Autor: Pink, Arthur Walkington

1 Rezultat
De ce noi numim pe Mântuitorul nostru „Domnul” (A.W. Pink)
şi nu simplu numai Isus?
Locuri din Biblie: Ioan 13.13, Cuvinte cheie: Isus: ca Domn
Versetul 13 din evanghelia după Ioan capitolul 13 accentuează în chip minunat faptul că Domnul Isus este „plin de har şi de adevăr” (Ioan 1.14). Domnul tocmai făcuse pentru ucenicii Săi slujba cea mai de jos a unui sclav. ... mai multPrin aceasta însă El nu a părăsit nicidecum poziţia Lui de autoritate şi întâietate. El aminteşte ucenicilor că El este încă „Învăţătorul şi Domnul” lor şi că aceasta corespunde şi propriei lor mărturisiri.