Loc din Biblie: Marcu 4

3 Rezultate

Slava morală a Domnului Isus (12) (J.G. Bellett)
În ceea ce L-a înviorat
Locuri din Biblie: Ioan 4; Marcu 4, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Îngerii se bucură când păcătoşii se căiesc. „Este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.” (Luca 15.10) Ce fericire pentru noi, că această taină a cerului ... mai multne-a fost revelată şi că noi găsim în Scriptură mai multe explicaţii simbolice despre aceasta, aşa cum este de exemplu în evanghelia după Luca capitolul 15! Dar se găseşte mai mult decât aceasta. Cu toate că bucuria este în cer, ea este publică; ea se manifestă şi îşi are ecoul ei. Se cuvine să fie aşa. Se cuvine ca toată casa să participe la bucurie și s-o simtă ca bucurie generală. Dar aceasta încă nu este totul, este mai mult. Tot aşa există atât o bucurie a inimii divine cât și o bucurie a cerului. Bucuria cerului o găsim în Luca 15, cea a inimii divine în evanghelia după Ioan 4.31-34.
Slava morală a Domnului Isus (5) (J.G. Bellett)
În felul cum reacţionează la critică
Locuri din Biblie: Ioan 11; Marcu 4.38; Luca 8.45, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Ori de câte ori Domnul Isus, şi aceasta a avut de multe ori loc, a fost acuzat de ucenicii Săi sau de adversarii Săi, El nu a căutat niciodată să se dezvinovăţească.
Tu nu te vei scufunda (C.H. Mackintosh)
Marcu 4.35-41
Locuri din Biblie: Marcu 4.35-41, Cuvinte cheie: Zidire (sufletească); Viaţă de credinţă
Nevoia omului oferă lui Dumnezeu ocazia de a ajuta. Acesta este un adevăr, de care noi toţi cu siguranţă nu ne îndoim. Şi cu toate acestea deseori, când ajungem în necaz şi nevoi, suntem aşa de puţin pregătiţi să ne ... mai multbazăm pe ajutorul lui Dumnezeu. A rosti sau a auzi un adevăr este cu totul altceva decât a practica puterea acestui adevăr. Să spui că Dumnezeu este puternic, ca să ne păzească în furtună, atunci când marea este liniştită este cu totul altceva decât să arăţi credinţă faţă de această putere, atunci când în jurul nostru furtuna face ravagii.