Cuvânt cheie: Slava lui Hristos

31 Rezultate
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan (4) (W.H. Westcott)
Gloria mântuirii
Locuri din Biblie: Ioan 17,22, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
A patra glorie în evanghelia după Ioan 17 este gloria mântuirii, o glorie de care noi avem parte. „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu”. Această glorie se deosebeşte de cea anterioară. Aici nu este vorba de o glorie ... mai multpe care El a avut-o mai înainte la Tatăl, înainte de a fi lumea, şi pe care El voia s-o primească din nou şi de care nimeni nu putea să aibă parte. Însă tot ce dragostea Sa ne poate face parte din ce este al Său, El ne dă, şi intenţionat El vorbeşte despre aceasta cu Tatăl Său în prezenţa ucenicilor Săi, pentru ca ei să poată avea bucuria Lui deplină în ei.
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan (5) (W.H. Westcott)
Gloria întâietăţii
Locuri din Biblie: Ioan 17.24, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Domnul vorbeşte despre această glorie cu aceleaşi exprimări ca şi despre cea anterioară. Aceasta înseamnă, este gloria care I-a fost dată. În acest caz nu este „gloria pe care o aveam la Tine mai înainte de a fi ... mai multlumea”. Este gloria care I-a fost dată ca urmare a căilor şi slujirii Sale ca Om, şi de aceea ea este expresia plăcerii şi satisfacţiei Tatălui pentru tot ce El era şi a făcut aici.
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (W.H. Westcott)
Serie de articole
Articole: 5, Locuri din Biblie: Ioan 17, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (1) (W.H. Westcott)
Gloaria divină şi veşnică a lui Hristos
Locuri din Biblie: Ioan 17; 1,1; Evrei 1; Coloseni 1, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Locul pe care îl ocupă capitolul 17 al evangheliei după Ioan este cunoscut. În capitolul 12 Isus încheie lucrarea Sa publică printre iudei, căci acolo se spune în versetul 36: „Isus le-a spus aceste lucruri; apoi a ... mai multplecat şi S-a ascuns de ei” (Ioan 12.36), şi în versetul 37: „Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, ei tot nu credeau în El” (Ioan 12.37). Împietrirea a atins poporul ca judecată, aşa cum a fost prorocit prin prorocul Isaia, şi cu toate că mulţi din bărbaţii de frunte au fost convinşi de trimiterea Sa divină, toată influenţa lor asupra poporului a fost nimicită, deoarece ei de frica fariseilor nu L-au mărturisit. Cuvintele lui Hristos de la sfârşitul capitolului ne arată rezultatul. Chiar dacă atunci judecata nu a venit peste ei, totuşi lepădarea Lui Însuşi şi a cuvintelor Sale însemna judecata „în ziua de pe urmă”.
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (2) (W.H. Westcott)
Glorii morale ale lui Hristos
Locuri din Biblie: Ioan 17.4, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
A doua glorie – în arătarea ei în timp – din Ioan 17 trebuie s-o denumim glorie morală. Ea se găseşte în versetul 4, unde se spune: „Eu Te-am preamărit pe pământ”. Ea nu arată spre o ... mai multdesfăşurare fizică sau materială a gloriei sau a strălucirii, care ar putea fi percepută de simţurile omeneşti. Sunt însuşiri de caracter, care impresionează mai mult duhul şi îl umplu cu bucurie mai mare decât o poate face desfăşurarea strălucirii exterioare.
Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan 17 (3) (W.H. Westcott)
Glorii divine în înviere
Locuri din Biblie: Ioan 17.5, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
În rugăciunea Domnului din Ioan 17 versetul 5 ni se îndreaptă atenţia spre: „Şi acum, Tată, preamăreşte-Mă la Tine Însuţi cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea”. Cu adâncă smerenie ... mai multsă încercăm să înţelegem înţelesul acestei dorinţe minunate, căci ea a fost rostită de un Om supus, de Unul, care deseori a fost numit Isus din Nazaret. Ea a fost exprimată atunci când El a fost lepădat cu totul de aceia care aveau prestigiul autorităţii religioase şi a fost dispreţuit de aceia care în această lume ocupau o poziţie înaltă în societate. Scurt după aceea El era subiectul distracţiei soldaţilor, batjocura trecătorilor, subiectul batjocurii marilor preoţi şi bătrânilor şi Conducătorul părăsit de ucenicii Lui, care erau aşa de familiarizaţi cu El.
Nu este acesta tâmplarul? (E.C. Hadley)
Marcu 6.3
Locuri din Biblie: Marcu 6.3, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Cât de mult timp din viaţa noastră este folosit pentru lucrul nostru zilnic şi obligaţiile noastre! Uneori devenim obosiţi şi suntem sătui de a face zilnic aceleaşi lucruri. Dar s-ar putea să fim însufleţiţi de un duh de ... mai multambiţie să realizăm ceva în lumea aceasta; atunci suntem în pericol să ne dedicăm aşa de mult lucrului nostru sau afacerilor noastre, că aproape nu mai rămâne timp pentru Domnul şi interesele Lui.
O duminică de neuitat (1) (D. Schürmann)
Ucenicii înapoia uşilor încuiate
Locuri din Biblie: Ioan 20.19-20; Matei 18.20; Isaia 43.2; 57.15; Apocalipsa 3.20;, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Ce s-a întâmplat de fapt în prima duminică, pe care noi o numim şi „Ziua Domnului” (Apocalipsa 1.10), când Domnul Isus a înviat şi a venit în mijlocul ucenicilor adunaţi laolaltă? ... mai multÎncepând din această zi se strâng şi astăzi pretutindeni creştini spre Numele Domnului, în forma pe care El a spus-o în Matei 18.20. Ce a însemnat atunci, că Domnul Isus a venit în mijlocul ucenicilor? Şi ce putem noi deduce astăzi din aceasta pentru strângerea laolaltă?
O duminică de neuitat (2) (D. Schürmann)
Mâinile Sale şi coasta Sa
Locuri din Biblie: Ioan 3.35; 10.28-29; 13.3; 17.9; 19.20;, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
După ce Domnul Isus în acea primă duminică memorabilă a dat inimilor rănite ale ucenicilor Săi mângâierea atât de necesară (vezi „O duminică de neuitat (1)), El le arată ceva, căci noi citim: „Şi după ... mai multce a zis acestea, le-a arătat mâinile Sale şi coasta Sa.” Aici este vorba în primul rând să convingă pe ucenici că El Însuşi era real în mijlocul lor. Ei trebuiau să fie convinşi că El, Cel mort, era realmente personal la ei
Onoare şi recunoaştere după cea mai adâncă smerire (W.J. Ouweneel)
Filipeni 2.9-11
Locuri din Biblie: Filipeni 2.9-11, Cuvinte cheie: Smerenie; Slava lui Hristos
Înălţat peste lume şi peste popoarele care L-au pironit pe cruce; înălţat peste satana, căci acum stăpânitorul lumii a fost aruncat afară (Ioan 12.31); înălţat peste ceruri şi peste pământ, peste toate ... mai multfiinţele create. De ce?
Robul evreu: o imagine a Domnului Isus (P.-R. Schulz)
Exodul 21.2-6
Locuri din Biblie: Exodul 21.2-6, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos; Isus: ca Rob
Mulţi au spus – şi pe drept -, că acest pasaj din cartea Exodul este o referire minunată la Domnul nostru Isus. Probabil unul sau altul nu ştie să încadreze corect textul, când el de exemplu este citit în ora solemnă ... mai multde la Masa Domnului. Cel puţin mie mi-a fost mereu aşa. Cine este de fapt robul din această imagine, şi ce înseamnă că el are voie să iasă liber? Cine este stăpânul? Şi ce înseamnă de fapt istorisirea cu soţia?
Slava morală a Domnului Isus (J.G. Bellett)
Serie de articole
Articole: 22, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Slava morală a Domnului Isus (10) (J.G. Bellett)
Ca marele Dătător
Locuri din Biblie: Luca 10.38-42, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Slava morală a Domnului Isus (12) (J.G. Bellett)
În ceea ce L-a înviorat
Locuri din Biblie: Ioan 4; Marcu 4, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Îngerii se bucură când păcătoşii se căiesc. „Este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.” (Luca 15.10) Ce fericire pentru noi, că această taină a cerului ... mai multne-a fost revelată şi că noi găsim în Scriptură mai multe explicaţii simbolice despre aceasta, aşa cum este de exemplu în evanghelia după Luca capitolul 15! Dar se găseşte mai mult decât aceasta. Cu toate că bucuria este în cer, ea este publică; ea se manifestă şi îşi are ecoul ei. Se cuvine să fie aşa. Se cuvine ca toată casa să participe la bucurie și s-o simtă ca bucurie generală. Dar aceasta încă nu este totul, este mai mult. Tot aşa există atât o bucurie a inimii divine cât și o bucurie a cerului. Bucuria cerului o găsim în Luca 15, cea a inimii divine în evanghelia după Ioan 4.31-34.
Slava morală a Domnului Isus (13) (J.G. Bellett)
În unicitatea Sa
Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Domnul Isus stătea faţă de rău şi ca Dumnezeu. Desigur aceasta este o poziţie pe care noi niciodată nu o putem ocupa. El S-a atins de leproşi şi de targa pe care era mortul, şi totuşi El a rămas curat. El a stat ca Dumnezeu faţă de ... mai multpăcat. El cunoştea binele şi răul; dar El a stat în neîngrădire divină atât deasupra binelui cât şi deasupra răului, prin aceea că le cunoştea pe amândouă aşa cum le cunoaşte Dumnezeu. Dacă Isus nu ar fi fost aşa cum El era, atunci El S-ar fi întinat prin atingerea cu leproşii şi cu targa de dus morţii. În acest caz El ar fi trebuit dus în afara taberei şi trebuia să Se supună actului de curăţire, care era prescris prin Lege.
Slava morală a Domnului Isus (14) (J.G. Bellett)
În caracterul Său netransformabil
Locuri din Biblie: Ioan 21 şi Luca 24, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
În caracterele, pe care Domnul a fost chemat să le reveleze în timpul slujbei Sale, chiar dacă numai ocazional şi de scurtă durată, vedem permanent aceeaşi desăvârşire şi aceeaşi slavă morală, pe care El le-a avut pe ... mai multdrumul pe care El a mers zilnic: ca de exemplu când El apare ca Judecător în evanghelia după Matei capitolul 25 sau ca Apărător în evanghelia după Matei capitolul 22. Însă eu pot numai să amintesc acest subiect bogat în conţinut. La fiecare pas al lui Isus, în fiecare cuvânt, în fiecare acţiune s-a arătat o rază a slavei Sale; şi ochiul lui Dumnezeu a găsit o satisfacţie mai mare în viaţa lui Isus decât ar fi putut găsi într-o veşnicie de nevinovăţie adamitică.
Slava morală a Domnului Isus (15) (J.G. Bellett)
Cum ştia El să răspundă
Locuri din Biblie: Matei 15; Luca 2, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Un cuvânt al Scripturii spune: „Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia” (Coloseni 4.6). Cuvintele noastre ar trebui realmente să fie „totdeauna cu ... mai multhar”, aşa ca ele să fie de folos altora şi „să dea har celor ce le aud” (Efeseni 4.29). Fără îndoială deseori cuvintele noastre îmbracă caracterul de mustrare sau de corectare, uneori chiar pe un ton decisiv şi sever sau sunt rostite chiar cu râvnă şi cu mânie sfântă; şi astfel ele devin, aşa cum spune Scriptura, „drese cu sare”. Şi dacă ele posedă aceste însuşiri frumoase, adică ele sunt „în har” şi totuşi „drese cu sare”, ele vor mărturisi despre faptul că noi ştim „cum să răspundem fiecăruia”.
Slava morală a Domnului Isus (16) (J.G. Bellett)
Cum S-a purtat cu cei cu credinţa mică şi cu defectele oamenilor
Locuri din Biblie: Isaia 7.10-16; Luca 11.5,13, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Domnul Isus nu a respins niciodată credinţa slabă, dar pe de altă parte a întâmpinat cu bucurie cea mai îndrăzneaţă credinţă şi a răspuns cererilor ei. Credinţa tare, care direct şi fără să se scuze s-a apropiat ... mai multplină de încredere de El, a găsit totdeauna o primire bună din partea Lui, în timp ce sufletul timid, care a îndrăznit să se apropie de El numai cu teamă şi ruşinos, a fost încurajat şi binecuvântat. Cuvântul, care a ieşit de pe buzele Domnului, a eliberat imediat pe leprosul sărman de ceea ce apăsa pe inima lui ca un nor negru. „Doamne!”, spune el, „dacă vrei poţi să mă cureţi.” – „Da, vreau, fii curăţit!”, răspunde Isus. Însă scurt după aceea, aceleaşi buze exprimă ce umplea inima lui Isus faţă de credinţa neîndoielnică, plină de încredere a căpitanului păgân. Ceva asemănător găsim şi atunci când credinţa serioasă, îndrăzneaţă a unei familii din Israel desface acoperişul casei în care Se afla Domnul, ca să coboare la picioarele lui pe bolnavul lor.
Slava morală a Domnului Isus (17) (J.G. Bellett)
Cum El niciodată nu a uitat revendicările lui Dumnezeu
Locuri din Biblie: Marcu 2; Matei 15; Luca 19; Marcu 10, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Domnul Isus a dat fără încetare, dar rareori a găsit recunoştinţă la cei care au primit. El a dăruit din belşug, dar a avut puţin parte de părtăşie. Aceasta duce numai la mărirea şi glorificarea bunătăţii Sale. Aici practic nu ... mai multera nimic care să-L poată determina să arate bunătatea Sa; şi cu toate acestea El a dăruit mereu. El era ca Tatăl, care este în ceruri, despre care El Însuşi a spus: „El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5.45).
Slava morală a Domnului Isus (18) (J.G. Bellett)
În comportarea Sa faţă de satan
Locuri din Biblie: Matei 4.1; 12.29; Efeseni 5.11, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Satan a încercat în pustie să prăbuşească pe Domnul în aceeaşi stricăciune morală în care el prin şiretenia lui l-a prăbuşit pe Adam şi natura umană în totalitatea ei. Biruinţa asupra ispititorului ... mai multconstituia pregătirea dreaptă, necesară pentru toate lucrările şi acţiunile Domnului. De aceea citim şi, că era Duhul, Cel care L-a dus să întâmpine pe ispititor: „Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.” (Matei 4.1) Înainte ca Fiul Omului să poată intra în casa celui tare şi să-i jefuiască gospodăria, El a trebuit să lege pe cel tare (Matei 12.29). Înainte ca Isus să poată osândi „lucrările neroditoare ale întunericului” (Efeseni 5.11), El a trebuit să arate că El nu are nici o părtăşie cu ele.
Slava morală a Domnului Isus (19) (J.G. Bellett)
Cum El a încercat şi mustrat pe oameni
Locuri din Biblie: Matei 9.28; 12.30; 15.10; 16.23; Luca 7.42, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Gloriile morale ale slujbei lui Hristos devin deosebit de vizibile când noi privim pe Domnul Isus în legătura Lui cu omul. Fără întrerupere El înviorează şi slujeşte omului în cele mai felurite suferinţe ale lui. ... mai multÎn acelaşi timp El îi revelează mereu în modul cel mai clar că omul posedă o natură stricată, răzvrătită, depărtată de Dumnezeu. În afară de aceasta El îl pune la probă. Acest gând este puţin luat în considerare, de aceea este cu atât mai mult necesar să ne ocupăm mai îndeaproape cu aceasta.
Slava morală a Domnului Isus (22) (J.G. Bellett)
Recunoaşterea ei de către Dumnezeu
Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Slava morală a Domnului Isus (3) (J.G. Bellett)
Ca Cel separat de lume
Locuri din Biblie: Ioan 7.2-44; 17, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Domnul Isus a arătat în Persoana Sa ce înseamnă cuvintele frecvent citate „în lume, dar nu din lume”, care fără îndoială sunt împrumutate din cuvintele Domnului.
Slava morală a Domnului Isus (4) (J.G. Bellett)
În felul cum mustră pe oameni
Locuri din Biblie: Matei 8;11;20, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Cu o desăvârşire măreaţă Domnul Isus a făcut diferenţă, când a răspuns oamenilor, între oamenii cu care avea a face. Când de exemplu Se preocupa cu suferinţa din afara cercului în care El Se afla în mod ... mai multnormal, dacă am voie să mă exprim astfel, vedem o gingăşie demnă de toată admiraţia unită cu puterea de a vindeca. Dar dacă este vorba de problemele ucenicilor, găsim atât mustrarea credincioasă cât şi tandrețea.
Slava morală a Domnului Isus (5) (J.G. Bellett)
În felul cum reacţionează la critică
Locuri din Biblie: Ioan 11; Marcu 4.38; Luca 8.45, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
Ori de câte ori Domnul Isus, şi aceasta a avut de multe ori loc, a fost acuzat de ucenicii Săi sau de adversarii Săi, El nu a căutat niciodată să se dezvinovăţească.