Loc din Biblie: Matei 4

2 Rezultate

Evanghelia lui Pavel (1) (R.A. Huebner)
Evanghelia care a fost propovăduită înainte de răstignirea lui Isus
Locuri din Biblie: Matei 4.17; Luca 16.16; Marcu 1.14, Cuvinte cheie: Evanghelia lui Pavel
Creştinul care afirmă – şi oricât de învăţat ar fi el -, că este numai o singură veste bună, o singură Evanghelie, arată o lipsă fundamentală referitoare la înţelegerea căilor lui Dumnezeu. El nu cunoaşte ... mai multadevărul dispensaţional; şi probabil el este mai mult decât aceasta – poate fi, că el respinge conştient adevărul dispensaţional.
Slava morală a Domnului Isus (18) (J.G. Bellett)
În comportarea Sa faţă de satan
Locuri din Biblie: Matei 4.1; 12.29; Efeseni 5.11, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Satan a încercat în pustie să prăbuşească pe Domnul în aceeaşi stricăciune morală în care el prin şiretenia lui l-a prăbuşit pe Adam şi natura umană în totalitatea ei. Biruinţa asupra ispititorului ... mai multconstituia pregătirea dreaptă, necesară pentru toate lucrările şi acţiunile Domnului. De aceea citim şi, că era Duhul, Cel care L-a dus să întâmpine pe ispititor: „Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.” (Matei 4.1) Înainte ca Fiul Omului să poată intra în casa celui tare şi să-i jefuiască gospodăria, El a trebuit să lege pe cel tare (Matei 12.29). Înainte ca Isus să poată osândi „lucrările neroditoare ale întunericului” (Efeseni 5.11), El a trebuit să arate că El nu are nici o părtăşie cu ele.