Loc din Biblie: Daniel 12

2 Rezultate

Imagine: Daniel-Verlag
Răspuns la întrebarea referitoare la "întâia înviere" (SoundWords)
Apocalipsa 20.4-6; Ioan 5.24,25,28,29; Daniel 12.1-3
Locuri din Biblie: Apocalipsa 20.4-6; Ioan 5.24,25,28,29; Daniel 12.1-3, Cuvinte cheie: Învierea omului
În Apocalipsa 20.4 sunt amintite trei grupe diferite de sfinţi: 1. „Şi am văzut tronuri, şi ei şedeau pe ele şi li s-a dat să facă judecată.” 2. „…sufletele celor decapitaţi pentru mărturia lui Isus şi ... mai multpentru Cuvântul lui Dumnezeu.” 3. „ … şi aceia care nu se închinaseră fiarei, nici chipului ei şi nu primiseră semnul pe fruntea şi pe mâna lor
Viaţa veşnică în Vechiul Testament (W. Kelly)
Psalmul 133.3; Daniel 12.2
Locuri din Biblie: Psalmul 133.3; Daniel 12.2, Cuvinte cheie: Viaţa veşnică
Vrem să medităm la privilegiul nespus de mare al vieţii veşnice, care a fost dăruită credinciosului, aşa cum ne-o prezintă Scriptura. Cu toate că în toate timpurile ea a avut importanţa cea mai mare, stăruinţa cu privire la acest ... mai multadevăr este astăzi necesară mai mult ca oricând, aşa cum va constata orice credincios care citeşte aceste rânduri. Duhul rătăcirii are curajul să se ridice împotriva duhului adevărului. Adevărul cu privire la Hristos Însuşi este nu numai periclitat, ci este răstălmăcit şi subminat prin rătăcire; şi rătăcirea împotriva Fiului este lucrul cel mai odios pentru Tatăl. Cât de fideli ar trebui să fie creştinii faţă de adevăr!