Cuvânt cheie: Ascultare

5 Rezultate
Imagine: Beröa-Verlag
Ar trebui să fim ascultători de Dumnezeu (T. Oliver)
2 Samuel 6.6,7
Locuri din Biblie: 2 Samuel 6.6,7, Cuvinte cheie: Ascultare
Lucrarea Domnului trebuie făcută în conformitate cu Dumnezeu, şi nu după părerea noastră, cum considerăm noi că ar fi cel mai bine.
Ce este păcat? (H.L. Heijkoop)
... şi ce are păcatul a face cu ascultarea?
Cuvinte cheie: Păcat; Ascultare
Păcat este tot ce face omul în mod independent faţă de autoritatea pe care Dumnezeu şi Domnul Isus o are asupra lui. Tot ce stă în opoziţie cu Cuvântul lui Dumnezeu este păcat. Cunoaşterea acestui adevăr conduce la ... mai multjudecarea conştientă a păcatului.
Ce înseamnă ascultarea copiilor faţă de părinţii lor? (W.J. Ouweneel)
Efeseni 6.1-7
Locuri din Biblie: Efeseni 6.1-7, Cuvinte cheie: Ascultare; Educarea copiilor
Copiii trebuie să fie ascultători „în Domnul”, aşa cum se spune în versetul 1. Aici nu se spune „în Isus” sau „în Hristos”, ci „în Domnul”. Aceasta înseamnă: ... mai multcopiii trebuie să ţină minte, că părinţii lor au autoritate asupra lor, dar că această autoritate este autoritate derivată. Părinţii nu au autoritate în sine, ci autoritatea, pe care o au, au primit-o. Ea este o autoritate dată; ei au primit autoritatea de la Domnul. Şi de aceea copiii trebuie să fie ascultători de părinţi. Ei nu trebuie să fie ascultători de părinţi, pentru că părinţii se dovedesc a fi ei înşişi demni de autoritate. La care desigur părinţii au obligaţia să se comporte aşa fel faţă de copii, ca să le uşureze să fie ascultători de ei; aceasta este obligaţia lor. Însă copilul trebuie desigur să ţină minte că părinţii lui sunt într-o poziţie de autoritate, deoarece Domnul le-a dat această autoritate.
Porunca Domnului şi contraargumentele lui satan (C.H. Mackintosh)
O sărbătoare pentru Domnul în pustie
Locuri din Biblie: Exodul 5.1; 8.25,28; 10.8-11,24, Cuvinte cheie: Ascultare; Separare/Punere deoparte; Satan; Educarea copiilor
Într-o vorbire simplă, concisă, ni se face cunoscut planul binecuvântat al Dumnezeului lui Israel, acela de a elibera deplin pe poporul Său din Egipt, din casa robiei, pentru ca el să serbeze în pustie o sărbătoare pentru El. ... mai multNimic nu putea satisface inima Lui cu privire la popor, decât numai despărţirea totală de ţara morţii şi întunericului. El voia nu numai să-l elibereze de cuptoarele de cărămizi şi vătafii de clăcaşi ai Egiptului, ci şi de templele şi altarele lui, de toate deprinderile şi legăturile lui, de principiile şi obiceiurile locuitorilor săi. Cu un cuvânt: el trebuia să fie un popor cu totul pus deoparte, înainte ca el să poată ţine o sărbătoare pentru El în pustie.
Valoarea morţii lui Hristos (6) (D. Schürmann)
Ascultarea „activă” şi „pasivă” a lui Hristos
Locuri din Biblie: Evrei 10, Cuvinte cheie: Isus: ca Om; Ascultare
În epistola către Evrei 10 toate jertfele sunt privite ca întreg şi sunt comparate cu jertfa lui Hristos. Aici este vorba de a arăta imposibilitatea acelor jertfe de a îndepărta păcatele şi de a aduce linişte conştiinţei. ... mai multPentru acest contrast scriitorul citează Psalmul 40. Acest psalm ne arată profetic în vorbirea Domnului Isus, gândurile lui Dumnezeu cu privire la aceste jertfe, slăbiciunea inerentă lor şi oferta şi acţiunea Fiului, de a lua trup de carne, ca să facă voia lui Dumnezeu prin faptul că a înfăptuit mântuirea noastră.