Loc din Biblie: Ioan 10

3 Rezultate

De la o Betanie la cealaltă Betanie (1) (F.v. Kietzell)
Ioan 10.39-42
Locuri din Biblie: Ioan 10.39-42
Cinci din cele şapte „semne” ale Domnului, relatate de evanghelia după Ioan, le-am studiat anul trecut în locul acesta. Cu semnul al şaselea, învierea lui Lazăr, păşim într-o secţiune nouă a evangheliei, şi va ... mai multfi de folos să ne ocupăm puţin cu aceasta. La sfârşitul capitolului 10 citim: „Căutau deci din nou să-L prindă: dar El a scăpat din mâna lor. Şi a plecat din nou dincolo de Iordan, spre locul unde boteza Ioan la început; şi a rămas acolo.”
Valoarea morţii lui Hristos (1): (D. Schürmann)
Mai mult decât anularea păcatelor?!
Locuri din Biblie: Ioan 10.7; Leviticul 1, Cuvinte cheie: Moartea lui Hristos; Jertfă de ardere
Faptul că cineva îşi pune viaţa în joc chiar până în moarte pentru un ţel, oricare ar fi acesta, dragoste pentru patrie, pentru prieten, pentru partenerul de căsnicie sau altceva asemănător, în general aceasta ... mai multarată dovada cea mai mare posibilă a dăruirii pentru acel ţel sau acea persoană. Dar când Domnul Isus a murit, ca să glorifice pe Tatăl Său, prin aceea că El a anulat păcatele, a ispăşit păcatul, a adus pe om înapoi la Dumnezeu, a distrus puterea lui satan, atunci stătea acolo împotriva Lui puterea lui satan şi a lumii şi chiar judecata lui Dumnezeu şi moartea care însoţea această judecată. Dar nu numai această dăruire a Domnului, ci şi oricare alt principiu şi motiv al inimii Sale, toate gândurile Sale şi toate sentimentele Sale au fost testate aici în întregime, şi a devenit pe deplin vizibil desăvârşirea şi adevărul a ceea ce era pentru Dumnezeu în acestea, aşa că Dumnezeu nu putea altceva decât să le preţuiască nespus de mult şi să le primească.
Valoarea morţii lui Hristos (4) (D. Schürmann)
Un Fiu spre bucuria Tatălui Său
Locuri din Biblie: Ioan 10.17,18; 12.23-33; 13.30,31, Cuvinte cheie: Moartea lui Hristos; Jertfă de ardere
Prin trei exemple din evanghelia după Ioan vrem să vedem felul în care Domnul Isus a glorificat pe Dumnezeu şi Tatăl prin moartea Sa şi care au fost urmările pentru El din aceasta, şi anume, că şi Tatăl L-a glorificat.