Cuvânt cheie: Isus: ca Fiu

3 Rezultate
Domnul Isus a trebuit să înveţe ascultarea … (SoundWords)
Ce înseamnă aceasta în contextul cu Evrei 5.7-9?
Locuri din Biblie: Evrei 5.7-9, Cuvinte cheie: Ghetsimani; Isus: ca Om; Isus: ca Fiu
Noi credem că aici este vorba aproape în exclusivitate (o mică excepţie vezi mai jos) de Ghetsimani. Şi aceasta în principal dintr-un motiv foarte bine determinat: În viaţa Domnului Isus – în zilele ... mai multîntrupării Sale - nu este nici un eveniment în care să nu fi fost în concordanţă cu voia Tatălui. Da, mâncarea Lui era chiar să facă voia Aceluia care L-a trimis (Ioan 3.34). Însă într-un punct – şi anume la cruce, să ocupe locul păcătosului, să fie împovărat cu păcatele noastre, da, El Însuşi să fie făcut păcat şi din această cauză să fie părăsit de Dumnezeu şi judecat – Domnul nu putea să dorească aceasta, şi acolo voia Domnului a fost alta decât voia Tatălui...
Filiațiunea veşnică a lui Hristos (W.J. Ouweneel)
Cuvinte cheie: Isus: ca Fiu
Nu există nicio temă în Sfânta Scriptură, pe care noi trebuie s-o studiem cu o atenție așa de mare și cu foarte mare respect, așa cum sunt comunicările referitoare la persoana Domnului Isus Hristos. Pe de altă parte nu există ... mai multnici o altă temă al cărei studiu să includă în sine așa de multă binecuvântare pentru viața de credință a unui creștin. Ce ar putea fi mai atrăgător și ce ar putea să dea mai multă satisfacție decât preocuparea cu Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi? Și totuși – pe ce teritoriu să-și pună satan mai mult lațurile și cursele sale, prin care noi am putea să ne împiedecăm și să suferim pagubă? Autorul s-a preocupat cu ani în urmă în acest articol cu filiaţiunea veşnică a Domnului Isus, o temă faţă de care noi nu trebuie să fim indiferenţi.
Tatăl iubeşte pe Fiul (V. Berger)
Ioan 3.35; 5.20; 10.17; 15.9; 17.23-26
Locuri din Biblie: Ioan 3.35; 5.20; 10.17; 15.9; 17.23-26, Cuvinte cheie: Isus: ca Fiu
Evanghelia după Ioan ne arată pe Domnul Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Şi ca nici o altă evanghelie ea relatează despre dragostea Tatălui pentru Fiul. În privinţa aceasta celelalte relatări trec pe planul secund. Fiecare din cele ... mai multşapte locuri relatează despre dragoste într-un caracter deosebit. Aceasta este exprimat prin versetele care urmează de fiecare dată acestora şi prin context.