Loc din Biblie: Luca 3

1 Rezultat

Descendenţa lui Mesia (J. Das)
Matei 1.1-17; Luca 3.23-38
Locuri din Biblie: Matei 1.1-17; Luca 3.23-38
În lucrarea sa „Prelegeri introductive la evanghelia după Matei” [tradus], Kelly prezintă condiţiile pe care Mesia trebuia să le îndeplinească conform profeţiilor Vechiului Testament. În primul rând El ... mai multtrebuia să fie Dumnezeul lui Israel, Iehova Însuşi. Însă adevărul acesta este prezentat numai acoperit în Vechiul Testament (de exemplu Psalmul 110.1, compară cu Matei 22.41-45).