Loc din Biblie: Luca 19

1 Rezultat

Slava morală a Domnului Isus (17) (J.G. Bellett)
Cum El niciodată nu a uitat revendicările lui Dumnezeu
Locuri din Biblie: Marcu 2; Matei 15; Luca 19; Marcu 10, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Domnul Isus a dat fără încetare, dar rareori a găsit recunoştinţă la cei care au primit. El a dăruit din belşug, dar a avut puţin parte de părtăşie. Aceasta duce numai la mărirea şi glorificarea bunătăţii Sale. Aici practic nu ... mai multera nimic care să-L poată determina să arate bunătatea Sa; şi cu toate acestea El a dăruit mereu. El era ca Tatăl, care este în ceruri, despre care El Însuşi a spus: „El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5.45).