Autor: Jacob, Sydney Long

11 Ergebnisse
Adevăratul post (S.L. Jacob)
Isaia 58.1-7
Bibelstellen: Isaia 58.1-7, Stichwörter: A posti
Postul este amintit deseori în Scriptură, nu numai în Vechiul Testament, ci şi în Noul Testament, şi evident are un loc important în viaţa credinciosului, căci este unul din cele trei lucruri, pe care Tatăl le ... mehrrăsplăteşte în mod deosebit, dacă sunt făcute aşa cum trebuie (vezi Matei 6). Să nu posteşti pare să atragă după sine o lipsă mare de putere spirituală (vezi Matei 17.21), în timp ce postul este numit deseori în legătură cu ocaziile deosebite ale apropierii de Dumnezeu. De aceea este cu siguranţă de mare folos să se cerceteze ce este postul potrivit cu voia lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu la cercetarea acestui subiect.
Bucuria lui Dumnezeu în a binecuvânta (S.L. Jacob)
Luca 15.11-32
Bibelstellen: Luca 15.11-32, Stichwörter: A binecuvânta; Binecuvântare; Viaţa veşnică
Care este tema acestui capitol? Nu este ea bucuria lui Dumnezeu, plăcerea Lui nespus de mare în a binecuvânta? O, cât de fericit Îl face pe Dumnezeu să facă aceasta! Dacă am vedea aceasta mai clar, am putea ... mehrînţelege mai bine natura binecuvântării, căci atunci am vedea că Dumnezeu ne binecuvântează spre propria Lui satisfacţie şi bucurie şi cât de mult contribuie aceasta să-L cunoaştem mai bine. Dragostea Lui nespus de mare va produce o bucurie foarte mare, să trăieşti deplin conştient în apropierea Lui.
De partea celor care pierd (S.L. Jacob)
Bibelstellen: Isaia 5.4; 49.4; Evrei 11.37-39; Filipeni 3.8; 2 Timotei 4.16, Stichwörter: Suferinţa: în general
Hristos stă astăzi afară, de partea celor care pierd. El, Cel care este numit Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternităţii, Domn al păcii [Isaia 9.6], a venit în lumea aceasta; şi în loc ca lumea să se plece ... mehrîn adorare, L-a urât pe El şi pe Tatăl Său. La început mulţi s-au simţit atraşi la El. Gândeau că prin El puteau obţine ce dorea carnea lor. Însă El nu era viteazul, pe care ei îl căutau; El era blând şi smerit cu inima [Matei 11.29]. El nu li Se potrivea; El nu a vrut să Se aşeze în fruntea poporului iudeu şi nici nu voia să îndepărteze jugul roman şi să se aşeze pe tronul lui David. Mai marii pământului s-au ţinut încă de la început departe de El; săracii, care la început veneau în cete la El, au căzut. El nu avea nimic unde să-Şi pună capul [Luca 9.58]. În final au rămas cu El câţiva puţini adepţi neînsemnaţi, care Îl iubeau şi ţineau la El, cu toate că ei nu-L puteau înţelege. Ei L-au părăsit în ceasul celui mai mare necaz al Lui şi au fugit, şi ca făcător de rele a fost expus dispreţului şi condamnării. Dumnezeul, în care El S-a încrezut, nu a întreprins nimic ca să-L salveze, şi El a scos strigătul de durere: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” [Matei 27.39-46]. Cine s-ar fi putut aştepta ca acesta să fie sfârşitul vieţii Lui pe pământ, că omul va respinge în felul acesta pe Dumnezeul creator, care venise în carne ca să binecuvânteze pe oameni în har şi adevăr?
Die Verliererseite (S.L. Jacob)
Bibelstellen: Jesaja 4; Hebräer 11; Philipper 3, Stichwörter: Leid: allgemein
Ja, Christus steht heute auf der Verliererseite. … Sind wir willens, die Geduld Christi zu teilen? Echte und treue Heilige sind immer auf der Verliererseite, von der Zeit an, als der gerechte Abel von seinem Bruder erschlagen wurde, bis zu ... mehrder Zeit (die noch in der Zukunft liegt), wenn die Heiligen durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses überwinden und ihr Leben bis zum Tod nicht lieben werden. Die Heiligen der Antike waren auf der Verliererseite (mit seltenen kurzen Ausnahmen). Sie wurden gesteinigt, zersägt, wurden versucht und durch das Schwert getötet, sie gingen umher in Schafpelzen und Ziegenfellen, sie litten Mangel, waren bedrängt und geplagt (sie, deren die Welt nicht wert war). Sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Diese waren offenkundig in dieser Welt auf der Verliererseite, wenngleich es die Zeit der irdischen Berufung war. Können dann diejenigen, die die himmlische Berufung haben, heute irgendwo anders als auf der Verliererseite sein, wenn sie echt sind? Ist es heute nicht wahr, dass nur diejenigen, die ihr Leben um Christi willen verlieren, es retten können?
Dienst (S.L. Jacob)
Jede Gabe ist zum Nutzen anderer gegeben
Stichwörter: Dienst; Dienst für den Herrn; Gemeinde: Aufgaben/Dienst
Wer den Artikel von R.A. Huebner über Dienst in der Gemeinde gelesen hat („Einige kurze Gedanken zum Dienst in der Gemeinde“ (1)), denkt jetzt möglicherweise: Nun, wenn das alles so schwierig ist und die Gefahr besteht, dass ... mehrman „falsch laufen“ kann, das heißt, ohne von Gott den Auftrag zu haben, bin ich besser still, denn dann kann ich nichts falsch machen. – Dass dies nicht die richtige Reaktion ist, macht S.L. Jacob in seinem folgenden Artikel deutlich: Gehen wir nicht manchmal, ohne dass wir geschickt wurden? Gewiss, und dies ist sehr ernst. Doch nicht zu gehen, wenn wir geschickt werden, ist ebenfalls sehr ernst; so war es bei Jona. Nicht zu handeln, wenn Gott uns die Mittel dazu gibt, ist sehr ernst; so handelten die Knechte, die ihr Talent in einem Schweißtuch verbargen. Jede Gabe ist zum Nutzen anderer gegeben, nichts haben wir zu unserer eigenen Befriedigung erhalten. Wenn wir es nicht mit anderen teilen, wird das Empfangene wertlos; wird es aber mitgeteilt, dann verdoppelt es sich bald.
Gottes Freude am Segnen (S.L. Jacob)
Lukas 15,11-32
Bibelstellen: Lukas 15, Stichwörter: Segen; Ewiges Leben
Was ist das Thema dieses Kapitels? Ist es nicht die Freude Gottes, seine unaussprechliche Wonne beim Segnen? Oh, wie glücklich macht es Gott, dies zu tun! Wenn wir dies nur deutlicher sähen, könnten wir die Natur des Segens besser ... mehrbegreifen, denn dann würden wir sehen, dass Gott uns zu seiner eigenen Befriedigung und Freude segnet und wie sehr dies dazu beiträgt, uns mit Ihm vertraut zu machen. Seine unaussprechliche Liebe wird es zu so großer Freude machen, ganz bewusst in seiner Gegenwart zu sein. Fällt es dir schwer, dies zu begreifen?
Muncă în zadar (S.L. Jacob)
Isaia 49.4
Bibelstellen: Isaia 49.4, Stichwörter: Încurajare; Frustrare
Fiecare slujitor al Domnului, care ia în serios slujba sa, cunoaşte foarte bine cât de distrugător este când ceea ce face el pare evident să piară. Cel smerit şi simplu are în mod deosebit nevoie de această ... mehrîncurajare, în timp ce cel mândru şi mulţumit cu sine nu o cunoaşte. Însă Dumnezeu nu vrea ca noi să ajungem descurajaţi, chiar şi atunci când totul pare să fie în zadar.
Vergebliche Arbeit (S.L. Jacob)
Jesaja 49,4
Bibelstellen: Jesaja 49, Stichwörter: Ermutigung; Frust
Jeder Diener des Herrn, der seinen Dienst ernst nimmt, kennt nur zu gut, wie niederschmetternd es ist, wenn etwas, was er tut, offenbar zugrunde zu gehen scheint. Der Demütige und Einfältige ist dieser Entmutigung besonders ausgesetzt, ... mehrwährend der Stolze und Selbstzufriedene sie nicht kennt. Doch Gott will nicht, dass wir mutlos werden, selbst wenn alles vergebens zu sein scheint.
Wahres Fasten (S.L. Jacob)
Jesaja 58,1-7
Bibelstellen: Jesaja 58, Stichwörter: Fasten
Das Fasten wird oft in der Schrift erwähnt, nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen, und es hat offenkundig einen wichtigen Platz im Leben des Gläubigen, da es eins der drei Dinge ist, die der Vater besonders belohnen (bzw. ... mehrvergelten) wird, wenn sie richtig getan werden (siehe Mt 6). Nicht zu fasten scheint eine große Abwesenheit geistlicher Macht nach sich zu ziehen (siehe Mt 17,21), während das Fasten oft im Zusammenhang mit besonderen Gelegenheiten des Sich-Gott-Näherns genannt wird. Es ist also sicherlich sehr ratsam nachzuforschen, was das Fasten nach Gottes Willen wirklich ist. Möge Gott uns bei dieser Nachforschung helfen.
„Dein Bruder, für den Christus gestorben ist“ (S.L. Jacob)
Römer 14,15; 1. Korinther 8,11
Bibelstellen: Römer 1; 1. Korinther 8, Stichwörter: Sekte; Bruderliebe
Der sektiererische Geist ist so unterschwellig und allgegenwärtig, dass es keineswegs einfach ist, davon frei zu sein. Wie schnell denken und reden wir von unserer Gemeinschaft und von unserer Gruppe und wenden diese Begriffe dadurch nur auf ... mehrsehr wenige der Kinder Gottes an. Wir wissen nichts von wirklich priesterlichem Dienst zugunsten all derer, für die Christus gestorben ist. Wenn Christus für sie gestorben ist, wie kostbar müssen sie für Christus sein! Bewirkt nicht die göttliche Natur in uns, nach ihnen mit ganzem Herzen zu verlangen? Was immer von Christus in ihnen ist, sollen wir uns nicht ungeheuchelt freuen und glücklich sein über die gemeinsame Verbindung, die wir in Christus haben?
„Fratele tău, pentru care a murit Hristos” (S.L. Jacob)
Romani 14.15; 1 Corinteni 8.11
Bibelstellen: Romani 14.15; 1 Corinteni 8.11, Stichwörter: Sectă; Dragoste de fraţi
Duhul sectant este aşa de strecurat şi pretutindeni prezent, că nicidecum nu este uşor să fi liber de el. Cât de repede gândim şi vorbim despre părtăşia noastră şi despre gruparea noastră şi aplicăm aceste noţiuni numai la ... mehrun număr foarte redus de copii ai lui Dumnezeu. Nu ştim nimic despre slujba preoţească reală în favoarea tuturor acelora pentru care Hristos a murit. Dacă Hristos a murit pentru ei, cât de preţioşi trebuie să fie ei pentru Hristos! Nu produce natura divină din noi dorinţa din toată inima după ei? Să nu ne bucurăm noi sincer de tot ce este din Hristos în ei şi să nu fim fericiţi de legătura comună, pe care o avem în Hristos? Şi dacă pe de altă parte vedem o lipsă (şi noi toţi avem multe lipsuri), nu ar trebui noi atunci să fim gata să facem tot ce ne este posibil, ca să le ajutăm? Şi anume, plini de dragoste şi purtare de grijă cu respect; nu aspru sau cu un duh de superioritate, ci cu duhul blândeţii, luând seama la noi înşine, ca nu cumva şi noi să fim ispitiţi.