Cuvânt cheie: Dispensaţionalism

75 Rezultate
Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu (D. Schürmann)
Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16
Locuri din Biblie: Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16, Cuvinte cheie: Dispensaţionalism; Teologia legământului; Israelul lui Dumnezeu; Adevăratul iudeu; Circumcizie
Ce se înţelege prin „Israelul lui Dumnezeu?” Este aceeaşi grupă ca şi acei „ei” mai dinainte? Împotriva acestui gând vorbeşte faptul, că expresia „Israel” în nici un loc din ... mai multScriptură nu este extinsă la o altă grupă, ci este folosită exclusiv pentru iudeii etnici; chiar şi în cartea Apocalipsa găsim diferenţierea între credincioşii din Israel şi cei dintre naţiuni.
An wen richtet sich die Bergpredigt in erster Linie? (D. Schürmann)
Hat die Bergpredigt Christen eigentlich etwas zu sagen?
Locuri din Biblie: Matthäus 5; Matthäus 6; Matthäus 7, Cuvinte cheie: Bergpredigt; Dispensationalismus; Vaterunser
Alle Schrift ist für Christen geschrieben, handelt aber nicht immer von Christen, obwohl Christen immer etwas daraus lernen können. Somit bekommen für Christen auch jene Stellen aus dem Wort Gottes eine Bedeutung, die viele mit den ... mai multWorten „Damit haben wir ja nun nichts mehr zu tun“ unbeachtet liegen lassen. So ist für viele die Beschreibung der Opfer im dritten Buch Mose eine relativ unwichtige historische Abhandlung über heute für uns Christen bedeutungslose jüdische Opferriten. Der obengenannte Grundsatz beruht auf Schriftstellen wie 1. Korinther 10,6 und 2. Timotheus 3,16.17, und wenn wir ihn anwenden und uns intensiver damit auseinandersetzen, erkennen wir: Gerade in diesen alttestamentlichen Bibelabschnitten finden wir die größten Schätze über das Werk des Herrn Jesus, die in dieser Ausführlichkeit im Neuen Testament kaum zusammenhängend entfaltet werden. Somit hat die Bergpredigt ohne Frage eine große Bedeutung für uns Christen. Es werden dort herzerforschende Fragen an uns gerichtet, die die Praxis unseres Christenlebens bloßstellen und uns in das Licht Gottes stellen. Das, was dort an solche gerichtet ist, die einen Vater haben, „der in den Himmeln ist“, ist genauso eine Herausforderung für uns, die denselben Vater haben.
Besitzen hebräische Christen besondere Segnungen? (R.A. Huebner)
Articole: 3, Cuvinte cheie: Dispensationalismus; Beschneidung; Messianische Juden; Himmlische Berufung; wahre Jude, der
Diese Artikelreihe geht der Frage nach, ob hebräische Christen besondere Segnungen besitzen, die über die anderer Christen hinausgehen, wie der Bibellehrer Dr. Arnold G. Fruchtenbaum behauptet.
Binecuvântarea înșesită de la sfârşitul celei de-a 70-a săptămână-an (R.A. Huebner)
Daniel 9.24
Locuri din Biblie: Daniel 9, Cuvinte cheie: Săptămâni-an, 70; Intercalarea Bisericii; Dispensaţionalism; Teologia legământului
Interpretarea tradiţională a expresiei „încetarea fărădelegii” este aceea că această expresie se referă la împăcarea care a avut loc, aşa cum se crede, la mijlocul celei de-a şaptezecea săptămână. Pe de ... mai multaltă parte P. Mauro gândeşte că Matei 23.32 „este o explicaţie, că venise ceasul pentru terminarea fărădelegii”, adică să răstignească pe Domnul. Ambele afirmaţii arată că nu se cunosc afirmaţiile Scripturii. Au fost stabilite şaptezeci de săptămâni „pentru încetarea fărădelegii”. De fapt fraţii noştri spun: Nu, nu este aşa! Au fost necesare şaizeci şi nouă şi jumătate de săptămâni pentru a pune capăt fărădelegii. Eu cred că sunt necesare şaptezeci de săptămâni, deoarece Scriptura spune categoric aceasta (Daniel 9.24). Aceasta este valabil şi pentru celelalte afirmaţii ale ei, care de asemenea au nevoie de şaptezeci de săptămâni. Să mergem la o altă combatere a acestor rătăciri, şi anume că după răstignire fărădelegea poporului lui Daniel a continuat.
Brief von J.N. Darby an Professor Tholuck (J.N. Darby)
Darbys biographisches Selbstzeugnis
Cuvinte cheie: Dispensationalismus; Himmlische Berufung
Brief, der die geistliche Entwicklung von John Nelson Darby aufzeigt und besonders deutlich macht, dass die Erkenntnis der himmlischen Stellung alle seine Überlegungen beeinflusst hat.
Buchstäbliche Opfer im Tausendjährigen Reich? (D. Schürmann)
Hebräer 9–10; Hesekiel 44–46
Locuri din Biblie: Hebräer 9; Hesekiel 44; Hesekiel 45, Cuvinte cheie: Dispensationalismus; Tausendjähriges Reich
Wenn wir glauben, dass sich die Verheißungen Israels für die Zukunft buchstäblich erfüllen, dann glauben wir das auch für die Verheißung in Bezug auf den neuen Tempel und den entsprechenden Opferdienst nach Hesekiel.
Imagine: © Daniel-Verlag
Buchvorstellung: Der vergessene Reichtum (SoundWords)
Das Geheimnis Gottes in den Epochen seines Handelns
Cuvinte cheie: Dispensationalismus
Das Thema des Buches ist der sogenannte Dispensationalismus oder anders ausgedrückt: die Wege Gottes mit dem Menschen im Blick auf Himmel und Erde. Seit einigen Jahren wird uns mehr und mehr bewusst, wie sehr diese Wahrheit unser Leben als ... mai multChrist beeinflusst. In Deutschland wird sie heute weit mehr angegriffen als noch vor etlichen Jahren. In vielen Diskussionen, die wir hierzu geführt haben, ist, so jedenfalls unser Eindruck, das Herz der dispensationalen Wahrheit oft zu kurz gekommen. In der Auseinandersetzung um die Wahrheit blieb oft das Wesentliche auf der Strecke, und das Überragende am Ratschluss Gottes für die heutige Zeitepoche wurde manches Mal vergessen.
Când începe ziua Domnului? (D. Schürmann)
Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 2.3,4; Maleahi 4.5,6; Apocalipsa 11.2; Faptele spostolilor 2.19,20; 1 Corinteni 4.3: Zaharia 14.1-5, Cuvinte cheie: Ziua Domnului; Dispensaţionalism
În acest articol scurt se vor cerceta unele pasaje din Biblie care fac unele afirmaţii despre ceea ce trebuie să aibă loc înainte de ziua Domnului şi prin aceasta să determine perioada de timp în care începe această zi.
Imagine: Daniel-Verlag
Carte recomandată: Bogăţia uitată (SoundWords)
Taina lui Dumnezeu în diverse epoci ale acţionării Sale
Cuvinte cheie: Dispensaţionalism
Imagine: Daniel-Verlag
Ce au creştinii a face cu noul legământ? (SoundWords)
Locuri din Biblie: 2 Corinteni 3; Evrei 8; 10; Ieremia 31, Cuvinte cheie: Legământ (noul); Dispensaţionalism
Unele comunităţi creştine ar răspunde la întrebarea din titlu cu: „totul!” După convingerea lor toate acţiunile lui Dumnezeu au loc pe bază de „legământ” şi fiecare adevăr are a face în vreun fel ... mai multoarecare cu legământul, care „de la sine înţeles” ar fi încheiat cu creştinii, respectiv cu Biserica (Adunarea). Alte părtăşii creştine ar răspunde la această întrebare cu: „nimic!”. Potrivit părerii lor noul legământ are a face numai cu Israel. Primilor – celor care după părerea lor Biserica are „totul” a face cu noul legământ – dorim să le spunem: noul legământ cuprinde iertarea păcatelor şi nedreptăţilor precum şi o inimă nouă, pe care este scrisă Legea (Evrei 8.10; 10.16). Însă legământul nou nu are mai mult decât aceasta; niciodată el nu are a face cu intrarea în Sfânta Sfintelor cerească, în prezenţa lui Dumnezeu. Acest loc rămâne rezervat familiei preoţeşti – credincioşilor din Adunare (Biserică). Când la masa Domnului este amintit paharul, atunci el ne este arătat în caractere diferite. Dimensiunea binecuvântării la „paharul binecuvântării” (1 Corinteni 10.16) este mult mai mare decât binecuvântarea la paharul legământului cel nou (1 Corinteni 11.25). „Paharul binecuvântării” cuprinde toată bogăţia harului, care a venit la noi pe baza valorii sângelui lui Hristos, şi prin aceasta include binecuvântări cereşti, care sunt exclusiv privilegiul Bisericii. Cuvântul lui Dumnezeu spune categoric în Romani 9.3-5, că legămintele – şi acestora le aparţine şi noul legământ – aparţin poporului Israel după carne: „… pentru fraţii mei, rudele mele după carne, care sunt israeliţi, ale cărora sunt: înfierea, şi gloria, şi legămintele, şi darea Legii, şi slujba, şi promisiunile, ai cărora sunt părinţii, şi din care, după carne, este Hristosul, care este mai presus de toate, Dumnezeu binecuvântat în veci.” Ultimii – după părerea cărora noul legământ nu are nimic a face cu Biserica – dorim să-i întrebăm: nu a devenit apostolul Pavel şi pentru noi „slujitor al noului legământ” ( 2 Corinteni 3.6)? Nu bem noi la frângerea pâinii – unul din elementele centrale ale vieţii Adunării – potrivit cu 1 Corinteni 11.25, dintr-un pahar, care este „noul legământ în sângele Meu”? Cum atunci noi creştinii credincioşi să nu avem nimic a face cu noul legământ? Prin slujba noului legământ noi putem avea parte de binecuvântarea, că atitudinea lui Dumnezeu faţă de om s-a schimbat radical.
Ce este taina? (F.W. Grant)
Efeseni 3.1-10
Locuri din Biblie: Efeseni 3, Cuvinte cheie: Taină; Intercalarea Bisericii; Dispensaţionalism; Teologia legământului
1. În primul rând constă în aceea, că naţiunile vor fi împreună-moştenitoare, moştenitoare pe aceeaşi treaptă cu iudeii, sau mai exact cu credincioşii iudei. Aşa ceva nu găsim niciunde în Vechiul Testament. ... mai multAcolo sunt binecuvântări pentru naţiuni şi pentru lumea viitoare, însă iudeul este întotdeauna capul şi păgânul coada. Nu este o aceeaşi moştenire, o egalitate. Şi moştenirea însăşi este de aceea altceva decât au revelat făgăduinţele Vechiului Testament. Ea este într-o cu totul altă sferă. Binecuvântările creştine sunt în locurile cereşti, şi moştenirea, aşa cum ea ne-a fost arătată (Efeseni 1), este o moştenire cu Hristos. În acest sens noi suntem şi împreună-moştenitori într-o poziţie mai înaltă şi mult mai minunată decât Vechiul Testament a făgăduit vreodată vreunui credincios, oricare ar fi el. Acesta este primul punct. Şi fără îndoială el este numit mai întâi deoarece el pare să stea cel mai mult în legătură cu adevărul Vechiului Testament, cu toate că el este realmente altfel....
Ce vrea să se spună prin noul legământ? (W.J. Ouweneel)
Luca 22.20; 1 Corinteni 11.25
Locuri din Biblie: Luca 22.20; 1 Corinteni 11.25; Evrei 8, Cuvinte cheie: Legământ (noul); Dispensaţionalism; Teologia legământului; Împărăţia de o mie de ani; Legământul nou
Literalmente el va fi încheiat cu cele zece seminţii respectiv cu cele două seminţii ale vechiului popor al lui Dumnezeu; în inimile lor va fi scris şi textul Legii lui Moise. Însă potrivit mărturiei Noului Testament noi ca ... mai multpopor actual al lui Dumnezeu în Duhul avem felurit a face cu noul legământ. ...
Chemarea cerească (W. Kelly)
Evrei 3.1
Locuri din Biblie: Evrei 3.1, Cuvinte cheie: Chemarea cerească; Teologia legământului; Dispensaţionalism
Nu este lipsit de importanţă să ne gândim că în timp ce „chemarea cerească” depinde de înălţarea Domnului Isus Hristos în cer, totuşi credinţa credincioşilor Vechiului Testament era mult mai ... mai multînainte în chemarea şi împrejurările lor. Astfel Domnul a chemat pe Avraam din patria sa şi din rudenia sa şi din casa sa părintească să meargă într-o ţară pe care El i-o va arăta. Şi desigur a fost un act de credinţă, că Avraam a fost ascultător şi a plecat, „fără să ştie unde se ducea”.
Christi Platz ist unser Platz (R.A. Huebner)
Epheser 1–3
Locuri din Biblie: Epheser 1; Epheser 2; Epheser 3, Cuvinte cheie: Bundestheologie; Dispensationalismus
Zwar war der Heilige Geist von dem verherrlichten Menschen im Himmel schon zu Pfingsten herabgekommen, dennoch wurde nicht gleich alles offenbart, was dieses Kommen beinhaltete. Gott hatte einen speziellen Zeitpunkt dafür vorgesehen. Dieser ... mai multZeitpunkt war die Wirkungsperiode des Apostels Paulus. Durch ihn sollte die ganze Fülle dessen, was das Kommen des Geistes mit sich brachte, offenbar werden. Seine Bestellung zu der apostolischen Position kam von jenem verherrlichten Menschen droben. Es folgte auf die Verwerfung des Zeugnisses des Stephanus von Seiner dortigen Gegenwart. Paulus ist der Apostel, der bestellt war, die Wahrheiten der himmlischen Örter zu entfalten (Epheser, und sagt uns, dass wir versetzt sind in die himmlischen Örter in Christus Jesus (Eph 2,6). Das berichtet uns etwas von unserer Stellung vor Gott. Wir sind nicht versetzt in irdische Örter, so wie es das erlöste Volk Israel (Hes 20,33-38; Röm 11,26; Jes 60,21) sein wird, wenn Christus regiert vor seinen Ältesten in Herrlichkeit (Jes 24,23).
Das Geheimnis des Christus (H.P. Medema)
Epheser 3,1-9
Locuri din Biblie: Epheser 3, Cuvinte cheie: Geheimnis; Einschaltung d. Kirche; Dispensationalismus; Bundestheologie
Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus hat das Geheimnis, das Geheimnis Seines Willens, an uns bekannt gemacht. Hier wird der Apostel viel konkreter in seinen Mitteilungen, wie diese Bekanntmachung uns erreicht hat: Er sagt, dass das ... mai multGeheimnis speziell an ihn bekannt gemacht wurde, damit er vor allem den Inhalt davon an das Licht bringen sollte (Eph 3,9). Vorher schon in diesem Brief, besonders in Kapitel 2, hatte er darüber schon „in kurzem“ geschrieben. Wenn dieser Brief in der Gemeinde vorgelesen werden sollte, sollten sie dadurch einigermaßen einen Eindruck von den reichen Schätzen bekommen, die Paulus als Verwalter anvertraut waren. Das Bild eines Verwalters ist hier sehr bedeutsam: Als der durch Gott dazu angewiesene Diener öffnete der Apostel die Schatzkammern des unausforschlichen Reichtums des Christus (Eph 3,8).
Das Geheimnis des Christus im Kolosserbrief (D. Schürmann)
Kolosser 1,26.27
Locuri din Biblie: Kolosser 1; Kolosser 2; Kolosser 3, Cuvinte cheie: Geheimnis; Dispensationalismus; Bundestheologie
Der Apostel hatte mit zwei Gegnern zu tun. Einmal waren es die Juden, von denen er Verfolgungen zu erdulden hatte, weil er ihre Sonderstellung damit missachtete, dass er so eine Botschaft verkündigte von „Christus in den Nationen“. ... mai multHierbei müssen wir uns bewusst machen, das dieser Gedanke damals so revolutionär war, wie wir es uns heute kaum vorstellen können. Das war der eigentliche Grund, warum Paulus dann in die Gefangenschaft kam. Dem Hochmut der Juden war diese Botschaft ein Gräuel ...
Das Geheimnis in den Wegen Gottes mit den Menschen (S. Isenberg)
Teil 1+2
Locuri din Biblie: Daniel 9, Cuvinte cheie: Dispensationalismus; Geheimnis; Jahrwochen, 70
Data: 06.11.2016, Timp de valabilitate: 73 min
Der gegenwärtige und der zukünftige Zeitlauf (Botschafter)
Articole: 16, Cuvinte cheie: Dispensationalismus
Der gläubige Mensch im Tausendjährigen Reich (J.N. Darby)
Eine veränderte Haltung zur Schöpfung
Cuvinte cheie: Tausendjähriges Reich; Dispensationalismus; Bundestheologie
Die Berufung der Gläubigen hier auf der Erde während des Tausendjährigen Reiches wird total unterschiedlich sein von der der Gläubigen, die jetzt auf der Erde sind. Der offensichtliche Grund dafür ist, dass die Haushaltung ... mai multdes Tausendjährigen Reiches, was die Gläubigen auf der Erde betrifft, eine Haushaltung des Gerichts sein wird.
Der sechsfache Segen nach Abschluss der 70. Jahrwoche (R.A. Huebner)
Daniel 9,24
Locuri din Biblie: Daniel 9, Cuvinte cheie: Jahrwochen, 70; Einschaltung d. Kirche; Dispensationalismus; Bundestheologie
Die traditionelle Sichtweise ist hier die, dass der Ausdruck „die Übertretung zum Abschluss bringen“ sich auf die Versöhnung bezieht, die, wie man annimmt, in der Mitte der siebzigsten Woche stattfand. Auf der anderen Seite ... mai multdenkt P. Mauro, dass Matthäus 23,32 „eine Erklärung ist, dass die Stunde gekommen war, für sie die Übertretung zu beenden“, das heißt den Herrn zu kreuzigen. Beide Sichtweisen zeigen an, dass die Aussagen der Schrift nicht wahrgenommen werden. Siebzig Wochen waren abgemessen, um „die Übertretung abzuschließen“. Eigentlich sagen unsere Brüder: Nein, so nicht! Nur neunundsechzigeinhalb Wochen waren notwendig, die Übertretung abzuschließen. Ich glaube, dass siebzig Wochen notwendig sind, weil die Schrift es ausdrücklich so sagt (Dan 9,24). Das gilt auch für ihre Aussagen über die anderen fünf Ausdrücke, die auch siebzig Wochen benötigen. Lasst uns nun zu einer anderen Widerlegung dieser Irrtümer gehen, nämlich, dass nach der Kreuzigung die Übertretung von Daniels Volk weiterging.
Der Tag des Herrn (G. Gardner)
Matthäus 24; Daniel 2; 7; Joel 2
Locuri din Biblie: Matthäus 24; Daniel 2; Daniel 7; Joel 2, Cuvinte cheie: Tag des Herrn, der; Dispensationalismus
Der Tag des Herrn steht im Gegensatz zum Tag des Menschen. Er ist, wie der Name schon sagt, verbunden mit dem Herrn Jesus Christus, wenn Seine Rechte, Seine Ansprüche und Seine Herrlichkeit verwirklicht werden. Dann wird Er die ganze Welt ... mai multbeherrschen und für Gott wirken als der Zweite Mensch, der Letzte Adam, als das wahre Gegenbild zu David und Salomo. Sein Thron steht zu jener Zeit, wie die Bibel es viele Male voraussagt, in Jerusalem und Sein Herrschaftsgebiet reicht bis an die Enden der Erde. Alle müssen sich vor Ihm beugen ...
Der wahre Jude und der Israel Gottes (D. Schürmann)
Römer 2,17-29; Römer 3,1-3; Galater 6,12-16
Locuri din Biblie: Römer 2; Römer 3; Galater 6, Cuvinte cheie: Bundestheologie; Dispensationalismus; Israel Gottes; wahre Jude, der; Beschneidung
Sind diese Ausdrücke ein Beleg dafür, dass die Kirche die Fortsetzung von Israel in der heutigen Zeit ist?
Imagine: © SoundWords
Die Einschaltung in Matthäus 10,23 (W. Kelly)
Matthäus 10,23
Locuri din Biblie: Matthäus 10, Cuvinte cheie: Einschaltung d. Kirche; Dispensationalismus
Dieser Vers bringt mich dazu, einen Ausdruck zu wiederholen, den ich schon früher gebraucht habe, nämlich, dass die Gemeinde eine große Einschaltung ist. Die Mission der Apostel wurde abrupt durch den Tod Christi beendet. [Anm. d. ... mai multRed.: Und der Auftrag, der den Jüngern in Kapitel 28 nach diesem Tod gegeben wurde, war auch ein völlig anderer] Sie haben ihn zwar noch danach für eine Weile ausgeführt, aber er wurde durch die Zerstörung Jerusalems komplett gestoppt: Die ganze Sache war für eine Zeit zu Ende, aber nicht für immer. Die Berufung der Gemeinde war aufgenommen worden; und wenn der Herr die Gemeinde aus der Welt zum Himmel geholt hat, wird Gott wieder Zeugen für den Messias auf der Erde aufwecken, wenn der Jude bekehrt wird. Gott hat erklärt, dass Er sein Land seinem Volk geben wird, und Er wird das tun, denn seine Gaben und seine Berufung sind unbereubar (Röm 11,27). Gottes Treue ist darin eingeschlossen, dass das jüdische Volk in seinem eigenen Land wiederhergestellt werden muss, wenn die Fülle der Nationen eingegangen ist (Röm 11,25). Die Berufung der Fülle der Nationen ist die Einschaltung, in der wir im Moment leben.
Imagine: L. Binder
Die Gemeinde im Tausendjährigen Reich (H. Smith)
Offenbarung 21–22
Locuri din Biblie: Offenbarung 21; Offenbarung 22, Cuvinte cheie: Tausendjähriges Reich; Dispensationalismus; Bundestheologie
Was ist mit der Gemeinde im Tausendjährigen Reich? Ist sie nicht schon längst vorher entrückt worden? Ist ihr Platz nicht im Himmel? Was hat sie dann noch mit dem Tausendjährigen Reich auf der Erde zu tun?
Die himmlische Berufung (W. Kelly)
Hebräer 3,1
Locuri din Biblie: Hebräer 3; Hebräer 11, Cuvinte cheie: Himmlische Berufung; Bundestheologie; Dispensationalismus
Es ist nicht unwichtig, daran zu denken, dass, während die „himmlische Berufung“ als ein entwickeltes System abhängt von der Auffahrt des Herrn Jesus Christus in den Himmel, doch der Glaube der Gläubigen des Alten ... mai multTestamentes ihrer Berufung und ihren Umständen weit voraus war. So berief der HERR den Abraham von seinem Heimatland und seiner Verwandtschaft und seinem Vaterhaus in ein Land, das Er ihm zeigen würde. Und es war sicherlich durch Glauben, dass Abraham gehorsam war und ausging, „nicht wissend, wohin er kommen würde“. Aber Hebräer 11,9 zeigt uns die weitere Handlung des Glaubens. Denn als er in das Land kam, wanderte er dort herum wie in einem fremden Land, weil ein Strahl entfernter himmlischer Herrlichkeit in seiner Seele aufgebrochen war. „Er schaute aus nach einer Stadt, die Grundlagen hat“ usw. So starben er und die anderen Erzväter, so wie sie gelebt hatten, im Glauben, nicht in aktuellem Besitz. Nichtsdestoweniger bedeutet solch eine Fremdlingschaft weder den Besitz noch die Notwendigkeit der „himmlischen Berufung“. Zweifellos ist es so, dass die „himmlische Berufung“ jetzt auch Fremdlingschaft hervorruft und dazu ermuntert. Aber das beweist in keiner Weise, dass eine solche himmlische Berufung damals bekannt war und genossen wurde.