Loc din Biblie: 1. Timotei 2

1 Rezultat

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (8) (Botschafter)
Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce
Locuri din Biblie: Apocalipsa 17.8; Daniel 7.23-27; 1 Timotei 2.1-2, Cuvinte cheie: Dispensaţionalism
După ce Dumnezeu în mânia Sa a dat poporului Israel un împărat, în mânia Lui l-a luat înapoi, cu toate că El a suportat cu mare răbdare rătăcirile acestui popor cu grumazul tare. De când păcatul lui ... mai multSolomon a produs despărţirea celor zece seminţii şi idolatria lor, Dumnezeu i-a atenţionat mereu prin slujitorii Săi, profeţii. Dar când Israel nu s-a întors la Dumnezeul său, în cele din urmă el a fost dus în captivitate prin Salmanasar, împăratul Asiriei, şi niciodată nu s-a mai întors înapoi.