Loc din Biblie: Ioan 6

2 Rezultate

Slava morală a Domnului Isus (7) (J.G. Bellett)
În atitudinea Lui faţă de risipă
Locuri din Biblie: Matei 26.6-15; Ioan 6.13, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
În tot ce facem trebuie să ţinem seama de onoarea lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii nu vor acorda nici o atenţie la tot ce tocmai nu slujeşte ordinii bune a lumii şi nu este favorabil binelui aproapelui. Isus a corespuns în orice ... mai multprivinţă drepturilor lui Dumnezeu în lumea aceasta egoistă, cu toate că El, aşa cum ştim foarte bine, a recunoscut pe deplin pretenţiile aproapelui referitoare la Persoana Sa. El a ştiut la timpul potrivit „să lepede” şi la timpul potrivit „să păstreze”. „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut o faptă bună faţă de Mine”, a spus El, atunci când femeia a fost mustrată de ucenici, deoarece ea a turnat vasul cu parfumul foarte scump peste El; dar după hrănirea miilor de persoane, El a zis ucenicilor aceleaşi lucruri: „Strângeţi fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic” (Ioan 6.12).
Trădat de un prieten (D.R. Reid)
Locuri din Biblie: 1 Corinteni 11.23,24; Matei 26.24; Ioan 6.64,71; 13.8; Psalmul 41.9, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului; Iuda Iscarioteanul
Aţi fost vreodată trădat? De un prieten? De un prieten apropiat, de unul în care vă încredeaţi fără rezerve? O astfel de experienţă este de neînţeles pentru mulţi dintre noi. Noi toţi ştim cum este când alţi ... mai multoameni ne înşeală sau oameni lipsiţi de scrupule trec peste noi. Dar să fi trădat de un prieten apropiat, aceasta ne răneşte mai mult.