Loc din Biblie: Matei 9

1 Rezultat

Slava morală a Domnului Isus (19) (J.G. Bellett)
Cum El a încercat şi mustrat pe oameni
Locuri din Biblie: Matei 9.28; 12.30; 15.10; 16.23; Luca 7.42, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Gloriile morale ale slujbei lui Hristos devin deosebit de vizibile când noi privim pe Domnul Isus în legătura Lui cu omul. Fără întrerupere El înviorează şi slujeşte omului în cele mai felurite suferinţe ale lui. ... mai multÎn acelaşi timp El îi revelează mereu în modul cel mai clar că omul posedă o natură stricată, răzvrătită, depărtată de Dumnezeu. În afară de aceasta El îl pune la probă. Acest gând este puţin luat în considerare, de aceea este cu atât mai mult necesar să ne ocupăm mai îndeaproape cu aceasta.