Loc din Biblie: Ioan 3

19 Rezultate

Bist du gläubig? (S. Isenberg)
Locuri din Biblie: Apostelgeschichte 3; Apostelgeschichte 16; Johannes 3; Johannes 1, Cuvinte cheie: Bekehrung; Wiedergeburt; Buße; Neue Geburt
Bist du wirklich von neuem geboren? (Ch. Briem)
Johannes 3,3-16
Locuri din Biblie: Johannes 3, Cuvinte cheie: Neue Geburt; Wiedergeburt
Wie viele Christen gleichen diesen Leuten, gleichen dem Nikodemus: Sie glauben in gewisser Aufrichtigkeit an Christus, aber es ist nur ein verstandesmäßiges Überführtsein, ein menschliches „Für-wahr-Halten“. In ... mai multWahrheit aber kennen sie Christus nicht. In ihrem Herzen ist noch kein Bedürfnis nach Ihm Selbst erwacht. Die Person Christi und Sein Zeugnis von göttlichen Dingen lässt ihre Herzen kalt. Das ist der stärkste Beweis, dass sie geistlich tot sind. Auch dieser religiöse Nikodemus war es: Überzeugt, aber unbekehrt, unverändert tot und – wäre es dabei geblieben – ewig verloren!
Ce se gândeşte despre tine? (P. Nunn)
Matei 11.11; 14.1-12; Marcu 1.7; Ioan 3.23-30
Locuri din Biblie: Matei 11.11; 14.1-12; Marcu 1.7; Ioan 3.23-30, Cuvinte cheie: Ioan Botezătorul
Cu plăcere am gândi despre noi, că suntem bărbaţi şi femei cu caracter, neinfluenţabili de păreri, de tendinţele de dezvoltare şi modă. Cu plăcere ne-am desemna ca oameni cu principii, indiferent ce gândesc alţii despre noi. ... mai multAtunci de ce ne tăiem şi frezăm părul după o anumită modă? De ce avem oglinzi mari? Vrem desigur ca vecinii noştri să ne considere o familie normală. Vrem desigur ca colegii de lucru să spună despre noi, că noi avem „gust bun” în ceea ce priveşte îmbrăcămintea. Desigur suntem îngrijoraţi despre ce gândesc ceilalţi creştini despre noi, în mod deosebit aceia cu care suntem în părtăşie! Am dori cu plăcere pe ascuns să auzim despre noi expresii ca acestea „El este un frate spiritual, … o soră temătoare de Dumnezeu, … un credincios cu inima caldă, … un stâlp în Adunare, … un exemplu de viaţă disciplinată”, „ce soţie morală!” – dar ce gândeşte Domnul Însuşi despre noi? Ceea ce noi suntem în ochii lui Dumnezeu, aceea suntem. Nimic mai mult.
Condamnarea veşnică (C.H. Mackintosh)
... sau este totuşi o limitare în timp a condamnării veşnice?
Locuri din Biblie: Ioan 3.36, Cuvinte cheie: Iad
În ultimul timp am meditat foarte mult la ultimul verset al capitolului 3 din evanghelia după Ioan. El îmi pare să dea un răspuns foarte elocvent la două din învăţăturile rătăcitoare ale zilelor noastre – şi anume ... mai multla împăcarea generală şi nimicirea definitivă. „Cine crede în Fiul are viaţa eternă; şi cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
Das Johannesevangelium (G. de Koning)
Locuri din Biblie: Joh; Joh 1; Joh 2; Joh 3; Joh 4; Joh 5; Joh 6; Joh 7; Joh 8; Joh 9; Joh 10; Joh 11; Joh 12; Joh 13; Joh 14; Joh 15; Joh 16; Joh 17; Joh 18; Joh 19; Joh 20; Joh 21;
Das Ziel dieses Evangelium ist, dass wir den Herrn Jesus als Gott, den Sohn, betrachten. Daher auch die Aufforderung „Siehe da, euer Gott“ (Jes 40,9). Auf der einen Seite lesen wir, dass niemand Gott jemals gesehen hat oder sehen kann ... mai mult(Joh 1,18; 1Tim 6,16), doch andererseits wird vom Herrn Jesus gesagt, dass Er als der eingeborene Sohn, der in dem Schoß des Vaters ist, Ihn kundgemacht hat (Joh 1,18b; 14,9). Das wird in diesem Evangelium auf einzigartige Weise beschrieben.
Notă: acesta este un link către un site web extern.
Das Johannesevangelium (3) (W. Kelly)
Kapitel 3
Locuri din Biblie: Johannes 3
Wir haben die Wertlosigkeit des Glaubens an Christus aufgrund von Wundern gesehen. Aber in der Menge solcher Menschen mochte es Seelen geben, bei denen das Gefühl für ihren Mangel erweckt worden war, was sie zu Jesus persönlich ... mai multführte. Und in Ihm war Leben: Nicht nur wurden durch Ihn alle Dinge ins Dasein gerufen, nicht nur wurden Zeichen getan und Dinge vollbracht von Jesus, die, wenn sie alle nacheinander aufgeschrieben würden, von der Welt nicht erfasst werden könnten – sondern vor allem ist Leben für den Gläubigen in dem Sohn.
Das Johannesevangelium (3) (H. Smith)
Kapitel 3
Locuri din Biblie: Johannes 3, Cuvinte cheie: Souveränität
Diese Vers-für-Vers-Auslegung beschäftigt sich mit der Souveränität Gottes auf der einen und der Verantwortlichkeit des Menschen auf der anderen Seite.
Der Sohn des Menschen (R. Liebi)
Jesus – Gott und Mensch in einer Person
Locuri din Biblie: Johannes 3, Cuvinte cheie: Sohn des Menschen; Jesus: als Gott (Jahwe); Jesus: als Mensch
In Johannes 3 finden wir den Bericht über das nächtliche Gespräch des Herrn Jesus mit Nikodemus. In dieser Unterredung bezeichnete sich der Herr wiederholt als „der Sohn des Menschen“ (Joh 3,13-14). Für den ... mai multBibelkenner Nikodemus war es ein Leichtes, darin eine Anspielung auf Daniel 7,13 und Psalm 8,4 zu erkennen. In den beiden genannten Stellen geht es um den verheissenen Messias, den zukünftigen Weltherrscher.
Die Errettung – möglich durch das Wirken des Menschen? (Botschafter)
Kann ein Gläubiger aus der Gnade fallen?
Locuri din Biblie: Johannes 3; Johannes 5; Epheser 2, Cuvinte cheie: Calvin/Arminius; Errettung; Verlorengehen Gläubige
Nichts hat wohl die christliche Lehre mehr entstellt als der von vielen angenommene Lehrsatz, dass man aus der Gnade fallen könne. Wenn allerdings ein Mensch kraft seines eigenen Willens ein Kind Gottes werden könnte, so könnte er ... mai multauch im nächsten Augenblick kraft desselben Willens wieder ein Sklave Satans werden. Aber ebenso wenig wie ein Mensch durch die Wirkung seines eigenen Willens ein Kind Gottes werden kann, so kann auch kein Mensch das Verhältnis aufheben, welches Gott Selbst gegründet und aufgerichtet hat.
Die ewige Verdammnis (C.H. Mackintosh)
... oder gibt es doch eine zeitliche Begrenzung der „ewigen“ Verdammnis?
Locuri din Biblie: Johannes 3, Cuvinte cheie: Hölle
In letzter Zeit habe ich sehr viel über den letzten Vers von Johannes 3 nachgedacht. Er scheint mir eine sehr kraftvolle Antwort zu zwei der führenden Irrlehren unserer Tage – nämlich zur Allversöhnung und zur ... mai multAllvernichtung – zu geben. „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.“
Evanghelia după Ioan (3) (W. Kelly)
Ioan 3
Locuri din Biblie: Ioan 3, Cuvinte cheie: Evanghelia după Ioan
Am văzut lipsa de valoare a credinţei în Hristos bazată pe minuni. Dar în mulţimea unor astfel de oameni se pot găsi şi din aceia, la care s-a trezit sentimentul de lipsă, şi aceasta i-a condus personal la Isus. Şi în El ... mai multera viaţa: nu numai că toate lucrurile au fost aduse la existenţă prin El, nu numai că prin Isus au fost făcute semne şi lucrări, care dacă ar fi fost scrise una după alta, lumea nu le-ar fi putut cuprinde – ci înainte de toate în Fiul este viaţă pentru credincioşi. Şi aceasta este realitatea relatată aici în detaliu.
Însuşirile unui slujitor (Autor necunoscut)
Lecţii importante şi nu foarte uşoare pentru slujitori
Locuri din Biblie: Ioan 1; Ioan 3, Cuvinte cheie: Slujba pentru Domnul; Ioan Botezătorul
Prima însuşire este: slujitorul vine de la Dumnezeu. Ca să venim de la Dumnezeu, trebuie mai întâi ca noi să fim cu Dumnezeu. Este destul de fermecător să faci o slujbă, căci ea are o forţă de atracţie asupra ... mai multsimţămintelor naturale, o forţă de atracţie care desigur nu posedă liniştea dinaintea Domnului. Dacă suntem într-o stare de linişte nu ne vede nimeni, nu ne aude nimeni, acolo avem a face cu problemele noastre de concentrare. Slujirea dimpotrivă face într-un fel oarecare ceva din noi.
Kennzeichen eines Dieners (Autor unbekannt)
Wichtige und nicht ganz einfache Lektionen für Diener
Locuri din Biblie: Johannes 1; Johannes 3, Cuvinte cheie: Dienst für den Herrn; Johannes der Täufer
Das erste Kennzeichen ist: Der Diener kommt von Gott. Um von Gott zu kommen, müssen wir zuerst mit Gott sein. Es ist schon ziemlich reizvoll, einen Dienst zu tun, denn er hat eine Anziehungskraft auf die natürlichen Empfindungen, eine ... mai multAnziehungskraft, die die Stille vor dem Herrn natürlich nicht besitzt. In der Stille sieht uns keiner, hört uns keiner, da haben wir so schnell mit unseren Konzentrationsproblemen zu tun. Der Dienst dagegen macht gewisser Weise etwas aus uns.
Imagine: L. Binder
Nikodemus (W.T.P. Wolston)
Johannes 3,1-21; 7,50-52; 19,39-42
Locuri din Biblie: Johannes 3, Cuvinte cheie: Nikodemus
Es gibt drei Stellen in der Schrift, in denen wir etwas über diesen interessanten Mann - Nikodemus - erfahren (Joh 3,1-21; 7,50-52; 19,39-42). Ich glaube, dass wir in diesen drei Begebenheiten eine Illustration davon haben, wo sich jeder Mensch ... mai multgeistlicherweise aufhält.
O duminică de neuitat (2) (D. Schürmann)
Mâinile Sale şi coasta Sa
Locuri din Biblie: Ioan 3.35; 10.28-29; 13.3; 17.9; 19.20;, Cuvinte cheie: Slava lui Hristos
După ce Domnul Isus în acea primă duminică memorabilă a dat inimilor rănite ale ucenicilor Săi mângâierea atât de necesară (vezi „O duminică de neuitat (1)), El le arată ceva, căci noi citim: „Şi după ... mai multce a zis acestea, le-a arătat mâinile Sale şi coasta Sa.” Aici este vorba în primul rând să convingă pe ucenici că El Însuşi era real în mijlocul lor. Ei trebuiau să fie convinşi că El, Cel mort, era realmente personal la ei
Tatăl iubeşte pe Fiul (V. Berger)
Ioan 3.35; 5.20; 10.17; 15.9; 17.23-26
Locuri din Biblie: Ioan 3.35; 5.20; 10.17; 15.9; 17.23-26, Cuvinte cheie: Isus: ca Fiu
Evanghelia după Ioan ne arată pe Domnul Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Şi ca nici o altă evanghelie ea relatează despre dragostea Tatălui pentru Fiul. În privinţa aceasta celelalte relatări trec pe planul secund. Fiecare din cele ... mai multşapte locuri relatează despre dragoste într-un caracter deosebit. Aceasta este exprimat prin versetele care urmează de fiecare dată acestora şi prin context.
Viaţa veşnică în evanghelia după Ioan (W. Kelly)
Ioan 3.14-17; 5.24-25; 6.54; 8.12; 8.52; 10.10; 10.26-30; 11.25-26; 12.50; 14.6; 14.19-20; 17.2-3; 20.31
Locuri din Biblie: Ioan 3.14-17; 5.24-25; 6.54; 8.12; 8.52; 10.10; 10.26-30; 11.25-26; 12.50; 14.6; 14.19-20; 17.2-3; 20.31, Cuvinte cheie: Viaţa veşnică
În evanghelia după Ioan găsim o mare parte a ceea ce este »mai bun«, pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Lui, Cel demn, potrivit cu demnitatea Sa, prin care harul şi adevărul au căpătat existenţă şi formă, I-a fost ... mai multrezervat să facă cunoscută viaţa actuală, şi anume în Evanghelie, care începe cu Fiul, necunoscut de lume şi lepădat de propriul Său popor.
Was ist die Wiedergeburt? (C.H. Mackintosh)
Johannes 3; 1. Johannes 3; Römer 8
Articole: 3, Locuri din Biblie: Johannes 3; 1. Johannes 3; Römer 8, Cuvinte cheie: Wiedergeburt; Neue Geburt
Wie denkt man über dich? (P. Nunn)
Matthäus 11,11; 14,1-12; Markus 1,7; Johannes 3,23-30
Locuri din Biblie: Matthäus 11; Johannes 3; Markus 1; Matthäus 14, Cuvinte cheie: Johannes der Täufer
Wir würden gerne von uns denken, dass wir Männer und Frauen von Charakter sind, nicht beeinflusst von Meinungen, Trends und Mode. Wir würden uns gerne als Menschen mit Grundsätzen bezeichnen, egal, was andere von uns denken. ... mai multWarum schneiden und frisieren wir dann unser Haar nach einer bestimmten Mode? Warum haben wir große Spiegel? Wir wollen natürlich, dass unsere Nachbarn uns für eine normale Familie halten. Wir wollen natürlich, dass die Arbeitskollegen von uns sagen, dass wir einen „guten Geschmack“ in Sachen Kleidung haben. Sicher wir sind besorgt, was andere Christen über uns denken, besonders jene, mit welchen wir oft in Gemeinschaft sind! Wir würden im Geheimen gerne Ausdrücke wie „Er ist ein geistlicher Bruder, … eine gottesfürchtige Schwester, … ein warmherziger Gläubiger, … eine Säule in der Versammlung, … ein Beispiel für ein diszipliniertes Leben“, „Was für eine moralische Ehefrau!“ über uns hören – aber was denkt der Herr selbst von uns? Was wir in Gottes Augen sind, das sind wir. Nichts weiter.