Loc din Biblie: Marcu 3

1 Rezultat

Ce este hula împotriva Duhului Sfânt?
(diverşi comentatori: Hole; MacDonald; Darby; etc.)
Locuri din Biblie: Marcu 3.28-30, Cuvinte cheie: Duhul Sfânt: natura; Hula: împotriva Duhului Sfânt
Fiecare om ar trebui de fapt să recunoască, că dacă un Om ca Domhul Isus se împotriveşte lui satan cu o aşa autoritate, cu o aşa putere, că aceasta trebuie să fie puterea Duhului Sfânt. Şi din pasaj rezultă, că Domnul Isus ... mai multmai spune: Voi ştiţi aceasta. Dar ceea ce ei au făcut este că ei au spus că Duhul Sfânt, prin a cătui putere lucra Domnul Isus, era Beelzebub , deci spuneau că Duhul Sfânt ar fi satan. Aceasta este o blasfemie îngrozitoare.