Cuvânt cheie: Apocalipsa

4 Rezultate
Imagine: L. Binder
Apocalipsa – drumul spre fericire? (M. Vedder)
Apocalipsa 1.3; Apocalipsa 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22.14
Locuri din Biblie: Apocalipsa 1.3; 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22.14, Cuvinte cheie: Zidire (sufletească); Apocalipsa
Cum se face că ultima carte din Biblie este aşa de neglijată în multe Adunări şi Biserici? Sunt multele judecăţi, care ne sperie? Sau gândim, că imaginea lui Dumnezeu din cartea Apocalipsa nu poate fi adusă la unison cu restul ... mai multafirmaţiilor Noului Testament? Ne pare simbolica prea grea şi de neînţeles, sau este pur şi simplu expresia cunoscută nouă tuturor, că Apocalipsa ar fi „o carte cu şapte peceţi” şi că din start se interzice o preocupare mai îndeaproape cu conţinutul ei? Deci, eu din partea mea găsesc această carte ca fiind fascinantă şi actuală în cea mai mare măsură.
Imagine: L. Binder
Contraste mari în cartea Apocalipsa (1) (J.T. Mawson)
Mielul înjunghiat şi cei patru cai
Locuri din Biblie: Apocalipsa 5.9,13; 6.15, Cuvinte cheie: Apocalipsa
Numai o peniţă inspirată putea să descrie scena care ne este dezvelită în capitolul cinci şi şase al cărţii Apocalipsa. Cât de mari sunt contrastele! În capitolul 5 o bucurie mare şi răsunetul unei cântări care se ... mai multrostogoleşte triumfător până la cele mai îndepărtate margini ale universului; în capitolul şase tânguirea din cauza fricii chinuitoare şi a deznădejdii nepotolite a oamenilor cărora le-a dispărut orice speranţă. Noi trebuie să privim aceste scene; una cu încântare, cealaltă cu teamă, şi totodată să auzim şi să înţelegem adevărul, pe care ele ne învaţă, căci ele ne-au fost revelate spre învăţătura noastră şi spre siguranţa sufletelor noastre înaintea lui Dumnezeu.
Imagine: L. Binder
Contraste mari în cartea Apocalipsa (2) (J.T. Mawson)
Copilul de parte bărbătească şi balaurul cel mare roşu ca focul
Locuri din Biblie: Apocalipsa 12, Cuvinte cheie: Apocalipsa
Sceptrul asupra pământului întreg trebuie în cele din urmă să fie ori în mâna balaurului cel mare roşu ca focul ori în mâna Copilului de parte bărbătească. Cine este în realitate balaurul cel ... mai multmare se constată clar din Apocalipsa 12.9.
Imagine: L. Binder
Contraste mari în cartea Apocalipsa (3) (J.T. Mawson)
O triunitate a răului şi a Împăratului împăraţilor
Locuri din Biblie: Apocalipsa, Cuvinte cheie: Apocalipsa
Sunt multe dovezi în Scriptură care arată că una din armele principale, pe care satan le foloseşte în lupta lui împotriva lui Dumnezeu, este imitaţia. Iane şi Iambre, care erau slujitorii lui în Egipt, s-au ... mai multîmpotrivit lui Moise, prin aceea că ei au imitat minunile făcute de Moise, până în momentul când Moise a făcut ţânţari din ţărâna pământului – viaţă din moarte. Prin aceasta ei şi stăpânul lor au fost făcuţi de ruşine, şi ei au trebuit să recunoască că era degetul lui Dumnezeu (Exodul 8; 2 Timotei 3). Acum satan se transformă într-un înger de lumină şi slujitorii lui apar ca slujitori ai dreptăţii (2 Corinteni 11) şi pe această cale el se pare că câştigă cele mai mari victorii.