Loc din Biblie: Ioan 12

4 Rezultate

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (13) (Botschafter)
Naţiunile
Locuri din Biblie: Ioan 12.31; 14.30; 2 Corinteni 4.4; Apocalipsa 19; 20.1-3; Isaia 26.9, Cuvinte cheie: Dispensaţionalism
În veacul actual naţiunile sunt înşelate de satan, „prinţul lumii acesteia”, „dumnezeul veacului acestuia” (Ioan 12.31; 14.30; 2 Corinteni 4.4). Naţiunile sunt ele însele lumea aceasta, a cărei ... mai multcăpetenie este satan; ele sunt din veacul acesta, al cărui dumnezeu este satan.
Roadele învierii (W.T. Turpin)
Ioan 12.20-24; Evrei 2.6-15
Locuri din Biblie: Ioan 12.20-24; Evrei 2.6-15, Cuvinte cheie: Învierea lui Isus
În această prelegere dorim să studiem unele rezultate ale învierii. Să vedem toate rezultatele într-o seară ar fi oricum imposibil. Ne vom ocupa în mod deosebit cu două aspecte ale acestor rezultate, şi anume, o dată ... mai multcu privire la gloria lui Dumnezeu, şi apoi cu privire la binecuvântarea pentru toţi ai Săi.
Slava Tatălui şi a Fiului (1) (H.L. Rossier)
Ioan 12.1-36
Locuri din Biblie: Ioan 12.1-36, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Între noi s-a spus mereu că în capitolele 11 şi 12 ale evangheliei după Ioan Dumnezeu dă mărturie despre Fiul Său cu privire la slava Lui viitoare, înainte ca El, lepădat de lume, să fie înălţat pe cruce. Prima din ... mai multaceste mărturii o găsim în învierea lui Lazăr. În această lucrare minunată Marta şi alţi împreună cu ea au putut vedea slava lui Dumnezeu (Ioan 11,40). Caracterul divin al Aceluia care înviază morţii a fost deci revelat în Persoana lui Isus aici pe pământ. Prin învierea lui Lazăr El a fost dovedit ca fiind Fiu al lui Dumnezeu, înainte ca El să Se dovedească ca atare cu putere prin propria Sa înviere (Romani 1,4). Aici găsim deci mărturia cu privire la caracterul Său ca Fiu al lui Dumnezeu. În capitolul 12 versetele 12-16 este dată Domnului Isus a doua mărturie.
Unul – unii – toţi (F.v. Kietzell)
Ioan 12.3-8
Locuri din Biblie: Ioan 12.3-8, Cuvinte cheie: Evanghelia după Ioan
Aproape că nu găsim o întâmplare mai frumoasă, mai înălţătoare pe drumul Domnului pe pământ, decât istorisirea ungerii Lui cu mirul de nard „curat, de mare preţ” de către Maria din Betania. ... mai mult„Şi casa s-a umplut de mirosul mirului.” O înviorare unică, plăcută, a Domnului la începutul drumului Său de suferinţe, puţin fagure de miere, pe care El, adevăratul Ionatan, l-a dus la gură în trecere în ultima, decisiva urmărire din partea duşmanului de moarte! „Şi ochii I s-au luminat” (1 Samuel 14.27). Nu că Domnul nostru ar fi avut nevoie în vreun fel de aceasta, aşa cum a avut acela; ştim că o epuizare nu putea fi posibilă la El, Fiul lui Dumnezeu. Şi cu toate acestea, ce bucurie a fost aceasta pentru El! Cum a luminat dragostea recunoscătoare a Mariei pentru câteva momente întunericul care se îngrămădea deasupra capului Său!