Cuvânt cheie: Păcat

20 Rezultate
Befreiung von der Macht der Sünde (J.T. Mawson)
Formalismus und Zeremonien bringen uns nicht weiter ...
Locuri din Biblie: Johannes 1; Johannes 4; Johannes 7, Cuvinte cheie: Befreiung; Sünde
Es mag sein, dass in diesen Tagen unseres Zusammenkommens in manchen Herzen Fragen aufsteigen: Fragen über die Vergangenheit, Fragen über die gegenwärtige Lebensweise, Fragen über die Zukunft und Fragen über das, was man tun ... mai multund wie und wo man dem Herrn, dem wir angehören, dienen soll. Einige mögen sogar schlaflose Nächte haben, weil sie durch diese Dinge in ihren Herzen beunruhigt sind.
Ce este păcat? (H.L. Heijkoop)
... şi ce are păcatul a face cu ascultarea?
Cuvinte cheie: Păcat; Ascultare
Păcat este tot ce face omul în mod independent faţă de autoritatea pe care Dumnezeu şi Domnul Isus o are asupra lui. Tot ce stă în opoziţie cu Cuvântul lui Dumnezeu este păcat. Cunoaşterea acestui adevăr conduce la ... mai multjudecarea conştientă a păcatului.
Das Problem der Sünde (F.B. Hole)
Römer 5–8
Articole: 4, Cuvinte cheie: Sünde
Das „Sünde-als-Krankheit“-Modell (J.F. MacArthur)
Wenn Sünde nicht mehr Sünde genannt wird ...
Cuvinte cheie: Sünde
Die vielleicht am weitesten verbreitete Art der Schuldverdrängung ist, jedes menschliche Fehlverhalten als eine Art Krankheit zu klassifizieren. Trinker und Drogensüchtige können Kliniken zur Behandlung ihrer „chemischen ... mai multAbhängigkeit“ aufsuchen. Kinder, die sich dauernd einer Autorität widersetzen, werden dadurch entschuldigt, dass man sie als „hyperaktiv“ oder als an einem „Aufmerksamkeitsdefizit“ leidend bezeichnet. Fresser sind nicht mehr zu verurteilen ...
Der Umgang mit der Schuld (E.C. Hadley)
aus „Du kannst ein glückliches Leben haben“
Locuri din Biblie: Johannes 15, Cuvinte cheie: Schuld; Sünde; Bekenntnis; Gewissen; Züchtigung
Eine der grundlegenden Ursachen von Traurigkeit ist das Empfinden von Schuld, die das Gewissen belastet und der Seele den Frieden raubt. Bevor wir wahrhaftige Freude haben können, muss dort Frieden mit Gott sein. Wenn es irgendwelche Zweifel ... mai multüber unseren Frieden mit Gott gibt, kann kein beständiger Friede in der Seele sein. Wenn wir Frieden finden wollen und die Freude, die daraus resultiert, müssen wir mit der Schuldfrage anfangen und wissen, wie sie beseitigt werden kann.
Die sündige Natur in uns und Gottes Wege mit uns (J.N. Darby)
Cuvinte cheie: Sünde
Wenn ich in Jesus Christus bin, so ist Christus in mir, und es stellt sich dann die Frage: Wird meine sündige Natur so niedergehalten, dass dies praktischerweise in mir verwirklicht wird? Die sündige Natur ändert sich ja nie, ...
Eliberarea de sub puterea păcatului (J.T. Mawson)
Formalismul şi ceremoniile nu ne duc departe
Locuri din Biblie: Ioan 1.14-16; Ioan 4; 7; 1 Împăraţi 3; Ezechiel 47, Cuvinte cheie: Eliberare; Păcat
S-ar putea ca în strângerile noastre laolaltă din aceste zile să se ridice întrebări în unele inimi: întrebări referitoare la trecut, întrebări referitoare la stilul de viaţă actual, întrebări ... mai multreferitoare la viitor şi întrebări referitoare la ceea ce se face şi cum trebuie să slujim Domnului, căruia Îi aparţinem. Unii ar putea chiar să aibă nopţi nedormite, deoarece ei sunt neliniştiţi în inimile lor cu privire la aceste lucruri.
Gibt es Situationen, in denen man nur sündigen kann? (SoundWords)
Was tun in ausweglosen Situationen?
Cuvinte cheie: Sünde
Die Frage, ob es Situationen im Leben eines Menschen geben kann, in denen er nur noch sündigen kann, beschäftigt mich noch in einer anderen Richtung. Ich gebe dir ein Beispiel: Was ist, wenn ein Mensch vor einem Problem steht wie im ... mai multDritten Reich: Die Gestapo steht vor der Tür, und fragt, ob man Juden versteckt hat. Sagt man Ja, verrät man die Juden, sagt man Nein, hat man gelogen. Beides ist Sünde, oder nicht?
Gottes Souveränität bei der Erlösung des Menschen (Anhang 6) (R.A. Huebner)
Die „Sünde im Fleisch“
Locuri din Biblie: Römer 6; Römer 7; Römer 8, Cuvinte cheie: Sünde; Fleisch
Die „Sünde im Fleisch“ ist die Wurzel der Sünde im gefallenen Menschen. Wir nennen sie „die alte Natur“. Römer 6 zeigt, dass der gefallene Mensch der Sklave der innewohnenden Sünde ist. Römer 7 zeigt ... mai multdie Notwendigkeit der Erlösung von der Macht der Sünde. Römer 8 zeigt, was Freiheit von der Macht der innewohnenden Sünde ist. Im Folgenden einige Gedanken von J.N. Darby, die gegen die Vorstellungen der Wesleyaner (Arminianer) bezüglich Begierde und Sünde und ihr Verhältnis zueinander gerichtet sind.
Kann ein Gläubiger mit Willen sündigen? (A. von der Kammer)
Hebräer 10,26
Locuri din Biblie: Hebräer 10; 1. Johannes 2; 1. Johannes 5, Cuvinte cheie: Sünde; Heilsgewissheit
Ein Kind Gottes kann sündigen. Deshalb die vielen Warnungen und Ermahnungen der Schrift, nicht zu sündigen. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Für den Fall der Sünde eines Gläubigen hat Gott in seiner ... mai multGnade Vorsorge getroffen (1Joh 2,1). – In gewissem Sinn kann auch ein Kind Gottes mit Willen sündigen. Es wird wohl kein Kind Gottes geben, das nicht in dem Sinne mit Willen gesündigt hätte, dass es etwas getan hat, von dem es wusste, dass es Gott nicht wohlgefällig sei: Wenn das „Mit-Willen-Sündigen“ in unserer Stelle diesen Sinn hätte, dann dürfte kaum ein Kind Gottes selig werden können. ...
Imagine: L. Binder
Mit Gott im Licht (Ch. Briem)
1. Johannes 1,5.7
Locuri din Biblie: 1. Johannes 1, Cuvinte cheie: Sünde; Sündopfer
Licht ist ein Wesenszug Gottes. Er ist nicht nur das Licht oder ein Licht, sondern Er ist Licht. Das will uns gewiss sagen: Gott ist die vollendete Reinheit, Er ist in Sich absolut heilig und vollkommen und makellos. Sünde ist Ihm wesensfremd. ... mai multEr ist „zu rein von Augen, um Böses zu sehen“ (Hab 1,13).
Poate un credincios păcătui cu voia? (A. von der Kammer)
Evrei 10.26; 1 Ioan 2.1; 1 Ioan 5.16,17
Locuri din Biblie: Evrei 10.26; 1 Ioan 2.1; 1 Ioan 5.16,17, Cuvinte cheie: Păcat; Siguranţa mântuirii
Un copil al lui Dumnezeu poate păcătui. De aceea multele atenţionări şi îndemnuri ale Scripturii, să nu păcătuim. Noi nu mai suntem sub domnia păcatului. Pentru căderea în păcat a unui credincios Dumnezeu în harul Său a ... mai multpurtat de grijă (1 Ioan 2.1). Într-un anumit sens şi un copil al lui Dumnezeu poate păcătui voit. Însă nu va fi nici un copil al lui Dumnezeu care să fi păcătuit cu voia în sensul că a făcut ceva, despre care el ştia că nu ar fi plăcut lui Dumnezeu: dacă în pasajul nostru „a-păcătui-voit” ar avea sensul acesta, atunci nici un copil al lui Dumnezeu nu ar putea fi mântuit.
Problema păcatului (F.B. Hole)
Serie de articole: Romani 5-8
Articole: 4, Locuri din Biblie: Romani 5; Romani 6; Romani 7; Romani 8, Cuvinte cheie: Păcat
Problema păcatului (1) (F.B. Hole)
Romani 5: Adam şi generaţia lui
Locuri din Biblie: Romani 5, Cuvinte cheie: Păcat
Până la capitolul 5 ne este prezentată Evanghelia în legătură cu păcatele noastre. Fărădelegile noastre au stat în atenţia noastră şi noi am descoperit pe ce cale Dumnezeu ne-a îndreptăţit cu privire la ele şi ... mai multne-a făcut să avem parte de favoarea Lui. Însă în legătură cu starea noastră decăzută a trebuit rezolvat mai mult decât numai această întrebare. Mai era o întrebare, pe care noi o putem numi întrebarea familiilor sau a generaţiilor.
Problema păcatului (2) (F.B. Hole)
Romani 6: Eliberaţi de păcat şi de moarte
Locuri din Biblie: Romani 6, Cuvinte cheie: Eliberare; Păcat
Până la Romani 6 am învăţat din această epistolă despre Evanghelie, pe care Dumnezeu a vestit-o, ce este El spre favoarea noastră, ce a lucrat El pentru noi prin moartea şi învierea lui Hristos şi ce am primit noi prin ... mai multcredinţa simplă. În toate Dumnezeu, dacă avem voie să ne exprimăm în felul acesta, S-a manifestat faţă de noi în binecuvântare. Romani 6 începe cu întrebarea potrivită: „Deci ce vom spune?” Aceasta arată că începe un subiect nou. Nimic nu poate întrece minunea pe care Dumnezeu a făcut-o din pricina noastră, dar ce suntem noi pentru El ca urmare a acestui fapt? Care trebuie să fie răspunsul credinciosului având în vedere harul minunat revelat? Se câştigă prin Evanghelie o putere care-l face capabil pe credincios să dea un răspuns lui Dumnezeu, demn de El Însuşi? Începem să cercetăm această întrebare ocupându-ne cu capitolul 6. Vom descoperi calea pe care Evanghelia ne eliberează, pentru ca noi să ne putem trăi viaţa în dreptate şi sfinţenie practică.
Problema păcatului (3) (F.B. Hole)
Romani 7: Păcatul, Legea, eu-l şi cum se continuă?
Locuri din Biblie: Romani 7, Cuvinte cheie: Păcat; Legea de pe Sinai; Legea credinţei
Cuvintele introductive din capitolul 7 ne îndreaptă gândurile spre versetele paisprezece şi cincisprezece ale capitolului anterior, unde apostolul a prezentat clar că cel care crede nu se află sub Lege, ci sub har. O ceartă aprinsă ... mai multa luat naştere cu privire la acest punct, despre care ne relatează cartea Faptele apostolilor, în mod deosebit în capitolul 15. Chestiunea litigioasă a fost rezolvată în Ierusalim pentru credincioşii dintre naţiuni cu autoritate care oblică. Ei nu trebuie puşi sub Lege. Dar era această întrebare clară şi cu privire la credincioşii dintre iudei? Este clar că pentru credincioşii iudei aceasta nicidecum nu era clar. Faptele apostolilor 21.20 dovedeşte aceasta. De aceea era imperios necesar ca Pavel să prezinte situaţia detaliat şi definitiv. De aceea el revine la începutul acestui capitol la această temă.
Was ist die Sünde zum Tod? (SoundWords)
1. Johannes 5,16 – mit Gedanken von W. Kelly
Locuri din Biblie: 1. Johannes 5, Cuvinte cheie: Sünde; schwierige Bibelstellen
Natürlich führt jede Sünde letztendlich zum Tod, denn der „Lohn der Sünde ist Tod“. Aber in der angeführten Stelle geht es nicht darum, dass der Tod die natürliche Folge der Sünde ist, sondern darum, ... mai multdass eine bestimmte Sünde unmittelbar mit dem Tod bestraft wird.
Was ist Sünde? (H.L. Heijkoop)
... und was hat Sünde mit Gehorsam zu tun?
Locuri din Biblie: 2. Mose 20, Cuvinte cheie: Sünde
Sünde ist alles, was ein Mensch tut in Unabhängigkeit von der Autorität, die Gott und der Herr Jesus über ihn haben. Alles, was im Widerspruch steht zum Wort Gottes, ist daher Sünde ohne Rücksicht darauf, was das im ... mai multEinzelnen ist. ...
Wenn der Herr nicht die Nummer eins in unserem Leben ist (D.R. Reid)
2. Chronika 17-20
Locuri din Biblie: 2. Chronika 17; 2. Chronika 18; 2. Chronika 19, Cuvinte cheie: Sünde; Absonderung
Wie kommt es, dass Christen sich häufig selbst in ein Chaos stürzen und in sündige Situationen verstricken können – Situationen, die sie niemals erwartet oder sich vorgestellt haben? Wir sprechen hier nicht über ... mai multChristen, die sich bewusst und absichtlich vom Herrn ab- und der Sünde zuwenden. Nein, wir denken an Christen, die wirklich glauben, dass sie dem Herrn nachfolgen, und die in einigen Fällen sogar Vorbilder für andere Christen sind! Was läuft falsch, wenn diese Christen in unrechtem Handeln und falschen Positionen gefangen sind, mit verschobenen Prioritäten und ohne Kraft oder Verlangen, sich zu verändern und das Richtige zu tun? Kennst du solche Christen? Ist es möglich, dass du selbst mit einer solchen Situation zu kämpfen hast? Was sagt die Bibel zu diesen Fällen und was ist das Gegenmittel für solch verwirrende und häufig komplizierte Zwangslagen?
„Ich elender Mensch“ (J.N. Darby)
Römer 7 und 8
Locuri din Biblie: Römer 7; Römer 8, Cuvinte cheie: Befreiung; Sünde
Es ist besser, darüber nachzudenken, was Gott ist, als darüber, was wir sind. Dieses Auf-uns-selbst-Blicken und das sorgenvolle Bewusstsein, dass wir für nichts gut sind, ist im tiefsten Sinne ganz einfach Stolz. Bis wir das ... mai multverstehen, dann werden wir von uns selbst wegblicken, auf Gott selbst. Manchmal mag der Blick auf das Böse in uns ein kleines Hilfsmittel sein, uns zu unterweisen. Aber sogar das ist nicht wirklich das, was wir brauchen. Wenn wir auf Christus blicken, dann ist es unser Vorrecht, uns selbst zu vergessen! Wahre Demut besteht nicht im Wesentlichen daraus, schlecht von sich selbst zu denken, sondern darin, gar nicht an sich zu denken. Ich bin zu schlecht, als dass ich wert wäre, darüber nachzudenken. Was meine Seele sucht, ist, sich selbst zu vergessen und auf Gott zu sehen, der es wirklich wert ist, Gegenstand aller meiner Gedanken zu sein. Ist es da nicht nötig, dass wir gedemütigt werden? ...