Loc din Biblie: 1. Timotei 2

2 Rezultate

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (8) (Botschafter)
Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce
Locuri din Biblie: Apocalipsa 17.8; Daniel 7.23-27; 1 Timotei 2.1-2, Cuvinte cheie: Dispensaţionalism
După ce Dumnezeu în mânia Sa a dat poporului Israel un împărat, în mânia Lui l-a luat înapoi, cu toate că El a suportat cu mare răbdare rătăcirile acestui popor cu grumazul tare. De când păcatul lui ... mai multSolomon a produs despărţirea celor zece seminţii şi idolatria lor, Dumnezeu i-a atenţionat mereu prin slujitorii Săi, profeţii. Dar când Israel nu s-a întors la Dumnezeul său, în cele din urmă el a fost dus în captivitate prin Salmanasar, împăratul Asiriei, şi niciodată nu s-a mai întors înapoi.
Rolul surorilor în Adunare (Biserică) (S.B. Anstey)
Poziţia şi slujba surorilor
Locuri din Biblie: 1 Corinteni 14; 1 Corinteni 11; 1 Timotei 2, Cuvinte cheie: Tăcerea femeii; Femeie: posibilităţi de slujire; Slujba femeii; Acoperirea capului; Femeie: Acoperirea capului
Este deci clar, că Sfânta Scriptură confirmă, că surorile nu trebuie să aibă rolul slujbei publice. Ele pot face o lucrare minunată pentru Domnul, pe care bărbaţii deseori nu o pot face. Însă lucrările acestea sunt în ... mai multdomeniul particular sau casnic. Surorile nu au nevoie să concureze cu fraţii în domeniul slujbei publice şi al administrării.