Bibelstelle: Römer 3

12 Ergebnisse

Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu (D. Schürmann)
Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16
Bibelstellen: Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16, Stichwörter: Dispensaţionalism; Teologia legământului; Israelul lui Dumnezeu; Adevăratul iudeu; Circumcizie
Ce se înţelege prin „Israelul lui Dumnezeu?” Este aceeaşi grupă ca şi acei „ei” mai dinainte? Împotriva acestui gând vorbeşte faptul, că expresia „Israel” în nici un loc din ... mehrScriptură nu este extinsă la o altă grupă, ci este folosită exclusiv pentru iudeii etnici; chiar şi în cartea Apocalipsa găsim diferenţierea între credincioşii din Israel şi cei dintre naţiuni.
Bild: L. Binder
Avem noi o descoperire de la Dumnezeu? (J. Boyd)
Bibelstellen: Geneza 3; Romani 3; Romani 4, Stichwörter: Evanghelie; Convertire; Viaţa veşnică; Pustie (viaţa pământească)
Noi am fost chemaţi să vedem ceea ce a făcut Dumnezeu. Aici, unde omul a fost biruit prin diavolul, a fost biruit diavolul prin Omul Hristos Isus; aici, unde Dumnezeu a fost dezonorat prin om, El a fost glorificat prin Omul Hristos Isus; aici, de ... mehrunde în fiecare zi mirosul provocator al păcatului s-a urcat spre tronul lui Dumnezeu, se înalţă de pe cruce un miros plăcut ca tămâia spre acelaşi tron şi Cel care stă pe el; aici, unde păcatul s-a înmulţit nespus de mult, harul s-a înmulţit şi mai mult, şi aici, unde moartea a înghiţit timp de mii de ani toată viaţa care s-a arătat pe această scenă, tocmai aici „moartea a fost înghiţită în biruinţă”. Însă la această lucrare minunată a lui Dumnezeu nu a contribuit câtuşi de puţin nici Adam şi nici altcineva din neamul lui. Hristos a spus: „Iată, Eu vin ca să fac voia Ta Dumnezeule”, şi El a făcut-o.
Cum primesc eu pace cu Dumnezeu? (H.L. Heijkoop)
Născut din nou şi totuşi fără pace?
Bibelstellen: Romani 5.1; 1 Ioan 1.9; Romani 3.23-26, Stichwörter: Pecetluire; Pace cu Dumnezeu; Justificarea
M-am bucurat foarte mult, când am auzit despre tine că te-ai recunoscut ca păcătos pierdut, care s-ar fi pierdut veşnic, dacă acum ar trebui să apari înaintea lui Dumnezeu. Tu ţi-ai recunoscut păcatele înaintea lui Dumnezeu ... mehrdar nu şti dacă ele au fost iertate. Şi acum întrebi, dacă nu cumva simţi prea puţină căinţă, dacă convertirea ta este suficient de adâncă. Sunt zile în care tu nu te gândeşti deloc sau gândeşti foarte puţin la acestea. Pot înţelege bine gândurile tale, căci şi eu am trăit toate aceste lucruri. Mulţi ani (eram încă foarte tânăr) am ştiut că eram pierdut. Ziua nu mă gândeam aşa de des la aceasta; însă seara în pat mă cuprindea frica: dacă voi muri în noaptea aceasta, voi fi pierdut pentru totdeauna. Apoi am recunoscut din nou păcatele înaintea lui Dumnezeu şi L-am rugat să mă ierte. Însă niciodată nu am fost sigur că ele mi-au fost iertate. Odată mi-a povestit sora mea mai mare, că ea a găsit pace. Am întrebat-o cum a făcut şi seara am făcut şi eu la fel, desigur fără rezultat. ...
Das Heil und die Gerechtigkeit Gottes (Ch. Briem)
Wie werden wir gerechtfertigt?
Bibelstellen: Römer 1; Römer 3; Römer 10; 2. Korinther 5, Stichwörter: Rechtfertigung
Nun ist Zurechnung von Gerechtigkeit durchaus ein Gedanke der Heiligen Schrift. Wir finden ihn im 4. Kapitel des Römerbriefes ausführlich entwickelt. Von der Gerechtigkeit Gottes jedoch wird nie gesagt, dass sie zugerechnet wird. Die ... mehrGerechtigkeit Gottes steht hier zweifellos mit der Rechtfertigung aus Glauben in Verbindung, aber sie bedeutet nicht Rechtfertigung. Dass die Gerechtigkeit Christi, die Er in Seinem vollkommenen Leben durch das Halten des Gesetzes bewiesen hat, auf den Sünder übertragen wird, ist ebenfalls nicht die Lehre der Schrift. Wenn das heilige Leben des Herrn Jesus dem sündigen Menschen zur Gerechtigkeit hätte angerechnet werden können, hätte Er nicht zu sterben brauchen. „Wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben“ (Gal 2,21).
Der Brief an die Römer (G. de Koning)
Bibelstellen: Röm; Röm 1; Röm 2; Röm 3; Röm 4; Röm 5; Röm 6; Röm 7; Röm 8; Röm 9; Röm 10; Röm 11; Röm 12; Röm 13; Röm 14; Röm 15; Röm 16;
Der wahre Jude und der Israel Gottes (D. Schürmann)
Römer 2,17-29; Römer 3,1-3; Galater 6,12-16
Bibelstellen: Römer 2; Römer 3; Galater 6, Stichwörter: Bundestheologie; Dispensationalismus; Israel Gottes; wahre Jude, der; Beschneidung
Sind diese Ausdrücke ein Beleg dafür, dass die Kirche die Fortsetzung von Israel in der heutigen Zeit ist?
Die Lehre der Befreiung im Römerbrief (J.S. Blackburn)
Römer 3–8
Bibelstellen: Römer 3; Römer 5; Römer 6, Stichwörter: Befreiung
Es ist oft gesagt worden, dass ein Christ keine großen Fortschritte macht und tatsächlich häufig keine wirkliche Heilsgewissheit erlangt, solange er nicht in gewissem Maße die Erfahrung der Befreiung gemacht hat. Ich benutze ... mehrdieses Wort im Sinne von Römer 6,22 („von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden“) und Römer 8,2 („das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes“).
Bild: L. Binder
Haben wir eine Offenbarung von Gott? (J. Boyd)
Bibelstellen: 1. Mose 3; Römer 3; Römer 4
Wir sind berufen, das anzuschauen, was Gott gewirkt hat. Hier, wo der Mensch durch den Teufel überwunden wurde, ist der Teufel überwunden worden durch den Menschen Christus Jesus; hier, wo Gott durch den Menschen verunehrt wurde, ist Er ... mehrdurch den Menschen Christus Jesus verherrlicht; hier, von wo täglich der Geruch der Sünde herausfordernd zu dem Thron Gottes emporstieg, steigt ein Wohlgeruch von dem Kreuz als Weihrauch auf zu demselben Thron und zu dem, der darauf sitzt; hier, wo die Sünde überströmte, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden, und hier, wo der Tod Tausende von Jahren alles Leben, das auf diesem Schauplatz erschien, verschlang, gerade hier ist „der Tod verschlungen in Sieg“. Doch an diesem herrlichen Werk Gottes haben weder Adam noch irgendeiner seines Geschlechtes den geringsten Anteil. Christus sagte: „Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun“, und Er hat ihn auch getan.
Patru adevăruri referitoare la mântuire (E.C. Hadley)
…pe care fiecare creştin ar trebui să le cunoască.
Bibelstellen: Romani 3.23-26; 2 Petru 1.4; Galateni 4.6; 1 Ioan 1.7,9, Stichwörter: Naştere din nou; Salvare; Iertare; Părtăşia: cu Domnul
Mulţi credincioşi sunt frustrați şi neliniştiţi cu privire la umblarea lor creştină; uneori se îndoiesc chiar de mântuirea lor, deoarece ei eşuează aşa de des în viaţa lor. Următoarele patru adevăruri despre ... mehrmântuire au scopul de a ajuta pe acei credincioşi care au de luptat cu astfel de gânduri.
Rechtfertigung – durch die Gesetzeserfüllung Christi? (F.B. Hole)
Römer 3,20,21; 4,25; 5,12-21
Bibelstellen: Römer 3; Römer 5; Römer 4, Stichwörter: Rechtfertigung; Gesetzeserfüllung Christi
Frage: Es wurde keine Anspielung darauf gemacht, dass die Gerechtigkeit Christi uns zugerechnet werde. Warum? Weil dieser Gedanke in der Schrift nicht gefunden wird. Es ist nicht schwierig, die Gerechtigkeit Christi darin zu finden. Sie war absolut ... mehrvollkommen, und deshalb konnte Er Sich als „das Lamm ohne Flecken“ für uns zum Opfer stellen. Aber wir sind durch Sein Blut gerechtfertigt, nicht durch Sein vollkommenes Leben. Er starb für uns, aber es wird nirgends gesagt, dass Er für uns das Gesetz hielt. Hätte Er das getan, so stünden wir schließlich nur in einer gesetzlichen Gerechtigkeit vor Gott, d.h. in einer Gerechtigkeit, die nur so weit geht wie das Halten des Gesetzes Mose. Dann wäre unsere Gerechtigkeit vor Gott gerade diese Gerechtigkeit des Gesetzes, von der Mose spricht (siehe Röm 10,5), wenn auch nicht durch uns, so doch durch Christus zu unseren Gunsten bewirkt.
Valoarea morţii lui Hristos (8) (D. Schürmann)
Care este baza îndreptăţirii noastre?
Bibelstellen: Romani 3.20-26, Stichwörter: Moartea lui Hristos; Justificarea
În articolul acesta ne vom ocupa în mod deosebit cu întrebarea, dacă îndreptăţirea noastră este dependentă de ascultarea lui Hristos în împlinirea Legii, aşa cum aceasta se învaţă astăzi în ... mehrunele cercuri reformatoare. Cu toate că aceia care susţin această învăţătură uneori se sprijină pe Reformă, se arată totuşi că această învăţătură – cel puţin parţial – a fost respinsă în timpul acela. Cu toate că desigur doctrina Reformei în sine nu are nici o importanţă decisivă pentru credincios – el este răspunzător numai faţă de Cuvântul lui Dumnezeu -, este totuşi interesant să se urmărească evoluţia ei.
Vier Wahrheiten über die Errettung ... (E.C. Hadley)
... die jeder Christ kennen sollte
Bibelstellen: Römer 3; 2. Petrus 1; Galater 4; 1. Johannes 1, Stichwörter: Wiedergeburt; Neue Geburt; Errettung; Vergebung; Gemeinschaft: m.d.Herrn
Viele Gläubige sind entmutigt und beunruhigt über ihr praktisches Christenleben; manchmal bezweifeln sie ihre Errettung, weil sie so oft versagen. Die Wahrheiten über die Errettung, die ich im Folgenden vorstellen möchte, sollen ... mehrihnen eine Hilfe sein.