Loc din Biblie: 2. Tesaloniceni 2

3 Rezultate

14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare (W.A. Lickley)
Locuri din Biblie: 1 Tesaloniceni 4.13-17; 5.4; 2 Tesaloniceni 2.1,2; Coloseni 3.4; Tit 2.13; Iuda 14, Cuvinte cheie: Răpire; Revenirea lui Hristos; Necazul cel mare
Într-unul din pasajele anterioare am văzut în rezumat evenimentele care se vor derula după venirea Domnului pentru ai Săi, ca să se împlinească cele spuse în 1 Tesaloniceni 4.15-18. În acest context s-a spus: ... mai mult„Timpul de necaz al groazei, al fricii şi încercărilor a venit” (H. şi N. 1988, pag. 211 la mijloc; compară cu Matei 24.21,22). Scriitorului [acestui articol] îi sunt cunoscute părerile diferite referitoare la întrebarea „Va trece Biserica prin necazul cel mare?”. Şi el prezintă punctul de vedere al acelora care cred că Scriptura răspunde la aceasta cu NU.
Când începe ziua Domnului? (D. Schürmann)
Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 2.3,4; Maleahi 4.5,6; Apocalipsa 11.2; Faptele spostolilor 2.19,20; 1 Corinteni 4.3: Zaharia 14.1-5, Cuvinte cheie: Ziua Domnului; Dispensaţionalism
În acest articol scurt se vor cerceta unele pasaje din Biblie care fac unele afirmaţii despre ceea ce trebuie să aibă loc înainte de ziua Domnului şi prin aceasta să determine perioada de timp în care începe această zi.
Fapte şi cuvinte spre onoarea lui Dumnezeu (A. Gibert)
2 Tesaloniceni 2.16,17
Locuri din Biblie: 2 Tesaloniceni 2, Cuvinte cheie: Hărnicie/străduinţă; Lucru/muncă
Creştinul credincios trebuie să lucreze, cu excepţia cazului în care el are o poruncă specială din partea Domnului (1 Corinteni 9.14)! Probabil el nu trebuie neapărat să lucreze ca apostolul Pavel „noaptea şi ziua” ( 2 ... mai multTesaloniceni 3.8), dar „în linişte” (2 Tesaloniceni 3.12). Sub pretextul credinţei lor sau al apropiatei reveniri a Domnului unii cred că „nu mai trebuie să lucreze” (2 Tesaloniceni 3.11), ceea ce apostolul numeşte: „umblă în neorânduială”. Primul lucru, dacă nu chiar cea mai importantă „lucrare” a credinciosului este lucrul pentru întreţinerea existenţei sale şi a celor care îi aparţin (1 Tesaloniceni 4.11), şi aceasta îi va permite „să dea celui care are nevoie” (Efeseni 4.28) sau să contribuie pentru lucrarea Domnului (Evrei 13.16). Însă noi trebuie nu numai să facem fapte bune, ci şi să avem un cuvânt spre zidire. Există ceva mai bun decât să vorbeşti despre Domnul Isus şi despre Evanghelia harului?