Cuvânt cheie: Urim şi Tumim

2 Rezultate
Imagine: Beröa-Verlag
Urim şi Tumim (T. Oliver)
Exodul 28.29
Locuri din Biblie: Exodul 28.29, Cuvinte cheie: Urim şi Tumim
Aaron putea suplini poporul numai într-o mod foarte slab. În realitate erau numai numele seminţiilor, nu al fiecărui mădular, din care constau acestea, gravate pe pietrele pieptarului său şi pe umerari. El avea numai o cunoaştere ... mai multfoarte redusă a nevoilor şi încercărilor lor. El nu iubea pe fiecare în parte din această mulţime mare. Însă aceste lucruri reprezintă în mod foarte frumos activitatea Altuia, care va veni şi care acum este la dreapta lui Dumnezeu ca Reprezentant al nostru pe deplin suficient: Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, Isus.
Imagine: © Beröa-Verlag
Urim und Thummim (T. Oliver)
2. Mose 28,29
Locuri din Biblie: 2. Mose 28, Cuvinte cheie: Urim u. Thummim; Hohepriestertum
Nur in einer sehr schwachen Weise konnte Aaron das Volk vertreten. In Wirklichkeit waren nur die Namen der Stämme, nicht der einzelnen Glieder, aus denen diese bestanden, auf den eingesetzten Steinen seines Brustschildes und der ... mai multSchulterstücke eingestochen. Er hatte nur eine sehr unvollkommene Kenntnis ihrer Bedürfnisse und ihrer Übungen. Er liebte nicht jeden Einzelnen in dieser großen Menge. Doch diese Dinge stellen in sehr schöner Weise die Tätigkeit eines Anderen vor, der kommen würde, und der jetzt zur Rechten Gottes ist als unser völlig hinreichender Vertreter: des Apostels und Hohenpriesters unseres Bekenntnisses, Jesus.