Loc din Biblie: Luca 10

3 Rezultate

Dragostea care nu mă va părăsi (H. Smith)
Luca 7.36-39.47; Luca 10.38-42; Ioan 11
Locuri din Biblie: Luca 7; Luca 10; Ioan 11, Cuvinte cheie: Compătimire
Noi am putea întreba, de ce aceste lacrimi? Iudeii, care stăteau în jurul mormântului, au interpretat greşit lacrimile, căci ei spun: „Iată cât Îl iubea!” Domnul a iubit cu adevărat pe Lazăr, dar ... mai multaceste lacrimi nu erau expresia dragostei Lui pentru Lazăr. Surorile plângeau din cauza pierderii fratelui lor, pentru Domnul nu era nici o necesitate să plângă pentru un om, pe care El voia să-l învie în curând. El nu plângea cu privire la cel mort, ci cu privire la cei în viaţă – nu din cauza pierderii lui Lazăr, ci din cauza necazului Mariei şi Marta. În câteva clipe dragostea va învia pe Lazăr, însă mai întâi dragostea doreşte să plângă împreună cu Marta şi Maria. El ne arată dragostea Sa, ca să îmbărbăteze inimile noastre, şi varsă lacrimi, ca să usuce lacrimile noastre. Prin faptul că El acţionează astfel, El revelează dragostea Sa şi adânceşte dragostea noastră. Aşa foloseşte El încercările, necazurile şi drumurile aspre ale vieţii, ca să prezinte comorile dragostei Sale şi să dea la iveală dragostea noastră pentru El.
Slava morală a Domnului Isus (10) (J.G. Bellett)
Ca marele Dătător
Locuri din Biblie: Luca 10.38-42, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Un lucru ... (H. Smith)
Marcu 10.21; Luca 10.42; Filipeni 3.13
Locuri din Biblie: Marcu 10.21; Luca 10.42; Filipeni 3.13, Cuvinte cheie: Devotamentul; Discipolat/Ucenicie; Chemare pentru slujire
Versetele din Scriptură, în care se întâlnesc aceste afirmaţii, ne arată persoane foarte diferite. Din primul pasaj învăţăm, că în viaţa tânărului bogat lipsea „un singur lucru”. Din al doilea ... mai multpasaj învăţăm din împrejurarea cu Marta şi Maria, că acel „un singur lucru”, care lipsea, este exact acel „unul”, care este necesar. În pasajul al treilea găsim, că acel „un singur lucru”, care este necesar, este acel „unul”, care îl caracteriza pe apostolul Pavel.