi a devenit „Lumina” noastră. El nu ne este prezentat aşa de des în Vechiul Testament în felul acesta, căci fără revelarea dragostei Lui nu am putea ... mai multsuporta lumina. De aceea aceasta se întâlneşte mai frecvent în Noul Testament. Acela, care a devenit Lumina noastră, care în mod necesar dă pe faţă toată stricăciunea noastră, a devenit şi „mântuirea” noastră, şi noi putem spune: „De cine să mă tem?” Toate frământările inimii noastre îşi găsesc mângâierea în aceasta. „El este tăria vieţii noastre”, aşa că nu trebuie să ne mai temem de vrăjmaş. Noi avem încredere şi îndrăzneală.
Evanghelia lui Pavel (5) (R.A. Huebner)
Evanghelia gloriei şi a harului
Locuri din Biblie: Ioan 13.31-32; Ioan 17.4; 19.34, Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel
Evanghelia gloriei are două aspecte, şi unul este completarea celuilalt. Pavel vorbeşte mereu despre „Evanghelia mea”, şi în 1 Timotei 1.11 el vorbeşte despre ea ca fiind „Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu”. ... mai multEvanghelia slavei lui Dumnezeu este vestea bună că Dumnezeu a fost pe deplin glorificat!
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan (4) (W.H. Westcott)
Gloria mântuirii
Locuri din Biblie: Ioan 17,22, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
A patra glorie în evanghelia după Ioan 17 este gloria mântuirii, o glorie de care noi avem parte. „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu”. Această glorie se deosebeşte de cea anterioară. Aici nu este vorba de o glorie ... mai multpe care El a avut-o mai înainte la Tatăl, înainte de a fi lumea, şi pe care El voia s-o primească din nou şi de care nimeni nu putea să aibă parte. Însă tot ce dragostea Sa ne poate face parte din ce este al Său, El ne dă, şi intenţionat El vorbeşte despre aceasta cu Tatăl Său în prezenţa ucenicilor Săi, pentru ca ei să poată avea bucuria Lui deplină în ei.
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan (5) (W.H. Westcott)
Gloria întâietăţii
Locuri din Biblie: Ioan 17.24, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Domnul vorbeşte despre această glorie cu aceleaşi exprimări ca şi despre cea anterioară. Aceasta înseamnă, este gloria care I-a fost dată. În acest caz nu este „gloria pe care o aveam la Tine mai înainte de a fi ... mai multlumea”. Este gloria care I-a fost dată ca urmare a căilor şi slujirii Sale ca Om, şi de aceea ea este expresia plăcerii şi satisfacţiei Tatălui pentru tot ce El era şi a făcut aici.
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (W.H. Westcott)
Serie de articole
Articole: 5, Locuri din Biblie: Ioan 17, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (1) (W.H. Westcott)
Gloaria divină şi veşnică a lui Hristos
Locuri din Biblie: Ioan 17; 1,1; Evrei 1; Coloseni 1, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Locul pe care îl ocupă capitolul 17 al evangheliei după Ioan este cunoscut. În capitolul 12 Isus încheie lucrarea Sa publică printre iudei, căci acolo se spune în versetul 36: „Isus le-a spus aceste lucruri; apoi a ... mai multplecat şi S-a ascuns de ei” (Ioan 12.36), şi în versetul 37: „Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, ei tot nu credeau în El” (Ioan 12.37). Împietrirea a atins poporul ca judecată, aşa cum a fost prorocit prin prorocul Isaia, şi cu toate că mulţi din bărbaţii de frunte au fost convinşi de trimiterea Sa divină, toată influenţa lor asupra poporului a fost nimicită, deoarece ei de frica fariseilor nu L-au mărturisit. Cuvintele lui Hristos de la sfârşitul capitolului ne arată rezultatul. Chiar dacă atunci judecata nu a venit peste ei, totuşi lepădarea Lui Însuşi şi a cuvintelor Sale însemna judecata „în ziua de pe urmă”.
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (2) (W.H. Westcott)
Glorii morale ale lui Hristos
Locuri din Biblie: Ioan 17.4, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
A doua glorie – în arătarea ei în timp – din Ioan 17 trebuie s-o denumim glorie morală. Ea se găseşte în versetul 4, unde se spune: „Eu Te-am preamărit pe pământ”. Ea nu arată spre o ... mai multdesfăşurare fizică sau materială a gloriei sau a strălucirii, care ar putea fi percepută de simţurile omeneşti. Sunt însuşiri de caracter, care impresionează mai mult duhul şi îl umplu cu bucurie mai mare decât o poate face desfăşurarea strălucirii exterioare.
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (3) (W.H. Westcott)
Glorii divine în înviere
Locuri din Biblie: Ioan 17.5, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
În rugăciunea Domnului din Ioan 17 versetul 5 ni se îndreaptă atenţia spre: „Şi acum, Tată, preamăreşte-Mă la Tine Însuţi cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea”. Cu adâncă smerenie ... mai multsă încercăm să înţelegem înţelesul acestei dorinţe minunate, căci ea a fost rostită de un Om supus, de Unul, care deseori a fost numit Isus din Nazaret. Ea a fost exprimată atunci când El a fost lepădat cu totul de aceia care aveau prestigiul autorităţii religioase şi a fost dispreţuit de aceia care în această lume ocupau o poziţie înaltă în societate. Scurt după aceea El era subiectul distracţiei soldaţilor, batjocura trecătorilor, subiectul batjocurii marilor preoţi şi bătrânilor şi Conducătorul părăsit de ucenicii Lui, care erau aşa de familiarizaţi cu El.
Slava Tatălui şi a Fiului (3) (H.L. Rossier)
Ioan 17.1-5
Locuri din Biblie: Ioan 17.1-5, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
În capitolul 17 ucenicii au prilejul de nepreţuit să fie martori ai discuţiei Fiului cu Tatăl cu privire la ei. Aceşti ucenici, care erau aşa de slabi, aşa de insensibili, aşa de neştiutori, află că ei sunt subiectul grijii şi ... mai multdragostei Tatălui şi Fiului. Ce vrea Fiul este, pe de o parte, să introducă pe ai Săi în relaţia pe care El Însuşi o avea cu Tatăl, şi pe de altă parte, faţă de lume să-i pună în poziţia pe care El o părăseşte, ca să Se înalţe la cer, dar în care El îi lasă totuşi pentru ca ei să fie în locul Lui martori ai Săi şi ai Tatălui.