Loc din Biblie: Luca 7

2 Rezultate

Slava morală a Domnului Isus (11) (J.G. Bellett)
Cum El nu S-a lăsat orbit prin amabilitate
Locuri din Biblie: Luca 11; Luca 7; Matei 16; Ioan 20
Domnul Isus nu a judecat alte persoane menajându-Se pe Sine, aşa cum cu regret facem noi. Noi suntem prin natura noastră înclinaţi să apreciem pe cineva după felul cum ne întâmpină, judecând caracterul şi munca ... mai multlui corespunzător intereselor noastre. Însă Domnul nu a acţionat în felul acesta. Dumnezeu este un Dumnezeu al cunoaşterii; El cântăreşte corect toate acţiunile, căci El le evaluează pe toate în chip desăvârşit şi le înţelege în importanţa lor morală. Şi Isus Hristos, modelul Dumnezeului oricărei cunoaşteri, a acţionat la fel în timpul slujirii Sale aici pe pământ.
Slava morală a Domnului Isus (19) (J.G. Bellett)
Cum El a încercat şi mustrat pe oameni
Locuri din Biblie: Matei 9.28; 12.30; 15.10; 16.23; Luca 7.42, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Gloriile morale ale slujbei lui Hristos devin deosebit de vizibile când noi privim pe Domnul Isus în legătura Lui cu omul. Fără întrerupere El înviorează şi slujeşte omului în cele mai felurite suferinţe ale lui. ... mai multÎn acelaşi timp El îi revelează mereu în modul cel mai clar că omul posedă o natură stricată, răzvrătită, depărtată de Dumnezeu. În afară de aceasta El îl pune la probă. Acest gând este puţin luat în considerare, de aceea este cu atât mai mult necesar să ne ocupăm mai îndeaproape cu aceasta.